Dagblaðið Vísir - DV - 29.08.2001, Blaðsíða 7

Dagblaðið Vísir - DV - 29.08.2001, Blaðsíða 7
MIDVIKUDAGUR 29. AGUST 2001 I>V Préttir Enn krafa um frjálsar veiðar smábáta á ýsu og steinbít: Umræða um smá- báta á krossgötum hreyfing í umræðum í endurskoðunarnefnd um fiskveiðistjórnun Ljóst er að nokkurs pirrings gætir hjá a.m.k. einhverjum stjórnarþing- mönnum Vestfírðinga vegna kvótasetn- ingar smábáta sem vofír yfir nú um mánaðamótin. Ýmislegt bendir hins vegar til að straumhvörf verði í um- ræðunni með skýrslu endurskoðunar- nefndarinnar svokölluðu og að deilur sem nú eru uppi verði á örfáum dögum eða vikum úreltar. Óánægjunnar hefur einna skýrast orðið vart hjá Einari Oddi Kristjáns- syni sem komið hefur fram opinberlega og sakað sjávarútvegsráðherra um að draga lappirnar og standa ekki við heiðursmannasamkomulag sem gert Arni M. Mathlesen. Arni Steinar Jóhannsson. Einar Oddur Kristjánsson. Friðrik Már Baldursson. Kristinn H. Gunnarsson. Tómas Ingi Olrich. Vilhjálmur Egilsson. Ossur Skarp- héðinsson. Fréttaljös Birgir Guðmundsson blaöamaöur var við smábátasjómenn árið 1996. Ein- ar Oddur segir að þessi saga sé öll bæði flókin og löng en kjarni málsins sé hins vegar sá að það hafi verið ófriður um þennan útgerðarflokk og síðan hafl ver- ið saminn friður sem fól það í sér að þessir bátar fóru á þorskaflahámark gegn þvi að fá aðgang að ýsu og stein- bít. Nú hafi þessi friður verið rofinn sem þýði að ófriður sé skollinn á aftur. Það sem Einar segist kunna illa við er að friðurinn hafi verið rofmn á grund- velli lagatúlkunar sem síðan hafi kom- ið 1 ljós að sé mjög vafasöm. Því telur hann það mjög brýnt að á þessu máli verði tekið og sjávarútvegsráðherra standi við fyrri loforð sín og efni sam- komulagið við smábátasjómenn. Einar segir Ijóst að of seint sé að breyta þessu fyrir 1. september en á von á hörðum umræðum bæði á landsfundi Sjálfstæð- isflokksins í byrjun október og á Al- þingi. Hann kveðst sjálfur munu taka þessi mál upp á báðum þessum stöðum ef enginn annar verði til þess. Árni Mathiesen hefur vísað gagn- rýni Einars Odds á bug og ítrekað mik- ilvægi þeirra lagaraka sem séu fyrir þessari breytingu. Þá hefur ráðherra minnt á að endurskoðunarnefhd um fiskveiðistjórnunina, sem er nefnd skipuð fuíltrúum allra flokka nema Frjálslyndra, muni skila af sér innan tíðar og eðlilegt sé að bíða og sjá hvað þar komi fram. Einar og Össur Athygli vakti þegar þeir Einar Odd- ur og Össur Skarphéöinsson, formaður Samfylkingarinnar, urðu ásáttir um það í útvarpsþætti á laugardagsmorgun að beita sameiginlega kröftum sínum tn þess á þingi í haust að vinda ofan af kvótasetningu smábátanna. „Ef Sam- fylkingin, sem ég ætla að vona að sé rétt hjá Össuri, er reiðubúin til þess að styðja baráttuna fyrir því að samning- urinn við smábátasjómenn sé í gildi tekinn aftur, þá fagna ég því. Mér er al- veg sama hvort þetta er Samfylkingin eða hvaða þingmenn sem eru aðrir," segir Einar. Spurður hvort hann væri með þessu að segja að hann myndi fara í bandalag gegn forustu síns eigin flokks ef forustan legðist gegn þessum málatilbúnaði sagði Einar: „Ég get ekki afneitað stuðningi manna úr öðrum flokkum við mál sem ég tel að séu byggðinni í landinu lífsnauðsynleg." Hann bætir þvi við að hann telji sig síð- ur en svo einangraðan í þingflokki Sjálfstæðisflokksins og þar séu margir sem hafi svipaðar skoðanir og hann á þessu máli. Dauö untræöa? En þrátt fyrir hitann í þessu máli sem greina má í málflutningi Einars Odds er þó greinilegt á þingmönnum sem blaðið ræddi við að augu flestra beinast nú að stórfum endurskoðunar- nefndarinnar svokölluðu frekar en því að „endurvekja óbreytta umræðuna um smábáta frá því í vor," eins og einn stjórnarþingmaður orðaði það. Sú um- ræða væri í raun orðin dauð. Er í þeim efnum bent á að ef endurskoðunar- nefndin komi fram með tillögur, sér- staklega ef samkomulag verður um slíkar tillögur, þá hljóti öll umræða haustsins að markast af þeim. „Þá verður öll umræða um útvarpsbanda- lag milli Einars Odds og Samfylkingar- innar, eða það að hverfa aftur til fyrra horfs í smábátamálum, hreinlega sögu- legur fróðleikur sem ekki verður á dag- skrá," sagði alþingismaður sem velti fyrir sér umræðum haustsins með DV. Hreyfing á málum En hver er þá staðan í endurskoðun- arnefndinni? Óvenjuerfitt hefur verið síðustu daga að fá fulltrúa í nefndinni til að tjá sig um starf hennar. Friðrik Már Baldursson, formaður hennar, var erlendis í gær en engu að síður var haldinn fundur í nefndinni. Fyrirhug- aðir eru fundir aftur, bæði í þessari viku og svo þétt fundaröð í byrjun þeirrar næstu. Ljóst er því að nefndin mun ekki skilaafsérfyrirl. september, eins og upphaflega stóð til. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks- ins í nefndinni, þeir Tómas Ingi Olrich og Vil- hjálmur Egilsson, staðfestu í samtali við DV fyrir nokkrum dögum að hreyfing væri á málum og að verið væri að skoða málin heildstætt, Ráherra og nefnd í takt Þrátt fyrir þögn nefndarmanna hef- ur DV upplýsingar sem blaðið telur áreiðanlegar um að þær hugmyndir sem þar hafa verið ræddar á síðustu vikum og tengjast smábátum hafi ver- ið mjög í svipuðum anda og málamiðl- unarleiðin sem Árni Mathiesen sjáv- arútvegsráðherra lagði fram fyrir skömmu og Einar Oddur hefur hvað harðast gagnrýnt. Raunar benda við- mælendur blaðsins á að það hefði ver- ið sérkennilegt af ráðherra ef hann hefði ekki haft samráð um þann þátt við nefndina, því hann var nánast að taka frá henni hluta af verkefni henn- ar. Því er talið nánast óhugsandi ann- •?'' í- iT iTl^l að en ráönerrann • •'lk; Smábátar Umræöan um smábátaútgerðina er síö- ur en svo búin þótt flestir búist viö því að hún muni taka nýja stefnu þegar endurskoðunarnefnd um fiskveiðistjórn- unina skilar áliti sínu. þ.e. smábátakerfið ekki síður en stóra kerfið. Hvorugur vildu þó gefa neitt upp um á hvaða nótum menn væru að ná saman. Svipað er að segja um Árna Steinar Jóhannsson, fulltrúa VG í nefndinni, sem í gær mat stöðuna þannig að það væri „einhver hreyfing- armöguleiki þó þetta væri mjög erfítt mál. En það sem í mínum huga er lang- langmikilvægast er að við náum niður- stöðu þannig að það verði friður alla vega til næstu ára". Árni Steinar vildi að öðru leyti ekki tjá sig um málið. hafi ráðfært sig við formann nefndarinnar um þetta atriði áður en hann tilkynnti áform sín um reglugerðarbreyt- ingar. Hins vegar virðist borðleggj- andi að í tillögum nefndarinnar verði jafnframt að finna hliðarráð- stafanir sem miða að því að styrkja sjávarbyggðir, hvort sem það verður í formi sérstaks byggöakvóta, sérstaks sjóðs eða með einhverjum öðrum hætti - en fram hefur komið að endurskoðunar- nefndin muni byggja starf sitt á niður- stöðu auðlindanefndarinnar. Sú nefnd lagði sem kunnugt er til tvær afgjalds- leiðir við fiskveiðistjórnunina, fyrn- ingarleið og veiðigjaldsleið. Endur- skoðunarnefndin vinnur aö því að tengja þessi tvö kerfi, smábátana og stóra kerfið, og skoða málið í heild sinni, enda gengur umboð hennar út á það. Eða svo vitnað sé í orðalag Árna Steinars: „Við erum að tala um heild- arendurskoðun á fiskveiðistjórnar- kerfinu og í því felst að það er allt und- ir. Það verður ekkert eitt atriði tekið út fyrir sviga." Spennandi niðurstaða Viðmælendur blaðsins eru sammála um að það sé mjög spennandi að fylgj- ast með niðurstöðu endurskoðunar- nefndarinnar og greinilegt að vonir eru bundnar við að þar verði að fmna málamiðlun sem gæti bætt upp ýmsa byggðalega ágalla sem fylgja kvóta- setningu smábáta. Sérstaklega er í því sambandi bent á yfirlýsingar Kristins H. Gunnarssonar, þingflokksformanns framsóknarmanna og stjórnarfor- manns Byggðastofnunar, um að hann muni ekki geta stutt málamiðlun sjáv- arútvegsráðherra nema til komi hlið- arráðstafanir byggðalegs eðlis, en Kristinn situr einmitt í endurskoðun- arnefndinni fyrir Framsóknarflokk- inn. Áherslur af þessum toga munu einmitt hafa komið fram í fiskveiði- stjórnunarnefnd Framsóknarflokks- ins, sem er flokksnefnd og vinnur samhliða endurskoðunarnefnd sjávar- útvegsráðherra að því að móta afstóðu flokksins til fiskveiðistjórnunarinnar. Ný umræða í haust Svo virðist því sem Árni Mathiesen hafi einungis sagt A í síðustu viku með málamiðlun sinni. Það muni svo koma í hlut endurskoðunarnefndar- innar að segja B þegar hún botnar versið með tillögum sínum um mán- aðamótin. Verði sá botn í formi sam- eiginlegrar tillögu nefndarinnar virð- ast flestir telja að óhætt sé að tala um merk pólitísk tímamót. Jafnframt verði viðbúið að sú niöurstaða verði ásættanleg meirihluta þingsins og þær umræöur og deilur sem uppi eru nú um samningsrof við smábátaeigendur muni aldrei ná sér almennilega á strik. Sérferðir fyrir EUROCARD korthafa Ferðaávísun EUROCARD gildir sem 8.000 kr. innborgun í þessar ferðir Sól býður nú tvær vikuferðir í þessa paradís golfara þar sem velja má um 15 velli og enn fleiri þegar farið er yfir landamæri Spánar. Dvalið er í sannkallaðri lúxusgistíngu í Aibufeira en golffararstjóri Sólar sér um bókanir rástíma og skemmtiteg kvöld í góðum félagsskap. Hágstæð vallargjöld. Golffararstjóri er Haukur Þór Hannesson. á mann í tvíbýli með sköttum notuð er EUROCARD ávísun. D3EL. Ferðaskrifstofan SÓL hf. • Grensásvegi 22 • Sími 5450 900* www.sol.is

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.