Dagblaðið Vísir - DV - 31.10.2000, Blaðsíða 7

Dagblaðið Vísir - DV - 31.10.2000, Blaðsíða 7
ÞRIÐJUDAGUR 31. OKTÓBER 2000 DV Viðskipti Umsjón: Vióskiptablaoiö Þettahelst HEILDARVIÐSKIPTt 1033 m.kr. \ Hlutabréf 142 mkr. ; Húsbréf 357mkr. MEST VIÐSKIPTI 0 Össur 19 mkr. i Q Lyfjaverslun íslands © Eimskip 14 mkr. j 10 mkr. MESTA HÆKKUN O Bakkavör O Pharmaco 4,0% : 2,5% : O Flugleiöir 1,7% i MESTA LÆKKUN O Íslandsbanki-FBA 0,6% í o © URVALSVISITALAN 1421 stig ; - Breyting O 1.56 % i DaimlerChrysler íhugar róttækar breytingar hjá Mitsubishi Mfotors DaimlerChrysler, sem nýlega keypti 34% hlutafjár í Mitsubishi Motors, ihugar nú að gera róttækar breytingar á skipulagi og rekstri jap- anska bílaframleiðandans. Stjórn DaimlerChrysler hittist i dag i New York til að fara yfir tillögur þess efn- is. Jiirgen Schrempp, stjórnarformað- ur DaimlerChrysler, hefur gefið í skyn við fjölmiðla að tillögurnar sem til skoðunar eru séu í takt við endur- skipulagningu Renault-bílaverksmiðj- anna hjá Nissan. Áætlað er að þær breytingar muni kosta um 9,3 millj- arða Bandaríkjadala. fmsawm&n sídastllina 30 daga i O slandsbanki-FBA 523.086 1 i O Össur 463.730 : \ © Baugur : O Tryggingamiðstööin 252.470 : 243.277 ; C Eimskip 218.596 j O Pharmaco síbastllöna 30 daga 5% : ©SH 5% \ 1 O Lyfjaverslun 4% : O Vinnslustöðin 4% 10 SR-Mjöl 4% ! f ,'i 1 *¦-!M W; j 'a MUJftk^ síhastlihna 30 daga lOísl.járnblendifélagið -47% j : O Héöinn smiðja -39 % : ; O Sláturfélag Suðurl. -33% i !Oísl. hugb.sjóöurinn -27% 1 : O Síldarvinnslan -19 % Nissan hækkar afkomu- spá fjórf alt Nissan Motors, þriðji stærsti bíla- framleiðandi Japans, hefur hækkað afkomuspá sína fyrir árið og spáir nú fjórfalt meiri hagnaði en áður, eða 2,3 milljarða dollara hagnaði í ár. Horfur á batnandi afkomu eru taldar bein af- leiðing af endurskipulagningu fyrir- tækisins eftir að Renault keypti 36,8% hlut í Nissan og Carlos Ghosn, var skipaður forstjóri. ¦IlrjI-iHIÍiIW;^: :«*V«M*.MMI:1 ESdow jones Æ3nikkei 10590,62 O 2,03% 14582,20 O 1,86% : Bs&p Snasdaq 1379,58 O 1,11% j 3278,36 O 0,19% '¦ QQJFTSE 6366,50 O 1,02% ¦ ' Hdax 6924,68 O 2,32% ¦ I_|cAC40 6268,93 O 0,97% ; Smáauglýsingar rrra Þjónustu- auglýsingar ?I550 5000 Voruskiptajofnuður vérsnar um 9 milljarða - vöruskiptahallinn fyrstu níu mánuði ársins 28 milljarðar króna í septembermánuði voru fluttar út vörur fyrir 12,4 milljarða króna og inn fyrir 17,1 milljarð fob. Vöruskiptin í september voru því óhagstæð um tæpa 4,7 milljarða en í september í fyrra voru þau óhagstæð um 4,6 milljarða á föstu gengi. Fyrstu níu mánuði ársins voru fluttar út vörur fyrir 109,6 millj- arða króna en inn fyrir 137,6 millj- arða fob. Halli var því á vöru- skiptunum við útlönd sem nam 28 muljörðum króna en á sama tíma árið áður voru þaú óhagstæð um 19 milljarða á föstu gengi. Fyrstu níu mánuði ársins var vóruskipta- jöfnuðurinn því 9 milljörðum króna óhagstæðari en á sama tíma í fyrra. í frétt frá Hagstofu íslands kem- ur fram að verðmæti vöruútflutn- ings fyrstu níu mánuði ársins var 5,9 miHjörðum, eða 6%, meira á föstu gengi en á sama tíma árið áður. Aukningin stafar af útflutn- ingi iðnaðarvöru, aðallega áli, en á móti kemur að á síðasta ári var seld úr landi farþegaþota en engin sambærileg sala hefur átt sér stað það sem af er þessu ári. Sjávaraf- urðir voru 65% alls útflutnings og var verðmæti þeirra 1% meira en á sama tíma árið áður. Verðmæti innflutnings 12% meira á föstu gengi Verðmæti vöruinnflutnings fyrstu níu mánuði ársins var 14,9 milljörðum, eða 12%, meira á föstu gengi en á sama tíma árið áður. Rösklega þriðjungur þessar- ar aukningar stafar af verðhækk- un á eldsneyti. Að öðru leyti má aðallega rekja vöxtinn til aukins innflutnings á hrávórum og rekstrarvörum, flutningatækjum og neysluvörum. Hlutur eldsneytis og smurolíu jókst úr 5% af heildarinnflutningi á fyrstu níu mánuðum ársins í fyrra í 9% fyrstu níu mánuði þessa árs. Hlutur sjávarafurða heldur áfram að lækka í heildaút- flutningi landsmanna en hlutur- inn var 68% á fyrra tímabilinu en 65% á seinna tímabilinu. Á meðan þetta hefur gerst hefur hlutur út- flutnings á landbúnaðarafurðum aukist úr 25% í 31%. Millj. kr. á gengi ársins 2000 September 1999 2000 Janúar-septemb. 1999 2000 Breytingar frá fyrra ári, % Jan.-sept. Útflutningur alls fob 11.433 12.406 Innflutningur alls fob 16.064 17.086 103.694 109.626 122.742 137.633 5,7 12,1 Vöruskiptajööiuður -4.632 -4.68 -19.049 -28.006 Stáltak selur Reykjavík- urhöfn húseignir og lóðir - söluhagnaður áætlaður um 300 milljónir króna Stáltak og Reykjavíkurhöfn hafa gert með sér samkomulag um að Reykjavíkurhöfn kaupi húseignir og lóðir Stáltaks við Ægisgarð og Mýrargötu og hlut Stáltaks í Drátt- arbrautum Reykjavíkur hf. í fram- haldi af þessu samkomulagi mun Stáltak flytja starfsemi sína af nú- verandi athafnasvæði eftir tvö ár. í frétt frá Stáltaki segir að sam- komulagið sé í samræmi við stefnu stjórnar félagsins um að draga að hluta úr skipaþjónustu á suðvestur- horninu, efla skipaþjónustu á Akur- eyri og leggja aukna áherslu á al- menn landverkefni og verkefhi tengd stóriðju á íslandi og erlendis. Liöur í að leysa fjárhags- vanda félagslns Stjórn Stáltaks hefur unnið að því markvisst undanfarna mánuði að leysa fjárhagsvanda félagsins. Þessi sala er liður í þeirri fjárhags- og rekstrarlegu endurskipulagningu sem hófst um síðustu áramót. Áætlaður söluhagnaður er u.þ.b. 300 milljón kr. Eiginfjárhlutfall fé- Hús Slippfélagsins f Reykjavík. lagsins hækkar úr 21% í um 40% og bókfært innra virði hækkar úr 0,67 í rúmlega 1,4. Ljóst er að þær hag- ræðingaraðgerðir sem gripið var til í upphafi ársins eru farnar að skila árangri. Þannig skilaði rekstur fé- lagsins jákvæðri afkomu í júlí og ágúst sem er verulegur viðsnúning- ur frá fyrra ári. Verkefnastaða Stáltaks er góð um þessar mundir og útlit næstu mánaða lofar góðu. Með breyttum áherslum í sjávar- útvegi á íslandi hefur þörf fyrir skipaþjónustu minnkað. Stáltak rekur í dag öflugustu mannvirki á tslandi til við- halds skipa og hyggst mæta framtíðarþörfum flotans með starfsemi sinni á Akureyri og hugsanlega í samstarfi við önnur skipaþjónustufyr- irtæki á Suðvesturlandi. Þörf fyrir öflugt málmiðn- aðarfyrirtæki er mikil á ís- landi til að mæta vaxandi verkefhum í landi. Stóriðja og virkjanagerð krefst mik- illar sérþekkingar og fag- reynslu. Reynsla Stáltaks af verkefnum fyrir stóriðju hef- ur skapað fyrirtækinu verk- efni erlendis og er unnið við frekari verkefnaöflun utan íslands. Einnig sér Stáltak fram á stóraukin verkefni í smíði og uppsetningu á stál- grindarhúsum í framtíðinni. Með samstarfi við undir- verktaka erlendis við smiði á einstökum stáleiningum styrkist samkeppnishæfni fyrirtækisins og gerir því kleift að tryggja verkefni bæði innanlands og erlend- is. SAXESS komið í notkun Viðskipti eru nú hafin í nýju við- skiptakerfi hjá Verðbréfaþingi ís- lands en VÞl hefur nú tengst SAX- ESS-kerfinu sem tengir saman kauphallir í Stokkhólmi, Kaup- mannahöfn og Reykjavík í NOREX- samstarfinu. Að auki hafa kauphall- irnar í Riga, Tallinn og Vilnius und- irritað viljayflrlýsingu um aðild aö NOREX. Það var Valgerður Sverrisdóttir viðskiptaráðherra sem formlega opnaði SAXESS-viðskiptakerfið hjá VÞÍ. „Ég óska Verðbréfaþingi ís- lands innilega til hamingju með nýja viðskiptakerflð, SAXESS," sagði viðskiptaráðherra m.a. við þetta tækifæri. „Þetta er mikill áfangi fyrir íslenskan verðbréfa- markað í heild og á vafalaust eftir að styrkja hann í framtíðinni. Megi viðskiptin í kerflnu verða sem flest!" sagði ráðherrann enn fremur. BIIALIF Sktilwmi S • uraí SS3 1010 • Fax SBB 4040 GMC Suburban 6,5 dísil Turbo árg. 1995, ek. 75 þ. km, vínr/grár, 4x4.V. 3.350 þús. Tilboð 2.870 þús. Plymouth Voyager 3,0 V6,árg. 1997, ek. 130 þ. km, grænn.V. 1.950 þús. Tilboð 1.370þús. Skoda Favorit árg. 1991 ,ek. 71 þ. km, rauður, 5 gira.V. 95 þús. MMC Pajero, langur (bensin), árg. 1988, ek. 180 þ. km, hvítur, 5 gíra. V. 570 þús. Skoðum 100% lán, Visa/Euro eða skuldabr.Ca 20 þ. út og 20 þ. á mán. Mercedes Benz 240 dísil, árg. 1982,ek. 290 þ. km, blár. V. 270 þús.Skoðum 100% lán, Visa/Euro eða skuldabréf.Ca 10 þ. út og 10 þ. á mán. Suzuki Sidekick 1800 Sport.árg. 1997, ek. 103 þ. km, vínr/grár,5 glra. V. 1.370 þús. Nissan Terrano 2,7 dísil, árg. 1993,ek. 111 þ. km, blár. Toppl., álf. o.fl.V. 1.370 þús. Einnig 1992 dísil, v. 970). Nissan Sunny 1,6 SLX, árg. 1992,ek. 139 þ. km, 3d., rauður, álf., spoil., cd.V. 390 þús. Skoðum 100% lán, Visa/Euro eöa skuldabréf.Ca 15 þ. út og 15 þ. ámán. Isuzu Trooper 2,8 dísil, árg. 1990,ek. 196 þ. km, silfurgrár, álf.V. 850 þús. Skoðum 100% lán. Visa/Euroeða skuldabréf. Ca 30 þ. út og 30 þ. á mán. MMC Pajero DTI (stuttur), árg. 1997, ek. 44 þ. km.rauður, kastarar, krókur o.fl.V. 1.780 þús. Nissan Térrano II, 2,4, bensín, árg. 1995,ek. 121 þ. km, grár, breyttur. V. 1.480 þús.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.