Dagblaðið Vísir - DV - 09.10.2000, Blaðsíða 22

Dagblaðið Vísir - DV - 09.10.2000, Blaðsíða 22
54 MÁNUDAGUR 9. OKTÓBER 2000 Smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þverholti 11 Starfsfólk - Vantar þig vinnu? Veitinga- húsakeðjan American Style, Reykjavrk, Kópavogur, Hafnarfjörður, óskar eftir að ráða hresst starfsfólk í fullt starf á alla i staði. I boði eru skemmtileg störf í grilli ' eða sal fyrir duglegt fólk. Unnið er eftir föstum vöktum, 3 dagv., 3 kvöldv. og frí í 3 daga. Góð mánaðarlaun í boði + 10% mætingarbónus. Góður starfsandi og miklir möguleikar á að vinna sig upp. Umsóknareyðublöð fást á veitingastöð- um American Style, Skipholti 70, Ný- býlavegi 22 og Dalshrauni 13. Einnig eru veittar uppl. í s. 568 6836. Vantar þig aukatekjur? Gætir þú hugsað þér • Að hafa meiri tíma með fjölskyldunni? • Að vera fær um að skipuleggja eigin framtíð? • Að hafa möguleika á að vera fjárhags- lega sjálfstæð/ur? Við bjóðum upp á: • Víðtækt þjálfunar- og stuðningskerfi. • Alþjóðlegt net starfsmanna sem veita stuðning og hjálp með reksturinn. Uppl. í síma 8819990.____________________ Viltu auka tekjur þínar um allt aö 200 þús. á mánuöi? Óskum eftir að ráða jákvæða, bjartsýna og kraftmikla einstaklinga tií starfa í söludeildum okkar í Reykjavík og á Egilsstöðum. Um er að ræða sölu á bókum og áskriftum. Kvöld-og helgar- vinna í góðu vinnuumhverfi. Reynsla ekki skilyrði. Tilvalin aukavinna fyrir fólk eldra en 20 ára. Frábær vinnuað- staða. Föst laun + prósentur. Vinnut. frá 18-22. Þjálfun fyrir byrjendur. Uppl. í s. 515 5602millikl.9ogl8._________ Smáauglýsingadeild DV er opin: virka daga kl. 9-22, sunnudaga kl. 16-22. Tekið er á móti smáauglýsingum til 8 kl. 22 til birtingar næsta dag. Ath.: Tekið er á móti smáauglýsingum í Helgarblað DV til kl. 17 á föstudögum. Smáauglýsingavefur DV er á Vísi.is. Smáauglýsingasíminn er 550 5000, á landsbyggðinni 800 5000.___________ Duglegt fólk óskast! Starfkraft vantar í mötuneyti Iðnskólans í Hafnarfirði strax. Vinnutími frá kl. 8-16, frá mán-fbs. Starfskrafta vantar í þjónustustörf, vinnutími eftir samkomul. Veitingarhúsið Gafl-Inn, Hafnarfirði. Uppl. á staðnum á mán. og næstu daga frá kl. 13-18._______________________ lonaoarstarf Starfsfólk, ekki yngra en 18 ára, óskast til framleiðslustarfa í verksmiðjuna að Bíldshöfða 9. Unnið er á dagvöktum, kvöldvöktum, næturvöktum og tískipt- um vöktum virka daga vikunnar. Gott mötuneyti er á staðnum. Nánari upplýs- ingar eru veittar á staðnum en ekki í síma. Hampiðjan hf. Avon-snyrtivörur. Vörur fyrir alla fjöl- skylduna á góðu verði. Vantar sölumenn um allt land. Há sölulaun - Nýr sölu- bæklingur. Námskeið og kennsla í boði. Hafðu samband og fáðu nánari upplýs- ingar í s. 577 2150, milli kl. 9 og 17. Avon umboðið, Funahöfða 1, 112 Rvík - active@isholf.is - www.avon.is Pizza 67, Nethyl, óskar eftir aö rába fólk í eftirfarandi stöður: vaktsjóra, starfs- mann á grill, fólk í sal, bakara og sendla. Bæði er um fullt starf og hlutastarf að .. ræða. Góð laun í boði fynr rétta fólkið. Aðeins 18 ára og eldri koma til greina. Uppl. gefur Erlendur í s. 567 1515 alla virka daga. Reiðhöllin í Víöidal óskar eftir aö ráða 2 vaktmanneskjur til starfa í vetur. Vinnu- tími er önnur hver vika, frá kl.16-24, og önnur hver helgi, frá íd. 11-19. Starfið felst í vörslu og léttum þrifum á búnings- klefum og fl. Nánari uppl. í síma 567 2166 eða sfmsvari e. lokun. Gullsól, Mörkinni 1, auglýsir eftirfarandi störf laus: Yfirmannsstöðu, starf vakt- stjóra og starf við þrif. 011 störfin eru vaktavinna og 50% til 100% stöðugildi. Uppl. í Gullsól, Mörkinni 1, mán. 9. og þri. 10. okt. milli kl. 13 og 19. Einnig veitum við uppl. í s. 588 5858 (Halla). Lelkskólakennarar oöa áhuqasamt starfs- fólk óskast til starfa á leikskólann Funa- borg, Grafarvogi. Um er að ræða heils- dagsstörf og störf eftir hádegi. I Funa- borg er lögð áhersla á leikinn, samskipti og sjálfsstyrk barna. Nánari uppl. veitir leikskólastjóri í s.587 9160.___________ Baövörour karla óskast í vaktavinnu í Grafarvogslaug. Um er að ræða 100% starf á sömu kjörum og laugarverðir. Starfið er laust strax. Þeir sem hafa áhuga hafi samband við forstöðumann í síma 510 4601._____________________ Gott atvinnutækifæri í vetrarakstur. VW Transporter dísil, 4x4, árg.'97, kælibfll m/stöðvarleyfi á góðri stöð til sölu, verð 1500 þús., yfirtaka á milljón kr. láni + bíll eða peningar á milli. Uppl. í síma 567 0112, símsvari, og 698 1612.__________ Pitsahöllin óskar eftir starfsfólki í eftir- farin störf: pítsabakara, starfsfólk við símavörslu og bílstjóra til útkeyfslu, á fyrirtækisbílum eða eigin bílum. Nánari uppl. gefur Sigurður í s. 568 2268 eða 864 8888, á skrifstofutíma.___________ Ræstingar aö degi til. Óskum eftir starfs- mönnum til ræstingastarfa virka daga, að degi til á svæði 200 kl. 12 eftir hádegi og svæði 112 fyrir hádegi. Uppl. hjá Hreint ehf., Auðbrekku 8, S. 554 6088 á "* skrifstofútíma. Finnst þér gaman að tala um erótík? Rauða Tbrgio vill kaupa djarfar upptök- ur kvenna. Þú hljóðritar þínar fantasíur í s. 535-9969 og frásagnir í s. 535-9970. 100% trúnaður/nafhleynd. Hei þú, vittu vinnu? Þú sem ert hug- myndarík/ur og hress, við viljum fá þig í leikskólann til okkar. Láttu heyra í þér, s. 551 4810 og 561 4810._____________________________ Kaffihúsið Rive Gauche-vinstribakki Hamraborg 10. Okkur vantar starfsfólk í sal á kvöldin og um helgar til kl. 24. Uppl. í s. 554 1350 og 6911450.________________________ Starfsmaour óskast tit starfa í cldhúsi á leikskólann Funaborg í Grafarvogi. Um er að ræða hálft starf eftir hádegi. Nán- ari uppl. veitir leikskólastjóri í s. 587 9160._____________________________ Sölumaður óskast. Öflugt og sívaxandi fyrirtæki óskar eftir sölufblki í símasölu. I boði eru fbst störf og hlutastörf - góð laun í boði. Uppl. gefur Kolbrún í síma 544 8770.__________________________ Viltu vinna heima? ÞreyttÁir á að stimpla þig inn og út. Hluta- eða fullt starf. Þjálf- un á Internetinu. Upplýsingar í síma 897 7612.www.richfromhome.com/inter- net Bensínafgreiðslumenn óskast til starfa strax í austurborginni. Umsóknareyðu- blöð fást á aðalsknfstofunni Sundagörð- um 2 eða á heimasíðunni, olis.is. Olís. Starfskraft vantar, konu eða karl, nú þeg- ar, í sláturhús á höfuðborgarsvæðinu. Góð vinnuaðstaða. Ahugasamir sendi umsókn til DV, merkt „Vmna-19615". Aukastarf!! Þarftu að bæta við vinnu? Viltu vinna heima á Netinu? Full þjálf- un. www.richfromhome.com/internet Getum bætt viö okkur jákvæðu, duglegu og traustu fólki í símasölu á daginn, góð verkefni og vinnuaðstaða hjá traustu fyrirtæki. Uppl. í s. 533 4440._________ Hársel í Mjódd óskar eftir hársnyrti. Vinnutími eftir samkomulagi. Uppl. gef- ur Ingunn, vs. 557 9266 eða hs. 557 6641._____________________________ Mikil vinna. Meiraprófsbílstjóri óskast til starfa sem fyrst. Mikil vinna fram und- an. Uppl. gefur Hannes í síma 555 4005 og 897 7132._______________________ Starfsfólk vantar í eldhús og sal, faglært og ófaglært, á skemmtilegan og líflegan veitingastað í Reykjavík. Uppl. í s. 581 4000, Viggó og Þórður, milli 9 og 12. Leikskólinn Laufskálar óskar eftir starfs- manni við uppeldisstörf. Vinnutími frá 12-17 eða 17.30. Uppl. gefur leikskóla- stjóri f s. 587 1140.__________________ Vantar þig 500 þús. í aukatekjur í vetur. Við leitum að sjalfstæðu sölufolki um allt land til að kynna og selja svissneska gæðavöru. Uppl. í s. 5114103. Óskum eftir hressu starfsfólki til af- greiðslustarfa í Grafarvogi. Góð laun í boði fyrir rétta aðila. Uppl. í síma 898 5938._____________________________ Trésmiðir. Istak vantar trésmiði við bygg- ingu Smáralindar í Kóp. Mikil vmna fram undan. Uppl. í s. 544 4120. Húsasmiður óskast hjá byggingarfyrir- tæki sem sinnir fjölbreyttum verkefhum. Uppl. í s. 898 8572, Magnús. Járnamenn Istak vantar trésmiði við byggingu Smáralindar í Kóp. Mikil vinna fram undan. Uppl. í s. 544 4120. Lftinn veitingastað f Árbæ vantar starfs- fólk á kvöld- og helgarvaktir. Kjðrið fyrir námsfólk. Uppl. í s. 862 2739 e.kl.19. Salatgerð Starfskraftur óskast f salat- gerð. Æskilegur aldur 35-55 ára. Nánari uppl. í s. 577 3300. Gæðafæði ehf. Starfsfólk óskast f vinnu í sláturhúsi í Þykkvabæ. Mikil vinna og góð laun í boði. Uppl 863 7104 og 863 7130. Trailerbflstjóri óskast til afleysinga í 2 mán. Léttflutningar, s. 895 0900.___________ Vantar starfsfólk á dekkjaverkstæðið okk- ar. Mikil vinna framundan. Uppl. gefur Gunnar í s. 557 9110. Vantar þig 30-60 þús. kr. aukalega á mán.? Sveigjanlegur vinnutími. Vantar fólkum alltland. S. 8815644._________ Viltu ná árangri ? Viltu hafa tekjur af internetinu ? Smelltu þá á www.arang- ur.is. - Vélsmiðja í Hafnarf irði óskar eftir málmiðn- aðarmönnum. Upplýsingar í s. 893 4425. Kaffi Rót óskar eftir starfsfólki til af- greiöslu. Upplýsingar í síma 869 4643. Óska eftir mönnum í ljósleiðaralagnir. Uppl. í s. 893 7310. * Atvinna óshast 24áramaöur. Ég er að leita að fullu starfi í dagvinnu, t.d. sem lærlingur á skrifstofu, lager eða við sölustörf. S. 865 0289._____________ • Smáauglýsingarnar á Vfsi.is. Smáauglýsingarnar á Vísir.is bjóða upp á ítarlega leit f fjölda smáauglýsinga. vettvangur Ymislegt Karlmenn! Látið ekki happ úr hendi sleppa. Með eitt besta efhið, sem hjálpar tív blöðruhálsk.vandam., styrkir og stinnir vöðva, úth., þol. Bætir kýnlíf, stinningu, vellíðan. S. 552 6400 og byrjið nýtt líf. Starfsmannahópar og fleiri! Hummer Travel býður upp á heiftarlega ðfluga Hummer/helgarferð þvert yfir hálendi Islands og norður til Akureyrar! Allt innifalið. 100% VN. Sími 898 8060 og 892 7858._______________________ • FYRIR KARLMENN! Vilt þú njóta lífsins? Bæta kyngetuna, orkuna þolið og stinningu? Sérstaklega framl. m/þarfir karlmanna í huga. Uppl. í síma 699 3328._______________ Notuð eldhúsinnrétting til sölu með raf- magnstækjum, baðnerbergisinnrétting með blöndvmartækjum og einnig fata- skápar. Sími 557 5811 og 8993161 Karlmenn! Viljiö þið bæta úthald og getu? Upplýsingar og pantanir í s. 881 5967. Fullum trúnaði heitið. einkamál <; Símaþjónusta Þær bestu á landinu. Alice, Kolbrún og Sylvia bíða þín núna. Höfum opið alla daga og allar nætur. S. 908 6070 og 908 6171. Stefnumói Einhleypir karlar og konur. Besta leiðin til að hitta lífsförunaut er í gegnum trúnað, lýsingarlistar fyrir konur og karla. S. 587 0206. mtiisöiu Pöntunarlistar, þægilegt og ódýrt, Kays. ný tíska, Utlar og stórar stærðir á alla fjðlskylduna. Argos, gjafavara, ljós, bús- áhöld, leikfbng, skartgripir o.fl. Panduro, allt til fondurgerðar. Pbntunarsími 555 2866. Erum flutt, ný búð/skrifstofa Austur- hrauni 3, Gbæ/Hfj. Mikið úrval í búðinni. Hlaupahjólið vinsæla, úr flugvélaáli. Still- anleg hæð á stýri, afturbremsa, sterk hönnun, Ýmsir litir. Verðtilboð 7.900 kr., Visa/Euro. Póstkröfuþjónusta. ONOFF - vörumarkaður, Smiðjuvegi 4, Kóp., s. 577 3377. Hefur allt á fjölskylduna (stórar stærðir) og heimilið. Stærri listi (2,3 kg), meira úr- val, lægra verð. Margf. með 62. Listinn kostar 650 kr. + bgj. S. 566 7333. Allir Þeir Sem Eiga Sér Draum Og HafaAðgang Aö Internetinu Ættu Aö Skoða www.mco.is ren Fasteignir ^^^^^^ B^j^^^VAaaar^Hi H9E ' Smíðum íbúöarhús og heilsársbústaði úr kjðrviði sem er sérvalin, þurrkuð og hægvaxin norsk fura. Húsin eru ein- angruð með 125, 150 og 200 mm ís- lenskri steinull. Hringdu og við sendum þér gölbreytt úrval teikninga ásamt verðlista. Islensk-skandinavíska ehf, RC-hús og sumarbústaðir, Sóltúni 3,105 Rvík, s. 511 5550 eða 892 5045. http://www.islandia.is/rchus/ Heilsa Trimform. Leigjum trimform í heimahús. Gottfyrir: Vððvauppbyggingu, vððvabólgu, grenn- ingu, örvun blóðrásar, appelsínuhúð o.fl. Celluvision húðmælirinn fylgir með mánaðarleigu. Sendum um allt land. Opið 10-22. Heimaform, s. 562 3000. V&l Verslun Ptsn erotica shop Reykjavík • Akureyri INTERNATIONAL fontoíiir «ínni0 trfflt. í i.ma B96 -OluO. Opio allan ió!oihnnainn. Heíluslu verilunorvcfir londsins. Mesta Úrvol of hjólparlaekjum óstartífsins og atvoru crólik á vídeó og DVD, gerio ver&somanburo vio erum olliof ödyrastír. Scndurn i DÓsrkrofu um tand olil. fóou sendon vero og myndolista ; VISA / EURO erotica shop Keykiavikrftf.y8J-f*» ! «Glæsileg verslun • Mikið úrval • crtnicashop - Hvcrftujaui S2/viustígsmcgii> i Oniomán-íos U-21 /Laug 12-lK/Lttk'a6Sunn»<i. ; erotica shop Akureyii , •Glæsileg verslun • MikTöurval - ; ciolica shop - vcrsHuii!rmio.sU>om Kaupiingui 2hxö : Opi&mán-fos IS-21 /Uug 12-KÍ/tJskaciSunnud. ¦ Alltaf nýtt & sjóðheitt efni dagloga!!! omeo 25-40 % lægra verð. Gríöarlegt úrval af vönduðum og spennandi unaðsvörum ástarlífsins fyrir dömur og herra. Hund- ruð gerða af titrurum við allra hæfi. Einnig nuddolíur, sleipiefhi, bragðolíur, og gel. Bindib., tímarit, smokkar og heilmargt fl. Ný myndbönd sem áður kostuðu 2490 en nú 1500 kr. Gullfallegur og vandaður undifatn. á frábæru verði. Ath. Tökum ábyrgð á öllum vðrum. Gerðu samanburð á verði, úrvali og þjón- ustu. Fagleg og persónuleg þjónusta hjá reyndu stafsfólki. Leggjum mikinn metnað í frágang á póstend. og trúnað. Kfktu inn á netversl. okkar, www.romeo.is Erum í Fákafeni 9, 2 h. S. 553 1300. Næg bílastæði. Opið 10-20 mán.-fos. 10-16 lau. .1S Lostaíull netvcrslun með teiktœkl fullorðnafólksins og Erótiskar myndk. Fljót og góð þjónusta. • VISA/BURO/POSJKMFAt Glœsileg versluná Barónstíg 27 - Opið vlrka daga frá>J2-M0 Laugardaga i2-t7jjtjfr -**" Síml 562 7400 WWW.exXX.ÍS ÍítSsOITQa.l00%t«lJNA0« Ótrúlegt úrval af unaöstækjum. 1'lUVATli] Höfum opnað stórglæsilega erótiska verslun 1 Faxafeni 12. Mikið úrval af alls kyns fullorðinsleikfbngum, video og DVD- myndum á góðu verði. Þægileg af- greiðsla og 100% trúnaður. Vlsa og Euro. Opið mánudaga til fbstudaga 12.00-20.00 og laugardaga 12.00-17.00. Sími 588 9191. Einnig hægt að panta á heimasíðu www.taboo.is. Ath., aðeins fyrir 18 ára og eldri. Hitaveitur, vatnsveitur. Þýskir rermshs- mælar fyrir heitt og kalt vatn. Boltís sf. S. 567 1130, 566 7418, 893 6270 og 853 6270. Ýmislegt Láttu spá fynip |ién! Spákona í bein 908 5666 Htlr.lil. Draumsýn. Aftengjanleg Dráttarbeísli ®]Stillin SKEIFUNM11 • SÍMI520 8000 BlLDSHÖFÐA 16 • SlMI 5771300- DALSHRAUN113 • SlMI Stilling s: 520 8000 / 577 1300 / 555 1019.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.