Dagblaðið Vísir - DV - 22.08.2001, Blaðsíða 6

Dagblaðið Vísir - DV - 22.08.2001, Blaðsíða 6
MIDVIKUDAGUR 22. ÁGÚST 2001 Fréttir r>v Frjálslyndir segja þjóöina í hættu vegna gagnrýni Davíðs forsætisráöherra á skipulagsstjóra: Fer fram með of- forsi einræðisherra - þingmaður Framsóknarf lokks telur álit Davíðs hins vegar viðeigandi Mjög skiptar skoðanir eru um þau ummæli forsætisráöherra að Skipulagsstofhun hafi e.t.v. ekki far- ið að lögum þegar úrskurðað var um Kárahnjúkavirkjun. Smári Geirsson, forseti bæjarstjórnar í Fjarðabyggð, er sammála Davið Oddssyni og framsóknarþingmaður- inn Hjálmar Árnason telur ekkert óeðlilegt við skoðun hans. Formað- ur frjálslyndra telur fráleitt aö stofnunin hafi farið út fyrir laga- ramma sinn í jafn viðkvæmu og umdeildu máli. „Það er ekki nóg með að Davíð kúgi þingræðið heldur ætlar hann líka að taka sér dómsvaldið. Ég á ekki eitt einasta aukatekið orð," segir Sverrir Hermannsson, formað- ur frjálslyndra. í háska stödd Spurður hvort Sverrir hafi sjálfur farið yfir úrskurðinn án þess að finna dæmi sem styðji álit forsætis- ráðherra segist hann ekki ætla aö setja sig á svo háan hest að dæma í málinu á þessu stigi. „En hann [Davíð] á ekkert að dæma í því frek- ar en ég. Hann er bara að tala niður til allra manna. Þar er farið fram með því offorsi sem aðeins einræð- isherrar eru þekktir að. Kannski hefur hann öðlast slíkt einræði en ef svo þá erum við í háska stödd." Engin fordæmi fyrTr kröfunum Smári Geirsson, forseti bæjarstjórnar í Fjarðabyggð, tekur fram að hann sé ekki löglærður maður en hann telji skipulags- stjóra hafa farið út fyrir ramma sinn í fjölmörgum tilfell- um. Davíð hefur ekki rökstutt þessa skoð- un opinberlegá en Smári segist fullviss um að forsætis- ráðherra muni eiga auðvelt með það. Sjálfur nefnir hann sem dæmi að íþyngjandi kröfur Skipulags- stofnunar til framkvæmdaaðila hafi tæpast lagalegan stuöning. „Ég stend 1 því núna ásamt fleiri að undirbúa kæru héðan að austan og ég get sem dæmi nefnt að krafan um að framkvæmdaaðili meti verð- mæti hins ósnortna lands sem fórn- að verður hafi hæpna lagastoð. Það eru engin fordæmi fyrir svona kröfu hér á landi og þar fyrir utan eru engar óumdeildar aðferðir við að fara út í svona mat. Með kröfum af þessu tagi er nánast verið að gera mönnum ókleift að fara út í fram- kvæmdir á landinu og þannig á Skipulagsstofhun ekki að vinna," segir Smári. Smári er einnig ósammála Skipu- lagsstofnun um að undirbúnings- vinna Landsvirkjunar hafi verið ófullnægjandi og hann segist furðu lostinn yfir þessum „veika og óvandaða" úrskurði. Hann er full- viss um að úrskurðinum verði hnekkt og segir enn fremur: „Það vekur einna mesta athygli hvernig gögnin sem úrskurðurinn byggist á eru mistúlkuð og misnotuð. Þá fyrst gengur fram af manni." Enn fremur segir Smári: „Ég skil ekki hvernig það má vera að mönn- um þyki sjálfsagt að Flugmálastjórn sé harkalega gagnrýnd fyrir sín störf og Framkvæmdasýsla rikisins fyrir sín verk en ef menn gagnrýna störf Skipulagsstofnunar sé eins og ýmsir álíti að hún sé heilög og haf- in yfir gagnrýni." Davíö Oddsson. Hjálmar Árnason. Sverrlr Hermannsson. Stefán Thors. Smári Geirsson. Þorsteinn Hilmarsson. Umdeild afskipti Kárahnjúkavirkjun er umdeild hugmynd og sömu sögu er að segja um afskipti forsætisráðherra af þessu : stórmáli þjóðarinnar. virkjun sé að vinna að kæru en hann yill ekki fjá sig urri hvort Skipu- lagsstofnun hafi farið út fyrir laga- ramma sinn. Hins vegar tel-' ur hann að vinnubrögðin við matið hafi verið sérlega góð: „Þetta er besta og vandaðasta skýrsla sem unnin hef- ur veriö. Til voru fengnir færustu sérfræðingar, bæði innanlands og utan, og það hlýtur að vera umhugs- unarefni ef það dugar ekki," segir Þorsteinn. Hann vildi hins vegar ekki tjá sig um ummæli Davíðs gagnvart Skipu- lagsstofnun. Fjármálaóvissa En þaö er fleira en úrskurður skipulagsstjóra sem hefur áhrif á hvort virkjað verður við Kára- hnjúka. Gríðarlega peninga þarf frá fjárfestum og hafa lífeyrissjóðirnir verið nefndir sem lykilaðilar í fjár- mögnun. Þorgeir Eyjólfsson fer fyr- ir hópi stærstu lífeyrissjóðanna á landinu og það olli titringi þegar hann sagði í kjölfar úrskurðar skipulagsstjóra að hann teldi for- sendur til fjármögnunar hafa breyst til hins verra. Þorgeir sagði í samtali við DV í gær að viðbrögð hans væru „tæpast önnur" nú en fyrst eftir úrskurðinn. „Það sem af okkur er að frétta er að við höldum okkar vinnu áfram í þessum starfshópi. Síðan kemur í ljós hvað kemur út úr þessu ferli sem þarna er í gangi," segir Þorgeir. Lögin gera ráð fyrir að úrskurð Skipulagsstofnunar sé mógulegt að kæra og samkvæmt viðmælendum DV er von á kærum úr ýmsum átt- um. Hugur forsætisráðherra er skýr í þessum efnum en endanleg niður- staöa bíður Sivjar Friðleifsdóttur umhverfisráðherra. Sérlega vönduö vinna Elín Smáradóttir, lögfræöingur hjá Skipulagsstofnun, segir rangt að í úrskurðinum sé skilyrt að fram- kvæmdaaðili meti verðmæti hins ósnortna lands sem fórnað yrði vegna virkjunarinnar. Tekið sé fram í athugasemdum að margar leiðir séu til að meta verðmæti landsins en engar fortakslausar kröfur séu um það. í niðurstöðu úr- skurðarins er vísað til matsáætlun- ar, undanfara matsskýrslunnar, þar sem segir að Skipulagsstofnun telji ekki tilefni til að gera kröfu um að í Fréttaliós Björn Þorláksson blaðamaöur matsskýrslu sé sérstaklega sett fram fjárhagslegt mat á verðmæti svæða eða áhrifum á þau. Það sé hins vegar eðlilegt að slíkt mat sé lagt til grundvallar við þjóðhagslegt mat á áhrifum ffamkvæmdanna í matsskýrslu. Elín segir að ummæli forsætis- ráðherra hafi komið á óvart, enda leggi stofnunin sig fram um að fara að lögum í öllum ákvörðunum og gæta að lögmæti sjónarmiða sem byggt er á. „Vitandi að þetta yrði af- skaplega umdeild ákvörðun þá lögð- um við sérstaka áherslu á að ganga úr skugga um aö ekki væri farið út fyrir ramma laganna," segir Elín. Fyrlr fram-niðurstaða? Hjálmar Árnason, formaður iðn- aðarnefndar Alþingis, er hins vegar sammála Davíð um að hugsanlega hafi Skipulagsstofnun í einhverjum tilvikum teflt á tæpasta vað í for- sendum úrskurðarins. „Að þvi leyt- inu til finnst mér forsætisráðherra hafa nokkuð til síns máls. Það læð- ist að manni grunur um að niður- staðan hafi verið gefm og siðan hafi menn leitað að réttlætingunni," seg- ir Hjálmar. Spurður um rök fyrir þessu nefh- ir Hjálmar sem dæmi að skipulags- stjóri telji upplýsingar um náttúru- far of takmarkaðar. Þetta sé beinlín- is rangt skv. hans upplýsingum. Færustu náttúruvísindamenn hafi komið að málinu og skilað því í fullri sátt. Fleira mætti nefna. Skipulagsstjóri hefur sagt að ásakanir forsætisráðherra séu al- varlegar og Hjálmar tekur undir það. Hins vegar finnst formanni iðn- aðarnefndar eðlilegt að Davíð lýsi skoðun sinni ef hann telji að mjög valdamikill embættismaður sé ekki að nota vald sitt lögum samkvæmt. Umhugsunarefni Nokkuð hefur verið tekist á um hvort forvinnan, þ.e.a.s. umhverfis- mat Landsvirkjunar, hafi verið unn- in á fullnægjandi hátt. Skipulags- stjóri telur svo ekki vera og ýmsir fleiri hafa lýst sömu skoðun. Þor- steinn Hilmarsson, talsmaður Landsvirkjunar, segir að Lands- Heiti potturinn Uivisjón: Birgir Guðmundsson Árni í staö Árna? í heita pottinum hafa menn verið að ræða um stöðu Sjálfstæðisflokksins í Suðurlandskjördæmi eftir Árna Johnsen. Sýnist sitt hverjum en ljóst er að á meðal sunn- lenskra sjálfstæðis- manna gætir nú I nokkurrá Shyggna ] vegnáframhaidsins. I Ekki einasta telja I " menn að mál Árna hafi spillt fyrir' flokknum í kjördæminu - þó ýmislegt bendi raunar til að það sé minna en margir óttuðust - heldur telja menn að í stað Árna þurfi að koma reyndur maður með mjög víða skirskotun til að halda uppi merkjum flokksins í nýju og sameinuðu kjördæmi í næstu kosningum. Vissulega eru menn sáttir við Kristján Pálsson, Drifu Hjartar- dóttur og Kjartan Ólafsson en marg- ir telja þó að nýtt tromp þurfi. Því munu margir farnir að ræða í alvöru möguleikann á að skora á Árna Sig- fússon að fara fram á Suðurlandi. Hann hefur á sér yfirbragð heiðarleik- ans, öfugt við frænda sinn og nafna Johnsen, auk þess sem hann höfðar til mjög breiðs hóps manna og geti verið ráðherraefni ef til þess kemur ... Prófkjör sem fyrst í pottinum ræða menn líka fram- boðsmál sjálfstæðismanna í Reykja- vik. Flestir virðast nú vera búnir að afskrifa framboðsþátttöku frá Birni Bjarnasyni sem hef- ur hefur kynt undir stuðningsmönnum Júlíusar Vífils Ingvarssonar. Full- yrt er að í hópi stuðningsmanna hans séu menn mjög áfram um að efnt verði til prófkjörs strax eftir landsfund flokksins sem haldinn verður rétt fyrir miðjan októ- ber enda sé ekki seinna vænna því Inga Jóna sé sú eina vonbiðlanna um forustusætið sem hagnist á því að málið dragist á langinn ... Mikil endurnýjun Framboðsmálin eru líka í deigl- unnilá^Akureyri og eru það einkum fráthboðsmál sjáifstæðismanna sem ræÉ.er um í pottinum. Komið er fram að Vilborg | Gunnarsdóttir bæj- arfulltrúi er að flytja | úr bænum og til' Hafnarfjarðar þar I sem hún hefur boðað I þátttöku í bæjarmál- um, og eins heyrist í' pottinum að óvíst sé í raun hvort þeir Þórarinn B. Jónsson og Sig- urður J. Sigurðsson ætli að halda áfram í bæjarmálunum. Sigurður J., sem er núverandi forseti bæjar- stjórnar, neitaði því að vísu að hann væri að hætta þegar hann var spurð- ur að því fyrir nokkrum mánuðum, en í pottinum er sagt að það kunni nú að vera að breytast. í öllu falli bendir eitt og annað til að mikil end- urnýjun verði á listanum fyrir kosn- ingarnar og svo gæti farið að Krist- ján Þór Júliusson verði þar einn eftir af þeim sem unnu kosningasig- urinn mikla í síðustu kosningum ... „Grand old man" Eins og fram hefur komiö í pottin- um velta ýmsir stuðningsmenn Sam- fylkingarinnar því fyrir sér hvort Jón Baldvin vilji ekki snúa til baka í pólitíkina og þá jafn- vel ekki endilega sem formlegur for- ingi heldur sem „grand old man" sem gæti hjálpað mönn- um út úr lægðinni. Fullyrt er að Jón sé nú farinn að hlusta á fólk sem svona talar en það mun hann ekki hafa gert fyrir nokkrum misserum. Og talandi um Jón B. þá er rétt að fyrirbyggja misskilning sem komið hefur upp varðandi vísuna sem hann orti til Helga Hálfdanarsonar níræðs, að pottverjar komust ekki yfir hana hjá Helga sjálfum eða Jóni B. heldur hjá bókmenntaáhugafólki úti í bæ, þannig að vísan hafði öðlast eigið líf og var farin að fiakka milli bæja ...

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.