Þjóðviljinn - 27.02.1988, Blaðsíða 6

Þjóðviljinn - 27.02.1988, Blaðsíða 6
ALÞÝÐUBANDALAGK) Alþýðubandalagið Hafnaríirði 30 ára afmælishátíð 30 ára afmælishátíð Alþýöubandalagsins í Hafnarfirði verður haldin í Fé- lagsheimilínu Garðaholti, laugardaginn 5. mars nk. (á afmælisdaginn að sjálfsögðu) og hefst með borðhaldi kl. 20.00. Dagskráin auglýst síðar, svo og miðasala en félagar eru beðnir að taka frá tíma fyrir hátíðina. - Stjórnin. Alþýðubandalagið Akranesi Framhaldsaðalfundur Framhaldsaðalfundur Alþýðubandalagsins á Akranesi verður haldinn í Rein, mánudaginn 29. febrúar kl. 20.30 Á dagskrá: Málefni Reinar. Félagar mætum öll og verum stundvís. Heitt á könnunni. Reinarkaffið svíkur engan. ___________________ Stjórnln Alþýöubandalagiö Akureyri Bæjarmálaráðsfundur Fundur í bæjarmálaráði mánudaginn 29. febrúar kl. 20.30. Dagskrá: Fundargerðir bæjarstjórnar fyrir bæjarstjómarfund 1. mars. Önnur mál. Stjórnin. ABK Morgunkaffi ABK Heiðrún Sverrisdóttir bæjarfulltrúi og Elsa Þorkelsdóttir fulltrúi í fé- lagsmálaráði og áfengisvarnanefnd verða með heitt á könnunni laugardag- inn 27. febrúar kl. 10-12. Allir velkomnir. Skoðunarferð í Smárahvamm Kl. 12.30 sama dag býður bæjarmálaráð til skoðunarferðar í Smárahvamm og Fífuhvamm. Farið verður frá Þinghóli. Félagar eru hvattir til að mæta í ferðina. - Stjómin. Alþýðubandalagið Kóþavogi Félagsfundur Félagsfundur ABK í Þinghóli mánudaginn 29. febrúar kl. 20.30. Fundarefni: Heimir Pálsson kynnir Smárahvammsmál. Skipulagsmál og önnur mál. - Stjórnin. ÆSKULÝÐSFYLKINGIN Utanríkismálanefnd ÆFAB Fundur laugardaginn 27. febrúar að Hverfisgötu 105 kl. 13.30. Farið verður yfir gögn um afvopnunarsamninginn og stjómstöð í Keflavík. Undirbúningur fyrir ráðstefnu. Allir velkomnir. - Nefndin. Ratsjárstofnun Ratsjárstofnun óskar eftir að ráða starfsmenn vegna reksturs ratsjárstöðva hérlendis. Umsækjendur verða að hafa lokið námi í rafeinda- virkjun eða hafa sambærilega menntun. Starfsmenn mega gera ráð fyrir að þurfa að sækja námskeið erlendis og hér á landi. Námstími erlendis hefst í apríl nk. og stendur í um 2 mánuði. Laun eru greidd á námstímanum. Umsókn ásamt prófskírteini eða staðfestu afriti af því, sakavottorði og heilbrigðisvottorði berist Ratsjárstofn- un, Laugavegi 116, fyrir 16. mars nk. Umsóknareyðublöð liggja frammi hjá Ratsjárstofnun. Nánari upplýsingar eru veittar hjá Ratsjárstofnun [ síma 62 37 50. Reykjavík, 26. febrúar 1988. Ratsjárstofnun. Innilegar þakkir fyrir samúð og vinarhug við fráfall föður okkar, tengdaföður afa og langafa Frímanns Á. Jónassonar fyrrverandi skólastjóra Ragnheiður Frímannsdóttir Krebs Ove Krebs Birna S. Frímannsdóttir Trúmann Kristiansen Jónas Frímannsson Margrét Loftsdóttir barnaböm og barnabarnabörn Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur samúð og hlýrtug við andlát og útför móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu Líneyjar Jónasdóttur Strandgötu 8 Óiafsfirði Lilja Kristinsdórtir Hafdís Kristinsdóttir Gunnar Kristinsson barnabörn og barnabarnabörn Hrafn Ragnarsson UnnarJónsson Kristjana Sveinsdóttir VMSÍ UR KJARASAMNINGI Ikafli Gildistími Allir kjarasamningar ofan- greindra aðila framlengjast til 18. mars 1989 með þeim breytingum sem í samningi þessum felast og falla þá úr gildi án sérstakrar upp- sagnar. II kafli Um launabreytingar Grunnlaunabreytingar Grunnlaun hækka sem hér segir: Við gildistöku samnings þessa hækka grunnlaun um kr. 1.525 á mánuði. Bónus og aðrir kjara- tengdir liðir hækka hlutfallslega, eða um 5,1%. Áfangahækkanir Á samningstímanum hækka grunnlaun að öðru leyti sem hér segir: 1. júní 1988..................3,25% 1. september 1988..........2,5% 1. febrúar 1989..............2,0% Desemberuppbót Verkafólk sem á árinu skilar a.m.k. 1700 dagvinnustundum ( sama fyrirtæki og er við störf í fyrirtækinu í desember skal eigi síðar en 15. desember ár hvert fá greidda sérstaka greiðslu, des- emberuppbót, kr. 4.500. Verka- fólk í hlutastarfi sem uppfyllir sömu skilyrði, en skilað hefur 850 og að 1700 dagvinnustundum fær greidda hálfa uppbót. Starfsaldurshækkanir skulu að lágmarki vera eftirfar- andi: Eftir 1 ársstarf....................2,0% Eftir 3 ára starf....................3,0% Eftir 5 ára starf....................4,5% Eftir 7 ára starf....................6,0% Eftir 12 ára starf hjá sama fyrirtæki.................8,0% Ofangreindar starfsaldurs- hækkanir reiknast ofan á grunn- laun. Laun fiskvinnslufólks Námskeiðsálag skal vera kr. 2.700 á mánuði. Mánaðarlaun verði sem hér segir: Byrjunarlaun Eftir 1 ár.......... Ahn.taxti Sérhæft fiskv. fólk 31.500 34.200 .....32.130 34 884 Eftir 3ár.......... .....32.445 35.226 Eftir5 ár.......... .....32.918 35.739 Eftir7ár.......... .....33.390 36.252 Eftir 12 ára starf hjá sama fyrirt. .. .....34.020 36.936 Fatapeningar Vinnuveitendur í fiskiðnaði, sem ekki leggja starfsfólki til hlífðarfatnað, skulu greiða verkafólki í fískvinnu kr. 3,85 á hverja klukkustund sem unnin er (greiddir neyslutímar innifaldir) sem þátttöku í kostnaði vegna hlífðarfatnaðar (svuntur og vett- lingar).. Framangreind fjárhæð taki sömu breytingum á samn- ingstímanum og verða á byrjun- arlaunum í fiskvinnslu. Ákvæðisvinna Aðilar eru sammála um að kannaðar verði nýjar hugmyndir um framleiðniaukandi launakerfi í fiskvinnslu með það að mark- miði að auka verðmæti fram- leiðslunnar, laun og starfs- ánægju. Aðilar leggja til við félags- menn sína að komið verði á sam- starfi starfsmanna og stjórnenda á hverjum vinnustað til að fjalla um leiðir að þessu marki. VI kafli Um vinnutilhögun og greiðslur fyrir yfirvinnu í stað eftir- og næturvinnu í samningi aðila komi yfirvinna. Yfirvinnuálag Yfirvinna greiðist með tíma- kaupi sem samsvarar 80% álagi á dagvinnutímakaup, þ.e. með 1,0385% af mánaðarlaunum fyrir dagvinnu. Yfirvinnuálag á stórhátíðardögum Öll aukavinna á stórhátíðar- dögum skv. gr. 2.3. greiðist með tímakaupi, sem er 1,375% af mánaðarlaunum fyrir dagvinnu. Þetta gildir ekki um reglubundna vinnu, þar sem vetrarfrí eru veitt samkvæmt sérstökum samning- um vegna vinnu á umræddum dÖgUm- útkal. Þegar verkamaður er kvaddur til vinnu, eftir að yfirvinnutímabil er hafið, skal hann fá greitt fyrir minnst 4 klukkustundir, nema dagvinna hefjist innan tveggja klukkutíma frá því að hann kom til vinnu. Kvaðning til vinnu að morgni eftir að dagvinnutímabil er hafið vari alltaf til hádegis og minnst 4 klst. Yfirvinna Samningsbundin yfirvinna hefst þegar lokið er umsaminni dagvinnu, 7 klst. og 25 mín. virk- um vinnustundum á tímabilinu 07:00 til 17:00, mánudaga- föstudaga, sbr. þó grein 2.5.6. Fyrir vinnu á laugardögum, sunnudögum, og öðrum samn- ingsbundnum frídögum greiðist yfirvinnukaup. Ef unnið er í matar- og kaffi- tímum á dagvinnutímabili, greiðist það með yfirvinnukaupi. Aukahelgidagar Samningur þessi miðar við, að uppstigningardagur og sumar- dagurinn fyrsti verði vinnudagar en frídagar komi mánudaginn næsta á eftir. Samningsákvæði þetta öðlast endanlegt gildi þegar a.m.k. þrjú landssambönd innan Alþýðusambands íslands hafa samþykkt slíka breytingu og nauðsynlegar lagabreytingar hafa náð fram að ganga. Yfir- vinna á þessum dögum greiðist með yfirvinnukaupi. Yfirlýsing Samningur aðila um breytingar á vinnufyrirkomulagi byggist á því, að gott samstarf takist milli starfsmanna og stjórnenda um framkvæmd breytinga. í þessu felst m.a. að taka þarf tillit til persónubundinna aðstæðna, sem kunna að gera einstökum starfs- mönnum erfitt um vik að breyta vinnutíma sínum. Hér ber sér- staklega að huga að stöðu barna- fólks, sem kann að vera ógerlegt að mæta mjög snemma til vinnu vegna barnagæslu. VSÍ og VMS munu því beina þeim eindregnu tilmælum til fé- íagsmanna sinna, að við breyting- ar á vinnutíma verði tekið tillit til mismunandi aðstæðna starfs- manna, þannig að kostir sveigj- anlegri vinnutíma nýtist sem best. Alþýðubandalagið í Hafnarfirði 30ára afmælishátíö Afmælishátíð elsta Alþýðubandalagsfélags í landinu, Alþýðubandalagsins í Hafnarfirði, verður haldin hátíðleg á Garðaholti laugardaginn 5. mars. Veislustjóri verður Helgi Seljan fyrrv. alþingismað- ur. Avarp Geir Gunnarsson alþingismaður. Gaman- mál og ýmsar uppákomur. Hljómsveitin Ásar leikur fyrir dansi fram eftir nóttu. Glæsileg þríréttuð máltíð. Húsið opnað kl. 19.00. Borðhald hefst kl. 20.00. Miðaverð kr. 2.500 í mat. 700 kr. eftir matinn. Tryggið ykkur miða hið fyrsta hjá: Jóhönnu s: 651347, Hólmfríði s: 50342, ínu s: 51531 eða Katr- ínu s: 54799. Hljómsveitin Ásar. Félagar úr nágrannafélögum meira en velkomnir. Afmælisnefndin. Geir. Helgi.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.