Þjóðviljinn - 04.11.1989, Blaðsíða 11

Þjóðviljinn - 04.11.1989, Blaðsíða 11
I VIKULOK IDAG Andstaöa á breytingatímum Samtök herstöðvaandstœðinga halda landsráðstefnu sína ídag og á morgun. Ingibjörg Haraldsdóttir: Aðgerðir friðarhreyfinga bera árangur Um þessar mundir er nauðsynlegt að koma íslandi inn í þær afvopnunarviðræður sem nú fara fram. I þessum viðræðum hefur ekkert komið fram um að fækka eigi í herafla eða flugvéla- flota Bandaríkjahers hér á landi, segir Ingibjörg Haraldsdóttir, for- maður Samtaka herstöðvaand- stæðinga. En í dag hefst lands- ráðstefna samtakanna klukkan 13 að Hverfisgötu 105 og geta allir herstöðvaandstæðingar sótt fundinn sem stendur í tvo daga. Ingibjörg segir landsráðstefnuna fyrst og fremst vera vettvang til að skipuleggja starf samtakanna á næsta ári og yfirfara starfið á þessu ári. Ingibjörg ræðir í dag stuttlega starfsemi herstöðva- andstæðinga við Þjóðviljann. „Við stóðum fyrir tveimur mjög viðamiklum aðgerðum á ár- inu, annars vegar vegna 40 ára NATO-aðildar 30. mars, þar sem við stóðum fyrir 10 menningar- dögum og hins vegar stórfundi í Háskólabíói. í>á vorum við einnig með aðgerðir í kring um heræf- ingarnar í vor, sem voru kannski viðameiri en fólk almennt áttar sig á, vegna þess að við vorum með fólk á æfingasvæðinu allar nætur og trufluðum æfingarnar þannig að þeir þurftu að stöðva þær eitt kvöldið. Dagfari var líka gefinn út í 16 þúsund eintökum þann 17. júní, sem er stærra upp- lag en verið hefur að undanförnu. Á landsráðstefnunni munum við meta starfið og stöðu samtak- anna í framhaldi af því og hvað við viljum gera á næsta ári." Nú er þessi áratugur brátt á enda. Hvernig sýnist þér hann hafa verið í starfi herstöðvaand- stœðinga? „Ég get kannski ekki tjáð mig mikið um það. Ég hef ekki verið virk í starfi með samtökunum nema síðan 1984. En ef ég miða við þann tíma sem ég hef verið þá finnst mér starfið öflugra en þá og mér finnast viðhorfin í þjóðfé- laginu hafa breyst. Það er greini- lega meiri og breiðari andstaða gegn hernum en um leið er hún ef til vill ekki eins skipulögð. And- staðan er þvert á alla flokka en margir þeir sem eru á móti her- stöðinni eru ekki tilbúnir að vera virkir í baráttunni. Ingibjörg Haraldsdóttir, formaður Samtaka herstöðvaandstæð- inga. Mynd: Kristinn. Ástæðan fyrir því að stefna okkar nýtur vaxandi stuðnings er auðvitað afleiðing friðarmálanna í heild. Reagan - Gorbatsjof- fundurinn 1986 hafði áhrif og sú þíða sem orðið hefur í sam- skiptum stórveldanna. Yngra fólk tekur afstöðu í þessu máli alveg óháð pólitískum flokkum, það er alla vega mín tilfinning." Þú kemur inn á þœr breytingar sem orðið hafa að undanfórnu. A síðasta áratug hafa átt sér stað miklar breytingar á alþjóðavett- vangi, þurfa herstöðvaandstæð- ingar eitthvað að breyta sínum baráttuaðferðum í Ijósi þessa? „Herstöðvaandstæðingar hafa sennilega alltaf endurskoðað sína baráttu með tilliti til aðstæðna. Hlutirnir hafa að vísu gerst nokk- uð hratt. Árið 1979 tekur NATO ákvörðun um að setja upp með- aldrægar flaugar í Evrópu. Þá rís upp gífurlega sterk hreyfing gegn þessum áætlunum og síðan kem- ur í ljós að NATO heldur sínu striki þrátt fyrir andstöðuna. En í samningnum 1987 er samið um að þessar flaugar skuli teknar niður, sem í raun er sigur fyrir friðarhreyfingarnar vegna þess að meginkrafa þeirra fæst í gegn. Við herstöðvaandstæðingar ¦ metum okkar stöðu í tengslum við það sem er að gerast annars staðar í heiminum en lítum þó fyrst og fremst á málin út frá því sem er að gerast á íslandi. Um leið og ákvörðunin um uppsetn- ingu meðaldrægu flauganna er tekin eru líka teknar ákvarðanir um aukna hervæðingu íslands, sem við höfum horft upp á á síð- ustu árum. Herstöðvaandstæð- ingar hafa fylgst mjög náið með þessum málum. Við höfum ma. stundum orðið fyrst til að benda á ákveðnar hernaðaráætlanir sem meira að segja utanríkisráðherra vissi ekki um. Þetta getum við vegna tengsla okkar við friða- rhreyfingar erlendis sem hafa gefið okkur upplýsingar. Samhiiða aukinni hervæðingu höfum við breytt okkar aðferð- um. Aðgerðir okkar varðandi heræfingarnar má skoða sem hluta af breyttum áherslum. Þær undirstrika að það er nauðsynlegt að standa mjög fast gegn þeim áætlunum sem eru í gangi. Á sama tíma og það er þíða í Evr- ópu horfum við upp á að stór- veldin færa hervæðinguna til. Um þetta eru mörg dæmi. Lágflugsæ- fingar td. sem fóru mikið fram í Vestur Þýskalandi, Hollandi og almennt í Mið-Evrópu, hafa ver- ið færðar til Norður-Kanada og Skotlands vegna þess að þar von- ast stórveldin til þess að fá að vera í friði fyrir almenningsálit- inu. Vegna þess að þjóðir í Norður- Atlandshafi eru fámennari telja stórveldin að það verði auðveld- ara að komast upp með heræfing- arnar á strjálbýlli stöðum. ísland er einmitt strjálbýlt land og her- stöðvaandstæðingar telja að her- æfingarnar í vor hafi aðeins verið fyrsta skrefið. Enda hefur það komið fram hjá íslenskum her- námssinnum að eftir tvö ár þurfi að hafa enn víðtækari æfingu. Þetta kallar auðvitað á eflingu baráttunnar til að hindra þetta. Og við erum ekki ein, þetta varð- ar fleiri þjóðir við Norður-At- landshaf. Og við höfum fengið vilyrði annarra friðarhreyfinga um stuðning, verði að þessum æfingum," sagði Ingibjörg og var rokin í undírbúning landsráð- stefnunnar. -hmp Sætt sefur siðgæðið Allt sitt stutta líf er maðurinn að glíma við hin stærri og hin smærri mál. Það sem einumj>ykir stórt, þyfcir ö&itm í^tíðásg öfugt og þetta vílja margir skrifa h"reikmng smekksins. Hins vegaareru til rrtál sehi ífl^Síað IhVort eru stór eða smá, hyfirnig sem,á„ , Írájéí^^;:^f;-M^ta'«£LjÖJAferá san^tnala uiirjag;^ JKtpoíkuéÍdflaug áléiðfHÍaQdsmser stætra m&$R j Magnús "Skarphéðínsson á leið í Sædýrasafnið. , Þessa dagana fer mikið fýrir þeirri umræðu sem < sumirviíja kaHa umræðuum sjðgæði í stjórománun. Menn verða mislitir í framán af kappsamlegum þrætum um brennivínsveitingar ráðherra, sem er nýtt innlegg í margra ára frjóa þrætu um bflakaup sömu manna. Allt er þetta göfugt og gott. En stund- um er eins og stóru málin verði að litlum málum og litlu málin að stórum málum. Það er til að mynda mjög furðulegt að þjóð sem er með eins þroskaða siðgæðisvitund og Islendingar skuli láta stærstu sið- ferðisbrestina fram hjá sér fara, í öllu falli leiða þá hjá sér. Þetta snýr auðvitað að fjölmiðlum. Fjölmiðlar eiga samkvæmt hátíðarræðum að vera augu og eyru almennings. Blaðamaður sem lendir í vandræðum með að fá upplýsingar beitir almenningi fyrir sig með því að segja „almenningur á heimtingu á að fá að vita þetta". En ef fjölmiðlar hefðu einhvern áhuga á siðferðisbrestunum í íslensku þjóðfélagi, væru þeir ekki á endalausum hatðahlaupum á eftir ., jálægurflugum og 'titflingaskít, Ég. sákna þess að , ?,áugú Og eyru almenningá" beri skynbragð ^stær-sta I ^iiðjferðisbrestina og hrópEi^áp yfir sig á síðúm sínum , ^skjárn aðósóiw:mirai^^á"cM^.sarnieia^LrÉS:i, jjftðtijiað rriyftda ékkiiðæwii^um ^íðferðisbr^s'í^ð : . þúsúndummanna skulibaidíð í slíkum járngreipum 5/»vinnumarkaði að ferðafrelsi þess afmarkist af Íeiðinni í ög úr vinnunni?,& það ekki dæmi um siðferðisbrest að einstæðar mæðurskuli annaðhvort vera upp á góðvild foreldra komnar eða hlýlegt viðmót kerfisins? Er það ekki dæmi um siðferðis- brest að verkafólk sem vinhur 10-14 tíma á sólar- hring skuli ekki hafa efni á því að borða sómasam- legan mat? Er það ekki dæmi um siðferðisbrest að plötusnúður á unglingsaldri skuli hafa margföld laun þessa sama verkafólks? Svarið við þessum spurningum hlýtur að vera nei. Vegna þess að hér eru það umfangsmikil mál á ferðinni að væru þau merki um siðferðisbrest væri ekki hlustandi á fjölmiðla fyrir hávaðasömu öskri hrópandans í eyðimörkinni. Það rignir jafnt á rétt- láta sem rangláta en aðeins fáir eiga sómasamlega regnhlíf. -hmp ÞlOÐVILIIKN FYRIR50ÁRUM Utanríkisráðherra Finnlands hveturtilstríðsviðSovétríkin. Þingmenn Sósíalistaflokksins leggja til að verkalýðurinn fái aft- urfulltsamningsfrelsi. Vilji hvorki verkalýðsfélögin né atvinnurek- endurnotaréttsinn, þáhækki kaupgjaldið mánaðarlega í hlut- falliviðdýrtíðina. 4. nóvember laugardagur. 308. dagur ársins. 3. vika vetrarbyrjar. Sólarupprás íReykjavíkkl. 9.20-sólarlagkl. 17.01. Viðburðir Jóhannes úr Kötlum fæddur árið 1899. Sovéskar hersveitir ráðast á Búdapest árið 1956. DAOBOK APÓTEK Reykjavík. Helgar- og kvöldvarsla lyfj- abúöa vlkuna 3.-9. nóv. er f Vesturbæjar Apóteki og HáaleitisApóteki. Fyrrnef nda apótekið er opið um helgar og annast næturvörslu alla daga 22-9 (til 10 frídaga). Síðamef nda apótekið er opið á kvöldin 18-22 virka daga og á laugardögum 9-22 samhliða hinu fyrr- nefnda. LOGGAN Reykjavík sími 1 Kópavogur......................sími 4 Seltj.nes.........................sími 1 84 55 Hafnarfj..........................sími 5 11 66 Garðabær.......................sími 5 11 66 Slökkvilið og sjúkrabflar: Reykjavfk.......................sími 1 Kópavogur......................sími 1 Seltj.nes.........................sími 1 Háfnarfj..........................sími 5 Garðabær.......................sími 5 11 00 11 66 12 00 11 00 11 00 11 00 11 00 LÆKNAR Lækna vakt fyrir Reykjavík, Sel- tjamarnes og Kópavog er í Heilsu- verndarstöð Reykjavíkur alla virka daga frá kl. 17 til 08, á laugardögum og helgi- dögum allan sólarhringinn. Vitj- anabeiðnir, símaráðleggingar og tíma- pantanir í síma 21230. Upplýsingar um læknaoglyfjaþjónustuerugefnarfsím- svara 18888. Borgarspítalinn:Vaktvirkadagakl.8- 17 og fyrir þá sem ekki hafa heimilis- lækni eða ná ekki til hans. Landspít- alinn: Göngudeildin er opin 20-21. Slysadeild Borgarspítalans: opin allan sólahringinn sími 696600. Hafnarfjörður: Dagvakt, Heilsugæslan simi 53722. Næturvakl lækna sími 51100. Garðabær: Heilsugæslan Garðaf löt s. 656066, upplýsingar um vaktlækna s. 51100. Akureyri: Dagvakt 8-17 á Læknamið- stöðihni s. 23222, hjá slökkviliðinu s. 22222, hjá Akureyrarapóteki s. 22445. Farsími vaktlæknis 985-23221. Kef lavík: Dagvakt. Upplýsingar s. 3360. Vestmannaeyjar: Neyðarvakt lækna s. 1966. SJÚKRAHÚS Heimsóknartímar: Landspítalinn: alla daga 15-16,19-20. Borgarspitalinn: virka daga 18.30-19.30, helgar 15-f 8, og eftir samkomulagi. Fæðingardeild Landspítalans: 15-16. Feðratími 19.30- 20.30. Öldrunarlœkningadeild Land- spltalans Hátúni 10 B. Alla daga 14-20 og eftir samkomulagi. Grensásdeild Borgarspítala: virkadaga 16-19, helgar 14-19.30. Heilsuvarndarstöðin við Barónsstígopinalladaga 15-16og 18.30-19.30. LandakotMpftali: alla daga 15-16 og 18.30-19. Barnadeild: heimsóknirannarraenforeldrakl. 16-17 daglega. St Jósefsspjtali Hafnaríirði: 'aHa daga 15-16 og 19-19.30. Klepps- spítalinn:alladaga15-16og 18.30-19. Vestmannaeyjum: alla virka daga 15- 16og 19-19.30. Sjúkrahús Akraness: alla daga 15.30-16 og 19-19.30. Sjúkra- húsið Húsavík: alla daga 15-16 og 19.30-20. ÝMISLEGT Hjálparstöð RKÍ. Neyðarathvarf fyrir ung- lingaTjarnargötu 35. Sími: 622266, opið allansólarhringinn. Sálf ræðistöðin. Ráðgjöf i sálfræðilegum efnum.Sími 687075. MS-f élagið Álandi 13. Opið virka dagafrá kl. 8-17. Siminner 688620. Kvennaráðgjöfin Hlaövarpanum vestur- götu 3. Opið þriðjudaga kl .20-22, fimmtudaga 13.30-15.30 og kl. 20-22, sími 21500, símsvari. Sjálfshjálparhópar þeirra sem orðið hafa fyrirsifjaspellum.s. 21500, símsvari. Upplýsingar um eyðni. Sími 622280, beint samband við lækni/hjúkrunarf ræðing á miðvikudögum kl. 18-19, annars sím- svari. Samtök um kvennaathvarf, sími 21205. Húsaskjól og aðstoð fyrir konur sem beittar hafa verið ofbeldi eða orðið fyrir nauðgun. Samtökin '78. Svarað er í upplýsinga- og ráðgjafarsíma félags lesbía og homma á mánudags- og fimmtudagskvöldum kl. 21- 23. Símsvari á öðrum timum. Síminn er 91-28539. Bilanavakt rafmagns-oghitaveitu:s. 27311. Raf magnsveita bilanavakt s. 686230. Vinnuhópu r um sifjaspellamál. Simi 21260 alla virka daga kl. 1 -5. Lögf ræðiaðstoð Orators, félags laga- nema, er veitt i síma 11012 milli kl. 19.30 og 22.00 á fimmtudagskvöldum. „Opið hús" krabbameinssjúklinga Skógarhlið 8 er „Opið hús" fyrir alla krabb- ameinssjúklinga og aðstandendur þeirra á fimmtudogumkl. 17.00-19.00. Samtök áhugaf ólks um alnæmisvand- ann sem vilja styðja við smitaða og sjúka og aðstandendur þeirra. Hringið í síma 91 - 22400 alla virka daga. GENGIÐ 31.okt. 1989 kl.9.15. Bandaríkjadollar................. Sterlingspund.................... Kanadadollar..................... Dönskkróna...................... Norskkróna....................... Sænskkróna..................... Finnsktmark..................... Franskurfranki.................. Bekjískur'-anki................. Svissneskúrfranki............. Hollensktgyllini................. Vesturþýsktmark.............. Itölskiira........................... Austurrískursch................ Portúg. Escudo................ Spánskur peseti................ Japansktyen.................... Irsktpund....................;..._ Srm?is«««.DOR..i........... ECO-^Eviöoíimynt........... Belgískur Fr.Fin.......... .-. ..„ .. i-i.'.'!S4.i, . - ¦- -¦. v*jJfe'W.^ ¦¦ í;^;*-i.!,j!ii'-" Sala 62.11000 97.89800 52.86600 8.70500 9.03680 9.71840 14.65900 9.98070 1.61420 38.74610 30.02590 33.89360 0.04614 4.81490 0.395 tO 0.53360 0.43766 ,894)9700 XrnÆe Æ tei.tao. KROSSGÁTA —T------, Lárétt:1t)ytgia4borg- Lárétt: 1 toytgia 4 borg- ari6magur71<væoi9 . góð 12 karlmannsnafn 14 deila 15 brún 16 Ijúfri 19skipaði29mjög21 skurður Lóðrótt:2lána3 snauði 4 þrjósku 5 vex 7 heystæða 8 stilkur 10 aðatsmann 11 f iskiskip 13snös17látbragð18 Lausnásíðustu krossgátu Lárétt:1 húms 4 sefi 6 eik7happ9óhóf12 raska 14 ske 15 ugg 16 trauð19noti20kunn 21 aftur Lóðrétt: 2 úða 3 sepa " 4skók5fró7hyskni8 pretta10hauður11 feginn13sóa17rif18 uku Laugardagur 4. nóvember 1989 ÞJÓÐVIUINN - SÍÐA 11

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.