Dagblaðið Vísir - DV - 15.08.2001, Blaðsíða 19

Dagblaðið Vísir - DV - 15.08.2001, Blaðsíða 19
MIDVIKUDAGUR 15. AGUST 2001 23 Smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þverholti 11 Viltu gott starf hjá traustu fyrirtœki þar sem þú færð góð laun, mætingar- bónus og getur unnið þig upp? Veitingastaður- inn American Style, Reykjavík, Kópa- vogi og HafnarfmSi, óskar eftir að ráða starfsmenn í sal og grill. Um er að ræða fullt starf og kvöld/helgarvinnu. Um- sækjendur þurfa að vera 18 ára og eldri. Uppl. í s. 568 6836/863 8089 (Óli). Viltu vinna meo góöu f ólki? Hagkaup, Spönginni. óskar eftir starfs- manni í kjötdeild frá kl. 8-14 virka daga. Einnig gæti verið um helgarvinnu að ræða. Auk þess vantar okkur starfsfólk í kvöld- og helgarvinnu. Umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri. Uppl. um störfin veitir Bjarki Gunnarsson deildar- stjóri í 8. 563 5303.__________________ Þjónustudeild Dominos pizza óskar eftir vaktstjórum í fullt starf. Viðkomandi þurfa að vera orðnir 18 ára, hafa stjórn- unarhæfileika og vera liðlegir í mannleg- um samskiptum. Einnig vantar vakt- stjóra og bílstjóra í fullt starf í verslanir fyrirtækisins. Umsóknareyðublöð í verslunum okkar og á Netinu, www.dominos.is____________________ Störf á lager. Vífilfell óskar eftir að ráða starfsmenn til framtíðarstarfa á lager fyrirtækisins. Umsóknareyðublöð liggja frammi á skiptiborðí fyrirtækisins v/ Stuðlaháls. Uppl. gefnar í s. 525 2500 frá kl. 13-16 næstu daga.________________________ KFC Mosfellsbæ Oskum eftir hressu starfsfólki í fbst störf 11 tíma vaktir hálfan mánuðinn. Uppl. á staðnum frá kl. 13-16, daglega, biðja um vaktstjóra eða í síma 586 8222. Leikskólinn Öldukot, Öldugötu 19, Rvik, óskar eftir jákvæðum og hressum leik- skólakennara og/eða leiðbeinanda til starfa sem fyrst. Vinsaml. hafið samb. við leikskólastjóra, Freyju Kristjánsdott- ur.________________________________ Listacafé, Listhúsinu, Laugardal, Engja- teigi 17-19. Oskum eftir starfsmanni til starfa í Listacafé, framtíðarstarf. Þarf að vera stundvís og samviskusamur. Nán- ari uppl. eru veittar í Listacafé alla daga. Námskeiö í vátryggingasölu verður hald- ið dagana 21.-22. ágúst nk. Góðir at- vinnumöguleikar að námskeiði loknu. Tækifæri fyrir þá sem vilja vinna sjálf- stætt. Uppl. og skráning í s. 588 5090 á skrifstofutíma._____________________ Til kvenna: finnst þér gaman að (tala, daðra, gæla, leika) við karlmenn í síma? Rauða Tbrgið leitar samstarfs við djarfar, kynþokkafullar dömur.Uppl. í s. 535 9970 (kynning) og 564 5540._______ Bílaréttingar - málun. Óskum eftir að ráða vanan mann í rétt- ingar og sprautuvinnu. Æskilegt að um- sækjandi sé lærður. Starfsvettvangur á Akranesi. Uppl. í s. 4312157._________ Hjá Jóa Fel. Okkur vantar hresst og dug- legt starfsfólk til afgreiðslu. Unnið er á tvískiptum vöktum. Ekki yngri en 25 ára. Uppl. í s. 692 7579, Linda, og 893 0076, Unnur._______________________ KFC Hafnarfjöröur. Óskum eftir hressu starfsfólki í föst störf, 11 tíma vaktir hálfan mánuðinn. Uppl. á staðnum frá kl. 13-16, daglega, biðja um vaktstjóra eða f s. 555 0828. Veitingasta&urinn Amigos óskar eftir hressu starfsfólki sem fyrst, bæði í eld- hús og sal. Fjörugur vinnustaður og skemmtileg vinna. Fyrirspurnir í sfma 822 7782. Einar. Á Stööinni, Hafnarfiröi. Okkur vantar traust og duglegt afgreiðslufólk í vakta- vinnu. Einnig vantar okkur afgreiðslu- fólk á næturvaktir. Uppl. í sfma 897 0449 í dag og næstu daga.____________ Bílstjóri. Bílstjóra vantar til starfa hjá Gæðafæði. Aldurstakmark 20 ár. Nánari uppl. í s. 577 3300. Gæðafæði ehf._____________ Hafnarfjöröur - Bakarí. Starfskraftur óskast sem fyrst til afgreiðslustarfa hálfan daginn. Upplýsingar í síma 565 80'70 eða 891 8258, Þóra._____________ Járniönaöarmaður eöa maöur vanur járn- smíöum óskast til starfa í smiðju í Reykjavík. Upplýsingar í síma 864 3634. Kópavoqsnesti óskar eftir hressu starfs- fólki í fullt starf. Einnig um kvöld og helgar. Fín laun í boði. Uppl. í síma 898 4648 eða á staðnum frá kl. 14-18.______ Pizzahöllin óskar eftir bílstjórum í fullt starf og einnig í hlutastörf. Einnig óskast bakari í iullt starf. Uppl. í síma 848 4613, Helgi.____________________ Skalli við Vesturlandsveg óskar eftir hressu og duglegu fólki í helgar-/kvöld- /vaktav. Gðð laun f. gott fólk. Uppl. á staðnum milli kl. 17 og 18, s. 567 1770. Björnsbakarí, Skúlagötu. Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa. Vinnutími frá 13-19. Uppl. fyrir hádegi í síma 551 1531. Ingunn.______________________ Traust fyrirtæki óskar eftir sölufulltrúum í símasölu, heilsdags- og/eða kvöldvinna í boði. Þekkt og góð verkefhi fram undan. Næg vinna. Uppl. í síma 533 4440. Árbæjarbakarí. Starfskraftar óskast í af- greiðslu. Vinnutími frá kl. 6-10, 10-14 eða 14-18.30. Uppl. í síma 869 0414 eða 567 1280.__________________________ Óska eftir lipurri og ungri manneskju til aðstoðar í pipulagmngum. Upplýsingar í síma 567 9929 e. kl. 20. e-mail: pipar- ar@simnet.is._______________________ Kökumeistarinn óskar eftir traustu og góðu starfslólki við sölustörf í verslunum sínum. Upplýsingar gefur Jón í s. 555 6655 milli kl. 12 og 16. Barngóður starfskraftur óskast á einkarek- inn leikskóla á svæði 101. Uppl. í s. 551 5188 og 863 1914.___________________ Bæjarbakarí Hafnarfirði. Starfsfólk óskast í bakarí. Uppl. í s. 555 0480. Bæjarbakarí ehf._______________ Gott og dugmikið fólk óskast í gefandi símaverkefni á kvöldin. Uppl. gefur Guð- laugur í síma 553 7930. Gullnesti, Grafarvogi, óskar eftir röskum starfsmanni í fullt starf, ekki yngri en 18 ára. Uppl. í síma 567 7974 eða 864 3425. Skalla Haf narf irði vantar starf sfólk til starfa strax í fullt starf Upplýsingar á staðn- um. Skalli Reykjavíkurvegi 72. Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa í ritfangaverslun, sem fyrst. Vinnutími 14-18. Uppl. í síma 898 2079._________ Starfsma&ur óskast í hlutastarf e&a til af- leysinga í hljóðfæraverslun. Uppl. í s. 552 2125 og 895 9376._______________ Sundanesti Sundagöröum 2 Við óskum eftir starfsfólki í vaktavinnu. Uppl. á staðnum og í s. 553 6360 og 554 5691. Vantar múrara eða menn, vana múrvinnu. Mikil vinna fram undan. Upplýsingar í síma 690 2281._____________________ Vegna mikilla anna þurfum vi& a& bæta við okkur bílstjórum f hlutastörf. Uppl. gefa vaktstjórar á Pizza Inn. S. 557 7777. Öflugan starfskraft vantar á lager og til áfyllingar í matvöruverslun. Uppl. veitt- ar milli kl. 9-17 í síma 864 6618. Óska eftir vönum trésmi&um og verka- mönnum til starfa. Uppl. í s. 896 0234 eða 861 3836._______________________ Afgreiöslufólkóskast. Mokka kaffi, Skóla- vörðustíg 3a. k Atvinna óskast Fertugur fjölskyldumaður óskar eftir starfi. Hefur reynslu af sendibflaakstri og lag- erstörfum. Uppl. í síma 699 0794 eða 588 0494.___________. _____________ Ég er tvítug og óska eftir einhvers konar skrifstofustarn. Hef lokið námskeiði í tölvu og bókhaldi. Er laus 1. sept. Sig- rún, s. 869 3997. rr SveH 40 ára, dugleg kona með tvö börn óskar eftir ráðskonustarfi á góðum stað í sveit. Uppl. í s. 864 2638. vettvangur Ymislegt Greiðsluerfiðleikar! Viðskiptafr. aöstoðar við samninga v/lánardrottna, fjárhagsupp- gjör og rekstrarráðgjöf. Fyrirgreiðsla og Ráðgjöf. S. 698 1980. l^+A 550 5000 1 @ vísir.is 23 A 550 5727 E\*M i "i Þverholt 11, 105 Reykjavík einkamál * S Símaþjónusta OK, karlmenn, hér kemur auglýsingin sem beðið var eftir: Tæplega þrítug kona, falleg, mjög kynþokkafull, mjög heit í kynlífi, vill endilega hitta karlmann sem fyrst til að svala nautnum sínum. Augl. er hjá Kynórum Rauða Torgsins, síminn er 905-5000 (149,90 mín.), auglýsingar- númerið er 8132. Til kvenna: Reynslan sýnir að auglýsing hjá Rauða Torginu Stefnumót ber árang- ur starx. Nýttu þér gjaldfrjálsa þjónust með 100% leynd. S. 535 9922. Mtilsölu Sprenghlægilegt verö á rólum i garðinn fyr- ir þig og börnin. Aðeins 9.900 kr., tekur aðeins 15 mín. að skrúfa saman. Gæða- vottað. Fyrstir koma fyrstir fá. Sendum um land allt. Evró ehf., Skeif- unni, s. 533 1414. www.evro.is V&i Verslun <0eykfavfk erotica shop Hortustu verslunarvofir Itmdsins. Mesto úrval of hjólpartttkjum ósrarlífsins og olvoru erótik á vt'dcó ogi DVD, giírio vcrosamanburo viö crurn alltaf ódyrastir. Scndum I póstlcráfu um lemd allt. Fóou sendon vero og myndalista • VISA / iURO Bsaa—m^m crotica shop Reykjavík _ •Glæsileg verslun • Mikio úrvsl * eiotieo shop • Hverfisgota 8!/vilostígsmegin Opio mórrfös 11-21 / Loug 12-18 / lokoe Sunwd. • Alftaf nýtt & sjóöheitt efni daglega!!! Ymislegt Spókonc i beinu sambandi! 908-5666 Láttu spa fyrip þér! Draumsýn Bílartilsölu VW Golf, árg. '98, ek. 56 þús. km. Blár, samlitaður, álfelgur, vindskeið. Dekur- bíll - einn sá flottasti. Verð 1.050 þús. Er á Bílasölu Selfoss. Uppl. í s. 863 3083. Til sölu! Þessi glæsilegi bíll er til sýnis og sölu hjá Aðalbflasölunni Miklatorgi, Vatnsmýr- arvegí 35, s. 551 7171. Athugiö. Upplýsinga um veöbönd og eigendaferilsskrá fylgir alltaf viö afsalsgerð. tilboðsverð á fjölda bifreiða Btlamarkaburinn Smiðjuvegi 46E j v/Reykjanesbraut. Kopavogi, simi 567-1800 Löggild bílasala Opið laugardag 10-17 sunnudag 13 - 17 MMC Pajero 2,5 TDI '96, ek. 89 þ. km, 5 g., rafdr. rúður, samlæsingar, viðarklæðning o.fl. Verð 1.690 þús Chev. Camaro 2-28 '89, ek 56 þ. km, 5 g. T-toppur, allt rafdr., þjófavörn. Verð 690 þús. Fiat Brava SX '97, ek. 59 þ. km, 5 g., rafdr. rúður, samlæsingar o.fl. Verð 790 þús. Nissan Sunny SLX st. '93, ek. 158 þ. km, rafdr. rúður, samlæsingar o.fl. Verð 420 þús. Subaru Legacy sedan, nóv. '00, ek. 9 þ. km, 5 g., rafdr. rúður, samiæsingar, álfelgur o.fl. Verð 1.990 þús. Chrysler Concord '98, ek. 32 þ. km, ssk., allt rafdr. o.fl. Góður lúxusbíll. Verð 2.790 þús. M.Benz ML 270 CDi, 2000 árg., ek 30 þ.km, ssk., sóllúga, leður, CD, álfelgur o.fl. Verð 4.900 þús ¦pr Toyota Rav-4 '98, ek 62 þ. km, ssk., rafdr. rúður, samlæsingar, krókur, bílalán 1.300 þús. Verð 1.580 þús. Nissan Almera Luxury, des. '00, ek. 14 þús. km, 5 g., 16" álfelgur, litað glero.fl., bílalán 1.100 þús. Verö 1.640 þús. Nissan Sunny GTI '93, ek. 177 þús. km, 5 g., 16" álfelgur, topplúga o.fl., góður bílll! Verð 500 þús. Útsala 390 þús. Opel Corsa 1,2 '00, ek. 30 þús. km, bílalán 850 þús. Verð 1.090 þús. Útsala 990 þús. Suzuki Vitara JLX TD '97, ek. 116 þús. km, 5 g., rafdr. rúður, samlæsingar, álfelgur o.fl. Verð 1.190 þús. Ford F-250 Supercab '99, ek. 89 þús. km, ssk., m/húsi. Verð 3.490 þús. Honda Integra TypeR, des. '98, ek. 40 þús. km, 5 g., 190 ha., einn sá skemmtilegasti!!! Verð 1.790 þús Subaru Impreza GT4 V, árg. 2001 C, ek. 8 þús. km, topplúga, körfustólar, þjófavörn o.fl. Bílalán 1600 þús. Verð 2.590 þús. Peugeot 306 st. '99,ek. 38 þús. km, 5 g., rafdr. rúður, samlæsingar o.fl. Verð 1.060 þús.Útsala 890 þús Subaru Legacy Outback '99, ek. 41 þús. km, ssk., allt rafdr., álfelgur, magasín o.fl.B-lán 1.860 þús. Verð 2.390 þús. Útsala 1.795 þús. MMC GT 3000, VR4, 91, ek. 125 þús. km, ný vél og túrbfna, ótjónaður. Verð 900 þús. r Hyundai Coupé 1600 '98, ek. 41 þús. km, rafdr. rúður, leðursæti, álfel- gur o.fl. Verð 880 þús. Renault Kangoo, 2000 árg., ek. 25 þ. km, 5 manna. Samlæsingar o.fl. Verð 1.040 þús. Honda Civic Lsi V-Tec '99, ek. 39 þ. km. 5 g., rafdr. rúður, samlæsingar, spoiler, topplúga, álfelgur o.fl. B-lán 830 þús. Verð 1.390 þús.Útsala 1.250 þús. Renault Mégane Scénic '97, ek. 60 þús. km, 5 g., rafdr. rúður, fjarst. samlæsingar. Verð 1.060 þús. Tilboð 890 þús. VW Golt Basicl. '98, ek. 63 þús. km, 5 g., spoiler o.fl. Verð 1.150 þús. Útsala 990 þús. Kia Clarus 2,0 '99, ek. 10 þús. km, 5 g., rafdr. rúður, topplúga, fjarst., samlæsingar o.fl. Verð 990 þús. Chev. Camaro RS '92, 120 þús. míl., ssk., rafdr. rúður, samlæsin- gar, bílalán 300 þús. Verð 750 þús. Förd Escort CLX Wagon '96, ek. 78 þús. km, 5 g., blár. Verð 610 þús. „Breyttur" Lada Sport "01, ek. 300 km, 5.g., fjarst. saml., cd, 31"álfelgur. Bílán 700 þús. Verð 1.190 þús. Vantar vélsleða og mótorhjól á staðinn, mikil eftirspurn! Góð sala á nýlegum góðum bílum, vantar slíka bi'la á staðinn.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.