Dagblaðið Vísir - DV - 05.05.1999, Blaðsíða 21

Dagblaðið Vísir - DV - 05.05.1999, Blaðsíða 21
MIÐVIKUDAGUR 5. MAÍ 1999 37 Smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þverholti 11 *a Vönibílar Forþjöppur, varahl. og viögeröaþjón. Spíssadísur, kúplingsdiskar og press- ur, fjaðrir, fjaðraboltasett, stýr- isendar, spindlar, Eberspácher vatns- og hitablásarar, 12 og 24 V, o.m.fl. Sérpþj. í. Erlingsson hf., s. 588 0699. Varahl. í Scania 81, 82, 111, 112, 140, 141 og 142. Vélar og gírkassar o.fl. Case 580 f og g, Volvo 6, 7 og 10. S. 897 7695.________________________ Til sölu góður 20 feta kassi með gámafestingum og löppum. Upplýsingar í síma 896 9494. HÚSNÆÐi S /ttnimuhúsnæii 112 fm skrifstofu-/atvinnuhúsnæði (1 salur) á annarri hæð á góðum stað við DaJshraun í Hafnarfirði til leigu. Laust. S. 565 8979 og 862 3367._______ Ef þú þarft að selja, loigja eöa kaupa húsnæði, hafðu samband við okkur: Ársalir ehf. - fasteignamiðlun, Lágmúla 5,108 Rvík. S. 533 4200. Viöskiplahúsiö. Atvinnuhúsnæði, skip og kvóti. Sími 568 2323 og 863 6323. Sjá augl. í Viðskiptablaðinu á miðvikudögum. Óska eftir 50-70 fm plássi, á höfuðborg- arsvæðinu, undir litla matvæla- vinnslu. Tilbúinn að koma strax. Uppl. í síma 4612384 á kvöldin. Fasteignir Ef þú þarft aö selja, leigja eða kaupa húsnæði, hafðu samband við okkur: Arsalir ehf. - fasteignamiðlun, Lágmúla 5,108 Rvík. S. 533 4200. Ixi Geymsluhúsnæði Búsióðageymsla - búslóðageymsla. Gott, upphitað húsnæði á góðum stað. Ath., sæki búslóðina þér að kostnað- arlausu á höfuðborgarsvæðinu. Reynið viðskiptin. Uppl. í s. 699 1370. gj HúsaæðiíblS Nýuppgerö 2-3 herb. 55 m2 kjallaraíb. v. Bárugötu til leigu nú þegar. Aðeins reglus., reykl. og áreiðanlegt fólk kemur til greina. Fyrirframgr. Svör sendist DV f. 10/5, merkt „íbúo-9945". Ef þú þarft að selja, leigja eða kaupa húsnæði, hafðu samband við okkur: Arsalir ehf. - fasteignamiðlun, Lágmúla 5,108 Rvík. S. 533 4200. Herbergi á svæöi 109 til leigu, með og án husgagna. Aðgangur að eldhúsi, þvottavél, þurrkara, Stöð 2 og Sýn. Uppl. gefur Sverrir í súna 898 3000. Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Flokkum eignir. Leigulistinn, Skipholti 50b, s. 5111600. Leigulínan 905-2211! Einfalt, ódýrt og fljótlegt. Hringdu og hlustaðu á auglýsingar annarra eða lestu inn þína eigin auglýsingu. 905-2211. 66,50. Rúmgóð 2 herb. íbúð í kjallara með sérinngangi í Hafharfirði. Laus. Leiga 45 þ. á mán. 2 mán. fyrirfram. Reglu- semi áskilin. S. 898 2149 og 8616127. Priggja herb. ibúð i Álftamýri til leigu, laus strax. Leiga 40 þús. + hússjóður, rafmagn og hiti. Reglusemi áskilin. Uppl.ísíma 896 1625._______________ Forstofuherbergi til leigu við Digranesveg í Kópavogi. Uppl. í síma 554 2324._______________ Húsaleigusamningar fást á smáauglýsingadeild DV, Þverholti 11, síminn er 550 5000._________________ Nokkur herbergi til leigu v/Gar öaflöt í Garðabæ, mjög rólegur staður. Upplýsingar í sirna 897 1016._________ gj Húsnæði óskast 26 ára einstæöa móður með 3 ára stúlku bráðvantar strax íbúð á höfuðborgar- svæðinu eða heils árs hús í nágrenni Rvík. Flest kemur til greina. Er reglu- söm og reyklaus. Uppl. í síma 895 6533. 511 1600 er síminn, leigusali góður, sem þú hringir í til þess að leigja íbúð- ina þína, þér að kostnaðarlausu, á hraðv. og ábyrgan hátt. Leigulistinn, leigumiðlun, Skipholti 50b, 2. hasð. Góðir leigusalar! 46 ára kennara og garðyrkjumann bráðvantar 2ja-3ja herbergja íbúð á svæði 105 sem fyrst. Algjör reglumaður. Vinsamlegast haf- ið samband við mig í síma 698 0624. Ungt par sem er í miklum vandræðum óskar eftir 2ja-3ja herb. íbúð, helst strax. Greiðslugeta 30-40 þús. á mán., fyrirframgreiðsla 2-3 mán. Uppl. í síma 896 3047 eftir kl. 18.30. Ef þú þarft að selja, leigja eða kaupa húsnæði, hafðu samband við okkur: Ársalir ehf. - fasteignamiðlun, Lágmúla 5,108 Rvík. S. 533 4200. Erum tvær stúlkur að leita að 2-3 herb. íbúð í Garðabæ, Kópavogi eða Hafh- arfirði. Erum reyklausar og reglusam- ar. Nánari uppl. 698 4277/698 8389. Hafnarfjöröur. Lítið herbergi óskast strax, gjarnan með lítifli eldunaraðstöðu. Sími 899 4220._____________________ Hión með 3 börn utan af landi óska eftir 5-6 herb. íbúð eða húsi á höfuðborgarsvæðinu. Fyrirfram- greiðsla ef óskað er. S. 462 7796._______ Húsnæðismiðlun námsmanna vantar allar tegundir húsnæðis á skrá. Upplýsingar á skrifstofu Stúdentaráðs HI í síma 5 700 850._________________ Sjómaður óskar eftir 2-3 herb. íbúð, helst í Hólunum í Breiðholti, annað kemur til greina. Uppl. í síma 557 1547 og 697 4920._______________________ Óska eftir 2-3 herbergja íbúð til leiqu í sumar, reglusamt og reyklaust fólk. Fyrirframgreiðsla ef óskað er. Uppl. í síma 552 5580._____________________ Hjón með böm óska eftir góöri ibúö, 3-4ra herbergja, fýrirframgreiðsla. Upplýsingar í síma 861 5608. Þröstur. Hjón meö tvö börn, óska eftir 3-4 herb. íbúð. Reglusemi og skilvísi heitið. Samband í síma 588 8037 eða 895 9399. Par óskar eftir 2-3 herb. íbúö sem fyrst. Góð umgengni og skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma 898 2121._________ Óska eftir 2ja herb. íbúö i miðbænum, skilvísum greiðslum og reglusemi heitið. Upplýsingar í síma 698 1927. SumarbástaBir Til sölu hálfur hektari ásamt 12 fm húsi í landi Ketilsstaða í Holtahreppi, Rangárvallasýslu. Verð: tilboð. Einn- ig möguleiki að taka bfl sem greiðslu. Uppl. í síma 565 6301 e.kl. 17._________ Þýsku vönduðu furusettin komin aftur, svefhsófar og borðstofusett. G.Á. húsgögn, Ármúla 17a, s. 553 9595 og 553 9060. __________________ Óska eftir gömlum sumarbústað, má þarfiiast mikilla lagfæringa; helst við Þingvallavatn. Uppl. í síma 421 3094 e.kl. 18. t ATVINNA Atvinnaíboði Iðnaöarstarf. Starfsfólk óskast til framleiðslustarfa í verksmiðjuna að Bfldshöfða 9. Um er að ræða framtíðarstörf en ekki sumarstörf. Unnið er á dagvöktum, kvöldvöktum og tviskiptum vöktum virka daga vikunnar. Nánari uppl. veittar á staðnum en ekki í síma. Hampiðjan hf.______________________ Bensínafqreiösla. Starfsfólk óskast til bensmafgreiðslustarfa. Viðkomandi þurfa að vera þjónustuliprir og jákvæðir. Unnið er á vöktum. Aðeins er um að rasða framtíðarstörf. Hentar vel fólki á aldrinum 50-65 ára. Uppl. í símum 560 3351,560 3304 og 560 3301. Domino's Pizza óskar eftir hressum stelpum og strákum í hlutastarf við heimkeyrslu, umsækjandi verður að hafa bíí til umráða. Einnig óskast fólk í afgreiðslu og pitsubakstur. Góð laun í boði fyrir gott fólk. Umseyðublöð liggja fyrir á öllum útibúum okkar. Starfsfólk óskast. Óskum að ráða starfsfólk í kvöld- og helgarvinnu, ekki yngra en 18 ára. Reykl. vinnu- staður. Umsóknareyðublöð á staðnum milli kl. 14 og 18 næstu daga. Ríkið, Snorrabraut, myndabandal.- sðluturn. Uppl. ekki veittar f síma. Argentína! Aöstoðarfólk óskast í sal á kvöldin og um helgar. Uppl. á staðn- um næstkomandi fimmtud. og föstud., milh kl. 14 og 17, hjá Stefáni. Argentína, Barónsstíg lla.___________ Ef þú vilt hagnast verulega nýttu þér þá lnternetið sem markaðsafl. Tekjumöguleikarnir eru endalausir. Fyrír nánari uppl: Sendu autt e-mafl að ten2ten-tech@weber.com___________ Svarþjónusta DV, sími 903 5670. Mínútan kostar aðeins 25 krónur. Sama verð fyrir alla lahdsmenn. Ath.: Ef þú ætlar að setja smáauglýs- ingu í DV þá er síminn 550 5000.______ Verkstæði Móður jarðar. Óskum eftir röskum, ábyrgum og reyklausum starfskrafti, vinnutími 9-18 mán.-fim., 9-13 á fös., framtíðarstarf. Svör send. DV, merkt „FK-9926, f/10. maí.________ Óska eftir fólki með sambönd erlendis sem hefur áhuga á alþjóðlegum við- skiptum. Markmiðssetning, þjálfanir og frábaert vinnuumhverfi. Hringdu og fáðu uppl. í síma 899 9571. Geir. Afgreiðsla - bakan'. Laust afgrstarf frá kl. 13.30-18.30. Ekki yngri en 18 ára. Uppl. í Miðbæjarbakaríi, verslunar- húsinu Miðbæ, Háaleitisbraut 58-60. Atvinnutækifæri! Pottþétt fæðubóta- efhi, auðvelt að selja. Miklir tekju- möguleikar fýrir duglega einstak- linga. Hafið samband í síma 862 7551. Bónusvideo óskar að ráða hresst og heiðarlegt afgreiðslufólk, 18 ára eða eldra. Umsóknareyðublöð liggja fyrir á næstu Bónusvideo-leigu. Bættur hagur, betri heilsa! Vertu fyrstyur með fréttirnar. (Ekki Herbalife.) Skráðu þig á kynningarfund. S. 699 6397. JVJ-verktakar óska eftir að ráða vana bifvélavirkja, vélvirkja eða járniðnað- armenn, strax. Mikil vinna. Uppl. í síma 555 4016 eða 893 2997.__________ Járnabindingamann vantar, helst van- an. Upplýsingar í síma 894 3398 í dag og ámorgun. Seqir þú nei við.... 200 þús. + á mánuði ? og stjórnar þínum vinnutíma sjálf/ur? Pantaðu viðtal í síma 699 3328. Verkamenn óskast. Óskum eftir mönnum við nýbyggingu miðsvæðis í Reykjavfk. Þurfa að geta byrjað strax. Uppl. í sirna 893-4284._______________ Verkamenn óskast. Óskum eftir vönum mönnum við nýbyggingu mið- svæðis í Reykjavík. Þurfa að geta byrjað strax. Uppl. í síma 893-4284. Á.fM.-verktakar. Óskum eftir vélamönn- um, bflstjóra og verkamönnum, mikil vinna í böði. Uppl. í síma 567 6430 frá kl. 8-16,5.-7. maí. Óska eftir fólki til starfa um helgar í sumar í þrif á kvikmyndahúsi. Góð laun í boði. Uppl. í síma 899 7152 og 698 5371. Pizzakofinn óskar eftir bflstjórum og bökurum sem allra fyrst. Reynsla æskfleg. Upplýsingar í síma 557 7777. Óska eftir að ráða 1-2 trésmiði, mikil vinna fram undan. Uppl. í sima 893 1424. Óskum eftir manni í sinkhúðun og sandblástur. Upplýsingar á staðnum. Blikksmiðjan Grettir, Ármúla 19. Óskum strax eftir duglegum starfs- krafti með meirapróf og tækjaréttindi. Uppl. í síma 892 8625. n Atrinna óskast Ég er reyklaus 19 ára stelpa sem bráð- vantar góða vinnu í sumar, hef lokið verslunarprófi og er á málabraut. S. 566 6491 eða 897 2286. Brynja. 22 ára strákur, útskrifaður af tölvufræðibraut með netkerfi sem rr Sveit Sumarbúöimar-Ævintýraland. Leiklist, grímugerð, myndlist, íþróttir, sundlaug, kassabflar, fjara, bátaferðir, kvöldvökur, hópleikir, vinabönd, borðtennis, reiðnámskeið o.m.fl. fýrir börn á aldrinum 6-12 og 12-14, í Reykjaskóla. Skráningí s. 551 9160. Ýmislegt Viltu ná endum saman? Viðskiptafræð- ingur aðstoðar við vsk-uppgjör, bók- hald, skattframtöl og greiðsluerfið- leika. Fyrirgr. og ráðgjöf. S. 698 1980. Þér er alveq óhætt að kjósa qegn kvótabraskinu í kjörklefanum þann 8. mal nk. Fjálslyndi flokkurinn, sími 564 6050. V Símaþjónusta Blóðheit dama (35 ára) er einmana. Hringdu í síma 00 569 004 403 og ræddu málið! Alhtilsölu 12 manna hnífapör m/fylgihlutum í vand- aðri tösku, 72 stk., 18/10 stál, 24 kt. gylling, 2 mynstur. Stgr. aðeins 19.900. S 892 8705 eða 557 6570 á kv. Visa/Euro Bílamarkaöurinn Smiðjuvegi 46E v/Reykjanesbraut. Kópavogi, simi fr?L 567-1800 ^* Löggild bílasala Subaru Impreza 4x4 '98, blásans., 5 g., ek. 20 þús. km, CD, fjarst. samlæs. 100% bílalán. V. 1.390 þús. Toyota Corolla Touring GLi '92, svar- tur/grár, 5 g., ek. 114 þús. km. V. 850 þús. Einnig: Toyota Corolla Touring 4x4 '95, grænn, 5 g., ek. 80 þús. km, sumar + vetrardekk. V. 1.100 þús. MMC Colt GLi '93, rauður, 5 g., ek. 111 þús. km. V. 570 þús. Subaru Legacy 1,8 '91, brúnsans., 5 g., ek. 163 þús. km, rafdr. rúður, samlæsingar. V. 690 þús. Nissan Sunny 1,6 SLX '91, grár, 5 g., ek. 138 þús. km, rafdr. rúður, samlæsingar. Tilboð 450 þús. stgr. Opel Vectra '98, 5 g., ek. 24 þús. km, fjarst. læsingar, 15" álfelgur, sumar- + vetrardekk, spoiler o.fl. V. 1.580 þús. Tilboðsverð 1.490 þús. Bflalán getur fylgt. Honda Civic LSi '98, blár, ssk., ek. 15 þús. km, álfelgur, rafdr. rúður. V. 1.380 þús. Dodge Stratus 2,41 '98, grænsans., ssk., ek. 22 þús. km. Hlaðinn aukabúnaði. V. 2.200 þús. Chevrolet Lumina 3,1 V-6 '97, svartur, ssk., ek. 39 þús. km, rafdr. rúður, samlæs. V. 1.900 þús. Toyota Carina EXLi Classic '97, vínr., ssk., ek. 38 þús. km, spoiler, fjarst. samlæs. o.fl. V. 1.420 þús. BMW 316i Compact '99, silfurl., 5 g„ ek. 4 þús. km, 16" álfelgur, CD, loft- púði o.fl. Bflalán getur fylcjt V. 1.980 þús. MMC Galant GLSi '92, grár, ssk„ ek. 91 þús. km, hlaðinn aukabúnaði. V. 890 þús. Cadillac Eldorado '85, 8 cyl„ vínr., ssk„ rafdr. í öllu, leður, cruise o.fl. V. 850 þús. Dodge Grand Caravan SE 4x4 '95, grænsans., ssk„ ek. 82 þús. km, álf„ rafdr. rúður o.fl. V. 1.980 þús. Toyota Corolla special seríes '95, dökkblár, 5 g„ ek. 52 þús. km. V. 900 þús. Ford Escort CLX sedan '97, 5 g„ ek. 24 þús. km, álfelgur o.fl. V. 1.090 þús. VW Jetta Vento Anniversary 3 '95, rauður, 5 g„ ek. 65 þús. km, toppl. o.fl. V. 1.150 þús. Grand Cherokee Laredo '96, ek. 45 þús. km, Ijósgr. metal., rafdr. rúður, saml., álf. o.fl. V. 2.950 þús. Einnig Cherokee Grand Limited Orvis '95, grænn, ssk„ ek. 80 þús„ leðurinnr., rafdr. í öllu o.m.fl. V. 2.990 þús. Isuzu Rodeo 2,6 4x4 '92, 5 d„ Ijósbl., 5 g„ ek. 120 þús. km, dráttarbeisli. V. 980 þús. Tilboðsverð Chevrolet Lumlna 3,1 V-6 '97, svartur, ssk., ek. 39 þús. km, rafdr. rúður, samlæs. V. 1.900 þús. Suzuki Baleno GL '96, rauður, 5 g., ek. 50 þús. km. V. 870 þús. Toyota Corolla Luna LB '98, rauóbrúnn, ssk., ek. 3 þús. km. V. 1.490 þús. Toyota HiLux Excab m/húst '97, rauður, 5 g., ek. 39 þús. km.V. 2.100 þús. Cherokee Laredo 4,01 '90, ssk., ek. 70 þús. km, álfelgur o.fl. Tilboðsverð 790 þús. (600 þús. kr. bílalún fylgir). Reanult Clio 16v '92 (sportútgáfa), 5 g., ek. 86 þús. km. V. 780 þús. Hyundai Sonata GLS '98, ssk., ek. 18 þús. km, grænn, rafdr. rúöur, samlæs., bftalán getur fytgt. V. 1.650 þús. Eagle Taloon Turbo '95, svartur, 5 g., ek. 49 þús. km, leðurinnr., allt rafdr. o.fl. V. 2.270 þús. Chevrolet K 1500 Silverado '95, 8 cyl., rauður, ssk., ek. 60 þús. km. V. 1.790 þús. Renault Laguna 2,01 station '98, ssk., ek. 46 þús. km (langkeyrsla), rafdr. rúður, fjarst. læsingar, CD o.fl. V. 1.790 þús.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.