Þjóðviljinn - 25.01.1980, Blaðsíða 16

Þjóðviljinn - 25.01.1980, Blaðsíða 16
UÓÐVIUINN Föstudagur 25. janúar 1980 Aðalsimi Þjóðviljans er 81333 kl. 9 — 20 mánudaga til föstudaga, kl. 9 — 12 f.h. og 17 — 19 e.h. á laugardögum. Utan þess tima er hægt aö ná i blaðamenn og aöra starfs- menn blaðsins i þessum slmum: Ritstjórn 81382, 81257 og 81285, afgreiðsla 81527 og Blaðaprent 81348. 81333 Kvöidsími er 81348 Svavar Géstsson hafði framsögu á almennum fundi Alþýðubanda- lagsins i fyrrakvöld um efnahagstillögur Alþýðubandalagsins og niðurstöður stjórnarmyndunarviðræðna við Alþýðuflokk og Fram- sóknarflokk. Auk Svavars má sjá á myndinni Erling Viggósson fundarritara og Guðrúnu Hallgrimsdóttur fundarstjóra. Guöjón Jónsson formaður Sambands málm- og skipasmiöa: Hægt að vinna á verðbólgu án kjaraskerðingar Samkvæmt tillögum Alþýðubandalagsins „Ég vil leyfa mér að þakka Al- þýðubandalaginu fyrir þær til- lögur sem flokkurinn hefur lagt fram i stjórnarmyndunarvið- ræðunum. Tillögurnar sýna að það er hægt að vinna bug á verð- bólgunni án þess að kjör almenn- ings séu skert. Þetta er mjög mikilvægt framlag vegna þess að hinir flokkarnir hafa stöðugt hamrað á þvi, að ekki sé hægt að leysa verðbólguvandann nema með kjaraskerðingu. Með þess- um tillögum er tryggt að verð- bætur verði áfram greiddar á laun, auk þess sem gert er ráð fyrir 6 miljarða framlagi til sér- stakra félagslegra aðgerða". Þannig fórust Guðjóni Jóns- syni formanni Sambands málm- og skipasmiða orð á almennum fundi sem Alþýðubandalagið i Reykjavik efndi til á Hótel Sögu i fyrrakvöld. Á fundinum hafði Svavar Gestsson alþingismaður framsögu um tillögur Alþýðu- bandalagsins i efnahagsmálum og skýrði niöurstöður þeirra stjórnarmyndunarviðræðna er Alþýðubandalagið hafði forystu um. Auk þeirra Svavars og Guð- jóns tóku til máls á fundinum þeir Ólafur Ragnar Grlmsson, Hermann Páll Jóhannsson, Hall- dór Backman, Agúst Vigfússon og Asgeir Danielsson. þ.m. Stœrsti hluthafi Kreditkorta Bakkar út úr fyrirtækinu Magnús K. Jónsson, stærsti hluthafi Kreditkorta, hefur að eigin ósk verið leystur frá stjórnarstörfumifyrirtækinu og veröa hlutabréf hans (upp á 9,9 miljónir króna eöa 20% heildar- hiutafjárins) boðin til sölu skv. lögum fyrirtækisins. Astæðan er skv. yfirlýsingu, sem Þjóðvilj- anum hefur borist frá Magnúsi sú að hann telur sig hafa verið ,,auri ataðan frá Blum pennum" og geti það skaðað framgang fyrirtækisins Kreditkorta hf. Stjórn Kreditkorta hefur jafn- framt „harmað þann róg og dylgjur sem fram hafa verið bornar að Magnúsi". Hér mun átt við nýlegar blaða- fregnir af þeirri staðreynd _að Magnus K. Jónsson er stjórnar- formaður Myndiðjunnar Ast- þors og Myndiðjunnar hf, — fyrirtækis sem er gjaldþrota og nú fyrir skiptarétti. Blöðin birtu á slnum tlma fregnir af þessu gjaldþroti, em nemur tugum miljóna króna, en þvi þótti það fréttnæmt á nýjan leik að Kredit- kortamenn lögðu á það áherslu I kynningu sinni á fyrirtækinu að viðskiptavinirnir yrðu aö vera þekktir aö skilvisi og trausti i viðskiptum. Þótti þar ýmsum skjóta skökku við. Myndiðjan hf er aðeins nýtt nafn á Myndiðjunni Astþór hf og var nýja nafnið skráð I firma- Framhald á bls. 13 R Viðræður um „rækjumálið" í V-Þýskalandi: Geta skipt sköpum fyrirJL Jónsson & Co Viðræður fara nú fram i Þýskalandi vegna rækjumáls- ins svonefnda. Kristján Jóns- son forstjóri K. Jónsson&Co. á Akureyri og fulltrúar Sölu- stofnunar lagmetis sitja á fundum með kaupendum, sem kvörtuðu vegna rækjunnar og töldu hana gallaða vöru. Heim- ir Hannesson stjórnarfor- maður Sölustofnunarinnar vildi sem minnst segja um gang viðræðnanna i gær, þar sem þær væru á viðkvæmu stigi. Um 60 manns var sagt upp störfumhjáK. Jónsson & Co. i desember sl., en vonast er til að sú ákvörðun verði endur- skoðuð. Hinsvegar er framtið fyrirtækisins I tvlsýnu vegna þeirra áfalla sem það hefur orðið fyrir að undanförnu. Kannaðir hafa veriö mögu- leikar á þvi að KEA kaupi K. Jónsson & Co. eða hluta fyrir- tækis ins. Akureyrarbær tók á sinum tima á sig sjálfskuldarábyrgð á 25 miljón króna verðtryggðu láni sem lifeyrissjóöurinn Sameining veitti fyrirtækinu. t desember sl., átti að inna af i rækjupökkunarsal K. Jónsson & Co. á Akureyri hendi 10 miljón króna greiöslu, en það hefur ekki verið gert. Hinsvegar hefur veriö staðið við afborganir af hinum hluta lánsins. 1 viðtali við Norðurland seg- ir Gylfi Magnússon fram- kvæmdastjóri Sölustofnunar lagmetis, að um 90% af þeirri (Ljósm.G.K.) rækju sem fer Igegnum stofn- unina komi frá K. Jónsson & Co. Aðspurður um lokun sölu- skrifstofunnar I New Yprk seg- ir Gylfi m.a., að ein vöruteg- und, þ.e. söltuð sildarflók (,,kippers"i» geti ekki staðið undir rekstri sllkrar skrif- stofu. -eös Ráðstefna um fullorðinsfræðslu Engin steftiumótun til um fullorðinsfræðslu Taliðer aðá árinu 1978 hafi 25- 30 þús. fslendingar verið þátttak- endur f einhvers konar fuli- orðinsfræðslu, allt frá 10 kennslutfmum uppi 150, en kennsla þessi hefur fariö fram i ýmsum myndum viðs vegar um íandið. Koma þar til námsflokkar, öldungadeiidir, iðnfræðsluráð, tónlistarskólar, myndlistarskól- ar og viniss konar félagasam- tök. Ennþá hefur ekki verið mótuð nein heildarstefná varðandi full- orðinsfræðslu á tslandi, en um helgina ráðgera 40 til 50 aðilar viðs vegar af landinu, sem hafa haft veg og vanda af fullorðins- fræðslu að hittast á ráðstefnu i Reykjavik og móta sameiginlega stefnu I þvl hvernig standa eigi að fullorðinsfræðslu hér á landi. Boðendur ráðstefnunnar eru menntamálaráðuneytið og undir- búningsnefnd aðila að fullorðins- fræðslu, en I henni eiga sæti Birna Bjarnadóttir skólastjóri Brefaskólans, Bárður Halldórs- son forstöðumaður Námsflokka Akureyrar og Guðrún Halldórs- dóttir forstöðumaður Náms- flokka Reykjavíkur. Birna sagði I samtali við Þjóð- viljann i gær, að megintilgangur- inn með ráðstefnunni væri að samræma skoðanir hinna fjöl- mörgu, sem hafa með höndum fullorðinsfræðslu hér á landi, en fyrir liggur álit starfshóps frá fyrra ári um fullorðinsfræðslu. Birna sagöi, að enn hefðu ekki verið lögð fram á alþingi frum- vörp um fullorðinsfræðslu. _ 1 tillögum áöurnefnds starfs- hóps er lagt til, að rikið annist greiðslu launa til kennara og annarra leiðbeinenda i full- orðinsfræðslu, en sveitafélögin sjái fyrir aðstöðu til kennslu. Er þa" áðallega miðað við að nýttar séu þær kennslustofnanir sem fyrir eru á hverjum stað. A ráðstefnunni, sem haldin verður IHamragörðum Hávalla- götu 24, mun Andri Isaksson prófessor fjalla um kennslu og félagsfræði i fræðslu fullorðinna, og Reynir Karlsson fulltrúi og Maj Britt Imnander rektor mun' ræða um Norrænu íyðfræðslu- stofnunina i KungaTv I Svlþjóð. -ie. Tillaga Helga Seljan og Stefáns lónssonar Fatlaðir f ái styrk til hj álpartæk j akaupa Helgi Seljan mælti I gær fyrir frumvarpi sem hann flytur ásamt Stefáni Jónssyni uiri breytingar á lögum um almanna- tryggingar, þess efnis að Trygg- ingastofnun rikisins veiti styrk Engín löggjöf um kreditkort Viðskiptaráðuneytið er nú að afla sér upplýsinga um notkun kreditkorta og löggjöf um hana i nálægum löndum að því er Þór- hallur Asgeirsson, ráðuneytis- stjóri tjáði Þjóðviljanum I gær. Þórhallur sagöi að málið heföi ekki komið til kasta ráðuney tisins á neinn hátt ennþá, — hann vissi ekki til þess að biliö væri aö skrá fyrirtækiö Kreditkort hf og hann taldi ekki vfst að leyfi yfirvalda væri nauðsynlegt til sllkrar starf- semi. Hér væri engin löggjöf sem varðaði kreditkort en raöuneyuo hefði ákveðið að afla sér ýtar- legra upplýsinga um það, hvernig tekið væri á þessum málum I öðrum löndum. Þórhallur kvað kreditkoratút- gáfu varla geta flokkast undir lánastarfsemi — það væri á valdi kaupmannsins hvort hann veitti viðskiptavini slnum lán út á sllk kort og á valdi einstaklingsins hvort hann sæktist eftir þvl. Vart gæti það- verið vilji yfirvalda að meina kaupmöhnum að veita fólkikrit og banna það, sagði Þór- hallur. Kreditkort hf kæmu aðeins inn sem ábyrgðaraðili en ekki sem lánveitandi. Hins vegar sagöist Þórhallur lítið vilja tjá sig um þetta á þessu stigi. Málið heyrði vissulega undir við- skiptaráðuneytið sem hluti I við- skiptum I landinu og þvl væri unnið að óflun upplýsinga um kreditkortin. Þau væru algeng erlendis og ekki óeðlilegt að menn leituðu fyrir sér með notkun þeirra hérlendis. —AI til öflunar hjáipartækja, sem nauðsynleg fru vegna hamlaðr- ar likamsstarfsemi eða vöntun- ar likamshluta. Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir, aö styrkurinn gildi einnig um vistfólk á stofnunum. t greinargerð með frum-| varpinu er vitnað I samþykkt' sem gerð var á þingi Landssam- takanna Þroskahjálpar og hljóðar svo: „Landsþing Þroskahjálpar, haldið 23. sept. 1979, samþykkir að fara þess á leit við yfirvöld tryggingarmála að þau beiti sér fyrir þvi að hjálpartæki fyrir þroskahefta verði greidd af Tryggingastofnun rfkisins. Þar sem þarfir fyrir slik hjálpartæki eru augljóslega mismunandi eft- ir stofnunum er erfitt að reikna þennan kostnað inn I daggjöld þeirra. Þvi verður að teljast Framhald á bls. 13

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.