Dagblaðið Vísir - DV - 08.08.2001, Blaðsíða 15

Dagblaðið Vísir - DV - 08.08.2001, Blaðsíða 15
# MIDVIKUDAGUR 8. AGUST 2001 MIÐVIKUDAGUR 8. ÁGÚST 2001 19 Útgáfufélag: Útgáfufélagiö DV ehf. Útgáfustjóri: Eyjólfur Sveinsson Framkvæmdastjóri: Hjalti Jónsson Ritstjórar: Jónas Kristjánsson og Óli Björn Kárason AAstoðarritstjórar: Jónas Haraldsson og Sigmundur Ernir Rúnarsson Fréttastjóri: Birgir Guömundsson Auglýsingastjóri: Páll Þorsteinsson Ritstjórn, skrifstofur, auglýsingar, smáauglýsingar, blaðaafgreiðsla, áskrift: Þverholti 11,105 Rvík, sími: 550 5000 Fax: Auglýsingar: 550 5727 - Ritstjórn: 550 5020 - Aörar deildir: 550 5999 Grsn númer: Auglýsingar: 800 5550. Áskrift: 800 5777 Stafræn útgáfa: Heimasíða: http://www.netheimar.is/dv/ Fréttaþjónusta á Netinu: http://www.visir.is Ritstjörn: ritstjorn@dv.is - Auglýsingar: auglysingar@dv.is. - Dreifing: dreifing@dv.is Akureyri: Strandgata 31, sími: 460 6100, fax: 460 6171 Setning og umbrot: Útgáfufélagio DV ehf. Plötugerö: isafoldarprensmiðja hf. Prentun: Árvakur hf. Áskriftarverö á mánuði 2050 kr. m. vsk. Lausasöluverð 190 kr. m. vsk., Helgarblaö 280 kr. m. vsk. DV áskilur sér rétt til að birta aösent efni blaðsins f stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. DV greiðir ekki viðmælendum fyrir viðtöl við þá eða fyrir myndbirtingar af þeim. Fjármál stjórnmálaflokka Jóhanna Sigurðardóttir, þingmaður Samfylkingarinn- ar, ætlar enn og aftur að leggja fram frumvarp til laga um fjárreiður stjórnmálaflokkanna og frambjóðenda. Umræð- an um fjármál stjórnmálafiokkanna hefur kviknað enn á ný eftir að mál Árna Johnsens, fyrrverandi þingmanns, kom upp á yfirborðið. Og þó eiga þessi tvö mál lítið sem ekkert skylt við hvort annað. Mál Árna snýst annars vegar um meðferð á almannafé og siðferðisbrest þess sem trúað er fyrir eigum annarra. Spurningin um hvort rétt sé að skylda stjórnmálaflokka til að opinbera fjármál sín og gera grein fyrir fjárstuðn- ingi einstaklinga og fyrirtækja er fyrst og fremst spurning um hvort og þá hvernig hið opinbera eigi að hafa eftirlit með starfsemi stjórnmálafiokka og/eða einstakra fram- bjóðenda. Draga verður í efa að lög um fjármál stjórnmálaflokka nái tilgangi sínum enda hefur reynslan frá öðrum löndum sýnt að auðvelt er að fara i kringum slik lög með ýmsum hætti. Hugmyndin að baki því að stjórnmálaflokkum verði skylt að gera opinberlega grein fyrir fjárhagslegum stuðningi einstaklinga og fyrirtækja er hins vegar í mörgu byggð á góðri hugsun. Rökin eru fyrst og fremst að reyna að koma í veg fyrir að fjárhagslega sterkir aðilar eða hagsmunasamtök geti í krafti peninga náð óeðlilegum og ósækilegum áhrifum innan stjórnmálaflokka eða haft áhrift á einstaka stjórn- málamenn. En um leið kann sú hætta að vera fyrir hendi að vegið sé að einum grunnþætti lýðræðisskipulagsins - stjórnmálaflokkunum. Aldrei má ganga svo langt í lagasetningu um starfsemi stjórnmálaflokka að þeim séu settar óeðlilegar skorður og sú hætta er enn meiri þegar reynt er að blanda saman tveimur ólíkum málum, eins og gert hefur verið síðustu vikur. Annars er merkilegt að margir þeirra sem hæst hafa talað um nauðsyn þess að setja reglur - lög - um fjármál stjómmálaflokka skuli ekki setja gott fordæmi þar sem þeir ráða ríkjum. Auðvitað er best að stjórnmálaflokkarn- ir setji sjálfir, án opinberra afskipta, sínar reglur og nái þannig trúnaði kjósenda. Hinn endanlegi dómur verður ætíð í höndum kjósenda. Verst er þó ef ástæða þess að reynt er að setja reglur um fjármál stjórnmálafiokka er ekki síst sú að ná fram aukn- um fjárframlögum úr opinberum sjóðum. Þetta má að minnsta kosti lesa út úr greinargerð með frumvarpi til laga um fjárreiður stjórnmálasamtaka og frambjóðenda í kosningum sem Jóhanna Sigurðardóttir lagði fram ásamt fleirum í sjötta sinn á liðnum vetri. Þar sagði meðal ann- ars: „Auk frjálsra framlaga eru íslensk stjórnmálasamtök tjármögnuð af ríkissjóði. Þetta er gert til þess öðrum þræði að jafna aðstöðu flokkanna. Það samræmist ekki hugmyndum manna um lýðræði ef aðeins fjárhagslega sterk samtök geta boðið fram til Alþingis. í annan stað sporna ríkisstyrkir við þeirri tegund af fyrirgreiðslupóli- tík þegar stjórnmálasamtök verða óeðlilega háð styrktar- aðilum. í flestum OECD-löndunum hefur opinber fjár- stuðningur við stjórnmálasamtök aukist á undanförnum árum. í lýðræðisþjóðfélögum gegna stjórnmálasamtök veigamiklu hlutverki. Fjárhagsstuðningur hins opinbera er mikilvægur til að samtök geti sinnt nauðsynlegri stjórnmálastarfsemi og til að nokkurt jafnræði geti ríkt milli stjórnmálasamtaka." ,,. . Oli Björn Kárason I>V Skoðun Nýting Viðeyjar Ein af mörgum nýjung- um sem kynntar eru í drög- um að aðalskipulagi Reykjavíkur er hugmynd um byggð í gamla Viðeyjar- þorpinu og göngubrú úr nýju ibúðahverfi 1 Gufunesi yfir í eyjuna. Hugmyndin er að opna eyjuna fyrir al- menningi með aðgengilegri hætti en áætlunarsiglingar milli lands og eyjar gera. Sigmundur Ernir Rúnars- son, aðstoðarritstjóri DV, fjallar sérstaklega um skipulag Viðeyjar i rit- stjórnargrein 25.7. sl. þar sem hann í raun undrast á því hvers vegna ekki er búið að byggja í Viðey fyrir löngu. Hann bendir á að þarna er bygging- arland í hjarta höfuðborgarinnar sem býður upp á gríðarlega mikla möguleika. Ritstjórinn og skáldið fer á flug í hugmyndum sínum og varp- ar fram skemmtilegum hugmyndum um leið og hann spyr hvort eyjan sé heilagt vé sem ekki megi snerta eða þá að hún sé svo nálægt að mönnum hafi yfirsést möguleiki hennar. Spurningarnar eru margar hverjar Oskar Bergsson varaborgarfulltrúi: áleitnar og varpa sumar ljósi á staðreyndir málsins. Heilagt vé í hugum margra er Viðey heilagt vé. Þar bjó Skúli Magnússon landfógeti og þar eru Viðeyjarstofa og Viðeyjarkirkja ein elstu hús landsins. Eyjan blasir við úr hófuðborginni, ósnortin og yndisleg í sinni mynd, með Viðeyjarstofu og Við- eyjarkirkju í forgrunni. Þar er fjölskrúðugt fuglalíf og ósnortin náttúra. Ástæðan fyrir því hvers vegna ekki hefur ver- ið byggt þar fyrir löngu, eins ritstjór- inn kemst að orði, er kannski fyrst og fremst sú að til þess að geta skipu- lagt nútímabyggð í eynni þarf að tengja eyjuna fasta landinu. Brú yfir í eyna annars staðar frá en úr Gufu- nesi sker helstu siglingaleiðir um hafnarsvæði borgarinnar og jarð- gangagerð á íslandi er mjög stutt á veg komin. Það má því segja að raun- hæf lausn á tengingu við Viðey hafi ekki legið á lausu fyrr en nú á allra síðustu árum. Ekki má heldur gleyma því hversu erfitt er að fá fé til samgöngumannvirkja í Reykjavík, sérstaklega þegar horft er til framtiðar. Það má því segja að það séu tvær meg- inástæður fyrir því að eyjan er ekki löngu byggð, annars vegar virðing fyrir eyjunni ósnort- inni og hins vegar kostnaður vegna samgöngumannvirkja sem nauðsynleg eru til tenging- ar lands og eyjar. Göngubrúin og þorpið Með hugmyndinni að land- fyllingum í Gufunesi og þéttri íbúðabyggö þar skapast tæki- færi til að brúa sundið milli Gufuness og Viðeyjar. Göngu- brú út í Viðey opnar þetta svæði fyrir þúsundum borgar- búa sem nýta sér göngustíga- kerfi borgarinnar og galopnar eyjuna til hvers kyns útivistar. Endurreisn gamla Viðeyjar- þorpsins er viðleitni til þess að skapa þar mannlif sem verður með rólegra og afslappaðra yfirbragði heldur en við þekkjum annars staðar í borginni. Viðeyjarþorpið leysir líka Göngubrú út í Viðey opnar þetta svœði fyrir þúsundum borgarbúa sem nýta sér göngustígákerfi borgar- innar og galopnar eyjuna til hvers kyns útivistar. á margan hátt vandamál sem upp koma við endurskipulagningu mið- borgarinnar. Þar eru fyrir gömul og góð hús sem oft á tíðum standa ein Hart knýr nú Hösmagi hurð vora „Þekktir verða að loknum leik / lukkuskerðar hræður. / Aftur sérðu komna á kreik / Kálfagerðisbræð- ur," sagði Sveinn Hannesson þegar að honum var sótt...... Glámsaugu sögunnar birtast og Allir vita, að sú virkjun er eingöngu œtluð fyrir margumtalað risaálver á Reyðarfirði. Það spyrðuband til „bjarg- ar" Austfirðingum er dýru verði keypt. minna á sig þegar hliðstæð atvik ger- ast. Þessi vísa eftir Svein frá Elivog- um kom upp í hugann þegar ég sá í fréttum, að Landsvirkjun og Verk- fræðistofa Sigurðar Thoroddsens eru búnar að koma sér saman um grunn- verkþætti við Kára- hnjúkavirkjun. Sigur- vissir! Og málið er á at- hugunarstigi. - Eða hvað? Dýru verði keypt Landverkfólk á vatnasvæðum Blöndu kannast reyndar við vinnubrögðin, og hefur engu gleymt, eftir deil- una þar sem um óþarfa sóun á landi og lífríki við staðsetningu Blöndulóns var að ræða. En sagan geymir afreksverkin. „Lýðræði í viðjum valds" er enn- rannsóknarefni. Grettir sterki bar naut á herðum sér, og þreytti margar aflraun- ir. - En gæfumaður var hann ekki. - Sagan mun geyma og lengi í minnum hafa óláns glapræði Landsvirkjun- ar við Kárahnjúka ef af verður. í það dæmi vantar samanburðartöl- ur svo „ásættanleg" út- koma náist. - Allir vita, að sú virkjun er ein- göngu ætluð fyrir margumtalað risaálver á Reyðarfirði. Þaö spyrðuband til „bjargar" Austfirðing- um er dýru verði keypt. Guðríður B. Helgadóttir Blönduósi Og óvíst um árangur. Til samanburðar mætti hugsa sér margs konar aðra uppbyggingu sem gæfi fólkinu á þvi svæði tryggari atvinnu til frambúðar og áhuga- verðari, ef til væri kost- að álíka upphæðum. Hvað ef við heitar upp- sprettur í jaðri „þjóð- garðsins" Vatnajökuls væru reist heilsuhótel með skíðaparadís á aðra hönd og heit böð heilsu- " linda á hina og svæðið norðan hans friðland til útivistar? Húsvíkingar notast við gamalt, úrelt ostaker sem kostaði ekki neitt! En aðsóknin er mikil og sýnir þörfina. Og Bláa lónið er talandi dæmi um aðdráttarafl heita vatnsjns á háa sem lága. Er ekki kominn tími til að staldra við og horfa til staðhátta og meta þetta einstaka land okkar frá hnatt- rænu sjónarmiði? Úti í hinum stóra heimi berjast menn við kúariðu, gin- og klaufaveiki og margs konar óáran í búfé og mannfólki: Manndráp og niðingsverk, hungur og þorsta, sjálfseyðingu borgarastyrjalda, yfir- gang og kúgun auðsöfnunarsjúkra valdhafa. Er það þetta sem við vilj- um helst læra af umheiminum og taka þátt í að kenna börnum okkar og búa þeim slíkan framtiðarheim? - Ég segi nei. Óteljandi möguleikar Okkar land og lífsskilyrði bjóða upp á betri kost. Valið er okkar sem nú getum haft áhrif á stefnumörkun. Stóriðjueinstigið er þröngt og þaðan verður ekki aftur snúið. Ennþá gæt- um við reist hótel og matsölustaði, sem byðu upp á heimsins hollasta fæði, allt ræktað, alið og veitt við heilnæmustu og hreinustu aðstæður sem bjóða mætti upp á ef landsins gæðum verður ekki spillt meira en orðið er. Möguleikarnir eru óteljandi, ef þjónusta öll yrði miðuð við skipulagða uppbyggingu á landinu í heild sem miðstöðvar hollustu, menntunar, menn- ingar og vísinda. Þann vísinda- brunn á að virkja til skilnings og þroska í þágu heimsins. Bjóða ætti ferðamönnum " upp á skoðunarferðir gangandi eða á hestum um víðáttur öræfanna, þar sem villibráðin fær uppeldi sitt, undir beitarstjórnun og faglegu eftir- liti. Lagðprúðar ær, frjálsar hrein- dýrahjarðir og gæsahópar eru meira aunayndi en gruggug, endalaus uppi- stöðulón. Og sem dæmi eru göngur, réttir og stóðsmölun til rétta orðin þekkt og eftirsótt ævintýraferð. Þess- um dýrmætu eiginleikum landsins ber okkur að hlúa að og varðveita, byggja á og sýna umheiminum að hér býr menntuð þjóð, verðug þess að varðveita arf forfeðranna, trúandi fyrir landi og lífi. Litil vin í stríðs- hrjáðum heimi hermdarverka og só- unar. Okkar kynslóð ber skylda til, sem einn lítill hlekkur í lífkeðjunni, að stuðla að þessari manngerðu upp- byggingu að framtíð barna okkar en breyta ekki þessu litla landi, þessari einstöku uppSprettu lífs og sköpunar sem víðerni hálendisins er, í gruggug vatnsflæmi og leirfláka, eða ströndum landsins í fátækrahverfi verksmiðjukumbalda með vélknún- um róbótum og sálarlausum tölvu- heilum í logandi helvítisgufum ál- vera og málmbræðslna. Guðríður B. Helgadóttir og óstudd eftir skipulagsumrót fyrri tíma. Með því að koma upp aðstöðu fyrir flutningshús í Viðey eru slegnar tvær flug- ur í einu höggi. Það liðkar fyr- ir skipulagsbreytingum í mið- borginni og endurskapar um leið gamalt sjávarþorp í Viðey. Stórt en varfærið skref Með því að fara hægt í sak- irnar og opna dyrnar að Viðey með varfæmum hætti þá nálg- umst við viðfangsefnið á skyn- samlegri hátt heldur en að taka á þessu stigi ákvörðun um nútímabyggð i eynni. Ákvörðun um göngubrú út í Viðey er stór hugmynd og stór hugsun, þótt stórhuga mönn- um þyki þar ekki nógu langt gengið. Ég er sannfærður um það að þegar eyjan verður orð- in fjölsótt af íbúum höfuðborg- arsvæðisins þá verðum við bet- ur í stakk búin til að taka ákvörðun um hvernig við viljum stíga næstu skref í skipulagningu Viðeyjar til framtíðar. Óskar Bergsson Ummæli Fókusinn á einkalífinu „Kjarni málsins er sá að Ólafur Ragnar hleypti fjölmiðlum nærri sér og sínum i þeim ágæta tilgangi að byggja nýjar brýr á miUi embættis for- seta íslands og þjóðar- innar, en nú finnur hann ekki fram- hald þeirrar leiðar, þegar aðstæður hans hafa allar breyst. Forsetanum tekst ekki að beina athyglinni að orð- um sínum eða ágæti þeirra málefna sem hann leggur lið. Fókus fjölmiðla og almennings er á einkalifmu. Eftir standa því spurningar um hvort heppilegt hafi verið að hleypa fjöl- miðlum þetta nærri fjölskyldulífmu á Bessastöðum." Ásgeir Friðgeirsson á pressan.is Ungt fólk vill í álver „Það getur verið að það sé rétt hjá þér að það hafi ekki margir foreldrar þá hugsjón til handa börnum sin- um að vinna í álveri en það er þó þannig að það hefur sýnt sig í könnun sem gerð var í tengslum við uppbyggingu álvers á Austur- landi að helmingur ungs fólks í Fjarðabyggð og Suðurfjörðum hefur áhuga á að vinna í álverinu. Ég býst við að þetta unga fólk unni náttúru Austurlands og m.a. þess vegna vilji það búa fyrir austan allan ársins hring. Auk þess eru störf í tæknilega fullkomnu álveri hreint ekki óþrifa- leg og hreint ekki óspennandi. Þá má geta þess að starfsaldur i álverinu í Straumsvík og á Grundartanga er að meðaltali hár." Valgerður Sverrisdóttir ráðherra í opnu bréfi á heimasíðu sinni. Spurt og svaraö Eru ny tóbáksvarnarlög óframkvœmarileg og draga þau úr virðingufó L\i$.y&- w.'uigv. í " j Sveinn Andrí Sveinsson lógmaður Markmið sem ganga ekki eftir „Ef lögin eru óframkvæman- leg, sem ég hef enn ekki kynnt mér, þá segir það sig sjálft að slíkt dregur úr virðingu fólks fyrir lögunum í landinu almennt. Alþingi hefur í gegnum tíðina stundum verið að setja lög með göfugum markmiðum án þess að hægt sé að fylgja þeim eitthvað eftir, það er þegar pólitískar yfirlýsingar eru settar í laga- bókstafinn. Slíkt kann aldrei góðri lukku að stýra. Sjálf- sagt hefur löggjafanum gengið gott eitt til með setningu þessara nýju tóbaksvarnarlaga en öllu má nú ofgera." Dagbjört Bjarnadóttir, ráðgjöf í reykbindindi Sumt ófram- kvœmanlegt \ ám* „Mér fmnast þessi lög að * mörgu leyti góð en ég viður- kenni að um margt er mjög erfitt að fylgja þeim að öllu leyti eftir. Þar á ég til dæmis við ákvæði sem snúast nánast um heimilislíf fólks og reykleysi þar gagnvart börnum. Einnig viðurkenni ég að óframkvæmanlegt er að fylgja því eftir til hlítar að umræður meðal fólks um tóbak megi aldrei vera nema undir neikvæðum formerkjum. Ég held að þessi lög verði á hinn bóginn ekki til þess að draga úr virðingu fólks fyrir lögunum - enda þótt ég viðurkenni fúslega að vankantar á lögunum séu nokkrir." GunnarB. Guðmundsson, kaupmaður á Selfossi. Hjákátlegur tví- skinnungur L 2 ^M „Mer finnst það vera í raun i ' ^A I hálfhjákjátlegt hvernig aö mál- | I um er staðið, það er varan sé ^^^^^^^" lögleg og hana megi selja en samt má hún ekki sjást. Mér finnst þessi tví- skinnungur segja allt sem segja þarf um málið. Aftur á móti styð ég allar fyrirbyggjandi aðgerð- ir, svo sem reykingabann á vinnustöðum og að ekki skuli reykt í heimahúsum í návist barna. Forvarnir gagnvart reykingum voru að mínum dómi miklu markvissari fyrir svo sem tuttugu árum en heldur hefur slaknað á þeim í seinni tíð. Þar veldur máski að fjölmiðlunin er meiri og hinn góði áróður hreinlega týnist." Ásta Möller alþingismaður. Slípast ífram- kvœmdinni „Með nýju tókbaksvarnar- lögunum eru fyrst og fremst sett ákveðin markmið til þess að vema fólk sem ekki reykir. Síðan er það auðvitað þeirra sem málið vairðar að gera ráðstafanir til að móts við þessi megin- sjónarmið laganna. Það hvemig þessum lögum veröur framfylgt á að sjálfsögðu eftir að slípast í framkvæmdinni og frekari reglur verða vænt- anlega settar i samráði við þá sem hagsmuna eiga að gæta. En megininntaki þessara laga er auðvitað lýst í 1. grein þeirra þar sem efnislega segir m.a. að vemda skuli þá sem ekki reykja fyrir skaðlegum áhrifum tókbaksreyks." Zs^hs: Að ári liðnu Minningarathöfn fór fram í Skerjafirði í gærkvöld i tilefni af því að þá var nákvæmlega eitt ár liðið frá því að lítil flugvél fórst þar í hræðilegu slysi og allir sem með henni voru. Slysið hefur dregið mik- inn dilk á eftir sér og er enn ekki út- séð hversu umfangsmiklar afleiöing- ar þess verða fyrir flugmál á íslandi. Enda hefur málið á sér margar hlið- ar. Ein hlið málsins snýr að því unga fólki sem lést í slysinu og aðstand- endum þess sem hafa mátt þola gríð- arlega sorg og mikinn missi. Önnur hlið málsins snýr að flugöryggi í landinu og allri þeirri umgjörð sem flugrekstur í landinu býr við. Með mjög óvenjulegum hætti hafa þessar tvær hliðar málsins tengst saman því það hafa verið aðstandendur fómarlambanna sem hafa knúið málið áfram með skilyrðislausum kröfum um undanbragðalausa rann- sókn og hlutlægt mat á ábyrgð allra sem málið varðar. Ekki einvörðungu ábyrgð fiugmannsins eða þeirra sem beint tengdust atburðarásinni þenn- an örlagaríka dag heldur ekki síður flugmálayfirvalda og „kerfisins" alls. Sjálfstæð rannsóknarvinna Að öðrum ólöstuðum eru það kannski fyrst og fremst þeir Friðrik Þór Guðmundsson og Jón Ólafur Skarphéðinsson, feður tveggja pilta sem létust vegna áverka sem þeir hlutu í slysinu, sem hafa borið hit- ann og þungann af þeim þrýst- ingi sem haldið hefur verið uppi í málinu. Mikil sjálfstæð rannsóknarvinna þeirra leiddi til þess að fiugmálayfirvöld urðu að svara ýmsum spurning- um, sem augljóslega átti ekkert að svara, og kastljósinu var beint að rannsókn málsins og þeim vinnubrögðum sem beitt var. Þó svo að flugmálastjórn og valdakerfið í kringum hana liti augljóslega lengi vel á aðfinnsl- ur og gagnrýni þeirra Friðriks Þórs og Jóns Ólafs sem pirring og nöldur manna sem væru að — ganga í gegnum sorgarviðbrögð þá gekk slíkt ekki til lengdar og menn urðu einfaldlega að sætta sig við aö verið var að spyrja rétta aðila réttra spurninga. í þeim efnum vekur það einmitt aðdáun hversu málefnalegur og hlutlægur málflutningur aðstand- endanna hefur verið þrátt fyrir að undir niðri hljóti að hafa kraumað gríðarlegt tilfinningabál. Upp á borð Síðasti sigur aðstandendanna í viðureign sinni við keríið kom fyrir skömmu þegar úrskurðarnefnd um upplýsingamál kvað á um að Rann- sóknarnefnd flugslysa ætti að birta drögin að skýrslu sinni eins og þau voru áður en Flugmálastjórn hafði gert athugasemdir við hana. Ljóst er að skýrsla Rannsóknamefndarinnar Háaloftið Birgir Guðmundsson skrifar: tók stakkaskiptum eftir að hún hafði farið i gegnum hreinsunareld Flugmálastjómar. Menn hafa jafnvel geng- ið svo langt að segja að Flugmálastjóm hafi verið eins konar með- höfundur að skýrslunni - sem þó átti m.a. að fjalla um þátt Flug- málastjórnar í málinu!!! Það kann að vera eðli- legt að Flugmálastjórn, eins og aðrir sem fjall- aö er um, hafi rétt til að koma á framfæri afhugasemdum við skýrslu Flugslysanefndar áður en hún er endanlega gefin út. Hins veg- ar virðast menn ekki vera að tala um einhverjar minni háttar athuga- semdir sem teknar hafa verið til greina. Það er beinlínis verið að tala um að skýrslan hafi verið meira og minna umskrifuð samkvæmt óskum Flugmálastjómar. Ef slíkt vekur ekki efasemdir um stöðu Flugslysa- nefndar sem sjálfstæðs rannsóknar- aðila þá mun ekkert gera það. Bar- átta aðstandenda hefur nú leitt til þess að hlutir sem þessir eru uppi á borðum og í opinni umræðu eins og þeir eiga auðvitaö að vera. Vonandi þýðir það líka aukið flugöryggi í landinu og að á þessu ári sem liðið er frá slysinu í Skerjafirði hafi menn gengið þessa götu til góðs. Jakob Möller hæstaréttarlögmaður telur lögln óframkvæmanleg.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.