Dagblaðið Vísir - DV - 16.05.2002, Blaðsíða 8

Dagblaðið Vísir - DV - 16.05.2002, Blaðsíða 8
FMMTUDAGUR 16. MAÍ 2002 Fréttir DV Tíðir frídagar í apríl og maí hafa verið töluvert umræðuefni: Uppstigningardegi verði breytt í dag kirkjunnar í júlí - segir Vilhjálmur Egilsson og vill einnig færa sumardaginn fyrsta til Töluvert hefur verið rætt um frídag- ana hér á landi á vormánuöunum. Nú eru þrír löghoönir frldagar frá páskum til hvítasunnu en enginn frídagur frá frídegi verslunarmanna fram aö jólum og hefur komið upp umræða um að betra sé að dreifa þessum frídögum meira yflr árið. Alls eru 16 lögboðnir frídagar hér á landi. Á sama tima eru þeir 10 í Dan- mörku og Noregi, átta í Englandi og 13 í Þýskalandi, svo að dæmi séu tekin, en í Þýskalandi eru reyndar nokkrir svæðisbundnir frídagar til viðbótar. í Frakklandi, þar sem meirihluti þjóðar- innar er kaþólskur og því nokkuð um bænadaga, eru 14 frídagar. Þessir frí- dagar eru því heldur fleiri á íslandi en í nágrannalóndunum. Það sem hefur hins vegar einkum farið fyrir brjóstið á mönnum eru þessir mörgu frídagar í apríl og maí. Ef árið 2002 er tekið sem dæmi þá er þessi vika fyrsta heila vinnuvikan í þrjár vikur þar sem uppstigningardag- ur var í síðustu viku, i vikunni á und- an var 1. maí og þar áður sumardagur- inn fyrsti. Og næsta vika verður svo Nýársdagur StMhgn Föstudogurínn langi Póskodsgur Annar í páskum Sumoroogurinn fyrsti Bænodogur (30. aprfl) Frldcgor vírknmonna Sigurdagurínn (8. moO einnig styttri vegna hvítasunnunnar. Vilhjálmur Egilsson, alþingismaður og fram- kvæmdastjóri Verslun- arráðs, er með ákveðn- ar hugmyndir um hvernig megi breyta þessu. Hann vill að þessum þremur frídög- um verði dreift meira yfir árið. „Mér finnst t.d. óþarfi að halda upp á sumardaginn fyrsta áður en sumarið er í raun og veru komið og í raun er þetta óþarfur frídagur. Mér finnst það einnig koma fylli- lega til greina að leggja niður helgihald á upp- stigningardag og færa þann frídag annað, t.d. íjúlí." Vilhjálmur leggur einnig til að 1. maí verði breytt á þann veg að þar komi löng helgi, likt og gerist á frídegi verslunarmanna. „Margar nágranna- Hvítosunnudogur toar I hviloHmnu Vorfrí bonkamanna Uoriumíssn Fridogur verslunarmanno Frioonkamaimaflokrjoíist) Allroheilogromessa (l.nóv.) Allrosálnamcsso (2. nðv.) Kermonnodagurinn (11. nóv.) Aðranjsodogur Jólodogur Annoríjólum Gomlórsdogur þjóðir okkar hafa þegar breytt honum á þann hátt að frídagur verkamanna sé alltaf fyrsti mánudagur í maí. Mér finnst ekki óeðlilegt að gera það hér líka." Hugmyndir Vilhjálms ganga út á að í stað sum- ardagsins fyrsta verði frídagur í kringum helg- ina sem fyrsta vetrardag ber upp á í lok október. Frídagurinn yrði þá ann- aðhvort föstudagurinn eða mánudagurinn í kringum þá helgi. Þá leggur hann til að í stað uppstigningardags verði frídagur annaðhvort á fóstudegi eða mánudegi í byrjun júlí þannig að þar kæmi önnur löng helgi. Þessi dagur gæti t.d. verið dagur kirkj- unnar. „Með þessu móti dreifast frídagarnir bet- ur yfir árið. Það mun einnig gera það að verk- um að hver vinnudagur mun nýtast betur því það er staöreynd að föstudagarnir á eftir sumardegin- um fyrsta og uppstigningardegi nýtast mjög illa," segir Vilhjálmur að lokum. -m Fatlaðir á hestbak Fatlaðir geta nú notið þess að fara á hestbak á tveimur sérhönnuðum hnökk- um sem Reykjavíkurdeild Rauða kross ís- lands hefur gefið Reiðskólanum Þyrli. Er- lendur Sigurðsson söðlasmiður gerði hnakkana. Á hnakkana er hægt að festa sérbúið Afhentu hnakkana Sigurveig H. Siguröardóttur, framkvæmda- stjóri Reykjavíkurdeildar RKÍ, og Bjarni E. Sigurösson frá Þyrli viö afhendingu hnakk- anna. bak og á því eru ólar sem eru spenntar utan um knapann, sem þannig fær góðan stuðning. Með gjöfinni vill Reykjavíkur- deild Rauða krossins stuðla að því að fatl- aðir geti notið endurhæfingar og útivistar á hestbaki. „Þetta er mikið hugsjónastarf sem innt er af hendi í samvinnu við ýmis félög sem vinna að málefnum fatlaðra og okkur er mikil ánægja að geta styrkt starfið á þenn- an hátt," segir Sigurveig H. Sigurðardótt- ir, framkvæmdastjóri RKÍ. -RH Alþingi: Lengsti fundurínn stóð í 17 tíma Alls voru haldnir 138 þingfundir á Alþingi dagana 1. október til 14. des- ember 2001 og frá 22. janúar til 3. maí 2002. Þingfundir stóðu samtals í 619 klukkustundir og varaði lengsti fund- urinn í 17 klukkustundir. Lagafrumvörp voru samtals 215 og skiptust þau þannig að 135 stjórnar- frumvörp voru lögð fram og 80 þing- mannafrumvörp. Af stjórnarfrum- vörpum voru 111 afgreidd sem lög en óútrædd srjórnarfrumvörp eru 24. Þá urðu 8 þingmannafrumvörp að lögum, einu var vísað til ríkisstjórnarinnar en 71 þingmannafrumvarp er óútrætt. Af 215 frumvörpum urðu alls 119 að lögum. Þingsályktunartillögur voru alls 131. Af þeim voru stjórnartillögur 25 og þingmannatillögur 106. Alls voru 37 tillögur samþykktar sem ályktanir Alþingis, 4 var vísað til ríkissrjórnar- innar og 90 eru óútræddar. Bornar voru fram 366 fyrirspurnir og allar afgreiddar nema 22. Munnleg- ar fyrirspurnir voru 177 og af þeim var 172 svarað, 3 voru afturkallaðar. Beðið var um skrifleg svör við 189 fyr- irspurnum og bárust 172 svör, 3 voru afturkallaðar. Alls var til meðferðar í þinginu 741 mál. -BÞ Eyjafjörður: 30 daga fangelsi Héraðsdómur Norðurlands eystra hefur dæmt þrítugan Reykvíking í 30 daga óskilorðsbundið fangelsi vegna umferðar- og fikniefnabrota. Maður- inn ók bifreið á Eyjafjarðarsvæðinu án réttinda og hafði í fórum sínum nokkur grömm af hassi. Hann viður- kenndi sakargiftir. Dómurinn þyngir refsingu manns- ins með tilliti til sakaferils hans. Hann hefur fjórum sinnum áður hlot- ið refsingu fyrir brot gegn lögum um ávana- og fikniefni og margsinnis brotið gegn umferðarlögum. -BÞ UPPBOÐ Uppboö munu byrja á skrifstofu embættisins að Skógarhlíð 6, Reykjavík, sem hér segir á eftir- _______farandi eignum:_______ Ásvallagata 19, 0101, verslunarrými á 1. hæð, Reykjavík, þingl. eig. Kristján Aöalbjörn Jónasson, geröarbeiöandi Tollstjóraembættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Barmahlíð 7, 0201, 4-5 herb. íbúð, 141,5 fm, á 2. hæð ásamt 2,0 fm geymslu, merkt 0005, f kjallara m.m., Reykjavík, þingl. eig. Eiríkur Stefáns- son, gerðarbeiðandi Kristín Eide Hansdóttir, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00.____________________^__ Barmahlíð 7, 0301, 54,8 fm ósamþykkt fbúð í risi, rými 0301, með þakrými 0303, Reykjavík, þingl. eig. Eiríkur Stefánsson, gerðarbeiðendur Kristín Eide Hansdóttir og Sparisjóður Hafn- arfjarðar, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Blikahólar 12, 0201, 2D, 3ja herb. íbúð, 83,7 fm, á 2. hæð t.v. m.m. og 26,4 fm bflskúr, annar frá vesturenda, merktur 0002, Reykjavík, þingl. eig. Matthías Sigurður Magnússon, gerðar- beiðendur íbúðalánasjóður og Toll- stjóraembættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Blönduhlíð 27, 0201, 5 herb. íbúð á 2. hæð og bílskúr, Reykjavík, þingl. eig. Sigurður Rúnar Ólafsson og Mjöll Gunnarsdóttir, gerðarbeiðandi Lífeyr- issjóðurinn Framsýn, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Brautarholt 2, 020102, neðsta hæð í SV-hlið og 2. hæð í SV-hlið, Reykjavík, þingl. eig. Japansk-ísl. verslunarfél. ehf., gerðarbeiðendur Guðbjörg Pálmadóttir, fslandsbanki-FBA hf. og Tollstjóraembættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Brautarholt 20, 0301, verslunar- og þjónustuhúsnæði á 3. hæð m.m., birt stærð séreignar 571,6 fm, Reykjavfk, þingl. eig. Baðhúsið ehf., gerðarbeið- andi Tollstjóraembættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00.______________ Eiðistorg 1, 0203, 91,7 fm íbúð á 2. hæð m.m., Seltjarnarnesi, þingl. eig. Þóra Jónsdóttir, gerðarbeiðendur íbúðalánasjóður og fslandsbanki-FBA hf., þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Einarsnes 21, 0101, 50% ehl., Reykja- vík, þingl. eig. Fanný Jónmundsdóttir, gerðarbeiðandi Tollstjóraembættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Eirhöfði 17, 0104, 50% ehl. í 13,8 fm norðurenda, 1 gluggabil og 1 inn- keyrsludyr, Reykjavík, þingl. eig. Ás- geir Einar Steinarsson, gerðarbeið- andi Tollstjóraembættið, þriðjudaginn 21. maf 2002, kl. 10.00.______________ Engjasel 78, ásamt bílskýli, merkt nr. 16, Reykjavík, þingl. eig. Sólrún Alda Sigurðardóttir og Gunnar Júlíusson, gerðarbeiðendur Búnaðarbanki ís- lands hf., íbúðalánasjóður og Lands- banki íslands hf., höfuðst., þriðjudag- inn 21. maí 2002, kl. 10.00. Fellsmúli 12, 0202, 4ra herb. fbúð á 2. hæð t.h., Reykjavík., þingl. eig. Sig- urður Guðmundsson, gerðarbeiðendur íbúðalánasjóður og Tollstjóraembætt- ið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Fífurimi 2, 0201, 50% ehl. í 3. herb íbúð nr.l frá vinstri á 2. hæð, Reykja- vík, þingl. eig. Jóhann Þórarinn Bjarnason, gerðarbeiðendur Kredit- kort hf. og Tollstjóraembættið, þriðju- daginn 21. maí 2002, kl. 10.00._______ Fífusel 10,33% ehl., Reykjavík., þingl. eig. Ástríður Haraldsdóttir, gerðar- beiðandi íbúðalánasjóður, þriðjudag- inn 21. maí 2002, kl. 10.00.__________ Fornistekkur 13, 50% ehl., Reykjavík, þingl. eig. Hrafnhildur Hlöðversdóttir, gerðarbeiðandi Tollstjóraembættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Freyjugata lla , 0101,2ja herb. íbúð á jarðhæð t.v. í sa-enda, Reykjavík, þingl. eig. Veturliði Guðnason, gerðar- beiðandi Tollstjóraembættið, þriðju- daginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Frostafold 23, 0302, 50% ehl. í íbúð ásamt bflskúr, þingl. eig. Jón Magnús Pálsson, gerðarbeiðandi Tollstjóra- embættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00.__________________________ Gaukshólar 2, 010507,124,0 fm íbúð á 5. hæð m.m., íbúð 5G, ásamt geymslu í kjallara, merkt 0045, Reykjavík, þingl. eig. Jakob Sæmundsson og Sunneva Jörundsdóttir, gerðarbeiðandi Toll- stjóraembættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Gautland 15, 0103, 96,9 fm 4ra herb. fbúð á 2. hæð t.h. m.m. ásamt geymslu á 1. hæð, merkt 0103, Reykjavík, þingl. eig. Þyri Jónsdóttir, gerðarbeið- andi Walter Jónsson, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Gyðufell 8, 0201, 50% ehl. í 3ja herb. íbúð á 2. hæð t.v. m.m., Reykjavík, þingl. eig. Þórdís Bjarnleifsdóttir, gerðarbeiðandi Tollstjóraembættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Gyðufell 14, 0403, 3ja herb. íbúð á 4. hæð t.h. m.m., Reykjavík, þingl. eig. Hjördís Björg Hjörleifsdóttir, gerðar- beiðandi Tollstjóraembættið, þriðju- daginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Hafnarstræti 20, IX og XII, hluti á 4. hæð og hl. I á 4. hæð (96 fm), 48% af 4. hæð, 38% af heild, Reykjavfk, þingl. eig. Þingmúli ehf., gerðarbeiðandi Tollstjóraembættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Hamratangi 9, Mosfellsbæ, þingl. eig. Svavar Smárason, gerðarbeiðandi Toll- stjóraembættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00._____________________ Háagerði 14, Reykjavík, þingl. eig. Jó- hanna Halldórsdóttir og Jón Sigfús Sigurjónsson, gerðarbeiðendur íbúða- lánasjóður og Lífeyrissjóður sjó- manna, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00.____________________________ Hálsasel 10, ásamt bflskúr, Reykjavfk, þingl. eig. Margrét Þórðardóttir og Friðrik Þór Halldórsson, gerðarbeið- endur íbúðalánasjóður og Tollstjóra- embættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00.__________________________ Háteigsvegur 11, 010102,43,9 fm íbúð á 1. hæð ásamt geymslum 0003, 0004 og 0007 (áður 020101), Reykjavík, þingl. eig. Loi Van Vo og Phen Thi Tran, gerðarbeiðandi fbúðalánasjóð- ur, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00.____________________________ Ingólfsstræti 18, Reykjavík, þingl. eig. Guðmundur Ingi Kristinsson, gerðar- beiðandi Tollstjóraembættið, þriðju- daginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Klapparstígur 1,0104,110,6 fm fbúð á 1. hæð, önnur t.h. m.m. og bílastæði nr. 13 í matshluta 20, Reykjavík, þingl. eig. FB ehf., gerðarbeiðandi Tollstjóra- embættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00.__________________________ Krókháls 10, 0301, iðnaðar- eða skrif- stofuhúsnæði á 3. hæð í vesturenda ásamt hlutdeild í sameign 3. hæðar á 2. og 3. hæð og hlutdefld í sameign 2. og 3. hæðar á 2. hæð, Reykjavík, þingl. eig. Gunni og Gústi ehf., gerðarbeið- endur Lífeyrissjóðurinn Framsýn og Tollstjóraembættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Kötlufell 3, 0101, 2ja herb. íbúð á 1. hæð í miðju m.m., Reykjavfk, þingl. eig. Karlotta Ósk Jónsdóttir, gerðar- beiðendur íbúðalánasjóður, Ríkisút- varpið og Tollstjóraembættið, þriðju- daginn 21. maí 2002, kl. 10.00._______ Laufrimi 5, 0204, 75,6 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð, fjórða t.v. m.m., Reykja- vík, þingl. eig. Theódór Sveinjónsson og Guðlaug Gísladóttir, gerðarbeið- andi íbúðalánasjóður, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00.______________ Laugarnesvegur 37, 0001, 2ja herb. íbúö á jarðhæð t.v., Reykjavík, þingl. eig. Ólafur Pétursson, gerðarbeiðend- ur íbúðalánasjóður og Tollstjóraemb- ættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Laugavegur 22A, Reykjavík, þingl. eig. GAM ehf., gerðarbeiðendur Spari- sjóður Hafnarfjarðar og Tollstjóra- embættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Laugavegur 71, 0401, 4. hæð m.m., Reykjavík, þingl. eig. Hafnarstræti 17 ehf., gerðarbeiðandi Sparisjóður vél- stjóra, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Laugavegur 132, 0401, 3ja herb. íbúð í risi, Reykjavík, þingl. eig. Arndís Ein- arsdóttir, gerðarbeiðendur íbúðalána- sjóður og Tryggingamiðstöðin hf., þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Leifsgata 23, 0101, 50% ehl. í íbúð á 1. hæð, Reykjavfk, þingl. eig. Björg Hauksdóttir, gerðarbeiðandi Toll- stjóraembættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00._____________________ Miðtún 28, Reykjavík, þingl. eig. Giss- ur Kristinsson, gerðarbeiðendur íbúðalánasjóður, Lífeyrissjóður versl- unarmanna og Tollstjóraembættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Reykjahlíð 12, 0001, 4ra herb. kjall- araíbúð, Reykjavík, þingl. eig. Eignar- haldsfélagið Elís, gerðarbeiðandi Tryggingamiðstöðin hf., þriðjudaginn 21. maf 2002, kl. 10.00.______________ Reyrengi 4, 0304, 4ra herb. íbúð, 98,8 fm, á 3. hæð t.h. m.m., Reykjavík, þingl. eig. Guðrún Hafdís Benedikts- dóttir og Halldór Jónsson, gerðarbeið- endur fbúðalánasjóður, fslandsbanki hf., Leikskólar Reykjavíkur og Toll- stjóraembættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00.____________________ Rjúpufell 25, 0201, 50% ehl. í 4ra herb. íbúð, 92,2 fm, á 2. hæð t.v. m.m., Reykjavík, þingl. eig. Bergþór Ragn- arsson, gerðarbeiðandi Tollstjóraemb- ættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. Sólheimar 20, 0001, 3ja herb. kjallara- íbúð, eitt herb. og snyrtiherbergi í kjallara, Reykjavík, þingl. eig. Guðrún Rristjánsdóttir og Guðni Eðvarðsson, gerðarbeiðendur íbúðalánasjóður, Líf- eyrissjóður verslunarmanna og Toll- stjóraembættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00.____________________ Stóragerði 27, 0101,153,9 fm íbúð á 1. hæð, geymsla, þvottahús og bflskúr, Reykjavík, þingl. eig. Tryggvi Jónas- son og Sigurlaug Kristín Hraundal, gerðarbeiðendur Lífeyrissjóður starfs- manna rfkisins, B-deild, og Tollstjóra- embættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00.__________________________ Æsufell 6, 030601 (áður merkt 030606), 3-4 herb. íbúð á 6. hæð, merkt F, ásamt bflskúr, Reykjavík, þingl. eig. Ragnar F.B. Bjarnason, gerðarbeiðandi Tollstjóraembættið, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 10.00. SÝSLUMAÐURTNN í REYKJAVÍK UPPBOÐ Framhald uppboös á eftirfarandi eignum verður háð á þeim sjálf- ______um sem hér segir:______ Ásland 6b, Mosfellsbæ, þingl. eig. Ragnheiður Katrín Thorarensen og Ragnar Heiðar Kristinsson, gerðar- beiðendur íbúðalánasjóður og Spari- sjóður Kópavogs, þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 14.00.____________________ Esjugrund 72, Kjalarneshreppi, þingl. eig. Ásmundur Þór Kristinsson, gerð- arbeiðandi Björn og Gylfi vinnuvélar sf., þriðjudaginn 21. maí 2002, kl. 14.30. Iðufell 8, 0401, 3ja herb! íbúð á 4. hæð t.v. m.m., Reykjavfk, þingl. eig. Auður Jónsdóttir, gerðarbeiðendur Búnaðar- banki íslands hf., íbúðalánasjóður, Kreditkort hf. og Tollstjóraembættið, þriðjudaginn 21. mai 2002, kl. 10.00. Krummahólar 6, 0202, 89,7 fm íbúð á 2. hæð m.m., geymsla merkt 0212 á 2. hæð og stæði, merkt 2B, í bflgeymslu, Reykjavík, þingl. eig. Páll Pálsson, gerðarbeiðendur íbúðalánasjóður, Jónas Gestsson og Tollstjóraembættið, þriðjudaginn 21. mai 2002, kl. 10.30. SÝSLUMAÐURINN í REYKJAVÍK

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.