Þjóðviljinn - 05.05.1988, Blaðsíða 6

Þjóðviljinn - 05.05.1988, Blaðsíða 6
FRETTIR Alþingi Virðisaukaskattinum þrýst í gegn með látum Stjórnarandstaðan sameinuð íandstöðu viðfrumvarpið. Óánœgja hjá stjórnarliðinu. Undirbúningur ónógur. Ákvörðunumíveigamiklumatriðum frestað. Völdiníhendurfámennrarnefndar „Með lögfestingu virðisauka- aukaskattsins (í frumvarpinu er verulega fjölgun skriffinnsku- næði. Þetta er viðurkennt í skatts er gert ráð fyrri því að fra- hún 22%). Hún á að setja reglur starfa að ræða, t.d. er talið að greinargerð ráðherra með frum- mlengja hinn illræmda matar- um mjög viðkvæm mál eins og skattheimtumönnum fjölgi um varpinu. Virðisaukaskattur skatt sem lagður var á af núver- endurgreiðslu af vinnu við bygg- allt40. En auk þess mun framtelj- leggst á vinnu iðnaðarmanna á andirOcisstjórnoghefuríförmeð ingar og endurbætur íbúðarhús- endum fjölga geysimikið. Álitið byggingarstað en hún hefur verið sér 6000 miljóna króna skatt- næðis, reglur um skattskil af hrá- er að fjölgunin skiptist þannig á undanþegin söluskatti. Talið er heimtu af almenningi í landinu." efni til fiskvinnslu, reglur um starfsgreinar: að hækkun byggingarkostnaðar Þannig segir í nefndaráliti virðisaukaskatt af menningar- og minnihluta fjárhags- og við- listastarfsemi, svo að eitthvað sé Fjölgun skiptanefndar um frumvarpið nefnt, og „önnur atriði sem upp Atvinnugrein framteljenda um virðisaukaskatt. Minnihlut- kunna að koma". Lanbúnaður----------------------------------------------------------5 000 ann skipa Svavar Gestsson og Jú- Hus Sólnes. Guðrún Agnarsdóttir tlatur Skattur Fiskveiöar......................................................................1.450 var áheyrnarfuUtrúi í nefndinni Mikið er deilt á það fyrirkomu- Fiskiðnaður................................................................... 600 og er sammála minnihlutanum. lag að leggja skuli virðisauka- ByQQÍngar 3.000 skatt á nánast allar vörur og þjón- o •• i cr\n Valdamikil nefnd ustuogaðenguskiptihvortumer oarngongur....................................................................l.oUU ígærvarstefntaðþvíaðljúka f? ræð^-fu^ynj^arning. fa Annað............................................................................2-500 afgrtiðslu á frumvarpi ríkis- ™ Fjánnálaiáðherra hefur ______________________________________________________ stjórnarinnarumvirðisaukaskatt **« W^fl Vegana T " í efri deild alþingis þannig að aukaskattsms hafi venð nauðsyn- _______________________________________Samtals 14.050 neðri deild geti fengið málið til legt f afnema undanþágur á ---------------------------------------------------------------------------------- af<rroi?»ci feAtta Pr oitt h^irra soluskatti og m.a. þess vegna hafi aigreiosiu. peua er eiu peirra matarskatturinn iHra;mdi verið Minnihlutinn telur reyndar að muni nema 5-7%. Fjögurra milj- mála sem rflcisst órmn leggur of- , á fjölgun framteljenda verði mun ón króna íbúð hækkar því um 200 k- i« «¦, t ilt ZC ,ft Z í nefndaráliti stjórnarandstöð- meiri en þetta. - 280 þúsund krónur. Húsbyggj- Ikoðun sem farið hefur fram á unnar segir: endur munu legg>a tU tekJuauka n^mvarpinu , eS deild he'ur >« "f™* —lutinn Hœkkun verðlagS f dUgdft uPP a hundruð milj- leitt fþeirrar mðurstöðu að gfeKiíilSSÍSE Hagfræðingar munu margir *$£*%* harða gagnryni Vuíí sSaSLteUngnnaað tr- prösentuaðræðaogþarermatur *S^S&SSSí& stjörnaranltöðunnar oVþratt Vilja stjórnarþingmenn að ser ð undanbeginn aö upptaka virðisaukaskatts hækk, fyrfr þá staðreynd að fjölmargir 2& nefnd 5ranS fullu.meiraaðsegjaíBrltlandi." verðlag. f umræðum a alþ.ngi sljórnFarþingm(fnn erJu s|r. flokka og embættismanna taki til Alþyðusambalfd íslands hefur hefm m.a. venð vitnað fal tima- óa q^ £ ert ráð fyrir að al. umfjollunar þau ahorfsmál sem gj ntsgremar eftn Bjorn Matth.as- þingiSafgreJ lög urn virðis. upp kunna að koma. Þmg- *, son hagfræðmg um þau mál ^katf nu á n6æstu dögum. ul^T f,tJ nardtSt°1funnar einaskattprósentuaðræðaogað Stjónarandstaðan v,tnar td Rfl^tjórnin frestar í rauí ák- þykuherdaumhnutabu,ðog P g danskra athugana sem syna að varðanatöku f flestum ag. telja að viðtækt umboð þessarar S w þetta fonn skattheimtu ieggst um með að ^ nefndar se t,l marks um að v,rð,s- þyngst á barnmargar fjolskyldur þeim 6til urlausnar serstakrar aukaskattunnn sé illa undnbu- framteljendum fiölgar og þá sem hafa þunga framfærslu- Jiefnciar. í reynd er um valdaafsal mn. ' jj o byrði. albineis að ræða Nefndin á m.a. að fjalla um Við það að ínheimtur verður Þá er talið að virðisaukaskatt- v B ÓP mat á skattprósentu virðis- virðisaukaskattur verður um urinn hækki verð á íbúðarhús- Ber er hver að baki nema sér bróður eigi. Egill Jónsson studdi ekki áberandi fast við bakið á formanni sínum Þorsteini Pálssyni í gær. Þegar kýla átti virðisaukann í gegnum efri deild hélt Egill uppi máiþófi um fram- leiðslu og sölu á búvörum og vildi ekki að því máli yrði vísað til ríkis- stjómarinnar nema tillaga þar að lútandi kæmi frá sjálfum forsæt- isráðherra og skyldu fylgja með nokkrar tryggingar um einhvem framgang þar á bæ. Með þessu atti Egill formanni sínum út í orða- skak við krata. Menn skildu þó sáttir að kalla, en ósköp hlýtur að vera leiðinlegt að þurfa að standa í svona stríði. Nóg er nú samt. FLOAMARKAÐURINN Myndavél óskast Ég er 9 ára og óska eftir ódýrri, notaðri myndavél ígóðu lagi. Uppl. í síma 17482. íbúð óskast Tveggja herbergja íbúö óskast til leigu. Erum tvö fullorðin í heimili. Sími 32101. í sumarbústaðlnn HráoKuofn (Husquarna) til sölu ódýrt. Sími 32101. Borðstofuborð úr tekkl og 3 stólar fæst gefins. Uppl. í síma 79548. íbúð óskast Vegna ríkisstjómar Þorsteins Páls- sonar vantar okkur lítið, íbúðarhæft húsnæði á Vatnsendahæð, sumar- bústaöur kæmi vel til greina. Erum á götunni. Uppl. í síma 45530. Skjalaskápur óskast Sigurlaug, sími 13695 eða 17513. Gangstéttarhellur Notaðar, óbrotnar gangstéttarhell- ur óskast. Sími 54327. Strákahjól Til sölu svart og rautt vel útlítandi 16" Winther hjól. Verð samkomu- lagsatriði. Sími 37865. Sofasett og þvottavél Óska eftir sófasetti og þvottavél mjög ódýrt eða gefins. Sími 92- 27329. Gyllingaletur Gyllingaletur, vel með farið óskast. Uppl. ísíma 21471. VHS Mig vantar VHS videotæki, ódýrt. Davíð, sími 14942. 3ja hausa Marants kassettutæki til sölu á kr. 6000. Ný tæki kosta 60-70 þús. kr. Vel með farið og lítið notað. Til greina kemur að taka tónjafnara eða útvarp upp í. Uppl. í síma 21784. Flat 127, árg. '79 til sölu. Verð kr. 8.000.-. Uppl ísíma 641464. Trabant árg. '86 til sölu. Ekinn 30000 km, skoðaður '88. Mjög gott eintak. Uppl. í síma 11973 og 45530. Pappírsskurðarhnífur til sölu. Skurðarlengd 62 cm. Traust og gott tæki, upplagt fyrir bókbind- ara. Hagstætt verð. Uppl. í síma 41739. Gullfallegur bíll tll sölu BMW 316 árg. '83 (nýja týpan), ek- inn 77000 km, litað gler, dökkgrár metallic. Skipti á ódýrari eða fæst með góðum staðgreiðsluafslætti. Sími 79319. íbúft Ungt par sem á von á barni vantar tilfinnanlega íbúð. Eru algert reglu- fólk á vín og tóbak, þriin og sóma- kær. Þið sem e.t.v. hafið húsnæði aflögu vinsamlega hafið samband í síma 681333 næstu daga. Til sölu borðstofuborð og 4 stólar, antik- skápur og antikkommóða, barna- bílstóll. Sími 687759. Til sölu 5 sæta hornsófi frá Pétri Snæland, áklæði frekar lúið. Verð ca. 10.000.-. Uppl. í síma 44315. Til sölu nýr, ónotaður rúskinnsjakki og Mazda 323 '78, góður bíll. Einnig Olympia rafmagnsritvél og sv/hv sjónvarp- Uppl. /síma 21387. Kettlingar fást gefins. Sími 83694. Relðhjólaverkstæði til sölu Gott verkstæði sem hefur verið starfrækt í rúm 2 ár er til sölu. Það sem á að selja er nafn, verkfæri og lager. Húsnæði fylgir ekki. Fæst á skuldabréfi, sanngjamt verð. Uppl. í síma 621309. Til sölu odýrt stór sólarlampi á hjólastatívi á kr. 8.000.-, hvítur baðvaskur m/ blöndunartækjum á kr. 2.000, WC skol hvítt m/blöndunartæki á kr. 2.000. Uppl.ísíma611711 e.kl. 17. Ford Escort '83 til sölu. Ekinn 64 þús. km, gullsanseraður, í góðu lagi og lítur vel út. Skipti á nýlegum bí/ koma tij greina, milligjöf staðgreidd. Uppl. í síma 681310 kl. 9 til 17. Mazda 818 árg. '78 til sölu. Ekinn aðeins 50 þús. km, vélin í toppstandi en bíllinn er illa farinn af ryði öðrum megin og þarfnast uppbyggingar. Upl. í síma 76932. Til sölu Amerískur ísskápur (General Elect- ric). Mjög vel með farinn, selst ódýrt. Uppl. í síma 14577 milli kl. 14-18. Lítlll gasísskápur óskast Óska eftir ísskáp sem gengur fyrir gasi. Uppl. í síma 44430. Húsnæði óskast Óskum eftir að taka á leigu íbúð í Reykjavík frá 1. júní. Uppl. í síma 623605, Anna Hildur og Gísli Þór. Tvfburakerra óskast helst ódýrt. Sími 16404. Óska eftir Hansa-hillum, skrifborði (f. barn) og harmonikuhurð. Uppl. í síma 667387. Selfoss - Reykjavík húsnæðisskipti Óskum eftir góði 4-5 herbergja íbúð í Reykjavík í leiguskiptum fyrir stórt og gott einbýlishús á fallegum stað á Selfossi. Tilboð sendist auglýs- ingadeild Þjóðviljans. Ódýrt-ódýrt Það er raunverulega ódýrt að versla hja okkur. Mikiö úrval af alls- konarvörum. Flóamarkaður Sam- bands dýraverndunarfélaga ís- lands, Hafnarstræti 17, kjallara. Opið mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga kl. 14-18. Til sölu handunnar rússneskar tehettur og matrúskur (babúskur) í miklu úrvali. Póstkröfuþjónusta. Upplýsingar gefur Selma í síma 19239. Kaupið kaffið sem berst gegn Apartheid. Tanz- aníukaffi frá Ideele Import. Upplýs- ingar í síma 621083. Sólarlandaferð Happdrættisvinningur fyrir 50.000 kr. hjá Útsýn til sölu á 40.000. Gengur uppí allar sólarlandaferðir Útsýnar. Upplýsingarísíma 44430. Gasísskápur óskast Óska eftir ísskáp sem gengur fyrir gasi. Upplýsingar í síma 44430. Trabanteigendur athugið 5 sumardekk á felgum til sölu ódýrt. Upplýsingar í síma 18648. Húsgögn óskast Und/rbún/ngshópur um stofnun samtaka um S-Afríku óskar eftir að— fá gefins skrifstofuhúsgögn" og önnur húsgögn sem að gagni mega koma. VinsamlegEfst hringið í síma 74135, Kristinn eða Krístín. Tilsölu Honda 1100 mótorhjól. Uplýsingar í síma 11988 tilkl. 17. Húsnæði óskast Par, kennari og garðyrkjumaður, óska eftir 3-4 herbergja íbúð sem allra fyrst. Reglusemi og góðri um- gengni heitið svo og skilvísum greiðslum. Meðmæli auðfengin. Upplýsingarísíma 688601 ákvöld- in. Vantar þlg aukatekjur? Ef svo er hafðu samband, því við viljum ráða fólk í áskrifendasöfnun fyrir ört vaxandi tímarit. Kvöld- og helgarvinna næstu vikurnar. Nánari uppl. í síma 621880. Fréttatímaritið Þjóðlíf. Tll sölu Svefnbekkur, borð og 2 stólar. Sími 84922. ibúð til leigu í Parfs Lítil íbúð á besta stað í miðborg Par- ísar er til leigu frá 1. júní til 1. sept. Verð 2.500 frankar á mánuði. Nán- ari uppl. gefur Ása í síma 30589 á kvöldin. Ýmislegt til sölu Góður svefnsófi með skúffum, 3 bastgardínur og myndlykill. Einnig Toyota Cressida árg. 78. Fallegur bíll. Verð kr. 160.000. Uppl. eftir kl. 17 ísíma 688204. 6 SfDA - ÞJÓÐVIUINN Fimmtudagur 5. maí 1988

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.