Dagblaðið Vísir - DV - 30.10.2000, Blaðsíða 22

Dagblaðið Vísir - DV - 30.10.2000, Blaðsíða 22
38 MÁNUDAGUR 30. OKTÓBER 2000 Smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þverholti 11 atvinna # Atvinna í bodi Gott tækifæri- Góðar aukatekjur. Mark- aðsfyrirtæki í Reykjavfk óskár eftir að ráða til starfa nú þegar gott fólk, 20 ára og eldra í sölu- og kynningarmál. Góð námskeið og aðhald. Unnið er á skrif- stofu fyrirtækisins við úthringingar. Vinnutími 18-22 mán-fös og 13-17 lau, minnst 3 kvöld í viku. Þarf að geta byrj- að strax. Hentar vel fyrir skólafólk eða sem góð aukavinna, með möguleika á framtíðarstarfi. Mikil vinna framundan. Hringdu í síma 575 1500 og fáðu að koma í viðtal._______________________ Vantar þig vinnu í Rvík., Kóp., og Hf.? Veitingahúsin American Style óska eftir að ráða hresst starfsfólk í fullt starf á alla staði. I boði eru skemmtileg störf í grilli eða sal fyrir duglegt fólk. Unnið er eftir fóstum vöktum, 3 dagv., 3 kvöldv. og frí í 3 daga. Góð mánaðarlaun í boði + 10% mætingarbónus. Góður starfsandi og miklir möguleikar á að vinna sig upp. Umseyðublöð fást á veitingastöðum American Style, Skipholti 70, Nýbýla- vegi 22 og Dalshrauni 13. Einnig eru veittar uppl. í s. 568 6836.____________ 168.589 kr. í meoaltekjur! Fróða hf. vantar hresst og jákvætt sölu- fólk til að selja bækur og áskrift að tíma- ritum okkar á kvöldin. Við bjóðum upp á tekjutryggingu, góð sölulaun, spennandi bónusa, ásamt góðri vinnuaðstöðu í frá- bærum hópi. Ef þig vantar aukatekjur og langar að fá frekari upplýsingar hafðu þá samband í síma 515 5602 eða 696 8558 á milli kl. 09.00 -18.00. Vinsamleg- ast athugið að yngri en 18 ára koma ekki til greina.__________________________ Vantar þig aukatekjur? Gætir þú hugsað þér • Að hafa meiri tíma með fjölskyldunni? • Að vera fær um að skipuleggja eigin framtíð? • Að hafa möguleika á að vera fjárhags- lega sjálfstæð/ur? Við bjóðum upp á: • Víðtækt þjálfunar- og stuðningskerfi. • Alþjóðlegt net starfsmanna sem veita stuðning og hjálp með reksturinn. Uppl. i síma 8819990.____________________ Viltu góöa vimiu hjá traustu fyrirtaski, þar sem þu færð góð laun, mætingabónus og getur unnið þig upp? Veitingastaðurinn American Style í Reykjavík óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf: 1. Vaktstjóra á Grill. 2. Starfsmenn í sal. 3. Fólk í hlutast. á kvöldin og um helgar. Umsækjendur þurfa að vera 18 ára og eldri, vera ábyggilegir og hafa góða þjón- ustulund. Uppl. í s. 896 8882 (Helgi)eða 863 5389 (Kristinn)._________________ Hefur þú trú á sjálfum þér? Þýskar hágæðavörur óska eftir fólki á öllum aldri sem hefur trú á sjálfum sér og því sem það er að gera til að kynna sig og selja. Úm er að ræða snyirtivörur, skartgripi og tískuvörur frá einu stærsta beinsölufyrirtæki í Evrópu ásamt nýju fæðubótaefni til að halda sér í formi. Nánari uppl. í s. 847 5196 og 0045 4059 6254._____________________________ Viitu góöa vinnu hjá traustu fyrirtæki, þar sem þú færð góð laun, mætinga bónus og getur unnið þig upp? Veitingastaðurinn Amerikan Style Kópavogi óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf: 1. Starfsmenn í sal. 2. Fólk í hlutast. á kvóldin og um helgar. Umsækjendur þurfa að vera 18 ára og eldri, vera ábyggilegir og hafa góða þjón- ustulund. Uppl. í s.863 5389 (Kristinn) eða 896 8882 (Helgi).________________ Huröaruppsetning! Lagtækir menn óskast til framtíðar- starfa við uppsetningu og viðhald, á iðn- aðarhurðum og skyld verkefni. Ahuga- verð og fjölbreytt verk, aðallega úti- vinna. Allar nánari upplysingar veitir Arni Ing- ólfsson í s. 569 2110 eða 898 5636. Héðinn hf., Stórási 6, Garðabæ.________ lonaoarstarf Starfsfólk, ekki yngra en 18 ára, óskast til framleiðslustarfa í verksmiðjuna að Bfldshöfða 9. Unnið er á dagvöktum, kvöldvöktum, næturvöktum og tískipt- um vöktum virka daga vikunnar. Gott mötuneyti er á staðnum. Nánari upplýs- ingar eru veittar á staðnum en ekki í sfma. Hampiðjan hf._________________ Alþjóölegt tyrirtæki leitar að 15 manns herlendis sem hafa áhuga á að: - Auka tekjur sínar! - Verða fjárhagslega sjálfstæð/ur! - Vinna heima eða að heiman! - Skipuleggja sína eigin framtíð! Full þjálfun í boði. www.extra-income4u.com____________ Aostoðarmenn! Lagtækir menn óskast til framtíðar- starfa við blikksmíði, almenna málm- smíði og skyld verkefni. Aðallega létt og þrifaleg innivinna við bestu aðstæður. Allar nánari upplýsingar veitir Jóhann- es Þorgeirsson í s: 569 2100. Héðinn hf., Stórási 6, Garðabæ. Seljahverfi, afgreiösla! Húsmæður í Selja- hverfi og aðrir áhugasamir, helst ekki yngri en 25 ára: Afgreiðslustörf í bakaríi í Rangárseli era laus. Vinnutími bæði fyrir og eftir hádegi. Æskilegt að um- sækjendur geti unnið eitthvað um helgar að auki. Nánari uppl. í s. 568 1120 virka daga, milli 9 og 15.__________________ Hagkaup Grafarvogi óskar eftir að ráða starfsmenn í grænmetisdeild þegar ný verslun Hagkaups í Grafarvogi verður opnuð í byrjun nóvember. Vinnutími 8-17 og annan hvern laugardag. Fram- tíðarstarf. Upplýsingar gefur Andri Þór í síma 898 5797._____________________ Skipasala-sölumaður. Sölumaður óskast til starfa á vel þekkta skipasölu. Reynsla af sjávarátvegi og sölumennsku æskileg. Vinsamlegast leggið inn svar með helstu upplýsingum á símsvara í s.837 7733. Farið verður með svör sem trúnaðarmál. Þekkt og f ramsækio framleiðslu- og útflutn- ingsfyrirtæki á höfuðborgarsv. oskar að ráða íðnverkam. til starfa, þurfa að vera tilbúnir að vinna vaktav. Goð laun fyrir duglega menn. Umsókn sendist DV, merkt „ATV-322197". Öllum umsóknum verður svarað.______________________ Ert þú ferskur starfskraftur? Subway auglýsir eftir jákvæðu og fersku fólki tíl að vinna á lifandi og skemmtileg- um vinnustað. Sveigjanlegur vinnutími og góð laun í boði. Uppl. í síma 530 7000 og á stöðunum._____________________ Gott atvinnutækífæri í vetrarakstur. VW Transporter dísil, 4x4, árg. '97, kælibíll m/stöðvarleyfi á góðri stöð til sölu, verð 1500 þús.Yfirtaka á milljón kr. láni + bfll eða peningar á milli. Uppl. í s. 567 0112, símsvari, og 698 1612._______________ Leikskólakennarar eða áhupasamt starfs- fólk óskast til starfa vjð leikskólann Funaborg, Grafarvogi. I Funaborg er lögð áhersla á leikinn, samskipti og sjálf- styrk barna. Uppl. gefur leikskólastjóri í síma 587 9160.________ Leikskólinn Brekkuborg. Starfsmaður við ræstingar óskast í leikskóla í Grafarvogi.. Verkið skal unnið alla virka daga, e. kl. 17.15. Vinnutími tæpir 3 tímar. Uppl. veitir leikskólastjóri i s. 567 9380.______ NK Café, Kringlunni. Okkur vantar dug- lega og líflega manneskju í uppvask, vinnutími 10.30-19.30 virka daga og annan hvem laugard. Uppl. á staðnum eða í s. 568 9040.____________________ Reykjavík - England. Hlöllabátar, Þórðarhöfða 1. Okkur vantar gott starfsf. í fulla vinnu. Allar uppl. veittar í s. 567 5367 mffli 10 ogl2og892 5752.___________________ Veitingastað í Árbæ vantar duglegt starfsfólk strax. Um er að ræða vinnu í sal, eldhúsi, í uppvask og með sendingar. Uppl. í s. 862 2739 e. kl. 19 virka daga. Vilt þú vera á ódýra qjaldinu? Alvöru Aloe Vera safi og orkuvítamín. WWW.healt- hconspiracy.com. heilsuvörur sem virka. Kaupendur og seljendur óskast um land allt. Uppl. í s. 897 2400.______________ Viltu vinna heima? ÞreyttAir á að stimpla þig inn og út. Hluta- eða fullt starf. Þjálf- un á Internetinu. Upplýsingar í síma 887 7612. www.richfromhome.com/inter- net_______________________________ Atvinna í Noregi. Aðstoðum íslendinga sem vilja flytja tfl Norðurlandana. Seljum upplýsingahefti á kr. 3.500. Pöntunars. 491 6179, sjá http://www.noriee.com Aukastarf!! Þarftu að bæta við vinnu? Viltu vinna heima á Netinu? Full þjálfun. S. 881 6300. www.richfromhome.com/internet______ Breiðhortsbakarí óskar eftir að ráða starfs- kraft til afgreiðslustarfa. Vinnutími frá kl. 13-18:30. Uppl. í s. 557 3655 eða í Vöivufelli 13._______________________ Bílamálun. Vantar vanan bflamálara, þarf að geta hafið störf sem fyrst. Uppl. gefur Ingvi, Bflaspítalinn. S. 565 4332 og 897 3151.__________________________ Getum bætt við okkur vönum símasöluað- ilum á kvöldin. Upplýsingar gefur Guð- laugur í síma 564 1755 á milli kl. 13-17. Nýr veitinqarstaður! Vantar pizzabarkara og afgreiðslufólk strax. Bæði er um fifflt starf og hlutastarf að ræða. Amigo, Hlíðasmára 8, Kóp. S. 544 5588. Sölumenn ! Vegna jólavertíðar vantar hæfa aðila í sölumennsku. Mjög góð launatækifæri. Upplýsingar gefur Guð- laugur í síma 898 2882.__________ Veitingahús. Starfskraftur óskast í 75% vinnu, frá kl. 11-19, ca 15 daga í mánuði. Sími 552 2975,898 2975 og 562 0340. Okkur i leikskólanum Seljaborq vantar ræstitækni frá 1. nóv. Uppl. geriir leik- skólastjóri í s. 557 6680 eða 557 2593. • Smáauglýsingarnar á Vísi.is. Smáauglýsingarnar á Vísir.is bjóða upp á ítarlega leit í fjölda smáauglýsinga. Starfsmaður óskast f eldhús við leikskól- ann Funaborg í Grafarvogi. Upplýsingar gefur leikskólastjóri í síma 587 9160. Trailerbilstjóri! Treilerbflstjóri óskast til afleysinga í rúman mánuð. Uppl. í s. 895 0900. Vantar starfsfólk á dekkjaverkstæöiö okk- ar. Mikil vinna fram undan. Uppl. gefur Gunnar í s. 557 9110. Vantar þig 30-60 þús. kr. aukalega á mán.? Sveigjanlegur vinnutími. Vantar fólk um alltland. S. 881 5644._________ Virtútgáfufyrirtækióskareftir sölufólkitil starfa í kvöldsölu. Góð sölulaun, vinsæl- ar bækur. Uppl.í s. 894 3095. fc Atvinna óskast Smáauglýsingadeild DV er opin: virka daga kl. 9-22, sunnudaga kl. 16-22. Tekið er á móti smáauglýsingum til kl. 22 til birtingar næsta dag nema á föstudögum. Tekið er á móti smáauglýs- ingum í Helgarblað DV tfl kl. 17 á fbstu- dögum. Smáauglýsingavefur DV er á Vísir.is. Smáauglýsingasíminn er 550 5000, á landsbyggðinni 800 5000. 21 árs sjálfstæö og dugleg kvk, útskrifuð sem felagsliði óskar eftir vinnu. Allt kemur til greina. Uppl. í s. 694 5404, Kristín. 22 ára karlmaður óskar eftir hreingerning- um, fiskvinnslu eða verkamannavinnu. Þarf að sækja um atvinnuleyfi. Uppl. í s. 695 8994. Fullorðinn enskumæfandí viðskiptafræöí- nemi.óskar eftir atvinnu. Þarf ao vera í 1 ár. ÖU tilboð skoðuð, t.d. fiskvinnsla, gróðurhús o.s.frv. S. 00 44 1905 20428. Fimmtuga konu vantar vinnu sem fyrsl. Vön mötuneytis- og afgreiðslustörfiim. Uppl. í s. 561 5853. Reglusamuraðilióskareftirvinnuvið næt- urgæslu. Uppl. í s. 691 5749. vettvangur Ýmislegt Karlmenn! Látið nú drauminn loksins ræt- ast! Með eitt besta efhið, sem hjálpar tív blöðruhálsk.vandam., styrkir og stinnir vöðva, úth., þol. Bætir kynlíf, stinningu, vellíðan. S. 552 6400 og byrjið nýtt líf. • FYRIR KARLMENN! Vilt þú njóta lífsins? Bæta kyngetuna, orkuna þolið og stinningu? Sérstaklega framl. m/þarfir karlmanna í huga. Uppl. í síma 699 3328. Tattoo! Höfum opnað glæsilega tatt- oostofu að Hverfisgötu 108, Reykjavflc. Opið frá 14.00 til 21.00 mán.-laug. Uppl. í síma 552 7800. einkamál v Einkamál 52 ára fjárhagslega sjálfstæður karlmaður, sem býr úti á landi og kemur reglulega til Rvflcur, óskar eftir að kynnast konu á svipuðum aldri. Svör sendist DV, merkt „Traust 2000-13880". Myndarlegur 39 ára gamall maður sem hefur gaman af: útiv. ferðal. f/f bíó, hafa það rólegt heima, vill kynnast konu. Svör sendist DV, merkt, „Gleði-27926". Allttilsölu Pöntunarlistar, þægilegt og ódýrt, Kays. ný tíska, litlar og stórar stærðir á alla Qölskylduna. Argos, gjafavara, ljós, bús- áhöld, leikfbng, skartgripir o.fl. Panduro, allt til föndurgerðar. Pöntunarsími 555 2866. Erum flutt, ný búð/skrifstofa Austur- hrauni 3, Gbæ/Hfj. Mikið úrval í búðinni. Neckerman-pöntunarlistinn hefur allt á fjölskylduna (stórar stærðir) og heimilið. Stærri listi (2,3 kg), meira úrval, lægra verð. Margf. með 62. Listinn kostar 650 kr. + bgj. S. 566 7333. Eiga Sér Draum Og Hafa Aðgang A9 internetínu ÆítuAð Skoöa www.inco.is VÍRAVIRKI Á ÞJÓÐBÚNÍNGINN SENDI MYNDLISTA Allt á upphlutinn, kr. 73.000. Verðið gildir til áramóta. Upplýsingar í síma 557 4511. Guðbjartur Þorleifsson gullsmiður Barðastaðir 79,112 Reykjavík. Smíöum íbúðarhús og heilsársbústaði úr kjörviði sem er sérvalin, þurrkuð og hægvaxin norsk fura. Húsin eru ein- angruð með 125, 150 og 200 mm ís- lenskri steinull. Hringdu og við sendum þér fjölbreytt úrval teikninga ásamt verðlista. Islensk-skandinavíska ehf., RC-hús og sumarbústaðir, Sóltúni 3,105 Rvík, s. 5115550 eða 892 5045. http://wvwv.islandia.is/rchus/ Heilsa Trimform. Leigjum trimform í heimahús. Gottfyrir: Vöðvauppbyggingu, vöðvabólgu, grenn- ingu, örvun blóðrásar, appelsínuhúð o.fl. Celluvision húðmælirinn fýlgir með mánaðarleigu. Sendum um allt land. Opið 10-22. Heimaform, s. 562 3000. • Vetrartilboð Strata 3-2-1 • 12 tímar, 7.900. 12 tvöfaldir tímar, 12.900. Styrking, grenning og mótun. Mjög góður árangur. Rolegt umhverfi. Heilsu-gallerí, Grænatúni 1, Kopavogi, s. 554 5800. l&l Verslun ReyKiavfr Akureyrl erotica shop Heitustu verslunarvcfir landsins. Mesta úrval <rf hjólparraeltjum ostarlífsins og alvöru erotík á vfdeó og DVD, gorio verbsamanburo vib erum alitaf ódýrastir. Sendum í póstkrbfu um land allt, Fábu sondan vero og myndalista « VtSA / EURO www.pen.is • www.DVDzone.is ¦ miw.clitor.ls erolica shop Reykjavíki ?Glæsileg verslun • Mikio úrral • etoHca shap ¦ Hverfisgata 82/yHasHgsmegin OpiJmón-föí 11-21 / louq 12-18 / bkai Sunnud. erotica shop Akureyri t2UEE> •Glæsileg verslun • Mikio úrval • erotiía shop ¦ Verslunartriostöoin Kaupangur 2hæo Opiö món-fös 15-21 / laug 12-18 / Lokao Sunnud, ¦ Alftaf nýtt & sjóðheitt efrti daglega!!! omeo 25-40 % lægra verö. Gríöarlegt úrvai af vönduðum og spennandi unaðsvörum ástarlífsins fyrir dömur og herra. Hund- ruð gerða af titrurum við allra hæfi. Einnig nuddolíur, sleipiefni, bragðolíur, og gel. Bindib., tímarit, smokkar og heilmargt fl. Ný myndbönd sem áður kostuðu 2490 en nú 1500 kr. Gullfallegur og vandaður undifatn. á frábæru verði. Ath. Tökum ábyrgð á öllum vörum. Gerðu samanburð á verði, úrvali og þjón- ustu. Fagleg og persónuleg þjónusta hjá reyndu stafsfólki. Leggjum mikinn metnað í frágang á póstend. og trúnað. Kíktu inn á netversl. okkar, www.romeo.is Erum í Fákafeni 9, 2 h. S. 553 1300. Næg bflastæði. Opið 10-20 mán.-fös. 10-16 lau. .1S e x x x o t i c a Ciœsileg verslun á Barónstíg 27 Ótrúlegt úrval af unadstœkjum ástarlífslns. VH5. VCD og DVD. Oplö vlrka daga frá 12-21 Laugardaga 12-17 Sími 562 7400 Bnnig á nelinu. www.exxx.is lOOSÖKVGGI M'*^^^ Ótrúlegt úrval af unaðstækjum. Hftaveitur, vatnsveitur. Þýskir rennslis- mælar fyrir heitt og kalt vatn. Boltís sf. S. 567 1130, 566 7418, 893 6270 og 853 6270. Ýmislegt Draumsýn. jjrval góðurferðafélagi -tilfróðleiksog skemmtunar á ferðalagi eða bara heiina í sófa

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.