Dagblaðið Vísir - DV - 03.06.1999, Blaðsíða 27

Dagblaðið Vísir - DV - 03.06.1999, Blaðsíða 27
4 FIMMTUDAGUR 3. JUNI1999 31 f Smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þverholti 11 M Atvinnuhúsnæði Skrífstofuhúsnæöi, Hólmaslóö. Til leigu góð 412 og 330 fm skrifstofuhúsnseði á annarri hæð í nýstandsettu húsi. Hagstæð leiga. Sérrafin. og hiti. S. 894 1022._________________¦ Ef þú þarft ao selja, leigja eöa kaupa húsnæði, hafðu samband við okkur: Ársalir ehf. - fasteignamiðlun, Lágmúla 5,108 Rvík. S. 533 4200. Iðnaðarpláss í Kópavogi, samtals 232 fm eða 2 bil. Lofthæð 3,85 m, dyrahæð 3 m og 20 m gluggahlið með frábæru útsýni. Uppl. 5641690. Til leigu 26 fm verslunar- eöa þjónustu- húsnáíði í Hamraborg, Kópavogi. Sími 554 1036. Fasteignir Ef þú þarft aö selja, leigja eða kaupa húsnæði, hafðu samband við okkur: Ársalir ehf. - fasteignamiðlun, Lágmúla 5,108 Rvík. S. 533 4200. [f] Geymsluhúsnæði Búslóðageymsla - búslóöaflutningar. Upphitað - vaktað. Mjög gott hús- næði á jarðhæð. Sækjum og sendum. Rafha-húsið, Hf., s. 565 5503,896 2399. /h-LEIOX Húsnæði í boði Ibúðaleigan - íbúðaleigan. Stórtíöindi í uppsighngu fyrir fátækari leigjend- ur: Gott og heilnæmt leiguhúsnæði væntanlegt á markaðinn fýnr rmnnst 100 fjölskyldur, skráning gæti hafist í næsta mánuði eða þarnæsta. Lægsta möguleg leiga og leigutími í áratugum þess vegna. Aðeins fyrir okkur, efna- minni leigjendur. Nú fer Ibúðaleigan að standa sig, hún kemur vel undan erfiðum vetri. S 511 2700/511 2701/511 2703, fax: 511 702.__________________ Sjátfbobaliðinn! Tveir hraustir menn á stórum sendibíl með lyftu. Sérhæfðir í búslóðaflutningum. Þú borgar aðeins einfalt taxtaverð. Pöntun með fyrirvara tryggir betri þjónustu. Uppl. í síma 893 1620, Kristján._______ Tveggja herb., 40 fm, íbúð f bílskúr til leigu í Kópavogi. Aðeins reyklausir og reglusamir koma til greina. Verð 33 þ. á mánuði, innif. hiti og rafmagn. Svör sendist DV, merkt, A-10078. Breiðholt. Óskum eftir 3-4 herb. íbúð, helst í Breiðholti. Reglusemi og skil- vísum greiðslum heitið. Uppl. í síma 698 0219._______________ Búslóöaflutningar - Búslóðalyfta. Píanó- og flyglaflutningar, vörudreif- ing, hraðsendLngar. Allar stærðir bfla. Aðalsendibflar, sími 575 3000._________ Búslóðageymsla - búslóðaflutningar. Upphitað - vaktað. Mjög gott hús- næði á jarðhæð. Sækjum og sendum. Rafha-húsið, Hf., s. 565 5503,896 2399. Ef þú þarft að selja, leigja eða kaupa húsnæði, hafðu samband við okkur: Ársalir ehf. - fasteignamiðlun, Lágmúla 5,108 Rvflc. S. 533 4200. Leigulínan 905-2211! Einfalt, ódýrt og fljótlegt. Hringdu og hlustaðu á auglýsingar annarra eða lestu inn þína eigin auglýsingu. 905-2211. 66,50. iiqusamningar f íglýsingadeild ] smáauglýsingadeiid DV, Þverholti 11, síminn er 550 5000. Lítil einstaklingsíbúð til leigu í hverfi 105. Svör með helstu upplýsingum sendist DV, merkt „S-10076. S Húsnæðióskast Gott fólk í Árbæ-SeláshverfiU Ef ykkur vantar góða leigjendur til lengri tíma, ár eða meira, þá erum við réttu leigj- endurnir. Hjón m/4 börn, 2-12 ára, bindindisfólk, frúin hefur yndi af garðvinnu. Stærð: minnst 3 herb. Frá og með sem fyrst. Hann, 862 8629, ég 456 6174, fyrir vestan._______________ 511 1600 er síminn, leigusali góður, sem þú hringir í til þess að leigja fbúð- ina þína, þér að kostnaðarlausu, á hraðv. og ábyrgan hátt. Leigulislinn, leigumiðlun, Skipholti 50b, 2. hæð. 2ja herb. íbúð eða herbergi óskast strax til leigu á Seltjarnarnesi, vesturbænum eða Kópavogi. Uppl. í síma 5611686._____________________ 5 ára drengur meb mömmu og einn frænda í eftirdragi óskar eftir 3ja-4ra herb. leiguíbúð sem fyrst, á höfuð- borgarsvæðinu. Uppl. í síma 697 6392. Ef þú þarft aö selja, leigja eða kaupa húsnæði, hafðu samband við okkur: Ársalir ehf. - fasteignamiðlun, Lágmúla 5,108 Rvík. S. 533 4200. Húsnæði óskast í Hveragerði, annað- hvort einbýlishús eða íbúð á 1. hæð, heitur pottur er skilyrði. Uppl. e.kl. 17 í síma 552 8694._________ Par af landsbyggöinni, með eitt barn, óskar eftir íbúð frá og með 1. ágúst, allt nema Breiðholt og Hafnarfjörður kemur til greina. S. 698 8126 e.kl. 16. Rúmleqa fimmtuq kona óskar eftir einstáklings- eða lítilli tveggja herb. íbúð. Skilvísi og góðri umgengni heitið. Simi 554 0390.________________ Óska eftir 2ja til 3ja herb. íbúð (ekki í blokk). Reglusemi heitið og fyrirfram- greiðslu. Er í góðri vinnu. Uppl. í síma 869 9104.__________________________ Óska eftir aö taka á leigu 2ja herbergja íbúð í austurhluta Reykjavíkur (svæði 108, 104, 103 eða 105). Uppl. í síma 861 9870._____________________ Paróskar eftir að leigja 3 herb. íbúð í Breiðholti. Upplýsingar í síma 456 7167 og 891 9416._______________ Óska eftir að taka á leigu 3ja til 4ra herb. íbúð á höfuðborgarsvæðinu. Guðmundur, sími 893 4886. Sumarbústaðir Kjörverk, sumarhús, Borgartúni 25. Framleiðum allar stærðir sumarhúsa. Áratugareynsla í smíði sumarhusa. Sýningarhús á staðnum. Uppl. í síma 561 4100 og 898 4100. Sumarbústaðaeigendur, athugið: Allt efhi til vatns- og skólplagna fyrir sumarbústaðinn, svo og rotþrær, hita- kútar, blöndunar- og hreinlætistæki. Vatnsvirkinn, Ármúla 21, s. 533 2020. Sumarbústaður til sölu í landi Þjóðólfs- haga, Rangárvallasýslu, 38 fin, smíð- aður af S.G. á Selfossi. Verð 2,5 m. Eignarland. Til afhendingar strax. Uppl. i síma 553 2727 og 896 0660. Elliöavatn. Óska eftir að taka á leigu sumarbústað v/Elliðavatn í sumar. Vinsamlegast hafið samband við Þóru í síma 565 0773.________________ Sumarbústaður óskast keyptur á mjög góðum kjörum, má þarfnast lagfær- ingar. Skipti á Benz 420 SEL, árg. 93, koma til greina. Sími 862 3367. JT\ AT¥INHA Atvinna íboði Kanntu brauö að baka? Te og kaffi óskar eftir röskum starfskrafti, vönum bakstri. Þarf að geta unnið sjálfstætt. Vinnutími 8.30-14 3 daga vikunnar. Skriflegar umsóknir sendist DV, merkt „TK-10068, fyrir 5. júm'.________ 92.100 eöa 160.000. Þrjár vikur, vinna 1 klst. á dag, laun 92.100. Duglegir eiga möguleika á 160.000 fyrir sömu vinnu. Uppl. e.kl. 18. Frank, 861 2616, Guðjón, 869 2585.___________________ Fn'ar snyrtivörur fyrir ca 15 þ. kr. Ef þú mætir a förðunarnámskeið hjá okkur munum við bjóðum þér framtíðar- tekjumöguleika. Uppl. í slma 899 9738/ 586 2177. Kolbrún förðunarfræðingur. Svarþjónusta DV, sími 903 5670. Mínútan kostar aðeins 25 krónur. Sama verð fyrir alla landsmenn. Ath.: Ef þú ætlar að setja smáauglýs- ingu í DV þá er síminn 550 5000.______ Kvenfatatískuverslun óskar eftir starfs- manni, ekki yngri en 20 ára. Vinnu- tími eftir hádegi. Uppl. í sima 893 0019 milli kl. 17 og 19 næstu daga._________ Starfskraftur óskast í ræstingar í vinnslusal. Uppl. á staðnum fyrir hádegi. Reynir bakari, Dalvegi 4, sími 564 4700.__________________________ Starfsmaöur óskast til framtíðarstarfa strax. Vinnutími 10-18, ekki yngri en 25 ára. Uppl. í síma 567 7388. Efha- laugin Glæsir, Hverafold._____________ Svarta Pannan. Óskum eftir starfs- krafti í sal og afgreiðslu, vaktav. Góð laun fyrir réttan aðila. Uppl. á staðn- um. Svarta Pannan, Tryggvagötu.______ Vantar tvo bílstjóra í útkeyrslu. Fastar vaktir. Yfir 100 þús. i mánaðartekjur. Uppl. á staðnum, ekki í síma. Jón Bakan, Nýbýlavegi 14, Kópavogi.______ Verktakafyrirtæki vantar vanan mann á traktorsgröfu, helst með meirapróf og réttindi. Einnig vörubflstjóra og vanan mann í hellulagnir. S. 562 3070. Óska eftir hressu og jákvæðu fólki við kynningar í síma og heímahúsum. Ahugasamir hafi samband i síma 698 9011.____________ Óskum eftir bökurum og bflstjórum á einkabflum strax. Uppl. gefur vaktstjóri á staðnum. Pizzakofinn, Austurveri._____________ Óskum eftir sumarstarfsmönnum i vegamerkingarvinnu, meirapróf æskilegt. Vegamál ehf. Uppl. í síma 564 5516,896 9747 og 896 9791. Starfsfólk óskast á kvöld- og helgar- vaktir í söluturn í vesturbæ. Ekki yngri en 18 ára. Uppl. í síma 561 1919. Óskum eftir aö ráða meiraprófsbílstjóra og gröfumann á nýlega traktorsgröfu. Svör sendist DV merkt „Berg-10064. Óskum eftir snyrtifræðingi, nagla- og fórðunarfræðingi. Vinsamlegast hafið samband í síma 561 5599 frá kl. 10-13. Ævintýrafólk óskast. Viðtalspantanir í síma 552 5752 eða 899 5752. * Atvinna óskast Maður frá Suður-Afríku óskar eftir vinnu til miðs árs 2000. Hefur gráður í hag- fræðisögu og sálfr. Athugar öll metn- aðarfull og gefandi störf. Talar ensku, þýsku, hollensku. S. 896 8153. Robert. Maöur frá Suður-Afríku, rafeindaverk- fræðingur, með M.C.S.E.-gráður, óskar eftir vinnu + vinnuleyfi. Talar ensku og hollensku. Robert, s. 869 8153. ijudd@bigfoot.com______________ 23 ára stúlka óskar eftir vinnu frá og með 1. ágúst. Margt kemur til greina. Uppl. í síma 698 8126 e.kl. 16._________ Sólpallar - Girðingar. Tökum að okkur smíði á sólpöllum og fleiru. Uppl. f síma 863 7311 eða 895 5404. pr Sreff Hejmilishjálp óskast á heimili í Árnnessýslu i sumar, lágmarksaldur 17 ár. Uppl. gefur Inga Birna í síma 486 5535 á kvöldin. Ymislegt Ég hef sett byrjunaratriði um vengi, uppfiriningu mína, á www.hi.is/~os- karl/bofl.doc á ensku. Dæmi um vengi eru sérhvert mengi, námundi punkts, samantekt hárra talna og mótendan- legi hluti mengis. Skylt pessu er of- vengið sem er „tómt sniðvengi en þó frábrugðið Alflokknum. Minni á gíró 210668. Óskar Loftsson (oskarl@hi.is) Erótískar videospólur. Pakkatilboð: 5 spólur á 2.500, Bónusspólur. Fáðu frían verðlista. Við tölum íslensku. Sigma, P.O. Box 5, DK-2650 Hvidovre, Danmark. Sími/fax 0045-43 42 45 85. E-mail: sns@post.tele.dk. Vantar þig tryggingar til framkvæmda? Tryggingar veittar að lámarki 35 millj. íslenskar. Fyrirgreiðsla og ráðgjöf. S. 698 1980. Fax 5514203.___________ Viltu ná endum saman? Viðskiptafræð- ingur aðstoðar við vsk-uppgjör, bók- hald, skattframtöl og greiðsluerfið- leika. Fyrirgr. og ráðgjöf. S. 698 1980. Traustur og ábyrgur aöili óskar að fá lánað veð. Svarþjonusta DV, sími 903 5670, tilvnr. 40264. V Einkamál Reglusöm, góö, útlend kona um fimm- tugt óskar eftír að kynnast Islendingi með sambúð í huga. Svar sendist DV, merkt „7070-10074. M Skemmtanir Sjóstangaveiði. Bjóðum upp á síðdegis- og helgarferðir þegar þér hentar. Sjó- stangaveiði er sport fyrir alla aldurs- hópa. Sjóstangaveiðibáturinn Elding, s. 4314175 og 893 4030. BSa Verslun Vorum aö fá frábæran undirfatnaö fyrir herra, frá Þýskalandi, úr frábærum teygjuefnum, s.s. T-boíi, boxarabuxur, T-string nærbuxur, sundbuxur og samfellur. Sjón er sögu ríkari. Opið 10-18 mán.-fós., 10-16 laugd. Rómeó & Júlía, undirfatadeild, Fákafeni 9, s. 553 1300. 05-5550 Myndbandadeild Rómeó & Júlíu. Feiknaúrval af glænýjum erótískum myndböndum, eitt verð, kr. 2.490. Ath., fjöldi nýrra mynda vikulega. Eldri myndbönd kr. 1.500. Póstsendum um land allt. Ýmislegt Kvartmfla 5. júní. Skráning í 2. umferð íslandsmeistara- mótsins fer fram i Kaplahrauni 14 í kvöld kl. 20-22. Sími 555 3150. T/tf*OT Spásíminn 905-5550.66,50 mín. l h wm 1 §BJnt.líCjr iARAItTAKI, VINNUVÉLAR O.FL. Bílartilsölu Vsk-bíll til sölu, Nissan Vanette, árg. "97, 2,3, dísU, ek. 61 þús. km, frábær vinnubíll. Verð 1450 þús. Uppl. í síma 898 4005. Opiö virka daga 10-19. ljC£AM^€EDllflnD SUÐURNESJUM SÍMI 421 4888-421 5488 Opió lau. 12-16. Toyota Corolla 1,3, árg. '98, ek, 11þús.,svartur, ssk. Verð 1.250 þús. Einnig árg. 99, ek. 6 þús., bsk. Verð 1.250 þús. BMW316Í, árg. '93, ek, 97 þús., bsk., ABS, spoiler, samlitur, cd. Verð 1.250 þús. Musso intercooler turbo dlsil, árg., '98, ek. 63 þús., bsk. Verö 2.290 þús. Toyota Hilux extra cab dfsil, árg. '97, ek, 40 þús., plasthús, 31"dekk. Vfnrauður. Verð 2.050 þús. MMC Lancer st, árg.'99, ek, 5 þús., bsk., álfelgur, spoiler, cd. Verð 1.440 þús. Toyota Land Cruiser GX turbo dísil, fyrst skráður 12/98, ek, 7 þús., 35" breyting, ssk. Verð 3.700 þús. MMC Eclipse 2,0, árg. '96, ek.16 þús., spoiler, álfelgur, ssk. Verð 1.850 þús. Toyota 4-Runner intercooler turbo dísil, árg. '94, ek, 99 þús., 38"breyting. Verð 2.350 þús. VW Polo 1,4, árg. '98, ek. 25 þús., bsk., álfelgur, spoiler. Verð 1.170 þús. Toyota Avensis 2,0 sóll., fyrst skráður 10/98, ek, 16 þús.,álfel- gur, spoiier, hljómtækjapakki o.fl. Verð 2.100 þús. Toyota Rav4, árg. '97, ek, 36 þús., bsk., 30" dekk, spoiler-kitt, litað gler. Verð 1.950 þús. VWGolf VWGolfst.,ðrg.'96, ek. 92 þús., dökkgraenn, bsk., góður bíll. Verð 990 þús. SP-FIARMÖGNUN HF Vi»umú!» 3 ¦ 108 K.yfcj.vik ¦ Slmf SSt 7200 • Tax Sll 7201 Kláraðu dæmid með SP-bílaláni Skoðaðu vefinn okkar www.sp.is

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.