Þjóðviljinn - 02.12.1989, Blaðsíða 11

Þjóðviljinn - 02.12.1989, Blaðsíða 11
VIÐHORF Evrópulest á röngu spori Hjörleifur Guttormsson skrifar Alvarleg tíðindi gerðust varð- andi meðferð hagsmunamála ís- lands gagnvart Evrópubanda- laginu nú í vikunni. Alþýðuflokk- urinn knúði fram í ríkisstjórn um- boð til handa utanríkisráðherra til að „taka þátt í undirbúnings- og samningaviðræðum" EFTA og Evrópubandalagsins „sem byggðar verða á sameiginlegum niðurstöðum könnunarviðræðna þar með talið þeim fyrirvörum, sem íslendingar hafa sett fram". Þessi afgreiðsla var samþykkt í ríkisstjórn þrátt fyrir viðleitni þingflokks Alþýðubandalagsins, sem samþykkti sérstaka bókun um málið fyrir umræddan fund ríkisstjórnarinnar. Pótt þar hafi að mínu mati ekki verið tekin nógu skýr og ótvíræð afstaða, eru þó í þessari bókun slegnir ýmsir varnaglar, sem skipt gætu máli við áframhaldandi málsmeðferð, ef tillit væri til þeirra tekið af sam- starfsaðilum. Ég minni í þessu sambandi á samhljóða samþykkt landsfundar Alþýðubandalagsins um málefni Evrópu og hagsmuni íslands, sem birt var í Þjóðviljanum sl. miðvikudag. Þar segir m.a.: „Ekki er hægt að fallast á að á næstu vikum verði knúin fram af- staða um aðild íslands að form- legum samningaviðræðum EFTA við Evrópubandalagið um myndun Evrópsks efnahagssvæð- is. Nauðsynlegt er að frekari um- ræður fari fram, áður en til slíkrar ákvörðunar er gengið og að al- menningi gefist kostur á að setja sig inn í málavexti. Landsfundurinn telur óhjá- kvæmilegt, að farið verði vand- lega yfir málið í heild og þá skýru fyrirvara sem nauðsynlegt er að fyrir liggi, áður en afstaða er tekin til formlegra samningavið- ræðna." Með vísan til ályktunarinnar fól landsfundurinn þingflokki Al- þýðubandalagsins að höfðu sam- ráði við framkvæmdastjórn flokksins að taka endanlega af- stöðu til málsins á Alþingi og í ríkisstjórn. Prátt fyrir þessar samþykktir á vettvangi Alþýðubandalagsins hefur það gerst nú að ríkisstjórn- in tekur afstöðu til samningavið- ræðna EFTA-ríkja við Evrópu- bandalagið og veitir utanríkisráð- herra umboð til slíkra viðræðna. Þetta er gert aðeins viku eftir að Alþingi fær að sjá skýrslu ráð- herrans um niðurstöður könnun- arviðræðna og áður en Alþingi hefur lokið umræðu um málið. Hér er vissulega um dæmalaus vinnubrögð að ræða, sem ég geri ráð fyrir að gangi fram af mörg- um. Skýringarnar sem fram eru ríkisráðherra setti fram fyrir Is- lands hönd í könnunarviðræðum sl. sumar verða samningsatriði, fyrst í hópi EFTA-ríkjanna inn- byrðis og síðan við Evrópu- bandalagið. Krafa EFTA um fríverslun með fisk, þ.e. afnám tolla á sjáv- arafurðum og styrkja til sjávarút- vegs, hefur fengið afar neikvæðar undirtektir hjá talsmönnum EB, sem vísa í því sambandi til sam- „Villuljósinfrá Ósló og Brússel eru að leiða íslenska ráðamenn á hœttulegar brautir. Því fyrrsem menn hætta að eltaþauþeim mun betra. Éghefáhyggjurafþví, ef Alþýðubandalagið held- ur áfram að láta teyma sig út íþá ófæru" bornar til réttlætingar eru þær helstar, að stjórnarandstaðan hafi verið að stríða ríkisstjórninni í umræðum á Alþingi og að utan- ríkisráðherra þyrfti að halda áfram fundum í útlöndum og væri ekki væntanlegur til landsins nema rétt til að borða jólasteik- ina. Ef hér væri á ferðinni léttvægt mál kynnu ýmsir að yppta öxlum og láta sér fátt um finnast. En þegar um er að ræða eitt mikils- verðasta mál í sögu lýðveldisins, mál sem varðar fjölþætta hagsmuni íslands og réttarstöðu landsins í samfélagi þjóða er ekki hægt að taka svona málsmeðferð með þegjandi þögninni. Boðaðar viðræður EFTA- ríkjanna og Evrópubandalagsins, sem taka á afstöðu til 19. desemb- er næstkomandi, snúast um það fyrst og fremst, hvernig EFTA-ríkin verði þátttakendur í innri markaði Evrópubandalags- ins, þar sem afnumin verði landa- mæri fyrir fjármagn, fjármála- þjónustu og önnur þjónustuvið- skipti, tilfærslu vinnuafls og rétt fyrir útlendinga til búsetu og til að stofna fyrirtæki. Þeir fáu fyrirvarar sem utan- Eiginmaður minn, faðir og tengdafaðir Oddgeir Pétursson Grýtubakka 28 verður jarðsunginn frá Breiðholtskirkju þriðjudaginn 5. desember kl.13.30. Anna Árnadóttir, börn og tengdabörn Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og vináttu við and- lát og útför Guðmundar Björnssonar kennara Akranesi Pálína Þorsteinsdóttir Ormar Þór Guðmundsson Gerður Birna Guðmundsdóttir Björn Þorsteinn Guðmundsson Ásgeir Rafn Guðmundsson Atli Freyr Guðmundsson bamabörn og barnabarnabörn Kristín Valtýsdóttir Daníel Guðnason Þórunn Bragadóttir Fríða Ragnarsdóttir Halina Bogadóttir eiginlegrar fiskimálastefnu bandalagsins. Könnunarviðræðurnar leiddu ekki til niðurstöðu um þær breytingar sem talin er þörf á að gerðar verði á EFTA til að það geti orðið burðarás í Evrópsku efnahagssvæði með EB. Það sem rætt hefur verið um stefnir augljóslega í yfirþjóðlegar á- kvarðanir varðandi stofnanalega tengsl, eftirlit og dómsvald. For- sætisráðherra og ýmsir fleiri hafa haft um það mörg orð að ekki komi til greina neitt valdaafsal af íslands hálfu. Samt heldur hann ótrauður áfram sem fremsti ábekingur á umboði utanríkis- ráðherra. Ég hef ekki séð nein frambæri- leg rök fyrir því að það sé í þágu íslenskra hagsmuna að gerast að- ili að formlegum samningavið- ræðum EFTA-ríkja um Evrópskt efnahagssvæði. Slíkar sameigin- legar viðræður um „fjórfrelsið" svokallaða, þar sem EFTA- ríkjunum er ætlað að tala einni röddu fela hins vegar í sér augljósar hættur fyrir íslenskt samfélag. Eins og landsfundur Alþýðu- bandalagsins ályktaði um eru sjá- varútvegsmál og viðskipti með sjávarafurðir aðalatriði í sam- skiptum íslendinga við Evrópu- bandalagið. Á sviði sjávarútvegs- mála eigum við aðeins takmark- aða samleið með öðrum EFTA- ríkjum, þar sem iðnaðarhags- munir sitja í fyrirrúmi. Eðli máls- ins samkvæmt hljóta samningar um þessi efni því að vera við- fangsefni í milliliðalausum við- ræðum íslands og Evrópubandal- agsins. Við þurfum að ná sem fyrst fram endurskoðun á við- skiptasamningnum frá 1972 ásamt bókun 6, ekki síst að því er varðar tolla EB á saltfisk og fersk fiskflök. Villuljósin frá Ósló og Brussel eru að leiða íslenska ráðamenn á hættulegar brautir. Því fyrr sem menn hætta að elta þau þeim mun betra. Ég hef áhyggjur af því, ef Alþýðubandalagið heldur áfram að láta teyma sig út í þá ófæru. Fyrr en varir getur verið um seinan að snúa við. Hjörleifur Guttormsson er þingmað- ur Alþýðubandalagsins á Austurlandi og fulltrúi flokksins í utanríkismála- nefnd Alþingís. ÞlOÐVILIINN FYRIR 50 ÁRUM Tvær nýjar stjórnir í Finnlandi. Sovétríkin viðurkenna nýju stjórnina í Austur-Finnlandi. Helsinki-stjórnin telurenn mögu- leikaásamkomulagi. Stúdentar aflýstu öllum hátíðarhöldum 1. desember vegna samúðar með Finnum. ________IDAG 2. desember Laugardagur. 336. dagurársins. 7. vika vetrar hefst. Sólarupprás í Reykjavíkkl. 10.48-sólarlagkl. 15.46. Viðburðir Þjóðhátíðardagur Laos og Sam- einuðu arabísku furstadæ- manna. GunnarM. Magnúss rit- höfundurfæddurárið 1898. DAGBOK APÓTEK Roykjavik. Helgar- og kvöldvarsla lyfj- abúða vikuna 1 .-7. des. er I Apóteki Austurbæjarog Breiöholts Apóteki. Fyrmef nda apótekiö er opið um helgar og annast næturvörslu alla daga 22-9 (til 10frídaga).Siðarnefndaapótekiðer t opið á kvöldin 18-22 virka daga og á laugardögum 9-22 samhliða hinu fyrr- nefnda. LOGGAN Reykjavík sími 1 11 66 Kópavogur......................sími 4 12 00 Seltj.nes.........................sími 1 84 55 Hafnarfj..........................sími 5 11 66 Garðabær.......................sími 5 11 66 Slökkvilið og sjúkrabílar: Reykjavík.......................sími 1 11 00 Kópavogur......................sími 1 11 00 Seltj.nes.........................sími 1 11 00 Hafnarfj..........................simi 5 11 00 Garðabær.......................sími 5 11 00 LÆKNAR Lœknavaktfyrir Reykjavík, Sel- tjarnarnes og Kópavog er í Heilsu- verndarstöð Reykjavíkur alla virka daga frá kl. 17 til 08, á laugardögum og helgi- dögum allan sólarhringinn. Vitj- anabeiðnir, símaráðleggingar og tima- pantanir í síma 21230. Upplýsingar um lækna og lyfjaþjónustu eru gefnar í sím- svara 18888. Borgai spitalinn: Vakt virka daga kl. 8- 17 og fyrir þá sem ekki hafa heimilis- lækni eða ná ekki til hans. Landspit- alinn: Göngudeildin eropin 20-21. Slysadeild Borgarspítalans: opin allan sólahringinn sími 696600. Hafnarfjörður: Dagvakt, Heilsugæslan sími 53722. Næturvakt lækna sími 51100. Garðabær: Heilsugæslan Garðaf löt s. 656066, upplýsingár um vaktlækna s. 51100. Akureyri: Dagvakt 8-17 á Læknamiö- stöðinni s. 23222, hjá slökkviliðinu s. 22222, hjá Akureyrarapóteki s. 22445. Farsimi vaktlæknis 985-23221. Keflavík: Dagvakt. Upplýsingars. 3360. Vestmannaeyjar: Neyðarvakt lækna s. . 1966. SJÚKRAHÚS Heimsóknartímar: Landspitalinn: alla daga 15-16,19-20. Borgarspitalinn: virkadaga 18.30-19.30, helgar15-T8, og eftir samkomulagi. Fæðingardeild Landspítalans: 15-16. Feðratími 19.30- 20.30. Öldrunarlækningadeild Land- spítalans Hátúni 10 B. Alla daga 14-20 og eltir samkomulagi. Grensásdeild Borgarspítala: virkadaga 16-19, helgar 14-19.30. Heiisuverndarstöoin við Barónsstíg opin alladaga 15-16og 18.30-19.30. Landakotsspítali: alla daga 15-16 og 18.30-19. Barnadeild: heimsóknir annarra en foreldra kl. 16-17 daglega. St. Jósefsspitali Hatnarfirði: alladaga 15-16og 19-19.30. Klepps- spítalinn: alla daga 15-16 og 18.30-19. Vestmannaeyjum: alla virka daga 15- 16og 19-19.30. SjúkrahúsAkraness: alladaga 15.30-16og 19-19.30. Sjúkra- húsið Húsavík: alla daga 15-16 og 19.30-20. YMISLEGT Hjálparstöð RKÍ. Neyðarathvarf fyrir ung- lingaTjarnargötu 35. Sími: 622266, opið allansólarhringinn. Sálf ræðistöðin. Ráðgjöf i sálfræðilegum efnum.Sími 687075. MS-félagið Alahdi 13. Opið virka daga frá kl. 8-17. Síminner 688620. * Kvennaraðgjötm Hlaðvarpanum Vestur- götu 3. Opið þriðjudaga kl.20-22, fimmtudaga 13.30-15.30 og kl. 20-22, ¦ Sími21500, símsvari. Sjálf shjálparhópar þeirra sem orðið hafa fyrirsifjaspellum.s. 21500, símsvari. Upplýsingar um eyðni. Simi 622280, beintsamband við lækni/hjúkrunarfræðing ámiðvikudögumkl. 18-19,annarssím- svari. Samtök um kvennaath varf, sími 21205. Húsaskjól og aðstoð fyrir konur sem beittar hafa verið ofbeldi eða orðið fyrir nauðgun. Samtökin '78. Svarað er í upplýsinga- og ráðgjafarsíma félags lesbía og homma á mánudags-ogfimmtudagskvöldumkl.21- 23. Símsvari á öðrum tímum. Siminn er 91-28539. Bilanavakt rafmagns- og hitaveitu: s. 27311. Raf magnsveita bilanavakt s. 686230. Vinnuhópur um sif jaspellamál. Sími 21260 alla virka daga kl. 1-5. Lögtræöiaðstoð Orators, félags laga- nema, er veitt i síma 11012 milli kl. 19.30 og 22.00 á fimmtudagskvöldum. „Opið hús" krabbameinssjúklinga Skogarhlið 8 er „Opið hús" fyrir alla krabb- ameinssjúklinga og aðstandendur þeirra á fimmtudögum kl. 17.00-19.00. Samtök áhugafólks um alnæmisvand- ann sem vilja styðja við smitaða og sjúka og aðstandendur þeirra. Hringið i síma 91 - 22400 allavirkadaga. GENGIÐ 1. des. 1989 kl. 9.15. Sala Bandarikjadollar...................... 62.69000 Sterlingspund......................... 98.20100 Kanadadollar.......................... 53.82300 Dönskkróna........................... 9.09210 Norskkróna............................ 9.22860 Sænskkróna.......................... 9.84760 Finnsktmark........................... 14.99400 Franskurfranki........................ 10.31550 Belgískurfranki....................... 1.67730 Svissneskurfranki................... 39.37320 Hollensktgyllini....................... 31.24740 Vesturþýsktmark.................... 35.24780 (tölsklíra................................. 0.04778 Austurriskursch...................... 5.00220 Portúg. Escudo....................... 0.40470 Spánskurpeseti...................... 0.54620 Japansktyen.......................... 0.43717 Irsktpund................................ 92.99700 KROSSGÁTA Lárétt:1virki4stubba 6málmur7skrafi9 æsa 12 gust 14 mánuð- ur15barn16hafna19 súrefni20grama21 hagur Lóörétt:2kúga3spjót 4 kenjar 5 fjör 7 eflir 8 dranga10styggur11 gæfan13vafi17tré18 fataefni Lausn á síðustu krossgátu Lárétt:1hróp4part6 Ijá 7 sína 9 löst 12 ötull 14mók15dæl16klafi 19 örvi 20 anda 21 ang- ra Lóðrétt:2rói3plat4 páll5rós7samtök8 nökkva10öldina11 tálmar13una17lin18 far Laugardagur 2. desember 1989 ÞJÓÐVILJINN - SÍÐA 11

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.