Þjóðviljinn - 07.07.1982, Blaðsíða 3

Þjóðviljinn - 07.07.1982, Blaðsíða 3
¦Miðv.ikudagur 7, júii.1982 ÞJÓÐVILJJNN — SÍÖA 3 „Hellulagt fyrír íhaldið" — segir Pétur Tyrfingsson verkamaður en hann var talsmaður andstæðinga nýgerðra samninga á Dagsbrúnarfundi fyrir skömmu „Það er meö þessa samninga eins og alltaf áður að sú meginregla gildir að því lægra kaup sem menn hafa þeím mun minni hækkun fá þeir", sagði Pétur Tyrfingsson verkamaður hjá Hitaveitu Reykjavíkur í samtali við Þjóðviljann i gær. Eins og kunnugt er voru samn- ingarþeir sem nýlega voru undir- ritaðir, naumlega samþykktir i Verkamannafélaginu Dagsbrún i siBustuviku, eöa meB 119 at- kvæöum gegn 84. Einn helsti tals- maBur minnihlutans var Pétur Tyrfingsson og viö spurðum hann nánar hverjar hefðu verið helstu ástæður þess að hann var á móti samningnum: „Auk þess sem ég nefndi i upp- hafi má nefna þá 2,9% skeröingu visitölubóta sem ASt-forystan samdi sérstaklega um. Það er alveg rétt sem kom fram hjá Þorsteini Pálssyni hjá VSÍ i Morgunblaðinu eftir undirritun samningsins, að þetta ákvæði er einungis haft til aö eyðileggja samninga byggingarmanna og það sér hver maður að skerðing- unni 1. september hefði mátt sleppa gegn þvi aö lækka kaup- hækkunarprósentuna nú. En þessi aðferð kom að betra gagni við að eyðileggja samninga bygg- ingarmanna." Nú hafa forystumenn ASÍ sagt að vigstaðan hafi verið slæm, að ekki hefði meira náðst fram. Hvað viltu segja um þetta? „Já', þeir hafa borið þessu við og eru það með að reyna að af- saka lélega samninga. Þaö er ef til vill rétt að vigstaðan innan hreyfingarinnar er slæm auk þess sem aflabrögö setja auðvitað strik i reikninginn. En með ný- undirrituðum samningum eru forystumenn verkalýðshreyf- íngarínnar að framlengja þessari slæmu vigstöðu. Ólafs- lagavisitalan er i gangi núna, þ.e. að verðbætur skal miða við við- skiptakjör. Þau fara versnandi á næstu mánuðum og þess vegna verður örugglega búið að éta upp allar launahækkanir, strax 1. mars á næsta ári. Þá hafa at- vinnurekendur og rikisvald al- gerlega fritt spil fram til 1. september 1983. Það er ekki nóg meðað verkalýðsforystan láti sig hafa það að miða laun manna við það hverning kaupin gerast á eyr- inni hjá kapitalistunum heldur er bætt gráu ofan á svart og samið sérstaklega um auka kaupskerð- ingu. En það er fleíra sem er ástæða til að minnast á. Eftir flestum sólarmerkjum aö dæma fellur rikisstjórnin i haust en ef hún lifir af hausthretin veröa i öllu falli kosningar og stjórnarslit næsta vor. Samningarnir gilda hins vegar alveg til næsta hausts. Þegar ný rikisstjórn verður mynduð á næsta ári, eru pólitik- usarnir alveg óbundnir af stöð- unni i kjaramálum og geta haldið áfram að leysa efnahagsvandann á kostnað launafólks. Þetta var aoalástæða þess að okkur á Dags- brúnarfundinum fannst samn- ingstiminn of langur." En þið gagnrýnduð einnig með- ferð samningsins til félags- fundar? „Okkur fannst ákaflega stuttur sá fyrirvari sem menn höfðu til að skoða samninginn áöur en hann var borinn upp á félagsfundi. Ég ásamt öðrum bárum upp tillögu þess efnis að menn fengju Iengri tima og að skrifleg atkvæða- greiðsla færi fram i félaginu á mánudag og briðiudag. Þessa til- lögu neitaði fundarstjóri Halldór Björnsson að bera undir atkvæði og visaði henni einhliða frá. Við teljum að þar hafi hann gróflega brotið fundarsköp og erum við að ihuga að kæra málsmeðferðina til Alþýðusam bandsins." Einhverjir ljósir punktar í sam- komulaginu? „Þeir eru ekki margir, þvi miður. Þó er eitt ákaflega mikils- vert ákvæði sem kveður á um starfsaldurshækkanir. Sam- kvæmt þvi hækka laun manna eftir 1 ár um 2,5%, eftir 2 ár um 5%, eftir 3 ár um 7.5% og eftir 5 ár um 10%. Þetta skiptir vissulega máli enda þótt augljóst sé að Dýrt spaug að veikjast Það kostar danska rikið um 2.2 milljónir króna ef einstaklingur hlýtur langvarandi heila- skemmdir og staðreyndin er sú að mjög marga sjúkdóma má rekja til aðbúnaðarvandamála á vinnu- staðnum. Þetta kom fram á fundi sem haldinn var i húsakynnum Málm- og skipasmiðasambands- ins i gær en þar voru mættir tveir fulltrúar frá danska Málm- og skipasmiðasambandinu og einn fulltrúi frá Vinnueftirlitinu i Arósum. Danska Alþýðusambandið hef- ur látið reikna út hvað það kosti samfélagið ef maður verður óvinnufær vegna sjúkdoma sem oftast má rekja til aðstæðna á vinnustað. Annars vegar er reiknað með sjúkrakostnaði ým- iss konar og hins vegar með þeirri félagslegu aðstoð sem hann verð- ur að njóta. Hver einasti astma- sjúklingur kostaði t.d. danskt samfélag 1.150.000 krónur á verð- lagi ársins 1980. Nánar verður fjallað um þessi mál i blaðinu á morgun. —v Bjorne Jensen frá danska Málm- og skipasmiðasambandinu og Guðjón Jónsson formaður Málm- og skipasmiðasambandsins á fundinum i gær. Milli þeirra situr fulltrúi Vinnueftirlitsins i Arósum. Ljósm. — gel. Pétur Tyrfingsson verkamaður: Við andstöðumenn f Dagsbrun töldum að hægt hefði verið að ná betri samningum. þessar aldurshækkanir hafa engin áhrif á þá sem sitja i neöstu flokkunum, þ.e. eru undir tekju- tryggingarmarkinu fyrir dag- vinnuna. Þeir fá bara 4% nú og ekki meir. Þess vegna m.a. er þetta ákvæði keypt allt of dýru verði með of litlum grunnkaups- hækkunum, visitöluskerðingu og allt of löngum samningstima." Að lokum Pétur? „Forystumenn verkalýðshreyf- ingarinnar hafa bent á að með þessum samningum væri verið að tryggja kaupmátt ársins 1981. En hvernig skyldi sá kaupmáttur lita út? Það er kaupmáttur i botni miðað við árin næstu á undan, kaupmáttur sem hægt er að likja við ástandið 1975 og 1976. Þá var við völd i landinu rikisstjórn sem var „óvinveitt verkafólki". Núna situr önnur rikisstjórn i landinu þarsem m.a. Alþýöubandalagið á aðild að og samt eru gerðir svona lélegir samningar. Við andstöðu- menn i Dagsbrún erum þeirrar skoöunar aB hægt hefBi veriB aB ná betri samningum meB skyn- samlegri framgöngu og þess vegna lögBum viB til aB samn- ingurinn yröi felldur." sagði Pétur Tyrfingsson verkamaður að lokum. Eitthvað liggur Daviö Odds- syni mikið á að fá samþykkta tillöguna um fækkun borgarfull- trúa, þvi þegar hann áttaði sig á þvi að til þess þurfti tvær um- ræður greip hann til þess að boða til borgarstjórnarfundar 15.júlienumárabil hafajiilí-og ágdstmánuðir verið sumarleyf- ismánuðir borgarstjórnar. t umræBum í borgarstjórn i fyrri viku kom fram aö borgarstjóri hyggst i staðinn senda borgar- stjórn I frí I ágiíst og september. Ekki mun hafa veriö haft fyrir þvi að hafa samráð við minni- hlutann um þessa tilhögun og viðbúið að hún veki mótmæli úr þeimherbúðum. Guðrún Agdstsdóttir, borgar- fulltrúi AlþýBubandalagsins sagöi við fyrri umræðuna aö það væri dskiljanlegt hvers vegna lægi svona mikið á að fjalla um fækkun borgarfulltrUa nú þar sem ljóst væri aB þd tillagan yrði samþykkt þá kæmi hún ekki til framkvæmda fyrr en eftir fjögur ár. Sig grunaBi þo aB auBveldara væri aB fá tíreynda borgarfulltrua SjálfstæBis- flokksins til að samþykkja fækkunina núna en eftir fjögur ár, þegar þeir hefðu fengið reynslu af borgarfulltriiastarf- inu. Það er nef nilega ljóst, sagBi Sumarleyfi borgarstjórnar frestað: Fækkun borgarfull- trúa skal keyrð í gegn GuBnin aB ef borgarfulltrúar hefðu verið 15 við siðustu kosn- ingar, þá sætu ekki þrir fulltrú- ar Sjálfstæðisflokksins i þessum salnú. Sjálfsmorðssveit Davíðs Þorbjörn Broddason vakti einnig máls á þessu og likti Davið Oddssyni við Hirohito Japanskeisarasem hafði hiyBna sjálfsmorBssveit i sinu liði. Ljóst væri að þrir borgarfull- trúar Sjálfstæðisflokksins dyttu út úr borgarstjórn við næstu kosningar ef þeir greiddu tillög- unni atkvæði sitt nú. Lagði hann fram frávi'sunartillögu frá Al- þýðubandalaginuþar sem sagði m.a. að engin reynsla væri komin á störf 21 manns borgar- stjórnar Reykjavikur ennþá og þvi væri ótimabært að f jalla um tillöguna. Þegar frávisunartillagan var afgreidd kom i ljtís aB sjálfs- morðsveitin var ekki eins fjöl- menn og menn ætluðu: Katrfn Fjeldsted einn tólf borgarfull- trúa Sjálfstæðisflokksins studdi ekki Davið við að fella hana! Hún var þvi felld með ellefu at- kvæðum og að þvi biinu sam- þykkt að vfsa málinu til annarr- ar umræBueftir hálfan mánuB. og nýju fötin keisarans En keisaranafngiftin átti eftir að koma upp aftur á þessum borgarstjómarfundi. Ovenju mikið var um tillöguflutning utan dagskrár á fundinum. Þannig flutti Kvennaframboð tillögu um endurmat á flug- vallarsvæðinu, Jósteinn Krist- jánsson flutti tillögu um skatta- lækkanir og Gerður Steinþórs- dóttir um breytingar á stjórn- kerfinu. Vandaði Daviö Oddsson um við þessa borgarfulltrúa, sakaBi þá um dmerkileg vinnu- brögb og reynsluleysi og liktist hann á timabili mest lang- þreyttum læriföBur. Sigurður E. Guðmundsson, borgarfulltrúi Alþýðufloksins sagöi rettilega að þessi lands- föðurimynd færi Davið ekki vel. Menn væru vanari bröndurum úr þeirri átt en nii hefði Davið iklæðst öðru gervi. ÞaB væri þó eins og meB nýju fötin hins keisarans, aB þessi væru gegn- sæ! — AI

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.