Þjóðviljinn - 18.01.1980, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 18.01.1980, Blaðsíða 1
Föstudagur 18. janúar 1980—14. tbl. 45. árg. Guðmundar og Geirfinnsmálin: Samtök um að draga framburði til baka? Eitt vitni enn hefur dregiö framburö sinn til baka t gærdag skýrði Þórður Björns- son, rlkissaksóknari,frá þvl fyrir Hæstarétti að s.l. þriðjudags- kvöld hafilegið bréf á borði sinu á skrifstofu rikissaksóknara þegar hann kom úr málflutningi I Hæstarétti. Þetta bréf er frá Páli Konráö Konráðssyni Þormar, en hann var vitni f Geirfinnsmálinu, og vill hann draga framburð sinn til baka. Páll Konráð er nú fangi aö Litla Hrauni sem og tveir menn sem skrifa undir bréfið sem vottar. Páll bar það sem vitni á sinum tima, að hann heföi búið að Laugavegi 32 I Reykjavlk og þar Frásögn af Geir finns og Guð- mundarmálum — sjá bls. Breiðist ófriður út frá Afganistan suður fyrir landamærin? sjá bls. . "1 ¦ I ¦ I 2\ ¦ I Verkamenn berjast gegn upp- sögnum bls. 5 hefði Kristján Viðar fengið að sofa oft á tlöum. Páll bar það að Sævar Ciecielski hefði hringt I Kristján 19. nóv. 1974 og hefði Kristján eftir það sagst ætla I spirakaup með Sævari til Kefla- víkur. Páll bar það enn fremur að um kvöldið hafi maður komiö að sækja Kristján. Daginn eftir var Kristján niðurdreginn og neytti róandi lyfja. Annað vitni, Hulda Ingibergs- dóttir, sem þá var sambýliskona Páls að Laugavegi 32 gaf nær samhljóða vitnisburö. Hún hefur ekki dregið framburð sinn til baka. I bréfi slnu til rikissaksóknara, segir Páll Konráð m.a. „Sam- visku minnar vegna rita ég þetta bréf til yðar, þar sem ég get ekki staðið að framburði þessum sem vitni." Einnig greinir hann frá þvi að hann hafi gefið vitnisburð sinn á sinum tima vegna þrýst- ings frá lögreglu. Hann segist einnig hafa kynnt núverandi við- horf sitt fyrir Sakadómi Reykja- vlkur á sinum tima, en það hafi ekki verið bókað. „Virtist mér það vera vilji dómsforseta að ég legði lið að þeim framburði sem I lögregluskýrslu var og mér var kynntur." Þetta er megin inntak I bréfi Páls en hann hefur einnig skýrt verjendum I málunum frá þessu. Sú spurning hlýtur að vakna hvort um einhvers konar samtök er að ræða hjá vitnum sem eru aö draga framburði sina til baka. Sigurður Ottar Hreinsson hefur dregið sinn framburð til baka, Erla Bolladóttir líka, s.l. föstudag, og eins og skýrt var frá I Þjóð- Framhald á bls. 13 Rekstur járnblendiverksmiðjunnar 1979: 1250 milljóna króna halli 17.000 tonn af kísiljárni framleidd á árinu — 12.500 tonn flutt út Framleiðsla kisiljárns I verk- smiðju járnblendifélagsins að Grundartanga varð á sl. ári rúm 16.600 tonn, en ráðgert haföi verið að framleiða 17.000 tonn miöaö við gangsetningu 1. april. Rekstur verksmiðjunnar hófst hinsvegar mánuði siðar, eða um mánaða - mótin april/mai. A blaðamannafundi með for- svarsmönnum járnblendiverk- smiðjunnar I gær kom fram, aö framleiðslugeta ofnsins hefur reynst nokkru meiri en menn höfðu þorað að vona fyrirfram. I sumar var ofninn einnig rekinn með nokkru yfirálagi. Fram til áramóta voru 12.500 tonn af kisiljárni flutt út til Bret- lands, Vestur-Þýskalands, Pól- lands og Noregs. útflutnings- verðmæti þessa magns, fært I Is- lenskum krónum á gengi hvers tlma, reyndist vera um 3 miljarð- ar króna, sem er nálega 0,8% af útflutningsverömæti landsins á árinu. Verulegur rekstrarhalli varð á járnblendiverksmiðjunni á slð- asta ári, en Jón Sigurðsson for- stjóri sagði að alltaf hefði verið gert ráð fyrir slæmri afkomu hennar á meðan hún er rekin með einum ofni. Tölvusþár sýna nú um 1250 mil- Framhald á bls. 13 Unnið við undirstöður ofns nr. 2, sem á að verða tilbúinn I haust. (Mynd: — gel). Aikoma Grundartangaverksmiðjunnar: Gert ráð fyrir halla áfram á árinu 1980 — en veik von um hagnað af rekstrinum árið 1981 Gert er ráð fyrir áframhald- andi venilegum halla á rekstri Grundartangaverksmiðjunnar á þessu ári, en að sögn Jóns Sigurðssonar forstjóra verk- smiðjunnar er útlit fyrir að Efnahagstillögur Alþýðubandalagsins kynntar i gær: Veruleg hjöðnun verðbólgu Vinstri viðrœðum framhaldið á morgun Fyrsti formlegi viðræðufund- ur Alþýðubandalags, Alþýðu- flokks og Framsdknarflokks hdfst I Þórshamri I gærmorgun. A fundinum mættu þrlr frá hverjum flokki. Frá Alþýðu- bandalagi mættu Svavar Gest- son, Ragnar Arnalds og ólafur Ragnar Grfmsson. Frá Alþýðu- flokki komu þeir Sighvatur Björgvinsson, Magnús Magnús- son og Vilmundur Gylfason, en frá Framsóknarflokki Stein- grlmur Hermannsson, Jón Helgason og Tdmas Arnason. Að ósk Steingríms Hermanns- sonar verða tillðgur Alþýðu- bandalagsins sendar Þjóðhags- stofnun til umfjöllunar. Mat Þjóðhagsstofnunar á að liggja fyrir kl. 2 á laugardag er næsti fundur flokkanna hefst. Svavar Gestsson sem stýrir þessum viðræðum, sagði i sam- tali við Þjóðviljann að hann hefði í upphafi fundarins gert grein fyrir þeim 7 áhersluatrið- um sem Alþýðubandalagið hefðí kynnt f vinstri viðræðunum fyrir jol undir forystu- Steingrims Hermannssonar, en þar er kom- ið inn á flest málefnasviðin, svo sem efnahagsmál og herstöðva- málið. A eftir Svavari talaði svo Ragnar Arnalds og kynnti fyrri- hluta tillagna Alþýöubandalags- ins I efnahagsmalum, en þær skiptast tvo meginkafla. Annars vegar er um aö ræöa fyrstu aö- gerðir og hins vegar þriggja ára áætlun um hjöðnun verðbólgu, eflingu atvinnuvega og jöfnun Ufskjara. Fyrstu aðgerðir Varðandi fyrstu aðgerðir lagði Svavar áherslu á eftír- farandi atriði: 1) Ný stefna I gengismálum. Höfð verði hliðsjón af þeirri stefnu við ákvörðun fiskverðs. Dregiðverðiur þörf á gengissigi með skipulagðri framleiðslu- aukningu i fiskiðnaði. 2) Niðurfærsla verðlags og lækkun kostnaðar í atvinnu- rekstri. 3) 1 kjaramálum launþega verði við það miðað aö verja 600 miljónum til ákveðinna félags- legra aðgerða og jafnframt verði llfeyristryggingar al- mannatrygginga hækkaöar að raungildi á árinu 1980. 4) Ráðstafanir i málefnum landbilnaðarins. 5) Ráðstafanir vegna áhrifa þessara aðgeröa á stöðu ríkis- sjóðs. Um er að ræða tilfærslu upp a 22 miljarða. Langtimaáætlun Svavar Gestsson sagði að þessar fyrstu aðgeröir þýddu að takast mætti að ná verðbölgunni verulega niður. Tillögur Alþýðubandalagsins miðuðust þó ekki aðeins við skammtíma- aðgeröir, heldur væru þessar fyrstu aðgeröir tengdar þriggja ára áætlun um hjöðnun verð- bólgu, eflingu atvinnuvega og jöfnun lifskjara. í þessari lang- tlmaáætlun væri m.a. lögð áhersla á eftirfarandi atriði: 1) Framleiðniaukning I sjávarútvegi og iðnaði. 2) Breytt efnahagsstjörn. Akvarðanir í efnahagsmáium heyra nú undir margar stofnan- ir og ráðuneyti. Nauðsyn er á samhæfingu með stofnun sér- staks efnahagsráðuneytis sem fái hluta verkefna er nú eru hjá fjármála- og viðskiptaráðu- neyti. Ennfremur er um að ræða sérstakt áætlunarráð sem heyri undir efnahagsráðuneytið og hafi yfirsýn yfir framkvæmd þriggja ára áætlunarinnar. Þá felst í breyttri efnahagsstjórn samstillt stjórn peninga- og fjárfestingarmála. 3) Sparnaður I hagkerfinu. 4) Verðlagsmál. 5) Nokkrar aðgerðir I skattamálum. Svavar lagði á það áherslu að hér væri aðeins um að ræöa fyrri hluta tillagnanna. Á næsta fúndi yrði lögð fram nánari út- færsla varðandi atvinnumálin og félagslegar aðgerðir. Svavar sagði að lokum að til- lögur Alþýöubandalagsins yrðu ræddar I þingflokkum Fram- stíknar-og Alþýðuflokks Idag og á morgun og sagðist hann vona að þessir flokkar gætu svarað þvl á næsta fundi hvort tillögur Alþýðubandalagsins gætu verið skaplegur umræöugrundvöllur i þessum viöræðum. — þm. rekstrarafgangur verði árið 1981. „En ef annar ofninn fer ekki I gang fyrr en undir vor 1981, þá verðum við væntanlega með halla þá," sagði Jón. Orkuástandiö og gangur bygg- ingaframkvæmda ræður mestu um það hvenær ofn nr. 2 kemst I gagnið, en þá er talið að hagur fyrirtækisins muni vænkast veru- lega. Þróun stálframleiðslunnar i heiminum og framboðs á kisil- járni ræður miklu um söluhorfur. A s.l. ári jókst stálframleiðsla I heiminum um innan við 2% og framleiðsla kisiljárns nokkurn veginn I sama hlutfalli. Að sögn Jóns Sigurðssonar er gert ráð fyrir mjög óverulegum vexti I stálframleiðslu á þessu ári. Hinsvegar fer raforkuverð I sum- um þeim löndum, sem framleiða kísiljárn, mjög hækkandi og taldi Jón þvl ekki fráleitt að einhverjir framleiðendur gæfust upp á árinu vegna óviðráöanlegs raforku- verðs. Og nú gildir þar lögmáliö um að eins dauði er annars brauð. Gert er ráð fyrir að framleiðsla járnblendiverksmibjunnar 1980 geti orðið 25.000-33.000 tonn, og fer það einkum eftir þvi hversu mikil orka fæst. Tap á þeim rekstri yröi á núgildandi gengi 2-3 mil- jaröar króna. A árinu 1981 er hinsvegar gert ráð fyrir betri af- komu, jafnvel þótt nokkur orku- skortur kynni að verða fyrri hluta ársins. Fjárhagsáætlun fyrir ofn nr. 2 gerir ráð fyrir 140 miljón króna kostnaði, eða 1120 miljónum isl. króna, að frátöldum vöxtum á byggingartima ofnsins. Enn virð- ist sú áætlun ætla að standast og er stefnt að þvi að verkinu ljúki um mánaðamótin ágúst/septem- ber næstkomandi.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.