Dagblaðið Vísir - DV - 07.08.2001, Blaðsíða 6

Dagblaðið Vísir - DV - 07.08.2001, Blaðsíða 6
ÞRIDJUDAGUR 7. AGUST 2001 Fréttir I>V Deilur í Skagafirði um hvort virkja skuli í Villinganesi: Flúðasiglingu fórnað - að mati ferðaþjónustuaðila. Eins og aö hella steypu í Geysi „Að offra jökulánum hér i Skaga- firði fyrir virkjun væri í mínum huga eins og að hella steypu ofan í Geysi. Jökulsá austari og vestri eru í heimsklassa fyrir flúðasiglingar og mikil verðmæti í þeim fólgin. Ég vil fá umræðu um þá valkosti sem menn standa nú frammi fyrir, hvort virkja skuli eða nýta þessar ár til ferðaþjónustu," segir Magnús Sig- mundsson, framkvæmdastjóri Æv- intýraferða ehf. í Skagafirði. 60 metra há stífla Ævintýraferðir efndu fyrir helg- ina til kynningarfundar í Varma- hlíð í Skagafirði þar sem reifuð voru áform Norðlenskrar orku, sem að standa Rarik, Kaupfélag Skag- firðinga og sveitarfélögin I Skaga- firði, um byggingu Villinganesvirkj- unar og hagsmuni ferðaþjónustunn- ar í því sambandi. Virkjunin er á teikniborðinu og skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar er hjá skipulagsstjóra. Frestur til að gera athugasemdir við skýrsluna rennur út á morgun, 8. ágúst. í matsskýrsl- unni kemur fram að áætlaður bygg- ingartími virkjunar í Villinganesi, sem áætlað er að geti framleitt 33 megavótt, yrði fjögur ár og áætlanir gera ráð fyrir að framkvæmdir geti hafist á næsta ári. Áætlaður fram- kvæmdakostnaður er fjórir millj- arðar. Sá þáttur við byggingu Villinga- nesvirkjunar sem hefur væntanlega hvað mest umhverfisáhrif er bygg- ing 60 metrar hárrar og 900 metra langrar stifiu í Héraðsvötnum við Villinganesi, gegnt Tyrfingsstöðum á Kjálka. Um þetta segir svo í skýrslunni; „Með tilkomu virkjunarinnar fara gljúfur Héraðsvatnanna á um 2 km kafla neðan við ármót Austari- og Vestari-Jökulsár undir vatn auk þess sem vatnsborðshækkunar mun gæta 4-5 km upp eftir gljúfrum jök- ulsánna. Gljúfrin og lögun lands þykja hafa sérstóðu hérlendis sem gefur þeim nokkurt gildi." Aö Merkiglll og Goödölum Yfirborðshækkana af völdum stíflunnar mun í Austari-Jökulsá gæta upp að Merkigili í Austurdal og í Vestari-Jökulsá upp undir kirkjustaðinn Goðdali. í matsskýrsl- unni er heldur engin dul dregin á hvaö þetta þýðir. „Fljótasiglingar sem stundaðar hafa verið á undanförnum árum ... munu breytast frá þeirri mynd sem þær eru stundaðar í dag þar sem hluti árfarvegarins fer undir lónið. Áfram verður þó hægt að bjóða upp á fijótasiglingar í jökulánum ofan lónsins. Einnig er vert að athuga frekar hvort siglingar á lóninu og upp eftir gljúfrum lónsins geti ekki komið í stað fljótasiglinganna en slíkt myndi þó höfða til annars markhóps. Verði dregið úr fíjóta- siglingunum getur það haft áhrif á ferðamennsku á svæðinu þar sem talið er að þær dragi til sín ferða- menn sem nýti sér einnig aðra þjón- ustu sem í boði er i Skagafirði," seg- ir í skýrslunni, þar sem tíundaðir eru reyndar fleiri þættir sem virkj- un og mannvirkjagerð samfara henni gæti haft áhrif á, svo sem fuglalíf, fornleifar, gróður og fiskar. Sem og á ferðaþjónustu, en á fund- inum í Varmahlíð var gagnrýnt hve hagsmunum hennar væru lítil skil gerð í matsskýrslunni. Tveimur prósentum mlnni vöxtur En hvort á að vernda eða virkja? Fela verndunarsjónarmiðin ef til vill í sér meiri hagsmuni, það er að segja ef mæla á allt út frá beinum peninga- legum hagsmunum. „Hér er gengið út frá þvi að annar möguleikinn úti- loki hinn," sagði Þorleifur Þór Jóns- son, hagfræðingur Samtaka ferða- þjónustunnar, á fundinum og reifaði málið í ljósi tölulegra staðreynda og DV-MYNDIR SBS A Varmahlíðarfundinum Meðal fundarmanna voru samgönguráöherra ogýmsir framámenn á sviöi feröaþjónustu og í héraöi. Slglt niöur fljótið Sigling niöur Austari-Jökulsá þykir ævintýri líkust. Reiknaö er meö aö hálft sjötta þúsund farþega fari í þessar ferðir í ár og hefur fjöldinn þá aukist um þúsund frá því í fyrra. Fyrir brottför Fundarmenn i Varmahlíð áttu þess kost að sigla niður skagfirsku jökulárnar til þess að sjá og kynnast um hvað málið raunverulega snerist. Þeir urðu ekki fyrir vonbrigðum. Fréttaljós Siguröur Bogi Sævarsson blaðamaður vísbendinga. Nefndi hann meðal annars þann mikla vöxt sem orðið hefði í flúöasiglingum niður jökul- árnar í Skagafirði á síðustu árum á vegum fyrirtækjanna Ævintýraferða og Bátafólksins. Þær hófust fyrir al- vöru árið 1994 og það ár sigldu um 300 manns niður árnar. í fyrra sigldu hins vegar um 4.500 farþegar niður úfnar flúðirnar - og verða væntan- lega þúsundinu fleiri í ár. Þá eru hin hagrænu áhrif ótalin, þ.e. að 25 manns hafa yfir sumar- tímann atvinnu af þessari starf- semi. Veltan er um 25 milljónir og að teknu tilliti til margfeldisáhrifa má tvöfalda þá tölu. Þorleifur kvaðst áætla að velta ferðamanna- þjónustunnar í Skagafirði væri á ári hverju- um -250- milh'ónir króna- ¦ og reikna mætti með um 8% vexti hennar á ári. Það er að segja að ekki yrði virkjað og fljótasiglingar um Jökulsá héldu áfram. Yröi virkjað við Villinganes mætti reikna með að vöxturinn í þessari atvinnugrein i Skagafirði yrði tveimur prósent- um minni sem myndi hafa það í för með sér að velta greinarinnar í hér- aðinu yrði rétt tæpur milljarður eft- ir svo sem aldarfjórðung. Hins veg- ar sjö hundruð milljónum meiri á sama tímapunkti yrði vikið frá virkjunaráformum og haldið áfram að sigla niður árnar. Stórioja og fortíðarhyggja Um 70 prósent þeirra sem hafa farið í fijótasiglingar niður jökulsár Skagafjarðar eru íslendingar. Þaö telja menn að sé að nokkru leyti til marks um breyttan lífsstil og ferða- venjur landans. Fólksins sem áður kaus sumarfrí ljúfra letidaga en vel- ur nú frekarspennuogáreynslur' Magnús Þórarinn Sigmundsson. Magnússon. Kyrrsetufólkið kallar á nýja mögu- leika í ferðaþjónustunni sem eru einmitt af þessum toga, sagöi Ásta Þorleifsdóttir jarðfræðingur í stuttri hugvekju á fundinum. Hún sagði landsbyggðina að þessu leyti vera í tísku, þangað sækti fólk tíðum til aö upplifa eitt- hvað nýtt sem endurnærði sálina. Við þessum nýju þörfum yrði ferða- þjónustan að bregðast og starfa sam- kvæmt því. Hún talaði einnig um stóriðjustefnuna sem fortíðarhyggju manna í valdastöðum. Höfnun kæmi ekki á óvart Þórarinn Magnússon, bóndi á Frostastöðum í Akrahreppi í Skaga- firði, er stjórnarformaður Norð- lenskrar orku. Hann sagði eftir fund- inn við DV að til skamms tíma hefðu í héraði hvergi verið mótbárur gegn Villinganesi en hugmyndir um virkj- un á þessum stað hefðu fyrst verið reifaðar sem mótleikur þegar hart var deilt um Blónduvirkjun fyrir um tveimur áratugum. Nú á seinni stig- um hefði þaö síðan fyrst verið fyrir fáum mánuðum sem vakið hefði ver- ið máls á hagsmunum ferðaþjónust- unnar í sambandi við virkjunarmál- in; að siglingar niður gljúfrin væru atvinnugrein í miklum vexti. „Þau sjónarmið sem voru sett fram á þess- um fundi eru mér vissulega kær. Það kæmi mér heldur ekki vitundarögn á óvart þótt Skipulagsstofnun myndi hafna Villinganesvirkjun. Þvi væri ég í sjálfu sér feginn í aðra röndina og það myndi ekki hvarfla að mér að fara í nein slagsmál út af því," sagði Þórarinn. Hann tók þó fram að í öllu falli væri mikilvægt fyrir RARIK að hefja eigin orkuöflun. Það væri ekki síst vegna óhagstæðra kjara Lands- virkjunar sem nú væri farin að greiða eigendum sínum arð upp á röskan milljarð kr. á ári hverju og þeirra fjármuna væri aflað með háu orkuverði. „Því verður RARIK að leita ráða til að komast úr viðskiptum við Lahdsvirkjun en hitt ber þó að taka fram að á þessum tímapunkti er framtið fyrirtækisins óljós vegna þeirra breytinga sem nú eru að •verða- á -raforkumarkaði.*'-----1——1 Heftj potturinn Umsjón: Birgir Guömundsson Speki um lygina í heita pottinum hafa menn verið að skoða vefritin um verslunar- mannahelgina og bar mörgum sam- an um að reyk- vískir framsókn-1 armenn á hriflu.is væru nú í þann veginn að komast í flokk spekinga | sem skrifa spak- mælabækur. í I grein sem Gestur I Kr. Gestsson, einn' ritstjóra vefsíðunnar, skrifar er m.a. að finna eftirfarandi spakmæli sem dregin eru af Árna málum John- sens: „Það er eitt með lygina, að hana þarf maður alltaf að muna og þeim mun meira sem maður lýgur þeim mun meira þarf maður að muna. Og lygin kemur alltaf aftur í heimsókn á versta tíma. Árni Johnsen reyndi að breiða yfir þjófnað sinn með lyginni og fékk meðal annars leigutaka Þjóðleik- húskjallarans í lið með sér. Allt þetta hrundi eins og spilaborg og höfðu báðir skömm af." ... Almustafa Þessi speki um lygina, sem vissu- lega gæti verið komin frá Lao-tse eða Konfúsíusi, minnir pottverja á annað tilfelli þar sem speki af þessu tagi varð umræðuefni sem tengdist Fram- sóknarflokknum. Á dögum NT, blaðsins sem Framsókn gaf út um skeið snemma á níunda áratugnum, skrifaði séra Baldur Kristjánsson, sem þá var á blaðinu, stundum leiðara. Einhverju sinni mun lítið hafa verið að gerast svo Baldur skrifaði „gæsalappaleið- ara" sem hét „Almustafa" og var til- vitnun í bókina Spámanninn. í þess- ari tilvitnun kom oft fyrir orðalagið að spámaðurinn Almustafa segði hitt og Almustafa segði þetta. Varð þessi leiðari tilefni til mikilla um- ræðna i þjóðfélaginu um efnahags- mál og efnahagsstjórn Steingríms Hermannssonar, sem þá var for- sætisráðherra, og hvort leiðarinn fæli í sér einhver djúpvitur skilaboð frá NT um þau mál!... Björn minnir á sig Eftir nokkurt hlé hefur Björn Bjarnason nú á ný tekið upp bar- áttu gegn stjórn Reykjavíkurlistans á heimasíðu, sinni. Bjórn fjall- ar um miðbæjar- málin og notar I það bragð að beita Bubba Morthens I á R-listann. Um þetta segir Björn: I „Eftirminnilegt var I að hlusta á Bubba ' Morthens lýsa ástandinu í miðborg Reykjavíkur undir stjórn R-listans í Kastljósi fóstudaginn 20. júlí. Mælti hann þar fyrir munn margra, sem eiga erfitt með að sætta sig við þá ómurlegu þróun, sem orðið hefur i hjarta Reykjavíkur undanfarin misserL" í pottinum telja margir að Bjórn sé nú á ný að minna á sig og sé alls ekki hættur við þátttöku í slagnum um forustu fyrir borgar- stjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins Hvar er Össur? í pottinum hafa menn velt fyrir sér ástæðum þess hye lítið áber- andi össur Skarphéðinsson, for- maður Samfylk- } ingarinnar, hefur verið upp á síðkastið. í hverju málinu á fætur öðru hefur Bryn- dís Hlöðversdótt- ir komið fram sem talsmaður flokksins en Bryn- dís er sem kunnugt er þingflokks- formaður. Skýringarnar sem heyr- ast eru alla vega, en sú sennileg- asta að Össur hefur verið mikið í . burtu í sumar...

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.