Dagblaðið Vísir - DV - 14.07.2000, Blaðsíða 8

Dagblaðið Vísir - DV - 14.07.2000, Blaðsíða 8
FÖSTUDAGUR 14. JÚLÍ 2000 Viðskipti I>V Umsjón: Viðskiptablaöiö Mikill óróleiki á innlendum gjaldeyrismarkaði og krónan hríðfellur: Minnkandi trú á efnahagsstefnuna Það er óhætt að segja að veruleg- ur skjálfti hafi verið á innlendum gjaldeyrismarkaði í gær. í fyrsta skipti í sögunni beittu viðskipta- bankarnir sér fyrir því að viðskipti á millibankamarkaði með krónur voru stöðvuð. Það gerðist eftir mjög ákafa veikingu krónunnar á fyrstu 45 mínútunum eftir að viðskipti hófust í gærmorgun. Á þeim tíma féll gengið um tæp 2% og vísitalan fór upp í 114,55 en svo sterk hefur krónan ekki verið lengi. Gengisvísi- talan mælir verð erlendra gjald- miðla á íslandi og um klukkan 10.30 í gær kostaði dollari 79,44 krónur en svo sterkur hefur dollari aldrei ver- ið gagnvart krónu. Evran fór í 74,43 kr., pundið í 119,34 og jenið í 0,7391 kr. Margvíslegar ástæður búa að baki lækkuninni en óh'óst er til hvaða aðgerða á að grípa til að bregðast við þessari þróun. Seðlabankinn klórar í bakkann Viðskipti með krónur voru stöðv- uð á millabankamarkaöi í gær að ósk viðskiptabankana upp úr 10. Viðskipti hófust á ný klukkan 12 og um leið greip Seölabankinn til að- gerða og reyndi að klóra í bakkann. Bankinn keypti krónur fyrir um 20 milljónir dollara eða sem svarar rúmlega 1,5 milljarði króna. Við það styrktist krónan nokkuð eða um 0,5%. Þegar líða tók á daginn hélt krónan áfram að veikjast og þegar viðskiptum lauk stðð vísitalan í 114,23. Það er ljóst að bankastjóra Seðla- bankans bíður erfitt verkefni þegar þeir mæta til vinnu í dag. í samtali við helstu markaðsaðila kemur fram að mikil óvissa ríkir um við- brögð að hálfu Seðlabankans við þeirra veikingu sem áttu sér stað í viðskiptum með krónuna í gær. Sumir telja að til að Seðlabankinn haldi trúverðugleika sínum þurfi að koma til minnst 100 punkta hækkun á stýrivöxtum. Ef vextir verða hækkaðir svo mikið í dag er bankinn að gefa skýr skilaboð um áframhaldandi vörn til heiðurs sterkri krónu, en ef allt kemur fyr- ir ekki og krónan veikist samt sem áður mun trú- verðugleiki bankans bíða mikið skipbrot. Margvíslegar ástæöur fyrir gengislækkuninní Snörp gengislækkun krónunnar í gærmorgun vekur upp spurningar hvað valdi slíku. „Þjóðhagsspá Þjóð- hagsstofnunar, Skýrsla Hafrann- sóknarstofnunar og kvótaúfhlutun auk óvissu um hlutafjárúfboð deCode eru nokkrir af mögulegum Birgir Isleifur Gunnarsson. heldur grípa til aðgerða þegar snöggar breytingar hafa orðið." Engin ákvöroun um vaxtahækkun Birgir ísleifur Gunnars- son seðlabankastjóri sagði í fréttum útvarps í gær að ekki lægi fyrir ákvörðun um neina vaxtahækkun til að stemma stigum við veik- ingu krónunnar. Hann sagði jafn- framt að bankinn fylgdist vel með en það væri enn þá stefna Seðlabankans að halda gengi krónunnar sterku en jafnframt stöðugu. Hann sagði að miklar sveifiur í gengi krónunnar væri óheppilegar. Birgir Isleifur benti á að líklega væru nýjar verð- tíma er ljóst að 5-6% vaxtamunur skapar fjárfestum ákveðið svigrúm, en þó ber að hafa í huga að sveiflur í genginu hafa aukist og þar með áhættan. Ljóst er að einhverjar já- kvæðar breytingar þurfa aö koma fram til að auka tiltrú markaðsaðila á efnahagslífinu. Slíkir þættir gætu m.a. verið lækkandi verðbólga en 12 mánaða verðbólga hefur verið meiri en 5% 10 mánuði í röð, fréttir um minni viðskiptahalla en spáð hefur verið, gott gengi deCODE á erlend- um hlutabréfamörkuðum og einka- væðing Landssímans eða ríkisbank- anna. Aðrir möguleikar Viðskiptablaðið hefur í greiningu sinni á aðgerðum Seðlabankans og 107 mnmiminninniiiiimmnniimnnniimiimmim nmt mmmnmmnmnuiiniimniiiimmmmiimini Gengi krónunnar hefur veikst mikiö að undanfömu Vísitalan mælir verö erlendra gialdmiöla í íslenskum krónum og hækkun vísitölunnar þýöir aö verö á erlendum gjaldmiðlum fer hækkandi. wiAfw.romeo.is Stórglæsileg netverslun með ótrúlegt úrval af unaðsvörum ástarlífsins fyrir dömur og herra. Frábært úrval myndbanda. Frábær verö, ótrúleg tilboö. áhrifavöldunum sem hafa leitt til þess að gengi krónunnar hefur lækkað eins og raun ber vitni. í of- análag kemur að markaðurinn með krónur er ekki eins fljótandi og markaður með erlenda gjaldmiðla. Þegar markaðurinn hefur byrjað að hlaupa í aðra áttina getur orðið erfitt að stöðva þá þróun ef ekkert sérstakt kemur upp á sem telur mönnum trú um annað," segir Sig- urgeir Jónsson, deildarstjóri af- leiðuviðskipta hjá Kaupþingi, í sam- tali við blaðamann Viðskiptablaðis- ins. „Svo virðist sem sumir mark- aðsaðilar hafi fengið sig fullsaddan á óvissu með gengi krónunnar og hafi fært sig úr erlendum myntum yfir í krónur, a.m.k. til skamms tíma. Seðlabankinn virðist hafa markað sér þá stefnu að verja ekki tiltekið gildi gengisvísitölunnar H. Akureyrt Stórdansleikur föstudags- og laugardagskvöld. Hljómsveit Ara Jónssonar. Lengsti bar á landinu. Ævintýrakráin í norðrinu opin með. Odd-Vitinn pub-skemmtistaður ,vi Strandgötu 53, Akureyri J *!_> Sími 462 6020 V bólgutölur ekki nema að litlu leyti ástæðan fyrir veikingunni því hækk- un á vísitölu neysluverðs var full- komlega í takt við væntingar bank- ans. Breytt afstaða Seðlabanka? í sérútgáfu frá FBA vegna veik- ingar krónunnar, sem kom út í gær, kemur fram að í sjálfu sér voru sveiflur í gær og i fyrradag eðlileg- ar og ekki fréttnæmar út af fyrir sig. „Það athyglisverðasta við þróun mála á þriðjudaginn var hversu hratt krónan veiktist, en skoðun fiestra var á þá leið að Seðlabank- inn myndi grípa inn í markaðinn af festu og viöhalda þannig styrk krón- unnar. Inngrip bankans voru hins vegar ekki stórvægileg í gær og höfðu ekki mikil áhrif. Þróun gær- dagsins hefur þau áhrif að rýra trú markaösaðila og fjárfesta á vilja Seðlabankans til að halda krónunni sterkri. Ummæli Birgis ísleifs Gunnarssonar seðlabankastjóra í Morgunblaðinu í gær eru enn frem- ur gjörólík því sem kom frá bankan- um við veikingu krónunnar í júní og virðist bankinn ekki ætla styðja við gengi krónunnar af sömu festu og áður." Hins vegar voru inngrip Seðla- bankans í gær miklu sterkari eins og fram kom hér á undan. Líkur á frekari veikingu Greiningardeild FBA segir að þeg- ar framhaldið er metið er h'óst að viðbrögð Seðlabankans skipta miklu máli, en þó má búast við að þau hafi minni áhrif en áður. Mikið út- streymi gjaldeyris virðist vera stað- reynd og er ljóst að fjárfestar hafa minnkandi trú á efnahagslífinu og þar með á gengi krónunnar. Fátt virðist koma í veg fyrir töluverða veikingu krónunnar til skemmri tíma litið. Að mati FBA mun vísi- tala krónunnar því fara hækkandi á næstunni og gæti hún sveifiast á bil- inu 113,5 til 116 á næstu vikum. Hvað varðar framhaldið til lengri orðum ráðamanna ítrekað bent á að verulegur þrýstingur væri til veik- ingar krónunnar. Seðlabankinn hef- ur til þessa eingöngu hækkað vexti og keypt krónur á millibankamark- aði. Sífelldar vaxtahækkanir eru farnar að hafa slæm áhrif víða og margar rannsóknir sýna að full áhrif vaxtahækkana eru lengi að koma fram, stundum allt að heilt ár. Þannig geta frekari vaxtahækkanir farið að vinna á móti langtímahags- munum þjóðarbúsins þó svo að það geti styrkt gengi krónunnar til skamms tíma. Jafnframt eru mögu- leikar Seðlabanks til að grípa inn í á millabanka að einhverju leyti tak- markaður, m.a. vegna gjaldeyris- varaforða. Bankinn getur þó gengið lengra en forðinn leyfir vegna samn- inga við ýmsar erlendar lánastofn- anir. Það er því vandséð til hvaða aðgerða bankinn getur gripið til að auka á trúverðugleika krónunnar. í leiðara Viðskiptablaðsins hefur undanfarið verið bent á þá leið að leyfa gengi krónunnar að veikjast. Þannig myndi hagur útflutnings- greina, t.d. alls sjávarútvegs, batna verulega en þar myndast stærstur hluti þjóðartekna. Um leið myndi veiking vinna gegn viðskiptahalla en sterk króna hefur ýtt enn frekar undir sívaxandi viðskiptahalla. Á móti myndi innflutningsverðlag hækka og vegna þess hversu Island er háð innfiutningi myndi verðbólga aukast. Hins vegar er hægt að vinna á móti þeim áhrifum meö kerfis- breytingum. Hægt er að lækka tolla og gjöld sem leggjast á innflutning, einkum matvæli og nauðsynjavör- ur. Með því móti væri hægt að stemma stigu við aukinni verð- bólgu. Geir H. Haarde fjármálaráð- herra sagði í Kastíjósi í vikunni að sér litist ekki á þessa hugmynd og færði ekki nánari rök fyrir því hvers vegna. Hann benti hins vegar á að tollar væru ekki miklir. Það má hins vegar höst vera að talsvert langt má ganga til að milda áhrif veikingar krónunnar á verðlag. Tal komiö til Egilsstaöa GSM-sendir Tals var tekinn í nofkun á Egilsstöðum í dag. Þar með er fyrri áfanga þessa árs við stækkun þjónustusvæðis Tals lokið. Undanfarið hafa nýir GSM-sendar Tals verið teknir í notkun á ísafirði, Sauðárkróki, Húsavík, Hornafirði og í Hrísey. Með opnuninni á Egils- stöðum nær þjónustusvæði Tals nú til landsvæða þar sem 90% lands- manna búa. Sendir Tals á Egilsstöð- um er fimmtugasti GSM-sendirinn sem fyrirtækið setur upp. uifliiiwrrinii síbastllöna 30 daga | 0 Baugur 279.590 1 : 0 Búnaðarbanki 232.774 ; : © Íslandsbanki-FBA 230.400 1 : 0 Össur 205.528 ! 10 Landsbanki 194.829 i IMiW.IílirMNllílö síöastllöna 30 daga 0 Vinnslustöðin 14% 0 Fiskiöjus. Húsavíkur 13 % ' 0 Fóðurblandan 13% ; ; 0 Búnaðarbanki 11% ; ! 0 Tangi 7% ; pu&iiidHuijmj sibastllöna 30 daga («£ Hraðf. Þórshafnar -14% ; :0lsl.járnblendifélagiö -11% 0 Grandi -9 % o 0 WorldCom og Sprint hætta við samruna Fjarskiptasamsteypurnar WorldCom og Sprint hafa hætt við fyrirhugaða sameiningu. Ákvörðun- in kemur ekki á óvart í ljósi þess hversu mikilli andstöðu fyrirhuguð sameining mætti hjá samkeppnisyf- irvöldum bæði í Bandarikjunum og í Evrópu. Þetta helst ^ 3L_ l^:!»UJiJJ|aiíH!.II*d I HEILDARVIÐSKIPTI 3.107 m.kr. Hlutabréf 127 m.kr. Ríkisvíxlar 836 m.kr. '¦ MEST VIÐSKIPTI @ Baugur 51,4 m.kr. Í00ssur 20,9 m.kr. ; æ 0 Rugleiöir 19,7 m.kr. i MESTA HÆKKUN ; 0 Pharmaco 2,34% ; 0 Eimskipafélag íslands 2,16% ] 0lslenski hugbúnaðarsj 0,36% ; ; MESTA LÆKKUN 0 Landsbanki íslands 0 íslenskir aðalverktaka 3,41% : 3,23% ! 0 Tryggingamiöstööin 2,88% j URVALSVISITALAN 1.510 stig ; - Breyting O 0,925 % ; :rt4Ws1U TFf ' DOW JONES 10800,73 O 0,16% 1 Onikkei 17036,90 1495,21 O 1.76% '¦ is&p O 0,15% O 1.72% O 0.66% SJNASDAQ íLIfTSE 4170,27 6475,70 **|dax JDÍCAC40 7167,63 6570,36 O 1.44% O 0,52% 14.07.2000 U. 9.1S ¦^JUlj KAUP SALA 79,390 119,270 53,620 9,9750 SSlDoHar 78,990 s£Í§Pund 118,660 53,290 9,9210 líjKan. dollar Ej£JDönskkr. SNorakkr 9,0770 9,1270 !™5saH»kkr. 8,8550 8,9040 IhKnFI. mark 12,4424 12,5172 i H|Fra.frankl 11,2780 11,3458 1,8449 48,0400 QBelfr frankj 3 SvUs. frankl 1,8339 47,7800 asatJHoH. gyllinl "JÞýsktmark ít. líra 33,5702 37,8249 0,03821 33,7720 38,0522 0,03844 QAustseh. 5,3763 5,4086 B)Port.escudc 0,3690 0,3712 Ospá. peseti 0,4446 0,4473 | • |jap.yen 0,73110 0,73550 nirsktpund 93,934 94,498 SDR 104,3300 104,9600 i HEC0 73,9791 74,4236 á

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.