Þjóðviljinn - 30.10.1971, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 30.10.1971, Blaðsíða 1
Laugardagur 30. október 1971 — 36. árgangur — 267. tölublað. AMIÐUMKAUPÁ TÓBAKI OG HVEITI n Samið hefur verið um kaup á hveiti og tóbakj frá Bandaríkjunum eftir sérstökum samningi, sem ber heitið PL-480, að því er segir í fréttatilkynn- ingu frá utanríkisráðuneytinu. f fréttatílkynning- unni er einnig sagt frá því, að lánsfé, sem fengizt hefur með þessum hætti, (þ.e. með hætti PL-480 laganna) hafi undanfarið verið varið til ýmissa innlendra framkvæmda. Til að fá skýringar á því, hvað átt væri við með PL-lögum, og eins því hvernig lánsfé af vöru- kaupum væri nýtt til framkvæmda, sneri blaðið sér til ráðunéyta og fékk eftirfarandi upplýsingar: PI/-480 (PuibMc law) voru sett 1957 og gera ráð fyrir' því, að Bamdaríkjastjám geti veitt ríkj- um lán til kaupa á Jamdbúinað- arvörum, allt að 60% andvirð- isins, þegar um offramleiðsilu er að ræða þar í landi á viðkomi- andi vörutegunduim. Ekfci eru allir saimimóJa um túltoum Jaga þessara. Ýimsir leggja þann skdlmdmig í þau, að þau séu fynst og flremst saimin með hlið- sjón aí aðstoð við vanþrouð lönd. Þess má geta, að um 100 rífci höfðu viðskáipti við Bandar rífcin etfltir þessuim lögum á síð- asta ári. Um það hvernig lánsfé verður til við kaup á vörum fenguim við þessair upplýsimgar: Hveiti- kaupmaður, sem tSl að mynda kaupir vöru sína beimt a£ firam- leiðanda í Bandairikjunum, get- ur fengdð 90 daga greiðsluftest á amdivirði keypta hveitisins. Að þeim tíma liðnum greiðir hann í banka í heimalandi sínu and- virði hverttsins. — Þair peninigar eru ekki sendir úr landi, utam 40%, sem ekki eru lanuð nema skamman tíma. Sextíuprósentin greiðdr Banda- rákjjastjórn til framleiðandans, þamnig að hamn fái sitt á til- skyldium tima. Þa upphæð sem Bandarikjastiórn greiðir, lánar hún viðkoimandd vdðskiptalamdi til 15 ára með jöfnum atflborgun- um og 61/8 proserut vöxtum. Sá pemingur, sem þainindigfæst greiðs'lufrestur á (samtovæimt þessuim samning 42 miljómir) er síðan notaður tii ftamtovæmda innamilanids, aðallaga til lamdibún- aðarfraimlkvaamda. Ríkisstjócn viðkomandi lands ákveður hverj- ar framkvæmdimar eru, en sú ákvörðun er síðan staðfest af Bamdairíkdastjórn. Fé, sem þainmig fékkst var hériendiis m. a. notað til að f iármagna byggdmgu Kornturnsins við Sundahöfln. Sammimgurinn var umdirribaður 28. okitóber, af uitanríkisiráðlh. Is- lands og sendiherra Bandaríkii- anna hér á landi og hljlóöaði upp á vörukaup að ftjárhæð sem svarar 70 miiljómum íslenzkna kr. — úb. Finnska ríkis- stjórnin féll Helsingi 29/10 — Forsætisráð- herra Finnlands, Karjalainen, baðst lausnar fyrir sig og ráðu- neyti sitt í dag, eftir að ljóst var að samkomulag náðist ekki milli tveggja stærstu flokkanna af þeim fjóram sem að stjórm- inni stóðu, Sósíaldemókrata og Miðflokksins um verðlagningu tandbúnaðarvara. Uro Kekkonen Finnlandsfor- seti befur falið Zduvo Aura borgarstióra í Helsingi að mynda uitanþimgsstjórn, sem sitja skal til næstu þingtoosninga 2. og 3. janúar n.k. Stjóm Karialainen tók við völdum í júlí 1970 eftir 40 daiga stjórnarkreppu og tveggja mán- aða utanþingsstjórn, sem einnig þé var mynduð af Aura borgar- stjóra. Orsakir erfiðleikanna í stjórn- málalífi Finnlands nú má rekja til síðus>tu þingkosndnga í Finav landi, en þá jutou Sameiningar- flokkurinn og Dreifbýlisfdoktour- inn mjög fylgi sitt á kostnað Miðfflokksdns og Kommunista. Upphaflega var stjórn Kaijala- imen samsteypa fimm ftókka, en kommúndstar fóru úr stjórninni í marz sl. vegna ágreinings um efnahagsmái. Stjórn Karjalainen hefur haft mjög nauman meirihluta á finnska þingimu Fjöldauppsagnir hjá Loftleiðum? Blaðinu bárust liær fregnir seint í gærkvöld að í'.jöldí siglingafræðinga og flugvél- sí.jóra hafi í gær fengið upp- sagnarbréf í liraðpósti. Því miðwr tókst blaðinu ekki að fá fregnina staðfesta. Glæpsamlegt athæfí Skumanns í fyrrínótt Ók á gangandi mann og stakk af frá slysstað ¦:ÍÍ**Wí :*S. ^D Sá glæpsamlegi atburður átti sér stað í gær- morgun, að ökumaður stakk af frá slysstað eftír að hafa ekið á gangandi mann við Mikíatorg í Reykjavík. Þessi atburður gerðist um kl. 6 í gær- morgun en kalUð á lögreglustöðina kom kl. 6,18 frá leigubifreiðarstjóra, sem kom að manninum liggjandi í blóði sínu á götunni. Þegar lögregla og sdúkralið kom á vettvang lé maðurimm { götunni, meiddur á höfði ogfæti og hafði •misst mikið blóð. Hann var fluttur á siysavarðstofuna og þegar hægt var að taka skýrslu af manninum sagðist honum svo firá, að hanm hefði ætlað yfir ganigbrauitina er liggur yfir Hafn- arfjarðarveginn við Miklatorg. Sagði hamn að báfreiðdn, sem hann varð fyrir, hefði komið af Miklaftorgi og ekdð iininá Hafn- arfjarðarveg. Maðurinm heldur þvi flram að bdfreiðin sem á hann ók, sé aí álkveðinni gerð sem rannsóknarlögreglam vdll ekki að svo stöddiu gefla upp, þvi að manminum gætá skjátiiast þair eð hann missti meðvitund við slysdð. En maöurinm er mjög ákiveðinn í framibuirði sínum og meira að segja fulilyrðir hann um lit bifreiðaríininar. Þess ber þó að gæta að myrkur var er slysið átti sér stað svo honum gæbi ednmdg skjátlast í þessuefni. Þó leitaðá rannsoknarlögregjan að bifreið af þessum tt' og tegund í gærdag. Maðurinm slasaðist ekká mjög mikið en þó missti hamn mikdð blóð vegina áverfca á höfði og hefði leigubifredðina ekki borið að hefði hasglega getað orðið dauðasiys þarna. Rannsófenar- lögreglam báður affla þá semupp- lýsimgar geta gefjð um þetfca glæpsamtega aithæfi að látahana vita. >að leikur ekki á tveimtung- um með það, að sMkfc athaaei, að stinga af fré slysstað er meö því aavarlegasifca sem ökumenm geta gert sig seka um. TÞað er furðu- leg forherðine að aka á mann og skilja hann eftir í blóði sfeu á götumnd án þess svo mikið sem líta tdl hams. Það er ekkd nóg með að maðurinn liggur þarna eftir slasaður á götunmd, hann er ednnig í mikiMi hsstta af öðr- um þifreiðum sem hugsainlega færu þaroa um í myrkrinu. Það var einumgis heppmd sem fjyjgdi þessum ökumanni að hamn. viarð ekki mannsbami. — S.dór <3 TÍZKUSÝNING í SULNASALNUM Hira árlega kaffisala ÍCven- stúdentafélags Islands vcrður n. k. sunnudag í Súlnasal Hótel Sðgu og hefst hún ki. 3 sið- degis. Sem endranær verður til skentmtunar tízkusýning. Að þessu sinni verður sýndur tízku- l'atnaft'ur frá K'arnabæ, Kjóla- verzluninni EIsu og Guðrúnar- búð Klappastíg 27. Skór verða frá Hvannbergsbræðrum. Kyiui- ir tízkusýninsarinnar verður frú Margrét Thors. öll vinna við ofamgreinda skemmituin er innt af henrii at£ Framhald á 7. síðu. HVER VERÐUR HÆKKUN BIFREIÐATRYGGINGA? ¦ Nefnd, sem skipuð var til að endurskoða skipulag og framkvæmd ábyrgðartrygginga bifreiða, hefur sent frá sér skýrsllu um störf sin. Ekki náðist samkomulag um hœkkun ábyrgðartrygging- ariðgjaldanna innan nefndarinnar, og skjlar hún 5 til- lögum um hœkkun. Skýrskinni fylgir yfirlýsing frá fulltrúum tryggingar- félaganna, sem sæti áttu í nefndinni, þar sem þeir lýsa óánægju sinni með störf nefndarinnar og jafnframt yfir- lýsingar frá fulltrúum bifreiðastjórafélaga þar sem þeir yfMýsa hið gagnsttæða. I greinargerð fulitrúa trygg- ingarféiaganna segir meðal ann- ars: Við viljum lýsa yfir ó- ánægju okkar með störf nefnd- arinnar, að þvd er varðar það verkefni hennar að gera tillögu um þörf félaganna fyrir hækk- un iðgjaldanna. — Fyrr í grein- argerð sinni sögðu tryggingar- menn. að störf nefndarinnar hafi einkennzt af samningaþófi, meir en nokkru öðra. Framhaid á 7. siðu. ÁFENGISVARNARMÁL / i-i i-i ^^ muuö a utsoiuvero atengis tu j (^^(^rífKa [U~l{jr^6* ** slík %m gæti ^8*0 á 2"3 Blaðinu hafa borizí eftirfar- andi fyrirspurnir frá lesendum. Er fyrirhugað að reisa það, sem kalla mætti „afvötnunar- stöö", fyrir drykkjumenn, sem ekki geta að sjálfsdáðum hætt að drekka; hvað kostar að reisa slíka stöð; hvað þyrfti að leggja niikið á útsöluverð áfengis til mm Ðftirfarandi upplýsinigar feng- um við hjá öddu Báru Sigfús- dóttur, aðstoðarmamms heilbrigð- isráðherra: Enm hefur ekki verið átaveðið að reisa stöð af því tagi sem spurt er um. 1 málefmasamningi ríkisstjómarinnar er svo kveðið á að ráða skuli bót á ófremdar- ástandi í málum dirykkiusjiúkra. Fyrsta fraimkrvæmdin i þessu skymd verður bygiging hasiis fyrir mjög illa fanna áfengiss.iúíkMnga. Fé hefur verið ætlað til þeirrar bygginigar á fjáríagafrumvarpi fyrir niæsita ár og undirbúningur þegar hafinn. Á næstumni mun heilbrigðis- ráðuneytið gera könnun á því hvaða stofnunum öðrum þuríi að konia upp til þess að hjálpa þedm, sem valda sjálíum sér og öðrum vandræðum með dryktojuskap. Skyndihjálparaðstaða er eitt- sf því, sem athyglin hilýtur þá að beinast að vegna þess, að marg- ir gera sér vonir um að sílík stöð gæti orðið til verulegira bóta fyrir drykkjusjúkllinga og að- standendur þeirra. Eims og miú er, veitir Klepps- spítaiinn hjálp í þessum. tilvik- um eftir því sem pláss leyfir, en getur etoki haft menm lenguren í tvo dagla, ef þeir s.iálfir vdlja ékki vera lengur. Til álitahlýt- ur aö koma það vandaniái, þeg- ar menm geta efcki hætt ¦að drektoa og vilia það ekki heldur. Vegia þartf og meta hvort rétt og nauðsywlegt reynist að rýmka heimildir til sjálfræöissviptingar, þanndg að hægt verðd að skylda menm til dvalar, t.d. í vikutíma, á stað sem hefði skyndihjálpar- aðstöðu, með(an lækinar genigu úr skugga um ástand þeirra og tækju átovarðanir um fraimhalds- meðferð, ef nauðsynlegt reyndist. Meðan emgin áætlun hefurver- ið gerð uni Uppbyggdmgu skymdi- hjalpairaðsitöðu, og ekki er t. d. vitað', við hvað miörgum mönn- um hiún þarf að geta tekið, eða hve tengsi hennar við sjúfcrahús eiga að vera náin, er ekkd hægt að neflna tölur um kostnað. Hitt er aftur á mótd auðvelt að upp- lýsa, að árið 1970 seldi Áfenigis- og tóibafcsverzlun rífcisins áfengi fyrir 783 miljónir fcróna (ánsölu- sikatts). Til byggingar, sem kostaði t.d. 20 mildóndr, þyrfti því etoki að tafca nerna 1% af söluverðmæti ÁTVR f tæp 3 ár og með því væri hún greidd að fullu. Enn skemmri tíma þarf, sé tekdð til- lit til þess að gera verður ráð fyrir, að upphæð sú sem fæst fyrir áfengisútsölu rikisins sé baerri í ár en í fyrra.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.