Þjóðviljinn - 20.04.1982, Blaðsíða 16

Þjóðviljinn - 20.04.1982, Blaðsíða 16
MÓÐVIUINN Landssamband iðnvarkafólks: 5 af 7 i' stjórn eru konur Guðmundur Þ. Jónsson var endurkjðrinn formaöur Lands- sambands iðnverkafólks á 5. þingi sambandsins sem haldið var um helgina. Af 7 aðalmönnum i stjórn sam- bandsins eru nú 5 konur. Varafor- maður sambandsins var kjörin Kristin Hjálmarsdóttir, ritari Bjarni Jakobsson, gjaldkeri Sig- riður Skarphéðinsdóttir og með- stjórnendur, þær Barbara Ar- mannsdóttir, Dröfn Jónsdóttir og Sigurbjörg Sveinsdóttir. Varamenn i stjórn voru kjörnir þeir, Gunnlaugur Einarsson, Leifur Thorarensen og Sigurður Óskarsson. __1« Spánn nær síma- sambandslaus ! Veldur erftöleikum j hjá ferða- ! sknfstofum Eftir að stærsta simstöðin i Madrid á Spáni var sprengd i loft upp i fyrradag má segja að Spánn sé nær slmasam- bandslaus við útiönd. Það háttar þannig til á Spáni að nær öll ef ekki öll simtöl við útlönd fara i gegnum Madrid. Og i þessari spreng- ingu i fyrradag eyðilögðust 700 þúsund simalinur. Þetta er eitt mesta skemmdarverk sem aðskilnaðarsamtök Baska, ETA, hafa unnið lengi. Timasetningin er áreiðanlega engin tilviljun, þar sem ferðamanna- straumurinn til Spánar er hafinn af fullum krafti, en þetta kemur til með að trufla hann mjög mikið. Það fer ekkert á milli mála að þetta mun valda okkur erfiðleikum, ef það tekur langan tima að koma sima- sambandinu á, en ég á samt von á þvi að þetta trufli telexsambandið litið sem ekkert, sagði Kristin Aðal- steinsdóttir hjá Ferðaskrif- stofunni Útsýn i samtali við Þjóbviljann i gær. Hún sagði að það hefði enn ekki reynt á þetta, þar sem ekki hefði þurft að hringja suðureftir eftir sprenginguna, en það gætu allir séð þetta myndi skapa vissa erfiðleika. Þá er og ljóst að simasam- bandsleysið mun valda erfið- leikum hjá þeim sem annast undirbúning HM i knatt- spyrnu, sem hefst i byrjun júni á Spáni og það mun m.a. vera tilgangur þeirra sem sprengingunni ollu. —S.dór. Aöalsími Þjóoviljans er 81333 kl. 9-20 mánudag til föstudaga. Utan þess ttma er hægt að ná i blaðamenn og aðra starfsmenn hlaösins í þessum simum: Ritstjórn 81382,81482 og 81527, umbrot 8iZ85, Ijósmyndir 81257. Lauyardaga kl. 9-12 er hægt að ná i af-greiðslu blaðsins I slma 81663. Blaðaprent hefur sima 81348 og eru blaðamenn þar á vakt öll kvöld. Aðalsími 81333 Kvöidsími 81348 Helgarsími afgreiðslu 81663 Undirbúningsstofnfundur friðarsamtaka á Akureyri. Innfellda myndin: Sr. Gunnar Kristjánsson I ræðustóli á friðarfundinum. Ljósm: Ketill. Fjölmennur friðar- og afvopnunarfundur á Akureyri: Stofnuð friðarhreyfing Stofnuð hafa verið á Akureyri samtök, sem hyggjast beita sér fyrir friðarmálum og afvopn- un. Gerðist það á 140 manna fundi, sem halcl- inn var á Hótel KEA sl. laugardag. Attatiu og þrir menn gengu í sam- tökin og má teljast myndarlega haldið úr hlaði. Tryggvi Gislason, skólameist- ari, stjórnaði f undi og flutti nokk- ur ávarpsorð en framsögumenn vorú: sr. Gunnar Kristjánsson, sóknarprestur á Reynivöllum, Guðmundur G. Þórarinsson, al- þingismaður og Knútur Arnason, eðlisfræðikennari við Mennta- skólann á Akureyri. Fjölmargar fyrirspurnir frá fundargestum bárust framsögumönnum. Að sögn Tryggva Glslasonar skólameistara hefur hópur áhugamanna þar nyrbra unnið að undirbúningi fundarins og stofn- un samtakanna siðan i haust. Bar fundurinn glöggt vitni um áhuga manna á afvopnunar- og friðar- málum en hann sat fólk allt frá 15 ára aldritil áttræðs. Sibar verbur svo haldinn framhaldsstofnfund- ur og starfshættir samtakanna ákveðnir. Tryggvi skólameistari sagði, að hér væri um að ræða frjáls sam- tök einstaklinga, pólitiskt óbund- in. Kostað yrði kapps um að afla sem ýtarlegastra upplýsinga um allt það, er að friðar- og afvopn- unarmálum lytí og samband haft við hlibstæb samtök annarsstab- ar. — mhg Málefnakynning meðal Islendinga á Norðurlöndum: Sigurjón og Guðrún mæta á 6 samkomum Tveir frambjóðenda Alþýðu- bandalagsins I Reykjavik við borgarstjórnarkosningar, þau Sigurjón Pétursson forseti borgarstjórnar og Guðrún Helga- dóttir, borgarfulltrúi, halda fundi með tslendingum I Osló, Lundi, Gautaborg, Stokkhólmi, Uppsöl- um og Kaupmannahöfn dagana 23. til 25. þessa mánaðar. Úlfar Þormóðsson kosninga- stjóri Alþýðubandalagsins I Reykjavik sagði i samtali við blaðið að ferð þeirra Sigurjóns og Guðrúnar um Norðurlöndin væri farin i framhaldi af höfuðborga - ráðstefnu Norburlanda sem haldin verður i Osló dagana 20. til 23. bessa mánaðar. Þangað færu fulltrúar allra borgarstjórnar- flokkanna nema Framsóknar- flokksins, og væru þeir auk fulltrúa Alþýðubandalagsins Sjöfn Sigurbjörnsdóttir frá Alþýðuflokki, Magnús L. Sveinsson og Markús örn Antons- son frá Sjálfstæðisflokki Úlfar kvab það alrangt sem látið hefði verib liggja að i blöðum að borgarsjóður greiddi kosninga- ferðalag þeirra Sigurjóns og Guðrúnar. Viðbótarkostnað af ferðalagi þeirra eftir höfuðborg- Sigurjón kemur á fundi I Gauta- borg, Stokkhólmi, Uppsölum og Kaupmannahöfn. aráðstefnuna greiddi kosninga- sjóður Alþýðubandalagsins i Reykjavik að þvi leyti sem þau stæðu ekki undir honum sjálf. Föstudagskvöldib 23. april er Guðrún Helgadóttir meb fund i Osló og Sigurjón Pétursson mætir á fundi i Gautaborg. Laugardaginn 24. er Guðrún Helgadóttir með fund siðdegis i Guðrún heldur fundi iOsló, Lundi og I Kaupmannahöfn. Lundi, en Sigurjón Pétursson mætir i opið hús hjá Islendinga- félaginu i Stokkhólmi kl. 2 e.h. og i Uppsölum kl. 5. Og mánudaginn 25. april halda þau Sigurjón og Guðrún fund i Jónshúsi i Kaupmannahöfn kl. 16. Fundirnir verða nánar auglýstir á viðkomandi stöðum. — ekh. Stjórn Sjóefnavinnslunnar um skýrslu SIF: „Tekjutapið í raun 14% tekjuaukning" „Með þvi að nota einungis upp- lýsingar sem eru I skýrslunni tel- ur stjórnin að það sem talið var alit ab 25% tekjurýrnun fyrir Sjó- efnavinnsluna, sé I raun allt að 14% tekjuaukning". Svo scgir I athugasemd frá stjórn Sjóefna- vinnslunnar varðandi niðurstöður athugunar sem Sölusamband is- lenskra fiskframleiðenda lét gera á hagkvæmni þess fyrir salt- fiskframleiðendur að nota salt frá Saltverksmiðjunni sem stendur til að reisa á Reykjanesi. SÍF fól Almennu verkfræðistof- unni að kanna málið og voru niburstöður þeirrar athugunar bornar undir iðnaðarráðuneytið, sem telur að niðurstöður þessarar athugunar sýni ekki meiri frávik en almennt megi búast við. Niðurstaðan varð sú að tekjur Sjóefnavinnslunnar I allra næstu framtið af sölu fisksalts I sam- keppni við innflutt salt verði mun lægri en gert hefur verið ráð fyrir, eða allt ab 25%. Stjórn Sjóefnavínnslunnar telur hins vegar þær upplýsingar sem fram koma i skýrslu SÍF, verk- smiðjunni til hagsbóta. Þetta skýrist á þann veg, að helming þeirrar tekjulækkunar sem skýrslan boði, megi rekja til væntanlegra tækníframfara á Spáni i framtibinni, sem hins veg- ar sé óvist hvort skili sér i lækk- uðu saltverði á Islandi. Þá sé grunnverb i skýrslu SIF 6,4% lægra en viðmiðunarverð áætlana Sjóefnavinnslunnar og stafi það af mismunandi visitöluforsend- um. Einnig bendir stjórn Sjóefna- vinnslunnar á að ekki hafi i skýrslu SIF verið t.ekið tillit til verðhækkunar á innfluttu salti s.l. 2 mánuði og gengismismunar uppá samtals 14% sem stjórnin telji vera tekjuaukningu. -lg- Er Urriðafoss hættulegur eftir breytingar? Tel ótta um aö svo sé byggð- an á mis- skilningi segir Hjálmar Bárðarson siglingamálas tjóri Breytingar hafa verið gerðar á lestum Urriðafoss, skipiEimskipafélags islands svo auðveldara sé að flytja i þvi lausavöru. Er hér um að ræða samskonar breytingar og gerðar voru á Tungufossi rétt áður en hann fórst i fyrra. Telja yfirmenn Urriðafoss skipið vera stór hættulegt eftir þessar breytingar. Þjóðviljinn bar þetta mál undir siglingamálastjóra Hjálmar Bárðarson i gær og taldi hann ab hér væri um misskilning ab ræða. Gefib hefði verið leyfi fyrir þess- um breytingum til flutninga á kolum, koksi og járnblendi og til slikra flutninga væru breytingarnar ekki hættu- legar. Aftur á móti hefði Tungufoss verið að flytja korn án þess að hafa til þess kornskilrúm, sem lögboðið væri. Þess vegna væri alls ekki hægt ab bera þetta saman. Mibab við flutninga á kol- um, koksi og járnblendi er þab alger misskilningur ef menn halda að þær geri skipið hættulegt, sagði Hjálmar. Hann sagði enn- fremur að haft yrði strangt eftirlit meb þvi að þeim tommu þykku plötum, sem komib hefbi verib upp milli banda i lest skipsins yrði vel við haldið, enda væri það i raun skilyrði til þess að þær kæmu að þvi gagni sem til er ætlast. —S.dór Starfsmannafélag Kópavogs: Sérk jara- samningar undjrritaðir Sérkjarasamningar voru undir- ritaðir á föstudag milli Starfs- mannafélags Kópavogskaupstað- ar og bæjarsjóðs. Náðu starfs- menn fram 3% grunnkaupshækk- un að meðaltali. Gísli Norðdahl formaður Starfs- mannafélagsins kvab láglauna- stefnu hafa verið fylgt við samn- ingsgerðina. Starfsmenn I 6.-10. flokki hækkubu um einn flokk, að sögn Gisla. Hann kvað um 80% starfsmanna vera i 12. flokki og þar fyrir neðan, og þvi hefðu langlfestir starfsmenn notib flokkahækkunar. Sáralitil breyt- ing varð hins vegar á grunnlaun- um flokkanna þar fyrir ofan en þo hefbi farið fram endurskoðun og ný uppröðun skrifstofufólks til verulegrar hækkunar. 1 Starfsmannafélagi Kópavogs eru 282 starfsmenn en samið var fyrir 220 manns nú. —v.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.