Dagblaðið Vísir - DV - 06.05.1999, Blaðsíða 4

Dagblaðið Vísir - DV - 06.05.1999, Blaðsíða 4
FIMMTUDAGUR 6. MAI 1999 Fréttir Geysilegur kostnaður við snjómokstur á Norðurlandi: Gríðarlegt áfall - segir bæjarstjórinn í Dalvíkurbyggð DV, Akureyri: Geysilegur kostnaður hefur verið við snjómokstur víða á landinu í vetur en sennilega þó hvergi meiri en á Norðurlandi þar sem hefur ver- ið óvenju snjóþungt alveg síðan í október í haust reyndar. Mestum snjónum hefur kyngt niður við ut- anverðan Eyjafjörð og t.d. á Dalvík, Ólafsfirði og Siglufirði hefur verið mjög snjóþungt og kostnaður sveit- arfélaganna við moksturinn gríöar- legur. „Mér reiknast til að viö séum búnir að eyða yfir 10 miUjónum króna í snjómokstur frá áramót- um," segir Rögnvaldur Skíði Frið- björnsson, bæjarstjóri í Dalvíkur- byggð, en þar máttu menn hefjast handa við snjóruðning strax í byrj- un október. Rögnvaldur segir að mjög mikill kostnaður hafi verið við mokstur frá þeim tíma til áramóta sem hafi gert það að verkum að moksturinn á síðasta ári hafi þá far- ið um þrjár muljónir króna fram úr áætlun. Ástandið núna er ekki betra held- ur þvert á móti. „Þetta er gríðarlegt áfall. Við áætluðum 6,5 milljónir króna til mokstursins fyrir allt árið „Það má eigin- lega líkja þessu við náttúruham- fafir. Þetta skall á okkur strax í október en þetta er hlutur sem við ráðum ekki við," segir Ás- geir Logi Ás- geirsson, bæjar- stjóri á Ólafs- firði. Ásgeir Logi segir að síðan í október hafi bæjaryfirvöld á Mikill snjór á Norðurlandí í vetur er nú að sliga fjárhag sveitarfélaga. 1999 en erum þegar komnir um 4 milljónir fram úr þeirri tölu og allt haustið eftir," segir Rögnvaldur Skíði bæjarstjóri. „Við erum enn innan þeirrar tölu sem við áætluðum en þær eru jafnan hafðar í hærri kantinum. Það er þó alveg greinilegt að við verðum að fá gott haust ef þær áætlanir eiga að standast. Við erum búnir með rúm- lega 3 milh'ónir af þeim 6 muljónum sem áætlaðar voru til snjómoksturs á árinu öllu," segir Guðmundur Guð- laugsson, bæjarstjóri á Siglufirði. Rögnvaldur Skíði Friðbjörnsson: „Þetta er gríðar- legt áfall." DV-mynd gk Ólafsfirði eytt 13,2 milljónum króna í snjómokstur. Þar af hefur verið mokað fyrir 5,9 milljónir síðan um áramót sem lætur nærri að vera sú upphæð sem áætlað var að snjó- mokstur myndi kosta allt yfirstand- andiár. Eins og sjá má af framansögðu hefur snjó verið mokað fyrir um 20 milljónir króna í Siglufirði, Dalvík- urbyggð og Ólafsfirði frá áramótum. Menn lifa í voninni um að síðari hluti ársins verði snjóléttur svo ekki verði um frekari „framúrkeyrslu" í snjómokstri að ræða. -gk Rolling Stones truflar Eimskip - en það er í góðu lagi „Auðvitað truflar þetta starfsemi okkar en ég á von á að viðskiptavin- ir okkar sjái í gegnum fingur með þetta við okkur því flestir eru þeir af þeirri kynslóð sem hlustar á Roll- ing Stones," sagði Hjörleifur Jak- obsson hjá Eimskip um væntanlega tónleika Rolling Stones í Sunda- höfh. „Við lítum þetta jákvæðum augum og reynum að skipuleggja vinnuna á gámasvæðinu með þeim hætti að hlutirnir gangi upp. Við stefnum að því að rýma gámasvæð- ið á 12-24 tímum og koma því í samt lag á svipuðum tíma." Jake Berry, ffamkvæmdasfjóri hjá Rolling Stones, dvelur enn hér á landi til skrafs og ráðagerða um tón- leikana. Hann snæddi á veitinga- staðnum Við Tjörnina um helgina og var síðan gestur í einkasam- kvæmi hjá Ragnheiði Hanson tón- leikahaldara. Hann lætur sér ekki nægja að skoða aðstæður við Sunda- höfn heldur fer víða og skoðar ýmis svæði sem hentað gætu til tónleika- halds fyrir aðrar hljómsveitir í ná- inni framtíð. „Jake Berry skynjar þann áhuga sem er á íslandi úti i heimi og sér hér ýmsa möguleika. Hann sér jafn- vel ísland fyrir sér sem hljómsveit- Gámasvæði Eimskips í Sundahöfn verður rýmt á mettíma ef af tónleikum Rolling Stones verður arpall fyrir allan heiminn og það má geta þess að meðal næstu verk- efna hans er heimsreisa U2 á næsta ári," sagði Guðrún Kristjánsdóttir sem er meðal fylgdarmanna hans hér á landi en Jake Berry býr í einkaíbúð í miöbæ Reykjavíkur og er á sextugsaldri eins og fram hefur komið í fréttum. Stefnt er að því aö gefa út yfirlýs- ingu í þessari viku um tónleika Rolling Stones 1 Sundahöfn sem þá verða haldnir í næsta mánuði - ef af verður. -EBR Norðlensk vísindi Nú er að síga á seinni hlutann í kosningabaráttunni og frambjóð- endur farnir að einbeita sér að að- alatriðum kosninganna. Litlu mál- in verða að víkja fyrir þeim stóru, enda veltur allt á grundvallarmál- unum hvað kjósendur kjósa í kjör- klefanum. Fyrir norðan er hart barist um þingsætin og eins og gefur að skilja er tekist á um það sem helst má verða til þess að fólk haldi áfram að búa fyrir norðan. Eitt af stóru málunum sem þeir Halldór Blöndal og Steingrfmur J. Sigfús- son kýta um, er Kísiliðjan við Mý- yatn, vísindastarfsemi á svæðinu. í því sambandi hafa þeir félagarn- ir rætt og ritað um nauðsyn þess að efla norðlensk vísindi enda heldur Halldór Blöndal því fram að það ráði mestu um vísindalegar niðurstöður, hvar vísindamenn hafa bækistöðvar sínar. Hann vill þess vegna að þeir vísindamenn sem sinna rannsóknum við Mývatn hafi aðsetur fyrir norðan en ekki fyrir sunnan. Steingrímur hefur bent Halldóri á að Rann- sóknarstofnunin við Mývatn sé staðsett við Mý- vatn, en heldur því fram að það geri ekki til þótt starfsmenn dvelji hér og hvar á landinu og flest- ir í Reykjavík. Steingrímur er með þá kenningu í [¦; ^ I '-"5F> ¦ / K A n 'lf. að vísindin og niðurstöður þeirra fari ekki eftir því hvar menn búi, heldur hvaða afrakstur fæst af rannsóknunum, hvar sem þær eru fram- kvæmdar. Á þetta getur Halldór ekki fallist og um þetta hafa þeir þrætt af kappi, frambjöðendurnir skórulegu í Norðurlandskjördæmi eystra, og all- ar líkur benda til að þetta mál ráöi úrslitum i kosningunum nyrðra. Af því Dagfari heldur með Hall- dóri álítur Dagfari að Halldór hafi rétt fyrir sér þegar hann segir að niðurstöður rannsókna vísinda- manna hljóti að vera háðar því hvar vísindamennirnir búi. Það gefur augaleið að vísindarannsókn- ir við Mývatn geta gjörbreyst við það eitt að vísindamaðurinn sem framkvæmir rannsóknirnar hefur lögheimili fyrir sunnan. Ekki vegna þess að hann sinni öllum störfum sínum fyrir sunnan, enda verður vísindantaður sem rannsak- ar Mývatn að koma að Mývatni til að geta rannsakað Mývafn. Heldur vegna þess að vísindi geta verið allt öðruvísi, eftir því hvar vísinda- maðurinn á lögheimili. Á því byggjast niöurstöður vísindanna. Furðulegt má telja að Steingrím- ur skilji ekki þetta sjónarmið Hall- dórs, sem lýsir vitaskuld best hvaöa hug Steingrímur ber til kjördæmisins. Halldór hugsar hlýtt til Mývatns og visindanna og kjósenda sinna og vill að þeir sem starfa í kjör- dæminu búi í kjördæminu, meðan Steingrímur er svo ruglaður að halda að vísindin geti orðið eins, hvort sem vísindamaðurinn hefur lögheim- ili fyrir norðan eða sunnan. Svo halda menn að kosningar skipti ekki máli? Dagfari sandkorn Kona í vesturbænum Sverrir Hermannsson, formað- ur Frjálslynda flokksins, boðaði til blaðamannafundar í gær þar sem hann ætlaði að tilkynna hverjir hefðu lagt 3000 krón- ur og meira í kosn- ingasjóði flokksins. Menn biðu náttúr- lega spenntir eftir þessum upplýsing- um og fjölmenntu til Sverris. Von- brigðin urðu hins vegar nokkur þegar foringinn tók til máls og ætlaði að leggja spilin á borðið. í ljós kom að eini aðilinn sem lagt hafði 3000 þúsund krónur eða meira í kosningasjóð- inn var „kona í vesturbænum". Afmælispirringur Eins og margir tóku efiaust eftir átti farsímafyrirtækið Tal eins árs afmæli í gær og seldi í tilefni þess GSM-síma á krónu. Auk þess voru ýmis önnur tilboð. Eifthvað fór tilboðið í pirrurnar á gamla og stóra Símanum því að eftir að fréttir af tilboðinu höfðu birst viða í fjölmiðlum til- kynnti risinn, með Þórarin V. Þórarinsson stjórn- arformann í broddi fylkingar, að nú skyldi hundraðþúsundasti við- skiptavinur farsímakerfa Símans fá verðlaun. Sérkennilegur afmælis- söngur hjá Þórarni.... Ráðherraefnín Nokkuð hefur verið rætt um möguleg ráðherraefni stiórnar- flokkanna í næsfu ríkisstjórn sem yfirleitt er talið að verði hin sama og nú. Úr röðum sjálfstæðismanna hefur Árni Mathiesen, oddviti á Reykjanesi, verið nefndur sérstak- lega til sögunnar, auk Arnbjargar Sveinsdóttur, oddvita á Aust- fjörðum. Sameinast þarna ráðherra úr Reykjanesi, sem mundi væntanlega hafa forgang, og kvenráðherra. En þarna finnst ófá- um gengið fram hjá Sólveigu Pét- ursdóftur sem, þrátt fyrir tap í varaformannskjöri flokksins, býr yfir mikiUi reynslu, er jú kona og þykir t.d. mundu sóma sér vel í dóms- og kirkjumálaráðuneyti. Úr röðum framsðknarmanna hefur Siv Friðleifsdóttir aðallega verið nefnd og einnig Guðni Ágústsson, sá er fannst hann líða eins og Gunnari á Hliðarenda eftir hópeflisnámskeiðið góða.... Kosninganótt Einvígi sjónvarpsstöðvanna um hylli áhorfenda á k'osninganótt er enn á ný 1 uppsiglingu. Síðustu kosningar hefur Stöð 2 þótt hafa vinninginn, ekki síst þar sem þar á bæ hafa menn líka reynt að hafa gaman af þessu. Auk sjálffa kosninganna er alltaf boðið upp á eitthvert létt- meti. Heimild- ir Sandkorns segja að nokkur urgur sé í Spaugstofu- grínurum, Erni Árnasyni og fé- lögum, vegna þessa. Ástæðan sé sú að fyrir síðustu kosninganótt gerðu þeir 10 sketsa, eða atriði, en einungis fjórir voru sýndir. Ætli menn að dusta rykið af þeim sex sem eftir eru og senda í loftið á laugardag segir hundalógíkin mönnum að sketsarnir sex séu lé- legri en þeir fjórir sem sýndir voru síðast og menn eitthvað öðruvísi í „fyndninu". Umsjón Haukur L. Hauksson Netfang: sandkorn @ff. is I

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.