Dagblaðið Vísir - DV - 30.05.2002, Blaðsíða 8

Dagblaðið Vísir - DV - 30.05.2002, Blaðsíða 8
FMMTUDAGUR 30. MAÍ 2002 Viðskipti X>"V Umsjón: Viðskiptablaðið Hagnaður Kögunar eykst Tekjur Kögunar á tímabilinu október 2001 til mars 2002 voru 533 milhónir króna og minnka tekjurn- ar um 6% frá sama tímabili árið áður. Rekstrargjöld námu 444 millj- ónum króna og lækka um 13 millj- FRAMHALD UPPBOÐS Framhald uppboðs á eftirfarandi fasteignum veröur háð á eign- unum sjálfum sem hér segir: Litla-Hildisey, A-Landeyjahreppi, mánudaginn 3. júní 2002, kl. 10.00. Pingl. eig. Fagurey ehf. Gerðarbeið- endur eru Kaupfélag Árnesinga og sýslumaðurinn á Hvolsvelli. Fagurhóll, A-Landeyjahreppi, mánu- daginn 3. júní 2002, kl. 10.30. Þingl. eig. Fagurey ehf. Gerðarbeiðendur eru Kaupfélag Árnesinga og sýslumaður- inn á Hvolsvelli. Freyvangur 22, Hellu, eignarhluti gerðarþola, mánudaginn 3. júní 2002, kl. 13.30. Eig. Árni Kristjánsson. Gerð- arbeiðendur eru Bifreiðar & landbún- aðarvélar og Landsbanki íslands hf. SÝSLUMAÐURTNN Á HVOLSVELLI ónir milli ára. Þrátt fyrir samdrátt í rekstri fyrirtækisins eykst hagnað- urinn um 73%, í 76 miUjónir króna, og skýrist það m.a. af jákvæðum viðsnúningi í fjármagnsliðutn að upphæð 50 milljónir króna. Kögun hf. hefur þróað og sett á markað tengibúnað sem vinnur í webMethods, samþættingarum- hverfi fyrir rafræn viðskipti. Tengi- búnaður þessi hefur einkum verið markaðssettur í Evrópu í gegnum söluleiðir webMethods. Tengibúnað- urinn hentar fyrirtækjum sem vilja tengja saman Navision-viðskipta- kerfl og önnur viðskiptakerfi (t.d. SAP) og leyfa þessum kerfum að skiptast á skjölum rafrænt. Á síðasta ári markaði Kögun þá stefnu að sækja inn á hinn vaxandi markað fyrir samþættingu upplýs- ingakerfa. Þróun og markaðssetn- ing á framangreindum tækjabúnaði er fyrsta skrefið í þeirri viðleitni og er þegar farin að skila félaginu tekj- um erlendis frá. Rekstraráætlun Kögunar fyrir seinni hluta yflrstandandi fjárhags- árs hefur nú verið endurskoðuð m.t.t. seinkunar á svokölluðu LINK- 16 verkefni sem félagið gerði á sín- um tíma samkomulag um við bandaríska stórfyrirtækið Raytheon Systems Corporations (nú Thales/Raytheon). Vegna seinkana á gerð LINK-16 má reikna með að heildartekjur lækki frá því sem upp- haflega var áætlað. 711 milljóna króna tap EJS - eftir samfelldan hagnað frá 1989 Eftir samfelldan hagnað frá árinu 1989 varð hallarekstur á EJS-sam- stæðunni á síðasta ári upp á tæp- lega 711 milljónir króna. Rekstrar- tekjur bæði samstæðunnar og móð- urfélagsins drógust saman um tæp 17%, Hugar um 11% og tekjur EJS International námu einungis 29 milljónum króna á árinu. Eins og kunnugt er er EJS í beinni sam- UPPBOÐ Uppboð munu byrja á skrifstofu embættisins að Skógarhlíð 6, Reykjavík, sem hér segir á eftir-farandi eignum: Gyðufell 6, 0403, 3ja herb. íbúð á 4. hæð t.h. m.m., Reykjavík, þingl. eig. Ægir fsleifsson, gerðarbeiðendur Gyðufell 6, húsfélag, og íbúðalána-sjóður, mánudaginn 3. júní 2002, kl. 15.00. Starengi 32, 0201, 94,9 fm 4ra herb. Vélbáturinn Geysir RE-82, skipaskrár-númer 0012, ásamt öllu fylgifé, svo sem veiðarfærum, þingl. eig. V.H.við-skipti ehf., gerðarbeiðendur Axel Kristjánsson, Landsbanki íslands hf., höfuðst., og Landssmiðjan hf., mánu-daginn 3. júní 2002, kl. 10.00. SÝSLUMAÐURINN 1 REYKJAVÍK UPPBOÐ Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum verður háð á þeim sjálf-um sem hér segir: íbúð á 2. hæð t.v. m.m., Reykjavík, þingl. eig. Ragna Júlíusdóttir, gerðar-beiðendur íbúðalánasjóður, Jón Ólafs-son og Tollstjóraembættið, mánudag-inn 3. júní 2002, kl. 11.30. Torfufell 23, 0303, 3ja herb. íbúð á 3. hæð t.h. m.m., Reykjavík, þingl. eig. Elísabet Sigfriðsdóttir, gerðarbeið-endur fbúðalánasjóður og Sparisjóður Rvíkur og nágr., útib., mánudaginn 3. júní 2002, kl. 15.30. Tungusel 3, 0302, 3ja herb. íbúð á 3. hæð, Reykjavík, þingl. eig. Hrafnhild-ur G. Stefánsdóttir, gerðarbeiðandi Glitnir hf., mánudaginn 3. júní 2002, kl. 16.00. Flétturimi 32, 0201,110,4 fm íbúð á 2. hæð m.m. og bílskúr 05-0103 ásamt geymslu, merkt 0105, Reykjavík, þingl. eig. Oddný Björgvinsdóttir, gerðarbeiðendur Húsasmiðjan hf. og Landsbanki íslands hf., höfuðst., mánudaginn 3. júní 2002, kl. 11.00. Pórufell 18, 0202, 2ja herb. íbúð á 2. hæð í miðju m.m., Reykjavík, þingl. eig. Kristinn Sigurðsson, gerðarbeið-andi Tollstjóraembættið, mánudaginn 3. júní 2002, kl. 14.30. SÝSLUMAÐURINN í REYKJAVÍK Tap samstæöunnar /' frétt frá EJS kemur fram aö gjaldþrot dóttur- og hlutdeildarfélaga skýri um þaö bil 300 milljónir króna af taþi samstæðunnar. keppni við AcoTæknival, sem skil- aði mettapi á síðasta ári, þannig að ljóst er að undanfarnir mánuðir hafa verið tölvugeiranum gríðar- lega erfiðir. Ejármagnskostnaður EJS var um 165 milljónir króna og þar af var gengistap u.þ.b. 100 milhónir. Til samanburðar voru fjármagnsgjöldin árið 2000 einungis 2 miUjónir króna. í frétt frá EJS kemur fram að gjaldþrot dóttur- og hlutdeildarfé- laga skýri um það bil 300 milh'ónir króna af tapi samstæðunnar. Aðrar afskrifaðar kröfur samstæðunnar Miðvikudaginn 5. júní næstkomandi fýlgir DV blaöaukinn Hús og garðar - glæsilegur blaöauki um húsið, garðinn, viðhald þeirra og umhirðu. Auglýsendur, athugið aö síðasti skiladagur auglýsinga er föstudagurinn 31. maí næstkomandi. Auglýsingadeild 550 5720 vegna erlendra og innlendra við- skiptavina nemi yfir 100 milh'ónum króna á árinu. Eftir standi um það bil 200 milljóna tap af eiginlegum rekstri samstæðunnar. „Stjórn félagsins hefur brugðist við þessum áfóllum með skipulags- breytingum á samstæðunni sjálfri og einstökum félögum með það fyr- ir augum að ná fram skilvirkari stjórnun og ábyrgðarskiptingu, skýrari sýn á markaðinn og aukinni áherslu á útflutning hugbúnaðar," segir í frétt EJS. Samdráttur á fyrstu tveimur mánuðum ársins Heildarvelta í hagkerfinu sam- kvæmt virðisaukaskattskýrslum var 187 milljarðar króna á fyrstu tveimur mánuðum þessa árs en var 164 núllj- arðar á fyrstu tveimur mánuðum síð- asta árs samkvæmt tölum sem Þjóð- hagsstofnun birti á þriðjudag. Þrátt fyrir þessa aukningu er um raunsam- drátt að ræða, að því er fram kom í Morgunkorni íslandsbanka í gær. Þar segir að veltuaukningin á milli ára sé ríflega 14% og megi skýra hana að mestu með hækkun á meðalverði erlendra gjaldmiðla og aukinni inn- lendri verðbólgu. Meðalverð erlendra gjaldmiðla hækkaði um ríflega 14% á tímabilinu og skýrir það hluta af vext- inum í tekjum af flskveiðum og vinnslu, sem og tekjum af framleiðslu málma og tekjum annarra útflutnings- greina. Heildarveltan í smásölu (án bensíns og bílasölu) jókst um tæplega 9% frá fyrstu tveimur mánuðunum í fyrra til sama tímabils í ár. Á sama tímabili hækkaði verð á vörum í vísitölu neysluverðs (án bens- íns og bifreiða) um nær 15% og því nam raunsamdrátturinn í greininni um 6%. í umboðsverslun var einnig raunsamdráttur ef miðað er við hækkun á meðalverði erlendra gjald- miðla. Sömu sögu má segja um bygg- ingariðnaðinn. Af þessu má því draga þá ályktun að innlend eftirspurn, þ.e.a.s. einkaneysla og fjárfesting, hafi dregist saman að raunvirði á þessu tímabili. Innflutningur fylgdi sömu þróun en útflutningur jókst. Þetta helst vmmamm ta^i HEILDARVIÐSKIPTI ' Hlutabréf 3.868 m.kr. 1 1.653 m.kr. ] j Húsbréf 805m.kr. \ MEST ViÐSKIPTI i 0Jarðboranir 400 m.kr. @ Síldarvinnslan 212 m.kr. ; i Q Eimskip 165m.kr. 1 MESTA HÆKKUN ;QÞormóður rammi- Sæberg 6,7% iQSR-Mjöl 3,3% ; 0 Húsasmiðjan i MESTA LÆKKUN 2,8% i ÍQfÚf 4,0% ; QAIþýðubankinn 2,1% i QOssur ÚRVALSVÍSITALAN 1,9% , 1.286stig i ; - Breyting O "0-26% ; Bandaríkin: Tekjur heimilanna jukust um 0,3% Tekjur bandarískra heimila juk- ust um 0,3% milli mánaða i aprU og var sú niðuígtaða í takt við vænt- ingar markaðsaðila. Tekjuaukning- in er einkum studd af auknum bóta- greiðslum en vöxtur launa nam að- eins 0,1%. Tekjur hafa aukist um 3,1% milli ára. Einkaneysla jókst um 0,5% milli mánaðal(búist var við 0,7% aukn- ingu) en vöxtur einkaneyslu hefur verið nokkuð sveiflukenndur síð- ustu mánuðina. Kaup á varanlegum neysluvörum jukust um 1,4% í apr- II sem orsakast einkum af lágu vaxtastigi í landinu. Kaup á nauð- synjavörum jukust um 0,8%, eink- um vegna hækkunar á bensín- og matvöruverði. Aukning fjár sem varið var til þjónustu nam hins veg- ar aðeins um 0,2% milli mánaða og hefur töluvert dregið úr vexti í þeim geira á síðustu mánuðum. Þessar niðurstöður eru í sam- ræmi við aðrar niðurstöður úr hag- kerfinu sem benda til þess að upp- sveiflan verði með hægara móti í Bandarikjunum. Bláa lónið með nýja andlitslínu Blue Lagoon Iceland hefur nú þróað nýja náttúrulega andlitslínu, Balance Geothermal Care. Þetta er fyrsta andlitslínan frá félaginu en fyrir eru til tvær línur frá sama framleiðanda, þ.e. bað- og spa-lína og meðferðarllna. Fram kemur hjá Bláa lóninu að vörurnar henti öll- um húðgerðum en hafl þó sérstak- lega góð áhrif á viðkvæma húð og húð sem sé í ójafnvægi. Vörurnar eru ofnæmisprófaðar, litar- og ilm- efnalausar og eru árangur 10 ára þróunarstarfs og rannsókna á áhrif- um Bláa lónsins á húðina. Balance Geothermal Care-andlits- línan grundvallast á náttúrulegum efnum Bláa lónsins og samanstend- ur af þremur vörutegundum: and- litshreinsi, rakakremi og næringar- kremi. Vörurnar fást í Heilsulind- inni Bláa lóninu, Islandica í Flug- stöð Leifs Eiríkssonar, Hagkaupum í Smáralind, Lyfju, Lágmúla, Lauga- vegi, Smáratorgi og Smáralind, Lyf & heilsu, Austurstræti og Kringl- unni, og Lyf & heilsu, Hafnarstræt.i Akureyri. I^wl'l 30. 0S. 2002U. 9J5 l»lKan. dollar B33rjömkkr. Norskkr Sanskkr. 3 Sviss. franki | • |Jap.yen dJECU SDR KAUP 91,600 134,240 59,590 11,5360 11,5400 9,4180 58,4400 0,7381 85,7078 92,070 134,920 59,960 11,5990 11,6040 9,4700 58,7600 0,7425 86,2229 118,0500 118,7600

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.