Dagblaðið Vísir - DV - 16.05.2002, Blaðsíða 16

Dagblaðið Vísir - DV - 16.05.2002, Blaðsíða 16
+ FMMTUDAGUR 16. MAÍ 2002 FIMMTUDAGUR 16. MAÍ 2002 17 Útgáfufélag: Útgáfufélagiö DV ehf. Framkvæmdastjóri: Hjalti Jónsson Aöairitstjóri: Óli Björn Kárason Ritstjóri: Sigmundur Ernir Rúnarsson Aðstoöarritstjóri: Jónas Haraldsson Ritstjórn, skrifstofur, auglýsingar, smáauglýsingar, blaoaafgreiðsla, áskrift: Skaftahlíö 24,105 Rvik, sími: 550 5000 Fax: Auglýsingar: 550 5727 - Ritstjðrn: 550 5020 - Aðrar deildir: 550 5999 Ritstjórn: ritstjorn@dv.is - Auglýsingar: auglysingar@dv.is. - Dreifing: dreifing@dv.is Akureyrl: Kaupvangsstræti 1, sími: 462 5000, fax: 462 5001 Setning og umbrot: Útgáfufélagið DV ehf. Plötugero og prentun: Árvakur hf. DV áskilur sér rétt til að birta aðsent efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. DV greiöir ekki viðmælendum fyrir viðtöl við þá eða fyrir myndbirtingar af þeim. Sjálfstœðisflokkur sœkir á Vika og tveir dagar eru til sveitarstjórnarkosninga. Eins og svo oft áður beinist mesta athyglin að úrslitum kosninga í höfuðborginni. Slíkt er eðlilegt. í átta ár hefur R-listanum, kosningabandalagi Sam- fylkingarinnar, Framsóknarflokksins og Vinstri-grænna tekist að halda völdum í gömlu vígi Sjálfstæðisfiokksins - Reykjavík. Fyrir nokkrum vikum benti fátt til þess að sjálfstæðismönnum auðnaðist að endurheimta sitt gamla vígi. Ný skoðanakönnun DV bendir hins vegar til þess að verulega hafi dregið saman með Sjálfstæðisflokki og R- listanum. Nú er svo komið að tölfræðilega er ekki mark- tækur munur á fylgi stóru fylkinganna. Sjálfstæðis- flokkurinn bætir við sig 2,1% frá síðustu könnun DV í apríl en R-listinn tapar 3,4%. En líklega eru verstu tíð- indin fyrir R-listann að kosningabandalagið hefur misst stuðning meirihluta borgarbúa miðað við niðurstöðu könnunar DV. Sjálfstæðisflokkurinn hefur átt á brattann að sækja í baráttunni þó einnig megi halda því fram með réttu að frumkvæði í átökum um málefni hafi verið sjálfstæðis- manna. Og sjálfstæðismenn virðast vera að uppskera í takt við kosningabaráttuna. Skýr og beittur mál- flutningur hefur greinlega hitt í mark. R-listinn hefur verið í vörn í hverju málinu á fætur öðru, allt frá skipulagsmálum til fjármála. í stjórnmál- um er fátt verra en að vera í vörn. Varnarbaráttunni hefur verið stjórnað af Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur en athygli vekur að fáir aðrir koma þar að málum. Fyrir borgarbúa skipta nokkur mál miklu máli. Þegar þeir sem enn hafa ekki gert upp hug sinn ákveða hvaða frambjóðendum þeir vilja veita brautargengi munu þeir án nokkurs vafa huga að því hvernig til hefur tekist í fjármálastjórn höfuðborgarinnar. Hvort þeir leggja trún- að á þá fullyrðingu R-listans að vel hafi tekist til eða hvort þeir telja það rétt hjá Sjálfstæðisflokknum að óráðsía og skuldasöfnun hafi einkennt borgarstjórn síð- ustu átta ár getur ráðið þar úrslitum. Kjósendur sem hafa áhyggjur af því að búið sé að veikja stöðu Orkuveitu Reykjavíkur svo mjög að fyrir- tækið eigi erfitt með að standa af sér miklar sveiflur í efnahagslífinu eru líklegri en ella til að kjósa Sjálfstæðis- flokkinn. Kjósendur sem telja að eðlilega hafi hins vegar verið staðið að málum með miklum arðgreiðslum til borgarsjóðs og mikilli fjárfestingu á síðustu árum munu að líkindum halla sér að núverandi meirihluta borgar- stjórnar. Borgarbúar sem láta sig umhverfismál skipta horfa ör- ugglega á hvernig til hefur tekist við hreinsun strand- lengjunnar, t.d. í Grafarvogi. Þeir munu örugglega leggj- ast gegn því að byggt verði upp hafnar- og athafnasvæði með tilheyrandi landraski í Geldinganesi. Barnafjölskyldur munu spyrja sjálfar sig hvernig til hafi tekist við uppbyggingu leik- og grunnskóla á undan- fornum árum. Afstaða foreldra getur ráðist af því hverj- um þeir treysta best til að byggja upp öfluga grunnskóla á nýrri öld. Borgarbúar munu svara þessum og fleiri spurningum á laugardag eftir rúma viku. Frambjóðendur hafa á und- anförnum vikum geflð borgarbúum fögur loforð um framtíðina. Þegar gengið er að kjörborði munu kjósend- ur hafa þau loforð í huga um leið og fortíðin og efndir eru skoðaðar. Reykvíkingar munu veita þeim brautar- gengi sem þeir treysta best til að standa við það sem lof- að er. Óli Björn Kárason |i ». ¦¦¦«¦ M|r> Skoðun Skoðanakönnun Davíðs Guðmundur G Þórarinsson verkfræöingur Auðvitað verða menn að vita hverju þeir eru að svara. Viltu ganga í Evr- ópubandalagið? Venjuleg- ur maður spyr á móti, hvað þýðir það? Menn verða að skoða kosti og galla. Skoðanakönnun sem Félagsvisindastofnun gerði fyrir forsætisráðu- neytið kallar i einu vet- fangi fram umræðu um kosti og galla. Vilja menn fara í Evrópubandalagið ef landið þarf að greiða 10-12 mUljarða á ári til bandalagsins sem nokkurs konar aðildargjald? Eitthvað kemur á móti en hvað? 10-12 milljarð- ar eru talsvert fé. íslendingar yrðu í betur stæða hópnum og myndu greiða meira en þeir fá. Samt er það nú svo að þeir sem lit- ast um á sviði þjóðmála hér sjá þörf fyrir þetta fé í okkar landi. Hvað með heilbrigðiskerfið og niðurskurðinn á spítölunum? Hvað með bætur til þeirra lægst launuðu? Væri nú ekki ansi margt sem við vildum gera hér áður en við færum að greiða slikt að- ildargjald tO Evrópubandalagsins? Mér vitanlega hefur ekki verið reiknað út hver kostnaður okk- ar er af þátttöku í Schengen, stofn- og rekstrarkostnaður. Fróðlegt væri að bera þann kostnað saman við haginn sem við höfum af því samstarfi. Bretar töldu sér ekki fært að vera með í Schengen vegna kostnaðar og óhagræðis. Mörg álitamálin Menn segja að líklegt sé að við getum fengið Evrópu- bandalagið til að taka ákvarð- anir í sjávarútvegsmálum á þann veg að við munum hafa mikið um það að segja hve mikið má veiða við ísland og hvernig veiðum verði srjórnað. Hvers vegna þurfum við að setja okkur í þá stöðu að þurfa að semja við bandalagið um það? Spurn- ingar forsætisráðuneytisins eru gagnlegar að því leyti að þær setja þennan vanda í sviðsljósið og gefa væntanlega til kynna afstöðu þjóðar- innar ef greiða þyrfti atkvæði um að- ild. Með því að láta forsætisráöu- neytið standa fyrir þessari könnun, hefur Davíð fært umræðuna inn á raunsærra plan. Menn verða að taka afstöðu til þessara mikilvægu mála. „Eftir skoðanakönnun Davíðs verður umræðan vonandi öfl- ugri og raunsœrri. Honum hefur tekist á snjallan og skjót- an hátt að breyta eðli umrœðunnar ogfœra hana sterkar inn á svið þar sem kostir og gallar eru metnir og fólk gerir sér betur grein fyrir þeirri ábyrgð sem aðild fylgir." Flugvöllur og fólksflótti Komin eru fram sex framboð til borgarstjórnar í komandi kosning- um í Reykjavík. Eitt þessara fram- boða er Höfuðborgarsamtökin sem hafa það á stefnuskrá sinni að koma Reykjavíkurflugvelli burt sem fyrst, alveg eins á næsta ári, og þau vilja einnig þétta byggð i Reykjavík. R- listinn hefur þegar samþykkt, eins og fram kemur í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024, að hafa eina flugbraut fyrir innanlandsflug. Sátt án skrípaleiks Þeir sérfræðingar sem um þessi mál hafa fjaUað telja að rekstur á einni braut geti ekki gengið, m.a. vegna þess að veðrátta á íslandi er svo ótrygg að raska myndi flugi verulega. Málið er einfalt: fiugvöllur- inn verður kyrr til ársins 2016. hvort sem fólki líkar betur eða verr. Færi völlurinn fyrr þá þyrftu Reykvíkingar væntanlega að greiða háar skaðabætur til rekstraraðila á flugveUinum fyr- ir það rask og óþægindi sem því fylgdu. Fái Sjáifstæðisflokkurinn um- boð kjósenda til að taka við stjórn Reykja- vikurborgar mun hann ganga til við- ræðna við rík- — isvaldið og aðra hagsmunaaðila um þessi mál. Reykvik- ingar geta treyst því að Sjálfstæðis- flokkurinn taki á þessum málum með ábyrgum hætti og þanng að um framtíð svæðis- ins skapist sátt. Sjálfstæðisflokkur- inn mun ekki standa fyrir dýr- um, marklausum atkvæðagreiðslum á kostnað borgar- búa, líkt og R-list- inn stóð fyrir á síð- asta ári. Ivar Andersen verslunarmaður, í 18. sæti D-listans í Reykjavik sinni valdið lóðaskorti í Reykjavík og það dylst engum hvar mesta uppbyggingin hefur verið á hófuð- borgarsvæðinu undan- farin ár. Hún hefur ekki verið í Reykjavík. Hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir flutning fólks úr borginni? Það þarf að gera Reykjavík meira aðlaðandi fyrir ungt fólk til að búa og starfa Utsvar og aðrar tekjur byggjast veru- í borginni. Reykjavíkurborgar lega á þeim greiðslum sem koma frá íbúum borgarinnar. „Málið er einfa.lt: flugvöllurinn verður kyrr til ársins 2016, hvort sem fólki líkar betur eða verr. Fœri völlurinn fyrr þá þyrftu Reykvik- ingar vœntanlega að greiða háar skaðabœtur til rekstraraðila á flug- vellinum fyrir það rask og óþœgindi sem þvífylgdu." Ibúarnir greiða Áhyggjuefni mitt er hinn mikli fólks- fiótti úr Reykjavík til sveitarfélaganna í nágrenninu. R- listinn hefur með uppboðsstefnu Stöðvum skuldasöfnun Vilji fólk sjá breytingar í borginni okkar, en ekki sjá hana drabbast nið- ur í litla iönaðarborg með takmörk- uðu viðhaldi í íbúðarhverfum (vegna skorts á útsvarstekjum, svo og eyðslu í gæluverkefni R-listans), þá er aðeins um einn kost að ræða þeg- ar borgarbúar ganga að kjörborðinu hinn 25. mai nk. - að kjósa lista sjálf- stæðismanna. Rétt eins og viðast hvar í stærri sveitarfélögum á land- inu. Tókum ábyrga afstöðu, borgarbú- ar, stöðvum skuldasömun borgar- innar. Það er ekki endalaust hægt að safna skuldum. Það veldur aukinni skattbyrði og auknum fólksflótta. „Það á enginn betra skilið en það sem hann kýs yfir sig," er þekkt orðatiltæki. Forðumst slys í þessum efnum og snúum vörn í sókn og velj- um XD þegar í kjörklefann kemur. ívar Andersen Spurt og svarað Hefur vitund þjóðarinnar í verðíagsmálum breyst með v< (íumWíiwímE Sigurjón Bjarnason, framkvæmdastjóri Krónu-verslana: Að versla ódýrt svo viðmið haldi „Það er alveg greinilegt að fólk sækir meira í hinar svo- nefndu lágvöruverðsverslanir - og mun væntanlega halda því áfram. Ekki síst þegar aðeins kreppir að í efna- hag þjóðarinnar, sem við skulum þó vona að verði ekki meira en nú þegar er orðið. Að versla ódýrt er líka til þess fallið að viðmið og hin svo- nefhdu rauðu strik í verðlagsmálum haldi. Ljóst er að ódýrari endi matvörumarkaðarins er mjög að stækka og við í Krónunni þekkjum það vel. Nú þegar starfrækjum við sjö verslanir, þar af opnuðum við fjórar nú nýlega. Og við erum jafn- framt að athuga möguleikana á því að opna fleiri verslanir í næstu framtíð." Ragnhildur Thoroddsen, kaupmaður á Akureyri: Sparnaðarhyggj- an hefur aukist „Ég rek tískuvöruverslun, þar sem viðskipavinirnir eru einkum konur. Og ég verð vör við að þær spá meira í verð núna. Þetta er þró- un sem ég áætla að hafi byrjað fyrir um tveimur árum. Á siðustu árum hefur mjög verið vakið máls á gildi sparnaðar á íslandi og ég tel að það hafi skilað sér í því að vitund íslendinga fyrir gildi þess að eiga peninga inni á bók hefur vaxið og þeir vilja ekki skulda hverja krónu. En þrátt fyrir sparnaðarhyggj- una verða konur áfram að klæða sig. Þá tel ég mikil- vægt að þær hafi í huga mikilvægi þess að versla i heimabyggð en ekki bara í Reykjavfk eða útlöndum. Ella verður ekki til staðar hér í bænum sú þjónusta sem þær og aðrir bæjarbúar vilja." Áskell Þórisson, ritstjóri Bœndablaðsins: Hcettan stafar af samþjöppun „Vonandi hefur staðan breyst til batnaðar. Á sínum tíma rauk verðskyn þjóðarinnar út I veð- ur og vind en á liðnum áratug hefur þetta breyst. Stöðugt verðlag hefur lagt sitt af mörkum. Aukin þekking manna á samspili hækkana og lífskjara hefur stuðlað að þessu enda eiga allir hagsmuna að gæta. Sem dæmi má nefna að íslenskur landbúnað- ur hefur lagt mikið af mörkum til að halda aft- ur af verðlagshækkunum en innfluttar vörur hafa rokið upp og ógnað stöðugleikanum. Mesta hættan stafar nú af samþjöppun i smásölu- og heildsölugeiranum." Fróðlegt verður að fylgjast með efnahagsþróun þeirra landa innan bandalagsins sem búa við meiri verð- bólgu en meðaltalið. Hætt er við að upptaka evrunnar muni valda þeim erfiðleikum, hvað með t.d. íra? Hagfræðin segir okkur að stjórn- tæki í peningamálum séu nauðsynleg til þess að bregðast við sveiflum. Þá er átt við sveiflur i því landi sem um er að ræða en ekki einhverjum öðrum. Ef við getum afsalað okkur stjórntækj- um peningamála, vaxtaákvörðunum og gengisskráningu til annarra þjóða sem stjórna peningamálum eftir allt öðrum forsendum en við, þá er það sama og að segja að við þurfum ekki á stjórntækjum í peningamálum að halda. Skyldi það vera svo? Öflugri umræða Eftir skoðanakönnun Davíðs verð- ur umræðan vonandi öflugri og raunsærri. Honum hefur tekist á snjallan og skjótan hátt að breyta eðli umræðunnar og færa hana sterkar inn á svið þar sem kostir og gallar eru metnir og fólk gerir sér betur grein fyrir þeirri ábyrgð sem aðild fylgir. Guðmundur G. Þórarinsson Ummæli Stríðsyfirlýsing gegn gjafakvóta „Kjarninn í auðlinda- stefnu okkar jafnaðar- manna er stríðsyfirlýs- ing gagnvart gjafakvót- anum. Við viljum inn- kalla veiðiheimOdir í áföngum og úthluta þeim upp á nýtt á grundveOi jafnræðis aOra landsmanna. Þannig komum við á réttlæti í sjávarútvegi. Okkar leið tryggir ekki aðeins að aOir standi jafn- fætis gagnvart réttinum tO að nýta miðin heldur líka að þeir sem fá að nýta auðlindina greiða fyrir það sann- gjarnt gjald. Það óréttlæti sem gjafa- kvótinn hafði í för með sér verður hins vegar ekki tekið tO baka. Byggða- hrunið er veruleiki. Brauðið var selt frá byggðunum og þeim blæddi út." Björgvin G. Sigurðsson í Málinu á Skjá einum sl. þriöjudag. Einkareknir á vonarvöl „Innlend dagskrárgerð fyrir sjónvarp varð tals- vert óflug um tíma þegar Skjár einn var stofnaður, hinar stöðvarnar virtust vakna tO lifsins eftir málamyndasamkeppni undangenginna ára, en nú virðist það aOt vera að koðna niður aftur - það sem veldur er sambland af áhuga- og peningaleysi. Einkareknu fjölmiðlarnir eru á vonarvöl og spurning hvort ekki þarf að koma tO stórfeOdur ríkisstuðn- ingur, tíl dæmis í formi veglegrar rikis- ábyrgðar. Stöð 2 hefur beðið um slíka aðstoð. Nei, annars. Ætli sé ekki nóg í bOi að jafna aðstóðuna með því að Rfk- isútvarpið hætti að svarrast um á krepptum auglýsingamarkaði og láti hinum fjölmiðlunum eftir aurana sem þar er að hafa." Egill Helgason á vef Skjá eins. Gunnar Salvarsson, kynningarstjóri Aco-Tœknívals. Heildarmyndin óskýr semfyrr „Nei, ég held þessi umræða um rauðu strikin setji ekki var- anlegt mark á verðvitund þjóð- arinnar. Þeir hafa fyrst og fremst tönnlast á þessum rauðu strikum, stjórn- málamenn og forkólfar verkalýðsfélaganna, vegna mikflla hagsmuna beggja, þ.e. uppsagnar- ákvæða í kjarasamningum. Nokkrir verslana- eigendur hafa við þessar aðstæður lætt því inn hjá þjóðinni að þeir hafi snoturt hjartalag meö því að lækka vörur um einhver þrjú tO fimm prósent. Þar hafa þeir nælt sér í ódýrar auglýs- ingar. Vitund þjóðarinnar í verðlagsmálum snýst því áfram um kOóverð á papriku en heOd- armyndin er óskýr sem fyrr." ERQ c3-oe?CJ \ME"NKi- [IRNIR OG 33EIP Æl L_F=7 S=H£P C7í^EP>P7 VONDO wietk/íniikif? er jQRe? Sólrún Ingibjörg Sólrún Gisla- dóttir, borgarstjóri í Reykjavfk, er óvenju glæsi- legur stjórnmálamaður. Það eru ekki bara Reykvík- ingar sem hafa notið góðs af atgervi hennar og for- ystuhæfUeikum heldur er það ávinningur allrar þjóð- arinnar að borgarsrjórinn í Reykjavfk hafi þá kosti sem hún hefur tO aö bera, af- bragðs gáfur, skarpskyggni og skopskyn. MfkOvægi hennar frá sjónarmiði jafn- réttisbaráttunnar er sérstakur kapít- uli enda ljóst að fylgi hennar meðal kvenna á öUum aldri er mikið. Umbætur þær sem Reykjavíkur- listinn undir forystu Ingibjargar Sól- rúnar hefur komið á í dagvistarmál- um skipta sköpum fyrir konur og sama er að segja um einsetningu skóla. Skipulag dagvistar- og skóla- mála ræður mestu um það hversu virkar konur ahnennt geta verið í samfélaginu. Þétting byggðar Ingibjörg Sólrún hefur sýnt að hún er mjög næm á æðaslátt borgar- lífsins og í stjórnartíð hennar hefur skapast vaxandi skOningur á því, hversu mikOvægt gott og skOvirkt skipulag er fyrir lif og liðan borgar- anna. Hún hefur lagt eyrun við nýj- um hugmyndum í skipulagsmálum, Steinunn Jóhannesdóttir rithöfundur sem njóta vaxandi fylgis bæði í Evrópu og Norður- Ameríku og ganga út á end- urreisn miðborga og þétt- ingu byggðar. Slfkar borgir reynast bæði hagkvæmari, skemmtOegri og umhverfis- vænni en hinar dreifðu bUaborgir sem þanist hafa út á síðustu áratugum og Reykjavfk er eitt ýktasta dæmi um. Aldrei hefur önnur eins umræða farið fram um ——— skipulagsmál á íslandi og átti sér stað i tengslum við kosning- una um framtíð Vatnsmýrarinnar og ReykjavíkurflugvaUar. Þar höfðu þeir sem vUja byggð í Vatnsmýrinni sigur og það verður eitt vandasamasta verkefni næstu borgarstjórnar að undirbúa skipulag svæðisins sem listamaðurinn Þórður Ben Sveinsson hefur kaUað „örlagareit íslenskrar borgarmenningar." í Vatnsmýrinni verður stærsta skrefið stigið í þá átt að breyta Reykjavík úr bæ í borg, sem getur staðið undir þeim vænting- um og kröfum sem gerðar verða tU hennar sem höfuðborgar. í sólarátt Það útheimtir bæði tíma og þrek en ekki siður djarfa framtíðarsýn að snúa frá fyrri skipulagsstefnu sem Sjálfstæðisflokkurinn ber höfuðá- byrgð á og virðist enn halda dauða- haldi í með ofuráherslu á hefðbundið úthverfi í Geldinganesi. Þeir kaUa blandaða byggð þar umhverfisslys. Það varð umhverfisslys í Reykjavik í seinni heimsstyrjöldinni þegar breska hernámsliðið byggði flugvöU við hjartarætur bæjarins. Sú skipulagsá- kvörðun var tekin við sérstakar að- stæður sem sýna verður skOning en hún stöðvaði eðUlegan vöxt borgar- innar tO suðurs. Fátt réttlætir veru vaUarins lengur á besta stað í bænum. BUaflotinn sem hin dreOða borg kaUar á er tröOaukinn. Ef hann yrði aUur settur í umhverfismat yrði nið- urstaðan Uklega sú að skipulagsþró- unin í Reykjavík og nágrenni eftir stríð væri í hefld sinni umhverf- isslys. Svo mfkil er mengunin af völd- um bUismans, svo mOúð land hefur farið undir umferðarmannvirki. Borgarstjórn hefur undirgengist að vinna að vistvænni samgöngum samkvæmt Staðardagskrá 21. For- sendan fyrir þeim er þétting byggðar og mestu skiptir að þétta vestan El- liðaáa. Ný íbúðabyggð í Skugga- hverfi verður vítamínsprauta fyrir gamla miðbæinn en sól Reykjavfkur mun fyrst skina í heiði þegar mið- borgarbyggð rís sunnan Tjarnarinn- ar upp að Öskjuhlíð og út að Skerja- firði eins og borgarlandið býður upp á. Konan með sólina i nafninu sinu er manna best faUin tO stýra þróun- inni í sólarátt. Steinunn Jóhannesdóttir Vísitala neysluver&s m.v. verðiag í maíbyrjun 2002 var 221,8 stig. Rauöa strikib svonefnda 222,5 stig. Mikil umræða hefur verið um verðlagsmál sfðustu mánuði en hc-fur hún breytt þjóðarsálinni? „Bílaflotinn sem hin dreifða borg kallar á er tröllaukinn. Ef hann yrði allur settur í umhverfismat yrði niðurstaðan líklega sú að skipulagsþróunin í Reykjavík og ná- grenni eftir stríð vœrí í heild sinni umhverfisslys." +

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.