Þjóðviljinn - 25.01.1980, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 25.01.1980, Blaðsíða 1
Föstudagur 25. janúar 1980—20. tbl. 45. árg. Hækkana- skriðan farin af stað Rikisstjórnin staöfesti I gær all- margar hækkanir á gjaldskrám opinberra stofnana og fyrirtækja. Helstu hækkanir eru sem hér segir: Heildsöluverö raforku frá Landsvirkjun hækkar um 27% og hækka gjaldskrár rafveitna úti um land i samræmi yiB þaö, en gjaldskrár Rafmagnsveitu Reykjavikur hækkar um 12%. Fargjöld me& SVR hækka um 13%, gjaldskrá Pósts og sima um 13%, farmgjöld meö SkipaUtgerB rikisins um 9%, gjaldskrá Hita- veitu Reykjavikur um 20% og aö- göngumiBar aö ÞjóBleikhUsi og tónleikum Sinfóniuhljómsveitar íslands hækka um 16%. Hækk- unarbeiBnir þessar hafa sumar legiB vikum og mánuoum saman óafgreiddar i kerfinu. -AI Lúovik Jósepsson forma&ur Alþýðub&ndalagsins mættieins slns liös á fund viBræBunefndar AlþýBu- flokksins og taldi litla stoB I þvl ao þæfa málin. Ljós m. eik. Kratalínan ein í málamiölun Benedikts Kauplækkun lögbundin Sett verði á laggirnar nýkrónunefnd I þingsölum í gær var ,/Stefanía" samtjórn Sjálfstæðisflokks, Alþýöu- flokks og Framsóknar- flokks/ komin svo langt á leið að menn voru að skipta ráðherraembættum milli flokka og ræða um innan- f lokksátök í því sambandi. Steingrímur Hermannsson sagði hinsvegar í útvarðs- viðtali i gær að tillögu- grundvöllur sá sem Benedikt Gröndal lagði fyrir alla f lokka i gær væri ekki sambærðingur eins og Gröndal hefði lofað heldur fyrst og fremst kratatil- lögur ómengaðar. Stefan- iukosturinn gæti því verið f jarlægari en menn hafa á tilfinningu nú og í gær- kvöldi var þingflokks- og framkvæmdastjórnar- fundur hjá Framsóknar- flokknum. 1 tillögum AlþýBulflokksins sem lagBar vorufram igær til aB koma „hreyfingu á stjórnar- myndunarmáliB" eins og þar segir er fjallaB um breytt bUskaparlag, nýja krónu og grundvöll umbóta og framfara. I kjaramálum gerir AlþýBu- flokkurinn ráð fyrir aB engar grunnkaupshækkanir verBi á árinu og aB „þrátt fyrir ákvæBi laga nr. 13/1979 ( Clafslaga aths. Þjv) umgreiBsluverBbótaá laun skulu verBbætur ekki hækka umfram 5% i hvert sinn, hinn 1. mars, 1. júni, 1. sept. og 1. desember 1980." Þessi ver&bótamörk eiga aB vera lögbundin samkvæmt til- lögu AlþýBuflokksins en verB- hækkanir umfram þau verBa ekki bætt launþegum nema meB kjaratryggingu fyrir þá sem lægst hafa launin, er þó ákaflega óljóst orBuB I tillögugrundvelli AlþýBuflokksins. Þetta þýBir aB Alþýöuflokkurinn stefnir aB þvi a& lögbinda 10 til 20% kjara- skerBingu á árinu, ef miBaB er viB aB verBbólgustig náist niBur i 30-40% eins og flokkurinn hefur áBur gert tillögu um. Þá er gert ráB fyrir endurskoBun verBbóta- kerfisins alls og samræmdu launakerfi. Eina nýmæliB i tillögum Al- þýBuflokksins er aB ákve&iB ver&i ný króna — 100 sinnum verömeiri — komi i umferB um næstu áramót sem HBur i vi&tækum efnahagsaðgeröum og að stofnuö veröi nýkrónunefnd til þess að undirbúa myntbreyt- inguna. -ekh. Gaffalbitaviðræöur í Moskvu: skipst Á TILBOÐUM Sendinefnd frá tslandi er nú stödd I Moskvu til viðræðna viB Sovétmenn um kaup á gaffal- bitum. Heimir Hannesson stjórnarformaBur Sölustofn- unar lagmetis sagBi i gær, aB islenska sendinefndin og Prodin- torg heffiu skipst á tilboÐum. Máliö hefði þokast I áttina, en lokaniðurstaBa væri ekki fengin. 1 dag verBur mikilvægur fundur þessara aöila og mun hann væntanlega skera úr um þaB hvort samningar takast nUna eBa viBræBur halda áfram I Reykjavik. Heimir Hannesson sag&ist vonast til aö samningar tækjust. Hann sagBi enga erfiBleika hafa komiB fram i viöræöunum nú vegna gölluBu sendingarinnar, sem endursend var hingaB á sinum tima og mikiB var fjallaB um i fjölmiölum. í islensku sendinefndinni eru Mikael Jónsson frá K. Jónsson & Co., EgillThorarensen frá Sigló- slld og Gylfi Þór MagnUsson framkvæmdastjóri Sölustofn- unar lagmetis. -eös Þorri byrjar í dag 1 dag hefst þorrinn og veröa menn að þreyja hann fram á góu. Nií er Hka frost á Fróni og heldur kaldranalegt að vera við útivinnu. Mynd þessa tók —eik af sorphirBumönnum I Reykjavlk. ; Nytt fiskverö: Meðal- hækkun 11% A fundi yfirnefndar Verðlags- ráðs sjávarútvegsins I gærkvöldi náðist samkomulag um nýtt fisk- verð, er gildir frá áramótum. Samkomulagið felur i sér hækkun á skiptaverBi helstu botn- fisktegunda, sem nemur aB me&altali 11%. Verö á þorski hækkar um 11%, á ýsu og keilu um 16%, ufsa og löngu um 10%, steinbiti um 13%, karfa um 7% og grálU&u um 4%, en jafnframt var ákve&iB aB greiBa skuli linu- uppbót á grálU&u og a& greidd skuli 25% veröuppbót Ur nýstofna&ri deild viö aflatrygg- ingarsjóð á karfa og ufsa á árinu 1980, þó ekki ufsa veiddan I mánuðunum marz, april og mai. Meðal mikilvægustu forsendna þessa samkomulags eru þrenn lög.sem samþykkt voru á Alþingi i gær. 1. Lög um tlmabundið oliugjald til fiskiskipa, þar sem gjald þetta er lækkaB Ur 9% I 5%. 2. Lög um breyting á lögum um Utflutningsgjald af sjávar- afurBum og um ráBstöfun tekna af þvl. 3. Lög um breyting á lógum um AflatryggingasjóB sjávarUtvegs- ins, þar sem m.a. er stofnuö sér- stök veröjöfnunardeild viö sjóöinn, sem m.a. skal standa undir veröuppbótum á fiskteg- undir eins og ufsa og karfa. Þegar tillit hefur verið tekiö til " áhrifa þessarar lagasetningar, má lýsa niBurstö&u fiskverö- ssamninganna að þessu sinni á eftirfarandi hátt. 1. Skiptaverð til sjómanna hækkar um 11%. 2. Hlutur Utgeröar i fiskveröi hækkar um 5.5%. 3. HráefniskostnaBur fisk- vinnslunnar hækkar um 7.3%. VerBiB gildir til 31. mai 1980 en er uppsegjanlegt meB viku fyrir- vara frá og meB 1. marz 1980. VerBiB var samþykkt samhljóBa. Norðmönnum svarað: íslenskir fiskifræd- ingar duga « Utanrfkisráðuneytið hefur svarað kvörtun Norðmanna um loðnuveiðar isienska flotans og segir þar fyrst að islensk stjórn- völd telji þann loðnustofn sem um ræðir alislenskan. Þá telji islensk stjórnvöld aö niöurstöBur islenskra fiski- fræ&inga séu næg forsenda fyrir ákvöröunum um leyfilegt afla- magn og nau&synlegar verndar- ráöstafanir. Þa& sé á misskilningi byggt a& álita aö slíkar ákvaröan- ir eigi einungis aö byggja á niður- stööum norsk-isl ens kr a rannsókna r lei&angr a. Islendingar hafi ákveöiB aB auka aflann frá þvi sem fyrr var ráB fyrir gert vegna þess a& stofn- inn reyndist I október stærri en áöur var taliB. Þá segir aB tima- bundinn vanda norska fiski- skipaflotans sé ekki unnt aB leysa me& aukinni sókn hans i Islenska loBnustofninn. Sovétríkin fordœmd Sóslalistar fordæma ein- dregiB þaB brot á sjálfs- ákvörfiunarrétti þjóBa sem innrásin i Afganistan er og þau brot gegn mannrétt- indum sem koma fram I handtöku sovéska andófs- mannsins Sakharofs. Sú er niðurstaða nokkúrra af forystu- mónnum Alþýðubandalags- ins sem segja álit sitt á ótlðindum siðustu vikna og afleiðingum þeirra. Sjá bls 7. Þrjú lög í tengslum við fiskverð samþykkt í gær: Olíugjald lækkar í 5% Frumvarp um 5% ollugjald var samþykkt sem lög frá Alþingi I gær. Þá var einnig samþykkt frumvarp um stofnun sérstakrar verðjöfnunardeildar við Afla- tryggingasjóð til að greiða verö- bætur á afla einstakra fisk- tegunda I þvl skyni að draga úr sókn I einstaka fiskistofna og beina henni til annarra stofna. Þriðja frumvarpið sem varð að lögum var um útfluntingsgjald af sjávarafurðum og ráðstöfun tekna af þvl, til þess i senn að létta fiksvinnslunni ollugjaldið nokkuð með þvi að lækka Utflutn- ingsgjaldið úr 6% I 5.5% og tryggJa fjármagn til greiðslu verðjöfnunarbóta. öll þessi frum- vörp tengjast ákvörðun fiskverðs. t 1. gr. laganna um ollugjald segir að þegar fiskiskip selur afla i innlendri höfn, eða afhendir afla til vinnslu án þess aB sala fari fram, þá skuli fiskkaupandi eBa fiskmóttakandi greiBa UtgerBar- manni eða UtgerBarfyrirtæki oliu- gjald, er nemi 5% miBaB viB fisk- verB eins og þaÖ er ákveBiB af VerBlagsráöi sjávarUtvegsins. Oliugjald þetta kemur ekki til hlutaskipta eBa aflaverBlauna. ViB afgreiBslu ollugjaldáfrum- varpsins gagnrýndu þeir ólafur Ragnar Grimssonog Stefan Jóns- son iiversu frumvarpiB væri seint fram komiB og aB umbeBnar upplýsingar i tengslum viB frum- varpiB lægju ekki fyrir. --' þm.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.