Dagblaðið Vísir - DV - 03.03.1999, Blaðsíða 1

Dagblaðið Vísir - DV - 03.03.1999, Blaðsíða 1
\ MIDVIKUDAGUR 3. MARS 1999 33 Að velja og kaupa bfl Það er ekki einfalt mál að velja og kaupa nýjan bíl. Það þarf að taka tillit til fjölmargra atriða, til hvers á að nota bílinn, fjölskyldustærðar, hvað hann má kosta og síðast en ekki síst til stærðar og útlits. í þessum sérstaka blaðauka hefur verið leitast við að safna saman upp- lýsingum um fiesta þá fólksbíla sem eru á markaðnum á Islandi i dag. Þessar upplýsingar eru í töfluformi svo auðveldara sé að bera saman hin- ar ýmsu gerðir og búnað þeirra. Sum- um kann að virðast torvelt að lesa úr þessum töflum og bera saman hvaða upplýsingar þær hafa fram að færa. Hér á eftir verður hlaupið yfir þess- ar töfiur, dálk fyrir dálk, og leitast við að skýra betur út hvaða upplýsingar felast í viðkomandi dálki. Byggingarfag Hér eru skammstafanir fyrir þau helstu form sem eru á útliti bíla í dag. „Hb" stendur fyrir hlaðbak, bíl með stórum hlera að aftan en þessir bílar sameina vel kosti hefðbundinna fólks- bíla og langbaks eða stationbila. „Sb" stendur fyrir stallbak, eða hefðbund- inn fólksbíl með skotti, „lb" er lang- bakur eða station, „sk" stendur fyrir skúffubíl sem í daglegu tali er kallaður pikkupp, „hk" stendur fyrir það sem við höfum kosið að kalla hálfkassa í anda gömlu góðu mjólkurbilanna eða skúffubíl með tvöföldu húsi sem eru al- mennt kallaðir „doublecab"-bílar. Loks er „fb" sem stendur fyrir nýjustu bil- ana á markaðnum, fjölnotabilana sem eru óðum að ryðja sér til rúms hjá öll- um bifreiðaframleiðendum. Næsti dálkur er beint framhald, því þar er getið fjölda hurða: tveggja, fjög- urra eða fimm, þegar stór afturhleri er til staðar. Véfbúnaður Næstu fjórir dálkar eru tengdir vél- búnaði. Fyrsti dálkurinn gefur yfirlit um fjölda strokka og fjölda ventla á hverjum strokki. Með tilkomu fjölventlatækninnar hefur afl véla aukist og sparneytnin samtímis. Fleiri ventlar á hverjum strokki þýðir einfaldlega aflmeiri vél og um leið þýðgengari og sparneytnari. Næsti dálkur er slagrými i rúm- sentímetrum. Meira slagrými þýðir að vélin getur afkastað meiru, það er meira loft sem hægt er að þjappa sam- an sem gefur meiri kraft þegar elds- neytið brennur. Slagrými er reiknað í rúmsentímetrum en er oft einfaldað í daglegu tali og það gefið upp í lítrum. 1595cc vél er einfaldlega kölluð 1,6 lítra vél í daglegu tali. Næstu tveir dálkar eru þeir sem segja í raun til um afl vélarinnar. Flestir eru vanir að tala um afl bílvéla í hestöflum en mæling afls í kílówöttum hefur einnig verið að ryðja sér til rúms, enda í beinu samhengi við aðra aflútreikninga i daglegu lífi en við mælum raf- orku og hitaorku einnig í kílówöttum. Eitt kílówatt er 1,34102 hestafl. Til gamans má geta þess að Frakkar mæla afl bíl- véla hjá sér i sínum eigin hestöfl- um sem eru aðeins minni en þau hestöfl sem við notum daglega. Aftasta talan i dálkinum sýnir við hvaða snúningshraða vélin nær viðkomandi hámarksafli. Seinni dálkurinn sýnir há- markssnúningsvægi vélarinnar í svonefndum Newton-metrum og á hvaða snúningshraða vélarinn- ar hún nær þessu hámarkstogi. Kosturinn er að hafa sem mest snúningsvægi á sem lægstum snúningshraða því þá nýtist vélaraflið betur í öllum daglegum akstri. Drifrás Næstu dálkar gefa upplýsingar um drifrás bílsins, eða hvernig aflið er flutt frá vél til hjólanna. í dag er fram- hjóladrif algengast á fólksbílum, tákn- að með „f' en enn eru nokkrir bilar enn með drif á afturhjólunum sem hér á árum áður var algengsti valkostur- inn, táknað með „a". 4x4 er merki um að bíllinn sé með möguleika á aldrifi eða drifi á öllum hjólum. Hér getur bæði verið um að ræða sídrif eða drif- búnað þar sem öll hjól eru stöðugt tengd aflrásinni, eða skiptanlegt drif þar sem ökumaðurinn velur sjálfur hvort hann notar drif á 2 hjólum eða fjórum, yfirleitt með því að skipta á milli drifa á millikassa. Loks er dálkur sem sýnir fjölda gíra og hvort bíll er með handskiptingu eða sjálfskiptingu. Talan fyrir framan ská- strikið sýnir fjölda gíra í handskiptum gírkassa en fyrir aftan skáskrikið er fjöldi skiptiþrepa í sjálfskiptingu. Sé mínusmerki fyrir framan eða aftan skástrikið merkir það að viðkomandi gírkassi er ekki fáanlegur. Fjöðrun og hemiar Næstu fjórir dálkar sýna fjöðrun og gerð hemla. Hér er aðeins reynt að tæpa á því helsta sem er að finna varðandi fjöðrunarbúnað bíla í dag. Oft er þessum atriðum blandað sam- an, til dæmis gormafjöðrun og eltiörmum. Algengasta gormafjöðrun- in er hin svonefnda McPherson-fjöðr- un en það er gormafjöðrun með inn- byggðum höggdeyfi. Þessi fjöðrun er mjög algeng í bílum með sjálfstæða fjöðrun á hverju hjóli, táknuð með „MP". Blaðfjaðrir upp á gamla mát- ann eru táknaðar með „blf', eltiarmar með „ea" og fjölliða fjöðrun, þar sem margir armar vinna saman í fjöðrun- arbúnaði, er táknuð með „fl." Ef um er að ræða ótilgreinda gormafjöðrun er táknið „G", heill ás er „há", jafn- vægisstöng sem sér um að jafna út ójöfnur og titring í akstri er táknuð með ,js" og svonefndar klofaspyrnur með „ks". Loks má geta snerilfjöðrun- ar þar sem fjöðrunin byggist á því að í stað blaðfjaðra eða gorma vinnur fjöðrunin þannig að snúið er upp á járnstöng eða stangir þegar hjólin fjaðra. Þetta er táknað með „sf'. Læsivörn hemla, yfirleitt kölluð ABS, hefur rutt sér mjög til rúms á síðustu árum og hér er tekið fram kvort slíkur búnaður sé staðalbúnað- ur, táknað með „s" eða aukabúnaður, táknað með „a". Loks er dálkur sem sýnir hvernig hemlar eru uppbyggðir, diskahemlar eða skálar, táknað með „d" og „s", sitt hvorum megin við skástrik. Diska- hemlar eru nánast orðnir staðalbún- aður á framhjólum en margir bílar eru enn með skálhemla á afturás, hér táknaðir með „d/s". „d/d" þýðir að diskahemlar eru á öllum hjólum, séu bilar með læsivarða hemla eru þeir yfirleitt með diskahemla á öllum hjól- um sem staðalbúnað. Helstu mál og búnaður í næstu dálkum má lesa upplýsing- ar um helstu mál eins og heildar- lengd, breidd og hæð viðkomandi bíls, næsti dálkur sýnir hjólahaf eða bilið á milli fram og afturáss. Meginreglan er að því lengra sem þetta bil er þvi stöðugri og betri er bíllinn í akstri. Öryggisloftpúðar eða liknarbelgir eru staðalbúnaður í mörgum bílum í dag og einnig eru hliðarloftpúðar að ryðja sér til rúms. Hér þýðir „s" að viðkomandi búnaður er staðalbúnað- ur, „a" að um sé að ræða aukabúnað sem hægt sé að fá gegn aukagjaldi og loks „e" ef ekki er hægt að fá viðkom- andi bíl með þessum búnaði. Hjólbarðar og þyngd Næstu tveir dálkar skýra sig alveg sjálfir. í fremri dálknum er gefin upp staðalstærð hjólbarða sem viðkom- andi bíll kemur á og í næsta dálki er gefin upp eigin þyngd bílsins. Næstu dálkar þar á eftir skýra sig að mestu sjálfir líka en farangursrými bíla er oftast mælt í lítrum. Fyrri tal- an er sá fjöldi lítra sem farangursrým- ið sjálft rúmar, ýmist undir hefð- bundnu skottloki eða aftan við sætis- bakið upprétt í hlaðbak og stationbíl- um. Seinni talan sýnir mesta farang- ursrými þegar búið er að leggja fram bak á aftursæti og nýta flutningsgetu bílsins fram að framsætum, oftast upp að hliðargluggum. Viðferagð og eyðsla Tölur um viðbragð gefa til kynna hversu „sprækur" viðkomandi bíll er i daglegum akstri. Þetta viðbragð er oftast gefið upp í þeim fjölda sek- undna sem tekur að koma bílnum úr kyrrstöðu á eitt hundrað kQómetra hraða á klukkustund við bestu að- stæður. Hér væri í raun mun mark- tækara að gefa upp hve lengi bíll er að komast frá kyrrstöðu á 50 eða 60 kíló- metra hraða, vegna akstursaðstæðna og reglna um hámarkshraða hér á landi, en hröðunin 0-100 er yf- irleitt sú eina sem framleið- endur gefa upp. í þessari töflu er um að ræða þá tölu sem framleiðendur og innflytjend- ur hafa gefið upp og við höfum ekki aðstöðu til að sannreyna þessar tölur. í örfáum tilvik- um hefur þó verið gripið til þess að nota fremur tölur frá óháðum aðilum eins og Autokatalog eða Automobile Revue. Sama á við um eldsneyt- iseyðslu. Við höfum látið nægja að gefa upp eina tölu um áætlaða meðaleyðslu í lítr- um á hundrað kílómetra. Hér er einnig um að ræða tölur frá viðkomandi framleiðanda og kann að skeika einhverju á milli bíla í raunsamanburði því framleiðendur nota ekki allir sömu aðferð til að finna út þessa eyðslu. í flestum tilfellum er þessi meðaleyðsla gefm upp eftir svonefnd- um Evrópustaðli sem felst I þvi að aka bílnum tiltekna vegalengd við mis- munandi aðstæður, brekkur, innan- bæjar og á hraðbraut og eyðslan mæld út frá þvi. ¥erð Síðasti dálkurinn og sennilega sá mikilvægasti í hugum margra sýnir verð viðkomandi bíls. Hér er gengið út frá grunnverði eins og innflytjandi gefur það upp með þeim staðalbúnaði sem viðkomandi bíll er í boði með. Með grunnverði er átt við lægsta verð viðkomandi gerðar og er ástæða til að benda á að allmiklu getur munað á grunnverði og verði þeirrar gerðar sem lesandinn kann að hafa áhuga á. í sumum tilvikum eru bílar t.d. fáan- legir ýmist með venjulegum drifbún- aði á einum ás, á framhjólum eða aft- urhjólum, eða sem aldrifsbílar, þó tæknilýsing sé að öðru leyti mest hin sama. En augljóslega er þarna nokkur verðmunur á. Vera má að þessi tafla hefði átt að gefa meiri og fyllri upplýsingar, eins og til dæmis um innanrými, rými fyr- ir höfuð og fætur, en þá hefði taflan þurft að vera mun stærri og ítarlegri. Við uppsetningu hennar og val á þeim þáttum sem hún nær til höfum við einkum litið til erlendra fyrir- mynda, enda eru DV-bílar eini ís- lenski miðillinn sem gerir tilraun til að færa lesendum sínum samanburð- artöflu af þessu taki. Við vonum að hún gefi nokkra mynd af þeim bílum sem eru í boði á íslandi í dag og geti hjálpað lesendum okkar að velja sér bíl við hæfi. -JR/SHH LitllLl -yfkínýjabílinn Frelsið - Lágu mánaðargreiðslurnar - Engir ábyrgðarmenn Glitnir hf., Kirkjusandi, 155 Reykjavík. Sími 560 88 00. Myndsendir 560 88 10. Netfang: http://www.gljtnir.is Glitnirhf Það sem sagt er stendur

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.