Þjóðviljinn - 26.01.1980, Blaðsíða 20

Þjóðviljinn - 26.01.1980, Blaðsíða 20
MÚÐVIUINN Laugardagur 26. janúar 1980 Vilmundur tekur til: Tvennt kom upp úr möppunum Bjarmalandsför Vilmundar dómsmálaráðherra um möppur dómsmálaráðuneytisins hefur borið árangur. Eftir 3ja mánaða leit hefur eftirfarandi komiö i ljós, samkvæmt fréttatilkynn- ingu er Þjóðviljanum barst i gær frá ráðuneytinu: „Dómsmálaráðuneytið hefur kynnt sér stöðu tveggja rann- sóknarmálefna, sem fyrir all- löngu siðan voru mjög umfjölluð, en nú hefur um hrið ekkert spurst til. Telur ráðuneytið óæskilegt að almenningur geti fengið þátilfinningu, að doði hafi færst yfir meðferð mála, sem álitin hafa veriö meiriháttar sakarefni. Mál þessi eru: Svonefnt Landsbankamál (Akv. gegn Hauki Heiðar). Mál þetta var kært af Lands- bankanum með bréfi, dagsettu 22. desember 1977. Akæra var gefin út 12. marz 1979. Málið verður flutt fyrir sakadómi Reykjavikur á næstunni. Málið hefur tafist nokkuð nu undanfar- ið vegna annríkis dómara við annað meiriháttar mál sem ver- iö er að ljúka dómi i. Hið siðara mál er Mál Haf- skips li/f. Málið var kært af stjórn Haf- skips til rannsóknarlögreglu- stjóra rfkisins 14. desember 1978. Rannsóknarlögreglustjóri sendi rikissaksóknara málið til fyrirsagnar 26. júni 1979. Siðan var málið tvlvegis sent rann- sóknarlögreglustjóri til fram- haldsrannsóknar en málið mun hafa tekið nokkrum stakkaskipt- um viðaðkærur voru dregnar til baka. Málið var slðast sent rikissaksóknara 25. september sl., til fyrirsagnar. Má vænta þess að ákvörðun verði tekin um meðferð þess innan tíöar." Aðalsimi Þjóðviljans er 81333 kl. 9 — 20 mánudaga til föstudaga, kl. 9 — 12 f.h. og 17 — 19 e.h. á laugardögum. Utan þess tima er hægt að ná i blaðamenn og aðra starfs- menn blaðsins i þessum simum: Ritstjórn 81382, 81257 og 81285, afgreiðsla 81527 og Blaðaprent 81348. 81333 Kvöldsimi er 81348 Reykjavík ^-TTWCi----" ~^B£ &SJ Fulltrúar i dómnefndinni kynna samkeppnina fyrir blaðamönnum i gær. Taliö frá vinstri, Ólafur Jensson trúnaðarmaður dómnefndar, Aðalsteinn Richter arkitekt, Þórður Þ. Þorbjarnarson borgarverkfræðingur og Hilmar Þór Björnsson. Hvltu reitirnir á miðju likaninu á borðinu sýna byggingarsvæðiðsem um er aðræða á Eiðsgranda. Mynd-eik-. Samkeppni um hús á Eiðsgrandasvæðinu Stjórn Verkamannabústaða heimiluð bygging 100 fjölbýlishúsaíbúða síðar á árinu Reykjavikurborg hefur i sam- ráði við Arkitektafélagi tslands efnt til samkeppni um uppdrætti af einbýlis- og raðhúsum i 2. byggingaráfanga Eiðsgranda- svæðisins. Um er að ræða 64 ibúðir I raðhúsum og 35 ibúðir i einbýlishúsum, en skipulag svæðisins gerir ráö fyrir að Ibúðirnar standi I 8 þyrpingum 7 til 17 Ibú&ir i hverri. Tilgangur þessar samkeppni er að fá fram 3-5 verulega góðar til- lögur, sem hvorutveggja I senn séu sem jafnastar að gæðum, en þo gjarnan óllkar að gerð og útliti, svo vitnað sé beint I útboðs- lýsingu dómnefndar. Byggingarsvæðið á Eiðsgranda sem um er að ræða, liggur norðan Granaskjðls, en reiknað er með að alls' verði nærri 400 ibtiðir af öllum tegundum á Eíðsgranda- svæðinu fullbyggðu. Veitt verða 3-5 verðlaun fyrir bestu tillögurnar og er heildar- upphæð verðlauna 8 miljónir kr. 1 dómnefndinni eiga sæti 3 Framhald á bls. 17. 9% hœkkun á farmgjöldum: Hækkar heildar- flutnings- kostnað um 4-6% Meðal þeirra hækkana á opin- berri þjónustu, sem rikisstjórnin staðfesti i fyrradag er 9% hækkuh á farmgjöldum Skipaiitgerðar rikisins. Þetta er önnur farm- gjaldahækkunin á þessu ári. t janiiarbyrjun hækkuðu farm- gjöldin um 9% og nemur hækkunin samtals um 18%. 1 september s.l. fór Skipaútgerðin fram á 30% hækkun farmgjalda. 9% hækkun á flutningsgjaldi hefur áhirf á heildarflutnings- kostnað sem nemur 4-6% Flutningsgjald á flestum almennum neysluvörum er 10.900 kr. Hækkunin á þvi verði nemur 981 krónu. Lægri gjaldflokkur, t.d. sekkjavara, hækkar Ur 7085 kr. um 638 krónur, eða i kr. 7723. Þegar 9% hækkunin tók gildi um áramótin, hafði Skipaútgerðin ekki fengið neina hækkun siðan um mánaöamótin janúar/febriíar i fyrra. „Þær hækkanir urðu vegna verðhækkana á árinu 1978, þannig að i raun hafa engar hækkanir orðið hjá okkur vegna oliuverðhækkana hjá nkkur," sagði Guðmundur Einarsson forstjóri Skipaútgerðarinnar i stuttu samtali við Þjoðviljann. -eös. „Rækjumálið " tii lykta leitt: Varan endurunnin Viðræðum fulltrúa K. Jónsson & Co. og Sölustofnunar lagmetis við kaupendur I Hamborg vegna „rækjumálsins" lauk I fyrradag. Niðurstöður urðu þær, að varan verður endurunnin hér á landi. Að sögn Heimis Hannessonar, stjórnarformanns Sölustofnunnar lagmetis, virðist svo sem tekist hafi að koma i veg fyrir viðskiptaleg áföll hvað markað- inn sjálfan varðar. Hin umdeilda vara hefur ekki farið á markað i Þýskalandi. Kostnaður við endur- vinnsluna verður talsverður. „Ég tel ao þessi viðbrögð sé jákvæð miðað við allar aðstæður," sagði Heimir Hannes- son i' samtali við Þjóðviljann I gær. „Mikilvægast er að fram- tiðarviðskiptahagsmunir okkar skaðist ekki. Framleiðendur rækjunnar verða væntanlega fyrir einhverju tjóni, en hversu miklu er ekki ljóst enn." -eös. Strœtisvagnafargjöld: Hafa dregist aftur úr launum og olíukostnaði 13% hœkkun hjá SVR skekkir fjárhags- áætlun borgarinnar um 600 miljónir Fargjöld með strætis- vögnum Reykjavíkur og Kópavogs hafa nú hækkað um 13%. Fargjald fyrir fullorðna hækkar úr 150 í 170 krónur. Fargjald fyrir börn 12 ára og yngri hækk- ar úr 35 í 40 kr. Afsláttarkort, sem áö- ur voru með 34 miðum og kost- uðu 4000 kr. hjá SVR, verða nú meö 30 miðum á sama verði. 7 miðar fengust fyrir 1000 kr., en verða nú 6. Aldraðir fá 30 miða kort fyrir 2000 kr. Börn fá nú 26 miða fyrir 500 kr., en 30 áður. „Laun og launatengd gjöld eru snar þáttur i okkar rekstri, en samt sem áður fáum viö bara tæpan fjórðung af þvi sem við sóttum um," sagði Eirlkur As- geirsson forstjóri SVR I viðtali Hvað kostar að láta telja fram jyrir sig? Tuttugu þúsund krónur á framtal Skattstofurnar aðstoða aldraða og sjúka endurgjaldslaust Arlegaleitaum 4000 manns til Skattstofu Reykjavlkur eftir aðstoð við gerö skattframtals og má búast við að sá fjöldi verði mun meiri niina vegna nýju framtalseyðublaðanna. Samkvæmt gjaldskrá Lögmannafélags tslands er minnsta gjald fyrir einfalda skattaskýrslu 20 þúsund krdnur. Gestur Steinþórsson, skatt- stjóri i Reykjavik, sagöi I samtali við Þjóöviljann i gær, að aðstoð Skattstofunnar við einstaklinga væri endurgjalds- laus en skv. nýju skattalögunum er Skattstofunni skylt að veita slikaaðstoð þeim sem ekki geta talið fram sjálfir vegna sjúk- leika eða eillihrumleika. Hann sagði að árlega leituöu 3.800-4.500 manns eftir aðstoð og væri aðsóknin svo mikil að leggja yröi alla aðra starfsemi niður siöustu 10 dagana aður en framtalsfrestur rennur tit. Gestur sagðist búast við að þörfin fyrir slika aðstoö stórykist nú þegar nýtt skatt- framtalseyðublað er notað i fyrsta skipti og myndi Skatt- stofan leggja áherslu á aö veita fremur upplýsingar en beina aðstoð þvi. þannig væri hægt að aðstoða mun fleiri við gerð framtalsins. Sagði hann að allt tiltæktstarfsfólk Skattstofunnar myndi sinna þessari þjónustu. Skattyfirvöld telja að nýja eyðublaðið sé sist flóknara en það gamla, ef menn kynna sér vel leiðbeiningar rikisskatt- stjóra sem birtar veröa þegar eyöublöðin hafa verið borin út. Sjúklingar og aldraðir fá væntanlega aðstoð sem fyrr á Skattstofnunum en fullfrlskt fólk verður að láta sér nægja upplýsingar frá Skattstofunni auk leiðbeininganna. Geti þeir samt ekki fyllt Ut framtaliö eru ýmsir, m.a. lögfræðingar og endurskoðendur sem taka að sér að teljafram og skv. gjald- skrá Ll kostar einfaldasta gerð framtals fyrir einstaklinga 20 þusund krónur, 54 þtisund ef um kaup eða sölu á fasteign er að ræöa en 84000 ef efnahagsrein- ingur og rekstrarreikningur er meö i dæminu. - Al við Þjóðviljann. „Aðrar opinber- ar stofnanir fá nú helming þeirr- ar hækkunar sem þær sóttu um." Eirikur sagöi að SVR hefði sótt um hækkun af og til frá þvi i sumar, en ekki fengið hækkun frá 28. april. Laun og Iaunatengd gjöld eru 65-70% af útgjöldum SVR og hafa hækkað mikiö á þessum tima. Strætisvagnarnir sóttu um 56% hækkun fargjalda. Með þeirri hækkun var reiknað i fjárhagsáætlun borgarinnar og þessi 13% hækkun skekkir hana þvt verulega. Reykjavikurborg hafði áætlað að greiða 50% af bruttógjöldum SVR á árinu, eöa um 1 milljarð. Má þvi reikna með að borgar- sjóður þurfi aö greiða um 600 miljónir I viðbót við miljarðinn, vegna þess að ekki fékkst meiri bækkun á fargjöldunum. Fargjöld Strætisvagna Kópa- vogs eruhinsömuoghjá SVR, en aðeins er seld ein gerð afsláttar- korta, þ.e. 6 farmiðar á 1000 kr. og börn fá aðeins 16 miða fyrir 500 kr. Oryrkjakort kosta I KópaVogi 2000 kr. með 30 miöum. Allir 67 ára og eldri fá fritt með Kópavogsvögnunum. Þá má fá skiptimiða sem gilda i vögnum SVR og hafa 45 minútna gildis- tima. „Viö sóttum um 28% hækkun I október," sagði Karl Arnason forstjóri Strætisvagna Kópa- vogs. Hann sagðist hafa sent Framhald á bls. 17.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.