Dagblaðið Vísir - DV - 11.08.2001, Blaðsíða 2

Dagblaðið Vísir - DV - 11.08.2001, Blaðsíða 2
-fl LAUGARDAGUR 11. AGUST 2001 Fréttir T>TT Skoðanakönnun DV um framtíð Árna Johnsens í stjórnmálum: Árni á ekki aftur- kvæmt á Alþingi - telja þrír af hverjum fjórum kjósendum Þrír af hverjum fjórum kjósendum eða 75,4 prósent telja að Árni Johnsen eigi ekki afturkvæmt inn á Alþingi. Athygli vekur að 26,4 prósent stuðn- ingsmanna Vinstri grænna telja að Árni eigi afturkvæmt inn á Alþingi og er það hæsta hlutfall, já-manna" þeg- ar afstaða er skoðuð eftir stuðningi við stjórnmálaflokka. Þetta er niður- staða skoðanakönnunar DV sem gerð var á þriðjudagskvöld. Árni sagði af sér þingmennsku á dögunum í kjölfar meintra spillingar- mála og er afsögn hans fordæmislaus í sögu Alþingis eftir endurreisn þess árið 1845. í könnun DV var spurt: Tel- ur þú að Árni Johnsen eigi aftur- kvæmt inn á Alþingi? Úrtakið var 600 manns, jafnt skipt milli höfuðborgar- svæðis og landsbyggðar sem og kynja. Afstöðu tóku 93,5%, sem er afar hátt svarhlutfall í skoðanakönnun. 4,5 pró- sent voru óákveðin en 2 prósent neit- uðu að svara spurningunni. Af öllu úr- takinu töldu 23 prósent að Árni ætti afturkvæmt inn á Alþingi en 70,5 pró- sent svöruðu því neitandi. Ef einungis er litið til þeirra sem afstöðu tóku Á Ámi afturkvæmt Inn á Alþingi? ^efi Svara ekki Óákveönir2,0% Þeir sem afstöðu tóku Allt úrtaklð sögðust 24,6 prósent telja Árna eiga afturkvæmt inn á þing en 75,4 prósent ekki. Þegar afstaða kjósenda er greind eft- ir stuðningi þeirra við stjórnmála- flokka kemur í ljós að í hópi stuðnings- manna Vinstri hreyfmgarinnar - græns framboðs telja fiestir að Árni Johnsen eigi afturkvæmt inn á Alþingi eða 26,4 prósent. Hlutfall þeirra sem eru sama sinnis er lægst meðal stuðningsmanna Samfylkingar eða 20 prósent. í þeim hópi er einnig hæst hlutfall þeirra sem svöruðu framangreindri spurn- ingu neitandi eða 77,3 prósent. Hlutfall óákveðinna og þeirra sem svöruðu ekki spurning- unni er lægst meðal framsókn- armanna. -rt Afstaöa eftir stuöningi vlð stjórnmálaflokka Óakv./sv. ekkl Ný staða í sauðfjárslátrun í Hornafirði: Bændur taka slát- urhús Goða á leigu Vandi bænda: Beöið eftir nefndaráliti Nefnd sú sem landbúnaðarráð- herra skipaði til að gera tillógur til úrbóta á vanda nokkurra sláturleyfls- hafa skilaði ekki af sér í gær en nefndinni var gefinn frestur til 10. ágúst til að klára vinnu sína. Ekki náðist í Þórólf Gíslason, formann nefndarinnar, í gær en hann var er- lendis, en Guðmundur Sigþórsson, skrifstofustjóri í landbúnaðarráðu- neytinu, sagði að ekkert yrði gefið upp um hvað nefndin væri að hugsa fyrr en hún skilaði endanlega af sér og þess væri ekki langt að bíða. Samkvæmt erindisbréfi nefndar- innar á hún að koma með tiilögur um fjármögnun birgða og lækkun vaxta- kostnaðar annars vegar og hvernig hægt verði að tryggja öllum sauðfjár- bændum slátrun fyrir sitt fé og leita leiða til flutningsjöfnunar til þeirra framleiðenda sem þurfa að sækja slátrun um langan veg hins vegar. Þá var einnig í erindisbréfinu óskað eft- ir tillögum um framtlðarskipan þess- ara mála. Ljóst er að fjölmargir bænd- ur og sláturleyfishafar vítt um landið bíða nú niðurstöðu nefndarinnar um framhald samninga sem Goði hefur verið að gera við nokkur kaupfélög um leigu á sláturhúsum. -BG DV, HORNAFIRDI:_____________________________ Góðar líkur eru á að vandamál sauðfjárbænda í Hornafirði séu að leysast þar sem Goði hefur tekið þá ákvörðun að leigja út nokkur slátur- húsa sinna í haust og þar á meðal sláturhúsið á Höfn. Við getum fengið húsið á leigu fyrir kr. 30-35 á kíló kjöts sem er sama verð og er á hinum sláturhúsunum, segir Ragnar Jóns- son, formaður Búnaðarsambands A- Skaft. Öllum bændum hér á svæðinu hefur verið sent bréf þar sem nefnd Búnaðarsambands A-Skaftafellssýslu væntir þess að flestir viðskiptaaðilar sláturhússins á Höfn vilji halda áfram starfsemi í húsinu. Sláturfjárfjöldi yfir 20 þúsund 1 haust er allt að þvi forsenda fyrir því að hægt sé að hella sér út í slátrun nú, segir í bréflnu til bænda. Áætlað- ur fjöldi sláturfjár í sýslunni er um 20 þúsund og þar sem sláturhúsið á Höfn er með útflutningsleyfi eru lík- ur á að eitthvað af sláturfé komi af Suðurlandi og að austan eins og ver- ið hefur síðustu haust. „Við teljum að nú sé að duga eða drepast í þessu máli og rétt sé að láta á það reyna hver almennur vilji bænda á svæð- inu er og því látum við fylgja bréfmu til bænda yfirlýsingu þar sem þeim er gefinn kostur á að staðfesta þátt- töku sína i væntanlegu rekstrarfélagi DV-MYND JÚLÍA IMSLAND Hlustað með athygli Bændur fjölmenntu á fund í Mánagarði þar sem sauðfjárslátrun var rædd og hver væru vænlegustu úrræði. Fremstur á myndinni er Þorleifur, bóndi í Hól- um, sem fylgist með framsöguræðum af athygli. um slátrun á Höfn," segir Ragnar Jónsson. Með undirritun yflrlýsingarinnar lýsa framleiðendur sauðfjár- og ann- arra sláturafurða á Suðausturlandi sig reiðubúna til að gerast félagar í lögformlegu félagi sem hafi það að markmiði að annast slátrun og sölu þeirra afurða sem til falla í slátur- húsi á Höfn. Jafnframt verði heimil- að að allt að 2,5% af verði þeirra af- urða sem lagðar verði inn á komandi starfsári verði lögð inn í stofnsjóð fé- lagsins. „Tíminn er naumur," segir Ragn- ar, „og því verðum við að fá svör bænda á mánudaginn kemur, þann 13. ágúst, og ef undirtektir verða góð- ar eins og við vonum verður boðað til stofnfundar í rekstrarfélagi um slátrun á Höfn eins fljótt og unnt er." -Júlía Imsland Blaöíðí dag Má klóna menn? Erlent fréttaljós Hinsegin dagar DV-kynlíf Engin leið til baka Arni Johnsen -----"~----- .::-----T—T^ ......!:.:::': Besta myndin DV-sumarmynda- samkeppni : '¦ . '. ' ----------------- . : Túnfiskur ! DV-matur Líffæra- ágræðsla á tré DV-tré Stuttar fréttir Tekur forystu Ólöf María Jóns- dóttir úr GK var með forystu í kvennaflokki eftir annan keppnisdag íslandsmótsins í höggleik. Hún lék á 2 höggum yfir pari í dag og hefur leikið 36 brautir á 11 höggum yfir pari vallarins. Þórdís Geirsdóttir var önnur, 12 höggum yfir pari, en Kristín Elsa Erlendsdóttir er í þriðja sæti á þrettán höggum yfir. Þær eru allar í Golfklúbbnum Keili. Stööugleiki Tölur um húsbréfalán á þessu ári benda til þess að stöðugleiki sé að verða á markaði, segir Morgunblaðið. Síðustu sex ársfjórðunga hefur tala samþykktra skuldabréfaskipta verið um 2.400 á hverjum ársfjórðungi. Einnig segir að fjárhæðir samþykktra skuldabréfaskipta, uppgert á 6 mán- aða tímabilum, séu tiltölulega hæg- fara en jöfn þróun í átt til lækkunar. Barnaklám Lögreglan vill að fyrirtæki sem reka netþjónustu á íslandi beri meiri ábyrgð á dreifingu barnakláms en nú er. Barnaklám er algengara en menn töldu og í sum- um tilvikum hafa lögreglumenn fundið slíkt efni við rannsóknir á fjársvikamálum. Yfirvöld vilja beita refsiábyrgð gagnvart þeim netfyrir- tækjum sem brjóta af sér í þessum efnum og reyna þannig aö koma í veg fyrir barnaklám á Netinu. Kamrar tæmdir Kamrar Eldborgarhátíðar voru tæmdir á mel skammt frá hátíðar- svæðinu. Þetta er í blóra við starfs- leyfi mótshaldara. Heilbrigðiseftir- lit Vesturlands hefur gert athuga- semdir við frágang eftir Eldborgar- hátiðina. Þá hefur Vímulaus æska sent formönnum þingflokka bréf og fer þess á leit að Alþingi skipi rann- sóknarnefnd til að rannsaka til hlít- ar allt sem viðkemur Eldborgarhá- tíð. RÚV greindi frá. Milljaröafjarsvik Ríkislögreglan hefur komið að umfangsmiklu fjársvikamáli, tengdu Barnahjálp Sameinuðu þjóð- anna. Norskur yfirmaður skrifstofu UNICEF í Kaupmannahöfn er talinn höfuðpaurinn og fjárdrátturinn alls um 2,5 milljarðar, samkvæmt frá- sögn sænsku fréttastofunnar TT. Norðmaðurinn er grunaður um að hafa keypt loftpressur og bifreið af íslensku fyrirtæki og látið Barna- hjálpina greiða reikninginn. Auglýst eftir íbúum Akureyrarbær er að láta gera sjónvarpsaug- lýsingar sem hvetja eiga einstaklinga til þess að flytja til bæjar- ms. Míkil eyösla Greiningardeild íslandsbanka segir samneysluna, útgjöld hins op- inbera, áhyggjuefni. Hún er allt of umfangsmikil. I Morgunkorni greiningardeildarinnar kemur fram að hlutfall samneyslu af landsfram- leiðslunni hafi aukist um 2,2% 1997 til 2000 og nam 23,7% af landsfram- leiðslu. Aukningin er fyrst og fremst vegna launahækkana hjá hinu opinbera, segir í frétt greining- ardeildarinnar. Slátra i stað Goða ^JggffTh ul Kaupfélag Vestur- ^j>*L ' * Húnvetninga stefnir að því að bjóða upp á sauðfjárslátrun í haust. Kaupfélagsstjórinn segir enn óljóst hvernig að því verður staðið en ein leiðin er að yfirtaka sláturhús Goða á Hvammstanga sem er i eigu Kaupfé- lagsins. RÚVAK greindi frá. -JBP

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.