AvangnâmioK - 01.01.1947, Blaðsíða 4

AvangnâmioK - 01.01.1947, Blaðsíða 4
AVANGNAMIOK' nr. 1 manatne inflnerup ingerdlanera misigssordlugo issornartorpagssuaKarpoK, tamaisale oKautigineK sa- perpåka. mana silagtornivnit ilerKOK tamåna atorne- Kartui'nartoK périartungitsutut ingmat sulilQnime tu- sarssauningoriartuinarmat nipiliorfigåra. Kulåringilara ima OKarumassoKåsassoK: åma iv- dlit ilerKOK tamåna atortarpat. suvdlutame årKigtaria- Karsugissavut nipangiusimåinåsavavut. ajortugssaK sujunertaringilara mauna agdlagkavkut. suna pissu- serput tamavta issigiarssungnerussarparput avdlap Ka- hok iliorneranit. uningåinaraluaråinime ajorpoK. ku- larnångitsumik KaKugorssuarmut ilerKUjuåsagaluartoK asule imaKa oKaluinaleKaunga. isumaliorpunga Grønlandime tamane tamåne inoKartoK soKutigissaKaratik oKautsimingnik tusar- nårtugssanut angnermik mémanut Kiviåsanatik kå- ngunartunik oKalugtartunik. oKartoiortarpordlo: su- gingisavut KanoK ikaluarunik soKutaungilaK. tusar- tåinarpungale onautsinik tamåkuninga OKalugtartunik åssigissåinigdlo. nangminerme ilatigdlo pereigkunik sunitdlo KanoK ilifltsinit kångunartunit avdlanitdlo agssuarnartunit agtorneKångikunik avdlat susa. ta- måna ajoraluaKaoK årKigtariaKardlunilo. tamatigiime erKaisitarniarta kingusinårpatdlårnata. ama tamatumunga atatitdlugo ajoraluaKissumik minigsinåunginavkokisa oKåinarpunga, tomångisama- lo kångusugtisagpanga aklnarumårpunga nangmineK siutivnik nangminerdlo takussavnik tamåna påserér- dlugo. ajoraluaKaoK nålagarinerussavut tarreriardlu- git iluaringisåinik suliaKarniartaravta. uname pivara: iliniarfigssuarme iliniarsimassut, tamarmingme tai- måingitdlat, ilaisale, bibilip oKausé kångunartumik pitåini'kut Kuiasårutigissarmatigik. inuk atauseK tai- ma iliortitdlugo tusarsimångilara, ardlanarputdle. ta- måkuninga iliniartitsissut takordlortarpåka iliniartita- mingnut KanoK ilungersortigissut angussaKartiniar- dlugit, ilungersorneratdle iliniartitaisa Kuiasårutingor- dlugo påserigkatik kångunarsartarpait. uvagut nu- navtfne iliniarfigssuarme iliniartut Kumut issigåvut tåuko tamatigut sualungmik atuagkatigut angusimå- ngisavut KujanaKissumik angussaKarfigissarmatigik. nuånårutigissarsimavaralo pikorissusiat tusartalerå- ngavko. tamåna piviuissugunartinginavko Kularingit- dluinardlugo bibilip OKausé Kuianartungiisångingma- ta agssuardliuteKarfigaka. taima oKalugtartut kingor- na taimailiorKunångikaluaKaut. uvavnime inornaKaut angusimassait patdlisinåunginavkit. unale kisiat på- serusugtarpara ilumut tamåko Kuiasårutigisavdlugit taima ajornångitsiginersut. unale ilisimåsuvarse: ili- niartut tamarmik taimåingitdlat. atuardlunga sule bibilip oKausisa ilåinik Kuiasårutinik takussaKångi- langa. iliniarsimassuinait kisimik taimatut iliorneK ajor- put, iliniarsimångitsorpagssuitdle amerdlaKaut taima- tut pissuseKartartut. måssame Kuiasungniartarput ta- -måkuninga naliingikaluardlugit asulérutigissagssåu- ngitsut. kisalo inuit akornavtine .ama taissagssaKara- luaKissoK unåinaK tåisavara: mérKat silame pisinau- lersut OKausinåungitsumik issuagagssaKartineKartar- nerat ama navianartutut issigissarpara. inugpagssu- vugut tamatuminga ilaginaiginarsimassugut ag- dlåtdlo ilaorKuvfigissarsimassavtinik. ilanime taku- ssåinarpavut utorKalårssuit ingmingnik nukardliune- russunik åniartitsivdlutik nuånåpilugtartut mémanut issigissunut sorKusaitsiingortitsisinaussut. amame ilemugssåinausugilersinauvåt. uvagut kalåtdlit nunavtine inuiangnut avdlanut nalerKiutdluta saperdluinartutut oKautigisinauvugut. måkule oKautigisuvåka: nunavtine ajornånginerit ila- gåt peKatigigdluta ajungitsoK norKåissutiginiaruvtigo. OKauserissåka tamåko isumaKartipåka kinguligssa- vut uvavtitut mérKanut kångunartunik (paKuminartu- nik) oKalugtarKunagit amalo oKautsinik iluartunik KuiasåruteKartarKunagit. kinguligssaviime pivdlugit oKaluinarata timitalitdlagtårniartigik. igdluvtine ilagi- ssåinavut kisisa oKalutaraluaruvtigik ajornåsoK. bi- bilip OKausé tusartagkavut oKalugfivtfne tusarnårtag- kavut ilungersordluta pigiliuniartarsimavavut. tamå- kuningalo tusartoK pigiliiississordlo kingunigssamut neriugissaKalersarpoK. oKartoKarsinåungilaK: sunau- na tåuna bibile? sordlo naliingikigse tåssane ag- dlagsimassut KuiasårutigssåungeKaut. tamåkuningalo atuissartunut tusartartunutdlo ånilåminaKaoK mérKa- nik tusarnårtitsivdlutik kångunartunik OKalugtartut. åssersusinauvåka ivnarssuåkut nåkartitsiniartunut nå- karåine umavfigssåungitsukut. mérKat åma suna tamåt issigissartik issuarniar- taramiko silagtulerfingmingne sapingisamik ajiingitsu- mik iliniagagssineKartariaKarput pissusigssåungitsu- mik iliorpatdlårKunagit. OKausInåungitsut mérKat ine- riartornermingnut sigssuigarait ilikartardlugitdlo, sor- dlo mako: nukagpiarKat angutit pfssusé sigssuerne- russarpait Kanordlo iliortarnerit ilikariartuinartardlu- git. arnatdle ama arnaKatimik KanoK iliornere sig- ssuigarinerussarpait ilerKorileriartortardlugitdlo. KanortoK ilerKUtoKaK tamåna soraeriartorniardle. inuit uvagut pissusitoKarput tamåna årKigtariaKara-

x

AvangnâmioK

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: AvangnâmioK
https://timarit.is/publication/5

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.