Þjóðviljinn - 26.01.1980, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 26.01.1980, Blaðsíða 1
Laugardagur 26. janúar 1980 — 21. tbl. 45. árg. Kreditkortin enn til umræðu: Reynsla Svía er neikvæð » Sátta- tillögu " Benedikts afar illa tekið Steingrimur Hermannsson og Tómas Árnason tilkyhntu Benedikt Gröndal fyrir hádegi i gær niðurstöðu þingflokks og framkvæmdastjórnar Framsóknarflokksins i fyrrakvöld: Þvert nei viö „kratasáttum" Ljósm. — eik. SPRENGJUSTEFNA KRATAENNÁNÝ Stefnir Alþýðuflokkurinn að því að skapa öngþveiti? „Sáttagrundvöllurinn" sem Benedikt Gröndal actlaöi að opna „allar dyr" með og koma nýrri hreyfingu á stjórnarmyndunar- möguléika, hefur mælst afar illa fyrir. Alþýðubandalagiö og Framsóknarflokkurinn hafa hafnað honum sem umræðu- grundvelli, en Sjálfstæðisflokkur- inn samþykkti ab ganga til stjórn- armyndunarviðræðna með hlið- sjónaf honum, en þó með miklum fyrirvörum. Benedikt Gröndal gerði á fundi með blaðamönnum i gær ráð fyrir að skila umboði sinu tii forseta i dag að loknum þing- flokksfundi Alþýðuflokksins. Framsóknarflokkurinn telur grundvöll Alþýðuflokksins skref afturábak og hefur lýst undrun sinni á efni hans, en afstaða Al- þýðubandalagsins kemur fram neðar á slðunni. Framsóknar- menn hafa hinsvegar boðist til þess að leggja fram nýjan grund- völl, en Benedikt Gröndal hafnaði þvi að leiða stjórnarmyndunar- viðræður á grundvelli heildartil- lagna annars flokks. Af orðum Benedikts á fundinum i gær mátti skilja, að Alþýðuflokkurinn ætlaði sér ekki að taka þátt I stjórnar- myndunarviðræðum undir stjórn Steingrlms Hermannssonar. Benedikt Gröndal taldi I gær að 2- 3 möguleikar á myndun meiri- hlutastjórnar væru enn fyrir hendi; þaö er samstjórn Alþýðu- bandalags, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks, samstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks, og þá ef allt um þryti, þjóðstjórn fjögurra flokka. Alþýðuflokkurinn sprengdi vinstri stjórn í haust og hefur sið- an hótað að sprengja hverja þá rlkisstjórn, sem hann ætti sæti I þar til hann næði fram sinum málefnagrundvelli fram. Al- mennt álit manna I stjórnmála- heiminum I gær var, að umræðu- grundvöllur Benedikts hefði verið enn eitt sprengjutilræðið af hálfu Alþýðuflokksins og væri annað- tveggja hrein pólitisk afglöp eða markviss viöleitni til þess að skapa hér þvllikt öngþveiti I stjórnmálum að minnihlutastjórn Alþýðuflokksins gæti hangiö áfram við völd I skjóli sundur- lyndis annarra flokka á Alþingi. Innan Alþýðuflokksins mun vera mjög mikil óánægja með til- lögur flokksins. Kjartan Jóhanns- son og Sighvatur Björgvinsson munu vera aðalhöfundar „sprengjusáttanna" en aðrir pingmenn eða áhrifamenn innan flokksins litið komiö nærri. Þá er I verkalýðsarmi flokksins oánægja mikil. Alþýðuflokkurinn virðist ekki geta hugsað sér að stjórna meö öörum en sjálfum sér, og til að mynda munu „Stefaniu-hug- leiðingar" hafa strandað á þvi að mikiJ átök eru um ráðherraem- bætti milli þeirra sex ráðherra sem sitja I starfsstjórninni, en ráðherrum krata myndi fækka um helming i samsteypustjórn þriggja flokka. Þá er það einnig talið Alþýöuflokknum fjötur um fót að ef hann eigi kost á forsætis- ráðherra þá muni Kjartan Jóhannsson krefjast embættisins af Benedikt Gröndal. —ekh. Neytendasamtökin hafa sent frá sér fréttatilkynningu þar sem segir að samtökin telji sér skylt að benda á þá neikvæðu reynslu sem fengist hefur eftir áralanga notkun kreditkorta I Svfþjóð. Seg- ir ennfremur að Neytendasam- tökunum hafi borist fjöldi fyrir- spurna um notkun kreditkorta og fyrst fara eigi af stað með þessa starfsemi hér á landi eigi neyt- endur heimtingu á að fá sem gleggstar upplýsingar bæði um kosti hennar og galla. I fréttatilkynningunni er vitnað til Consumer Review, sem gefið er út af Alþjóðasamtökúm neyt- endafélaga, en þar birtist á síð- asta ári útdráttur úr júnihefti sænska neytendablaðsins Rád og rön. Þar segir: „Vegna nýrra laga (þ.e. I Svl- þjóð), sem takmarka mjög kaup með afborgunarskilmálum, hafa auglýsingar á lánakortum aukist verulega. Þetta hefur gerst á sama tima og 'æ fleiri lenda i vandræðum vegna skulda. Frá þvi á árinu 1973 til 1978 hefur dómsmálum fjölgað um 83%. Astæðan er fyrst og fremst aukin notkun á lánakortum. Þau lána- kort, sem eingöngu er hægt að nota I ákveönum verslunum verða ,nú sifellt algengari. Þess háttar kort geta verið óhentug fyrif neytendur, vegna þess að þeir sem hafa þau undir höndum fara siður I aðrar verslanir, sem kannski bjóða vörur sinar á lægra verði. Einnig er sú hætta fyrir hendi, að kostnaðinum vegna þessara viðskipta sé velt yfir á neytendur og að það bitni lika á þeim, sem greiða út i hönd." 1 frétt Neytendasamtakanna segir ennfremur aö hagræðið við greiðslufyrirkomulag með lána- kortum sé augljóst en ókostirnir liggi siður i augum uppi. Sósialdemókratar I Sviþjóð hafa lagt til að notkun kreditkorta verði bönnuð þar i landi, þar sem hún auki verulega á verðbólguna og Bandarikjamenn eru uggandi yfir umsvifum þessa greiðslu- fvrirkomulags. — AI Þingflokkur Alþýðubandalagsins hafnar grundvelli Alþýðuflokksins Gagnslaus gegn verðbólgu Engin máiamiðlun 1042% kauplækkun Harkaleg árás á bændur Erlend stóriðja 1 Valdaafsal til Seðlabanka Byggðas jóður lagðurniður Önnur atriði óframkvæmáh- leg eða stór- hættuleg Þingflokkur Alþýðubandalagsins hefir haft til athugunar nýjar tillögur Alþýðu- flokksins um stjórnarmyndunargrundvöli. Tillögur þessar bera Iheild vott um mikla óbilgirni, ekki sist þar eð gefiö er I skyn að við ger ð þeirra hafi verið höfð hliðsjón af til- lögum annarra flokka úr fyrri stjórnar- myndunarviðræðum og hér sé þvi um til- raun til málamiðlunar að ræða. Svo er alls ekki i reynd, a.m.k. ekki að þvi er Alþýðu- bandalagið varðar, og tillógurnar virðast heldur ekki liklegar til að ná miklum árangri til lækkunar verðbólgu. Rétt þykir að þegar I stað komi fram af- staða Alþýðubandalagsins til nokkurra veigamestu atriða þessara tillagna Alþýðu- flokksins. 1. I tillögunum er gert ráö fyrir að vísitölu- bætur á laun verði lögbundnar við 5% á þriggja mánaða fresti út árið, án tillits 01. verðlagsþróunar. Samkvæmt þessu myndu laun lækka um 3-4% frá gildandi verðbótareglum. Kauplækkunin héldi svo áfram út árið og I árslok gæti hún samkv. þessu numið aö minnsta kosti 10-12%. 2.1 tillögunum er gert ráö fyrir gjör- breyttum reglum um útflutningsbætur á landbúnaðarvörur. Ljóst er, að hér er vegið á hinn harkalegasta hátt að hags- munum bænda, og hlutur þeirra myndi skerðast um marga miljarða þegar á þessu ári. Útflutningur á ýmsum land- búnaöarafurðum yrði beinllnis útilokað- ur. 3.1 tillögunum er lögð áhersla á stóriðju- rekstur I samvinnu viö útlendinga. 4. Lagt er til að ríkisstjórnin afsali sér i hendur Seðlabankanum fullnaðarvaldi um ákvörðun vaxta, gengisskráningu, bindi- skyldu og aðra þætti peningamála. 5. t tillögunum felst að Byggðasjóður yrði I reynd lagður niður. 6. Gert er ráð fyrir byggingu hinnar um- deildu flugstöðvar á Keflavikurflugvelli. Alþýöubandalagið er andvigt þeim atrið- um, sem hér hafa verið nefnd og mörgum fleiriitillögum Alþýðuflokksins og telur þau ýmist óframkvæmanleg eða stórhættuleg eins og nú er ástatt i islenskum atvinnu- og efnahagsmálum. Ekki aðili að viðræðum Af hálfu Alþýðuf lokks ins hefur komið fram, að I þeim stjórnarmyndunar- viöræðum sem nú fara fram undir forystu Benedikts Gröndals, eigi samtlmis að kanna mismunandikosti á stjórnarmyndun, ýmist með eöa án þátttöku Alþýðubandalagsins. Þingflokkur Alþýðubandalagsins telur slíkt óhæf vinnubrögð og telur t.d., að þeir flokk- ar, sem að svokallaðri Stefaniustjórn vilja standa, þ.e. Alþýöuflokkur, Sjálfstæðis- flokkur og Framsóknarflokkur, verði einir að ger a það upp sin á milli, hvort slik stjór n verður' mynduö. Alþýðubandalagið telur sig því ekki aðila að þeim stjórnarmyndunarviðræðum sem nú fara fram um myndun Stefaniustjórnar, enda óeðlilegt að það sé tengt slikum viö- ræðum, þar sem ekkier gert ráð fyrir þátt- töku þess. Alþýðubandalagiðer hins vegar reiðubúið að ræða við form. Alþýðuflokksins eins og aðra forystumenn flokkanna um stjórnar- myndunarvandamáliö, og um þátttöku I ríkisstjórn, enda sé þá um að ræöa þann málefna-grundvöll sem viðunandi er fyrir Alþýöubandalagið. I þvi sambandi varðar mestu, eins og itrekað hefur komiö fram af hálfu flokksins, #að ekki verði um að ræða skerð- ingu á kaupmætti almennra launa; #að marktækur árangur náist varðandi hjöðnun verðbólgu; #að samstillt átak verði gert til að efla innlenda atvinnuvegi og auka framleiðni þeirra; Qað staðið verði fast gegn erlendri ásælni. -**¦

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.