Dagblaðið Vísir - DV - 13.07.1998, Blaðsíða 27

Dagblaðið Vísir - DV - 13.07.1998, Blaðsíða 27
MÁNUDAGUR 13. JULÍ 1998 35^. Smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þverholti 11 ft-LBGlX Húsnæðiíboði Búslóðabíllinn. Rutningar milli lands- Wuta í sumar. Reynum að nýta sendi- bflinn í flutningum báðar leiðir og lækka þar með flutningskostn. Hring- ið strax. Lengri fýrirvari/meiri mögul. Búslóðageymsla Olivers, s. 892 2074. Herbergi tii leigu - svæöi 109 og 112. Góð og vel buin herb. m/húsgögnum, sjónvarpi, þvottavél, Stöð 2, Sýn & videói. Eldhús m/öllum búnaði. Snyrti- og baðaðst. Sími. Innif. í leigu: hiti, rafm. og hússjóður. S. 699 3536. Búslóöagevmsla - buslooaflutningar. Upphitað - vaktað. Mjög gott hús- næði á jarðhæð. Saekjum og sendum. Rafha-húsið, Hf., s. 565 5503,896 2399. Snyrtileg einstaklingsherbergi með góðri aðstöðu tí leigu í Seljahverfi fyrir reyklausa og reglusama. Uppl. i síma 567 2699 e.kl. 18._________ Hli&arhús vi& Nýtendug. f Reykjavik er til leigu strax, alls 40 m2 á jarðhæð, ris 10 m2, hentugt fyrir ýmsa starf- semi, m.a. geymsluhúsn. S. 898 7285. Leigjendur, takiö eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp LeiguUstans. Flokkum eignir. Leigulistínn, Skipholti 50b, s. 5111600. Leigulinan 905-2211! Einfalt, fljótlegt og ódýrt! Hringdu og hlustaðu eða lestu inn þína eigin auglýsingu. 905-2211. 66,50.__________ Til leigu nokkur herbergi og einstakl- ingsíbuðir á svæði 101. Aðeins fyrir hávaðalaust fólk, skv. húsreglum. íbúðaleigan, Laugavegi 3, s. 5112700. Herbergi me& sameiginl. a&gangi að eldh. og baði á sv. 105. Rolegur og snyrtil. einstakl. kemur tíl gr. Svar- þjón. DV, s. 903 5670, tílvnr. 20828. Tómasarhagi. Til leigu 30 fm einstakl- ingsíbúð á jarðhæð fyrir skilvísan og reglusaman einstakling. Leiga 33 þ. m/rafm. og hita. S. 5516906 e.kl. 16. íbú&arhúsnæ&i óskast i Oriando í Flórída í skiptum fyrir íbúð í Hafhar- firði. Leiguskiptí eða kaup. Uppl. í súna 565 3860,557 9110,898 3960. Húsaleiqusamningar fást á smáauglýsingadeild DV, Þverholtí 11, sfminn er 550 5000._________________ Herbergi til leigu f vesturbænum. Uppl. í síma 5512450 e.kl. 17._________ fg Húsnæði óskast Landspítalinn óskar eftir íbúð með húsgögnum til leigu fyrir erlendan hjúkrunarfræðing og fjölskyldu hans, hjðn með 2 börn, frá 1. september n.k. Éinnig óskast í haust einstaklingsíbúð með núsgögnum, fyrir erlendan hjúkr- unarfræðing. Nánari upplýsingar gef- ur Guðrún Björg Sigurbjörnsdóttír í sima 5601000 og 5601134.___________ 3-4 herb. íbúö óskast, helst í Hafnar- firði. Annars í Kópavogi eða Rvík. 100% greiðslur og reglusemi. Mánað- argreiðslugeta 45-50 þús. Uppl. í vs. 555 1027 milli kl. 9 og 17. Kristínn. 46 ára konu f góöri vinnu bráðvantar 2ja herb. íbúð strax, helst á svæði 105 eða þar nálægt (annars allt ath.), skilvísi og góðri umgengni heitíð. Uppl. í sima 566 8147._________ 511 1600 er síminn, leigusali góður, sem þú hringir í til þess að leigja íbúð- ina þína, þér að kostnaðarlausu, á hraðv. og ábyrgan hátt. Leigulistínn, leigumiðlun, Skipholtí 50b, 2. hæð. Barnlaust par óskar eftir 2-3 herbergja íbúð til leigu á jarðhæð, helst í Kópa- vogi. Reykjum hvorki né drekkum. Uppl. í sfma 562 8321 og 898 4738. Húsnæöismi&lun stúdenta. Oskum eftír íbúðum og herbergjum á skrá fyrir námsmenn. Ókeypis þjón- usta. Upplýsingar í síma 562 1080. Kalma&ur óskar eftir einstakling e&a 2ja herb. íbúð í 9 mánuði, öruggar greiðsl- ur, góð umgengni og meðmæli ef ósk- að er. Uppl. í síma 553 0674.__________ Mæ&gur utan af landi, sem verða í skóla í vetur, óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst í Kóp., þurfa helst að vera 3 svefn- herb. Svarþj., s. 903 5670, tílvnr. 20464. Ung, reglusöm stúlka utan a& landi óskar eftir herb. eða einstaklíbúð frá 20. ágúst nk, sem næst Armúlaskóla. Fyrirframgr. ef óskað er. S. 478 1423. Ungt reglusamt par óskar eftir 2ja hb. íb. í nuð-/vesturb. Skilv. gr. og góðri umg. heitíð. MeðmæU. S. 699 2654 eða í 557 4816 e.kl. 18. Rebekka/Hafþór. Ungur spænskukennari frá Barcelona óskar eftir íbúð á höfuðborgarsvæð- inu eða í Hveragerði. S. 564 4064, allan daginn og 5510465, eftir kl 19.________ Okkur vantar 3ja herb. íbúö núþegar í Reykjavík eða í Hafnarfirði. Úppl. í síma 565 3109. Sumarbústaðir Leiguló&ir til sölu undir sumarhús að Hraunborgum, Grímsnesi. Á svæðinu er sundlaug, gufubað, heitir pottar, minigolfo.fi. sem starfrækt er á sumrin. Uppl. í s. 553 8465 og 486 4414. Borgarfjör&ur. Veitum allar uppl. um sumarhús, sumarhúsalóðir, pjónustu í Borgarfirði. Sími 437 2025, bréfasími 437 2125 eða netfang borg@isholf.is Borgarfjör&ur. Veitum allar uppl. um sumarhús, sumarhúsalóðir, þjónustu í Borgarfirði. Súni 437 2025, bréfasúni 437 2125 eða netfangborg@isholf,is Húsafeil - Húsafell. Hvalfjarðargöngin fara að opnast. Til sölu 54 fm sumar- bústaður m/öllu. Framleiði einnig allar stærðir og gerðir. S. 853 4561. Teikningar a& sumarhúsum. Byggingarn. og burðarþolst. Stærðar- tafla, útboðsgögn og lóðarmynd. Teiknivangur. S. 568 1317,897 1317. Einstakt tækifærí. Þrjár sumarhúsalóo- ir til sölu við læk í Grímsnesi. Einnig til sölu breyttur Blazer dísil 76. Upp- lýsingar í síma 898 1505._____________ 6 ára 38 m2 sumarbústa&ur til sölu á Þingvöllum. Uppl. í síma 565 7343. Óska eftir a& kaupa gasísskáp f sumar- bústað. Uppl. í síma 896 6130. ATVINNA AMnna íboii Hlutastarf - góö laun. Rauða Torgið vill ráða aðila á aldrinum 25-40 ára tíl að sjá um eina af sínum erótí>ku símaþjónustum. Starfslýsing: I samvinnu við Rauða Torgið semur þú efni til flutnings, skipuleggur efnisframboð og flytur efnið. Hæfniskröfur: Frumlegt og djarft ímyndunarafl, góðir leikhæfileikar og/eða sýnisþörf, hispurleysi, mjög þokkafull rödd og fáguð erótísk framsaga. Starfið hentar helst konu, tveimur vinkonum eða samhentu pari. Frekari uppl. fást í síma 564 5540. Gó&ir tekjumöguleikar! Hafir þú áhuga á góðum tekjum, skemmtilegu starfi og nægum verkefhum gætir þú verið sá aðili sem við leitum að. Við eru stór bókaútgáfa sem gefur út mikið af vönduðum verkum og einmitt eitt slíkt var að lita dagsins Uós. Við viljum bæta við okkur sölu- fólki, bæði í símasölu og farandsölu. Launatrygging og prósenta af sölu. Reynsla ekki áskiUn. Hringdu endilega og kynntu þér málið. Við veitum upplýsingar um störfin í síma 562 0487 milli kl. 13 og 17 virka daga. Bætum við okkur fólki. Erum að bæta við okkur fólki í ýmsar stöður. Við þjálfum, bjóðum stöðu- hækkanir og góða bónusa. Tekjur frá 100-180 þús. á mánuði fyrir þá sem verða valdir. Bíll nauðsynlegur og viðkomandi verður að geta byrjað strax. Upplýsingar veittar á staðnum. Fáðu viðtalstíma í síma 896 3135 til að ræða lausar stöður._______________ Securitas ehf. vill ráða fólk til að vinna þegar starfsfólk í ræstingum forfall- ast. Hægt er að velja um sem svarar 4 tima vinnu eða 2 tíma vinnu á dag. Nauðsynlegt er að hafa bíl til umráða og helst hafa náð 25 ára aldri. Góð laun í boði, auk bílastyrks. Viðtals- túnar hjá starfsmannastióra kl. 11-12 og 14-15. Netfang: erna@securitas.is Securitas ehf. leitar að fólki í þann góða hóp starfsmanna sem fynr er vegna stfellt vaxandi verkefna í ræst- ingardeild. Hlutastörf eða heilar stöð- ur tímabundið eða til langframa. Hafðu samb. og kannaðu málið. Við- talst. hjá starfsmannastióra kl. 11-12 og 14-15. Netfang: erna@securitas.is Allir eru að tala um þa&... fæðubótaefmð sem getur hjálpað í baráttunni við aukakílóin, má bjóða þér sukkulaði, vanillu eða j'arðar- berja. Visa/Euro. Sama verð um allt land. Hafsteinn - Klara, 552 8630, 898 1783 og 898 7048._______________ Kaffihúsiö Súfistinn óskar eftir starfs- fólki, 20 ára eða eldra til heilsdags- vinnu í Hafnarfirði og Reykjavík. Fjölbreytt og lifandi framtíðarstörf fyrir duglega einstaklinga. Umsækj- endur mætið í Súfistann, Strandgötu 9, Hf, dagana 13-15. júh', milli 19-20. Góðir tekjumöguleikar - nú vantar fólk. Lærðu allt um neglur og gervineglur. Kennari er Kolbrún B. Jónsdóttir, fslandsmeistari í fantasíu- nöglum tvö ár í röð. Naglasnyrtistofa KB. Johns. Sími 565 3760.___________ Reyklausir starfskraftar óskast til afgreíðslustarfa. Vinnutími 7-13 og 13-18.30. Framtíðarvinna. Upplýsing- ar á staðnum milU kl. 16 og 17. Björnsbakarí v/Skúlagötu.____________ Svarþjónusta DV, sími 903 5670. Mínútan kostar aðeins 25 krónur. Sama verð fyrir aUa landsmenn. Ath.: Ef þú ætlar að setja smáauglýs- ingu í DV þá er síminn 550 5000.______ Bifvéla virki óskast strax, þarf að vera vanur vörubíla- og vinnu- vélaviðgerðum. Mikil vinna. Uppl. í síma 898 1017 og 567 4733.________ Starfsfólk óskast til afleysingastarfa viO síðdegisræstingar í Grafarvogi. Ald- urstakmark 20 ár. Svarþjónusta DV, sími 903 5670, tilvnr. 20431. Starfsma&ur óskast á skrifstofu sem er vanur bókhaldi. 50-70% vinna. Umsóknir sendast DV, merkt „Skrifstofa-8894.______________ Vinnusíminn 905 2211. 1. Vantar þig vinnu? 2. Vantar þig starfskraft? Vinnusíminn leysir máhð! (66,50)._____ Vídeoleiga óskar eftir starfsmanni, parf að vera atvinnulaus og vilj'a nukla vinnu, lágmarksaldur 18 ár. Svör sendist DV, merkt „ Vmna 8898°. Óska eftir starfskrafti í eldhús og þrif i ca 6 vikur. Laun ca 40 þús. pr mán. + frítt fæði og húsnæði. Vinnustaður KerUngarfjölI. Uppl. í s. 852 4223. Óskum eftir aö rá&a laghenta menn í smíði á ál- og trégluggum og hurðum. Upplýsingar hjá verkstjóra Gluggasmiðjunnar, Viðarhöfða 3. Pípulagningarma&ur eða maður vanur pípulögnum óskast. Upplýsingar í síma 893 9229._____________________ Saumakona og manneskja f afgreioslu í vefhaðarvöruverslun óskast. Uppl. í síma 5512198 e.kl. 19._________ Óskum eftir starf sfólki viö bakstur og útkeyrslu strax. Jón Bakan, s. 564 3535. n Atvinna óskast Ep er 18 ára strákur f leit a& góðri vuinu. AUt kemur til greina. Uppl. í síma 699 7424 og 588 7424. ir Sve/f Sumarbúðirnar-Ævintýraland. MyndUst, leiklist, grímugerð, reiðnámskeið, íþróttir, kassabílar, kofasmíði, kvöldvökur, bátaferðir, flugdrekar o.m.m.fl. Nokkur pláss laus í ágúst. Upplýsingar í súna 4510004. VETTVANGUR Ymislegt 4 week lcelandic Courses - .Framhsk- prófáf. & námsaðst. ENS, ÞYS, DAN, SPÆ, STÆ, TÖLV, ICELANDIC: 22/6,20/7,17/8. FF/Iceschool, 557 1155. flNKAMÁL V Enkamál Öruggasta leibin fyrír frjálslyndar konur sem vilja kynnast (sjálfstæðu) íolki með tilbreytingu í huga er auglýsing hjá Einkamálum Rauða Torgsins. Auglýsingarnar birtast í Fréttabréfi Rauða Tbrgins. Nafnleynd er algjör - enda eru nöfn auglýsenda aldrei tekin niður. Ókeypis talhóU' fylgir auglýs- ingu ef viíl. Athugið að talhólf eru ekki á símatorgi. Frekari upplýsingar í síma 564 5540. Fréttabréf Rauöa Torasins birtir óritskoðaðar einkamálaauglýsingar, s.s. tilbreyting, fylgd, BDSM, samkyn- hneigðir, hópar, skipti og erótískt nudd. FulUcomin nafnleynd. Auglýs- inga- og áskriftarsími 564-5540._______ Er ekki alveg óþarfi aö vera einn/ein? Með lýsingarUsta frá Trúnaði kemstu í samband við karla/konur frá 18 ára. Sími 587 0206. Ferð þú í sumarfrí? V Símaþjónusta Alltaf konur til taks til að láta þér líða vel á beinni Unu í síma 00-569-004-350. Abura, 135 kr/mín. (nótt) - 180 kr/mín. (dag)._____________________________ Einmanna húsmæöur rekja þér erótiska dagdrauma sína í 00-569-004-334. Abura, 135 kr/mín. (nótt) - 180 kr/mín. (dag)._____________________________ Stúlkur me& sfma bí&a eftir heitu einkasímtaU við þig í súna 00-569-004-353. Ábura, 135 kr/mín. (nótt) -180 kr/mín. (dag).____________ Tölum saman ma&ur viö mann og eignumst marga nýja „spes vini í 00-569-004-361. Abura, 135 kr/mín. (nótt) - 180 kr/mín. (dag).____________ Erótísk símaskemmtun, aðeins fyrir fuUorðna. Sími 00-569-004-335. Abura, 135 kr/mín. (nótt) -180 kr/min. (dag). Frístundagleöikona á befnni línu talar aðeins við þig í 00-569-004-357. Abura, 135 kr/mín. (nótt) -180 kr/mín. (dag). MYNDASMÁ- AUGLYSINGAR Allttilsölu Sumarblaö Húsfreyjunnar er komiö út Vissir þú að Súja Aðalsteinsdóttir er lúxuskvikindi inn við beinið? Vissir þú að konur ættu mun frekar að fara í lax en karlar? Veist þú hvaða karlar kyssa best? Veist þú hvað Þorsteinn G. Gunnarsson myndi gera ef hann væri kona? Winston ChurchiU, Helga Guðrún Johnson, Marlene Dietrich, Guðiinna Eydal, Benazir Bhutto, Sigurður Helgi Guðjónsson, Oscar WUde, Júh'us Brjánsson, Signý Ormarsdðttir og Guðrún Árdís Össurardóttir eru meðal þeirra sem leggja Htisfreyjunni Uð í nýútkomnu sumarblaði. Húsfreyjan er gefin út af Kvenfélagasambandi Islands. Nýir ásknfendur fá 3 eldri blöð í kaupbæti. Ritstjórar eru Margrét Blöndal og Inger Anna Aikman. Afreiðslu- og auglýsingastjóri er Guðbj'örg Petersen. Áskriftarsími er 5517044 og 5512335. Fjallahjól í staö kr 25.600 Tilboö kr 16.900 34% verðlækkun 21 gíra Shimano grip shift, Shimano bremsur, álgjarðir, gírhlif, standari, barendar á stýri Gullborg,Bfldshð»a 18.S.5871777 Gullborg, Bfldshöf&a 18, s. 5871777. Leigjum í heimahús: Trimform- rafnuddtæki, Fast Track-göngubr., Power Rider-þrekhesta,_ GSM-síma, ferðatölvur, ljósab., teppahreinsivélar o.m.fl. Sendum um land allt. Heimaform, suni 562 3000/898 3000. Oodge Caravan '94, V6, 3000, sjáUskiptur, álfelgur. Bílalán getur fylgt. Upplýsingar í Tómstundahúsinu, Nethyl 2 (grænu húsin), sími 587 0600. ITrval - gott í hægindastóliim W Smí&um íbú&arhús og sumarbústa&i f fjölbreyttu úrvali. RC-húsin eru í öll- um landsfjórðungum og þekkt fyrir óvenju-mikil efhisgæði. Höfum fjöl- breytt úrval teikninga. Hringdu og við sendum þér teikningar og verðUsta eða gerum þér tilboð eftír þínum teiknihgum. íslensk-skandinavíska hf., Ármúla 40, 2 hæð, (yfir Markinu) s. 568 5550, fs. 892 5045. Sumarbústaðir Viðarofnar - amar. Reykrör, fylgihlut- ir, uppsetning. Funi ehf., Dalvegi 28, Kóp., s. 564 1633. Þessi sumarbústa&ur, sem er ca 45 fm + 20 frn svefhloft, er til sölu. Hann er nánast fokheldur. Uppl. í s. 564 3730 og 893 8633. Í5H Verslun [ómd Ath. breyttan afgrei&siutíma f sumar. „ Mán.-fost. 10-18, lau. 10-14. TroðfuU búð af vönduðum og spennandi vörum f. dömur og herra, s.s. títrarasettum, stökum títr., handunnum hrágúmmi- tr., vinýltitr., perlutítr., extra öflugum titr., tölvustýrðum títr., vatnsheldum titr., vatnsfylltum titr., göngutitr. Sérlega öflug og vönduð gerð af eggjunum sívinsælu, kina- kúlurnar vinsælu, vandaður áspenni- bún. f. konur/karla, einnig frábært úrval af vönduðum karlatækjum og dúkkum, vönduð gerð af undirþrýst- ingshólkum o.m.fl. MiMð úrval af fráb. nuddoUum, bragðoUum og gelum, bodyolíum, sleipuefrum og kremum f/bæði. Ótrúl. úrval af smokk- um og kitlum, tímarit, bindisett o.fl. Feiknaúrval titla af myndböndum, eitt verð, 2.490. Meirih. undirfatn., ¦» pvc og latex-fatn. Sjón er sögu ríkari. 3 myndal. fáanl. AUar póstkr. duln. Nýtt netfang: www.islandia.is/romeo e-mail: romeo@islandia.is. Erum í Fákafeni 9, 2. hæð, s. 553 1300, fax 553 1340. Nýr vídeólisti, verö á spólum kr 2.450 Júlítílboð: 20-30% afsl. af undirfatn. S. 562 2640 & fax 562 2641. Heima8íða: www.islandia.is/cybersex Tölvupóstur: Cybersex@islandia.is ^

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.