Dagblaðið Vísir - DV - 30.05.2002, Blaðsíða 16

Dagblaðið Vísir - DV - 30.05.2002, Blaðsíða 16
FIMMTUDAGUR 30. MAÍ 2002 Útgáfufélag: Útgáfufélagiö DV ehf. Framkvaimdastjóri: Hjalti Jónsson Aðalritstjóri: Óli Björn Kárason Ritstjóri: Sigmundur Ernir Rúnarsson Aöstoðarritstjóri: Jonas Haraldsson Ritstjðrn, skrifstofur, auglýsingar, smáauglýsingar, blaöaafgreiösla, áskrift: Skaftahlið 24,105 Rvik, síml: 550 5000 Fax: Auglýsingar: 550 5727 - Ritstjóm: 550 5020 - A6rar deildir: 550 5999 Ritstjórn: ritstjorn@dv.is - Auglýsingar: auglysingar@dv.is. - Dreifing: dreifing@dv.is Akureyri: Kaupvangsstræti 1, sími: 462 5000, fax: 462 5001 Satnlng og umbrot: Útgáfufélagiö DV ehf. Plötugerð og prentun: Árvakur hf. DV áskilur sér rétt til aö birta aðsent efni blaösins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. DV greiöir ekki viðmælendum fyrir viötöl við þá eða fyrir myndbirtingar af þeim. Pútín og Nató Líklega verður gamansemi Vladimírs Pútíns, forseta Rússlands, lengi minnst þar sem hann sat með helstu leið- togum Atlantshafsbandalagsins á mikilvægum fundi þess á ítalíu í fyrradag. Þar var til umræðu nýtt og sögulegt samstarfsráð Natós og Rússlands og lagði Pútín til nafn- gift á ráðið, að því er virtist í fullri alvöru. Hann kvaðst ekki geta bent á betra nafn en Sovét, sem er rússneska og þýðir ráð. Menn litu á Pútín í forundran en áttuðu sig fljótt á fyndninni. Það er tímanna tákn að þessa dagana gantist menn með samskipti gömlu Sovétríkjanna og Atlantshafsbandalags- ins. Leiðtogar mestu hervelda heims hafa söguna í flimt- ingum og segja hverjir öðrum brandara um leið og þeir skrifa undir samkomulag sem markar ekki aðeins mikil- væg þáttaskil í seinni tíma sögu heldur lýsir i reyndinni lokunum á löngu og köldu stríði. Vladimír Pútín hefur á síðustu misserum stigið skrefið sem fyrirrennari hans hikaði við. Hann er kominn réttu megin striksins. Ekkert lýsir betur þeim breytingum sem orðið hafa á stjórnmálum heimsins á síðustu fimmtán árum en sæta- skipanin á leiðtogafundinum í Róm. Þar sat forseti Rúss- lands sem jafningi og samverkamaður helstu leiðtoga Vesturlanda þar sem brugðist var við þeim ógnum við frið og öryggi sem nú steðja helst að saklausum borgurum um heim allan. Fyrir áratug hefði þessi sætaskipan þótt með öllu vera óraunhæf. í því ljósi sést hversu mikil þáttaskil eru að verða í alþjóðastjórnmálum. Því hefur verið haldið fram af stjórnmálamönnum og fréttaskýrendum að Atlantshafsbandalagið eigi við tilvist- arvanda að stríða. Tilgangur Natós hafi orðið óljós í meira lagi og markmið þess hafi riðlast verulega eftir að höfuð- andstæðingur þess lagði niður sjálfan sig við sólarlag sið- ustu aldar. Þetta er að mörgu leyti rétt. Aðgerðalítill er sá hermaður sem á sér ekki óvin. Forvígismönnum Natós hefur hins vegar tekist það óvænta - og sumpart vegna að- stæðna - að verða sér úti um ný verkefni. Samstarfsráð Rússlands og Natós er eðlileg afleiðing af þeirri breyttu heimsmynd sem varð til við endalok Sovét- ríkjanna. Samstarfsráðið er rökrétt afleiðing af atburðun- um þann ellefta september á síðasta ári. Samstarfsráðið er vitnisburður um sigur lýðræðis yfir ofríki og kúgun. For- sætisráðherra Breta, Tony Blair, hefur bent á að með sam- starfsráðinu fái Rússland i fyrsta skipti stöðu sem fullgilt samstarfsríki með sama rétt og Nató-ríkin. Það sýnir best að nýr kafli sögunnar er að hefjast. Halldór í Landinu helga Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra lét verða af því að halda utan til ísraels og kynnast af eigin raun þvi raf- magnaða andrúmslofti sem þar ríkir á milli nágranna- þjóða. Efasemdum hafði verið lýst um tilgang ferðarinnar en Halldór hefur haldið sínu striki, rétt eins og hann hef- ur alltaf gert í ræðu og riti um málefni Miðausturlanda. Þar hefur Halldór skapað sér sérstöðu meðal stjórnmála- manna og talað án allrar tæpitungu um mikilvægi þess að Palestínumenn öðlist sjálfstæði nú þegar. Það er ekki sjálfgefið að málsmetandi stjórnmálamaður tali með þessum hætti. Miklu fremur hefur verið til siðs á meðal stjórnmálaleiðtoga á Vesturlöndum að fara í felur með skoðanir sínar á grimmd og voðaverkum ísraels- manna á heimastjórnarsvæðum Palestínumanna. Engin þjóð hefur brotið jafn marga samninga og ísraelsmenn gegn Palestínumönnum. Enginn stjórnarher hefur á seinni tímum framið jafn marga glæpi og ísraelsher. Hall- dór hefur bent á það. Einn fárra leiðtoga. Sigmundur Ernir I>V Skoðun Er f jölmenningarsamfé- lagið ójafnaðarsamfélag? Armann Jakobsson íslensjufræöingur Kjailari Nýlega sýndi könnun aö hérlend börn af asískum uppruna flosna gjarnan upp úr námi. Það er áhyggjuefni því að í ís- lensku samfélagi er góð menntun lykill að vel- gengni. Ef þetta ér rétt stefnir í ójöfnuð í samfélaginu og sá ójöfnuður er kynþáttalegur. Hann er líka óþarf- ur. Við vorum seinni til en grann- arnir að taka við innflytjendum, þeir eru hér miklu færri og við ætt- um að geta lært af mistökum ann- arra. Standa höllum fæti Innflytendur hljóta að standa höllum fæti i nýju samfélagi, ekki síst ef þeir kunna ekki mál nýja heimalandsins. íslendingum finnst erfitt að læra náskyld mál eins og dönsku og þýsku. Hvað má þá segja um asískar tungur þar sem mál- kerfið er gjörólíkt? Og eins eru indóevrópsk tungumál erfið fyrir þá sem alast upp við málkerfi Aust- urlanda fjær. Sá sem er alinn upp við asískt mál og lærir góða íslensku vinnur ekki minna afrek en að klífa Ever- estfjall. Eðli málsins samkvæmt er málanám þó auðveldara fyrir börn af asískum ættum sem flytja bráð- ung til Islands eða eru fædd hér. Hvers vegna flosna þau þá upp úr skólakerfinu? í fljótu bragði virðist líklegt að íslenskt skólakerfi sé erfiðara fyrir börn sem koma frá heimilum þar sem islenska er lítið töluð, þó að þau kunni hana sjálf og tali. Hér skiptir hvatningin frá heimilunum kannski öllu máli. Þó að asískir foreldrar vilji að börnin læri íslensku eiga þeir óhægt um vik ef þeir kunna málið ekki sæmi- lega sjáifir. Kennsla og uppeldi Eins og flest annað í fjölmenning- arsamfélaginu lýsir þetta ekki að- eins stöðu innflytjenda hér heldur einnig okkur sjáífum. í íslensku samfélagi er æ meiri ábyrgð varpað á skólakerfið. Nú er tekið að bera saman skóla eftir árangri nemenda á prófum. En er sá samanburður ef til vill varasamur? Þegar allt kem- ur til alls er sá árangur að óveru- legu leyti háður „gæðum" skólanna heldur „gæðum" heimila nemend- anna (á nútímamáli!). Þó að hægt sé að bera saman börn eftir uppruna snýst vandinn kannski ekki aðeins um innflytj- endur. Vissulega standa börn inn- flytjenda höllum fæti en það gera fleiri börn, sem erfiðara er að festa hendur á sem hópi. I nútímasamfé- lagi er ætlast til að skólakerfið beri ábyrgð á menntun nemenda en það ræður ekki við það verkefni og get- ur aldrei gert það. Nemendur þurfa líka veganesti að heiman sem er jafnmikilvægt á prófum og skóla- námið. Einsetning grunnskóla var mikil- væg. Hún snýst hins vegar ekki síst um það að börnin eigi samastað á vinnutíma foreldranna. Ef skólinn á að skipta máli þarf nú að huga að öðru og einkum því aö kennarar fái að sinna þeirri frumskyldu sinni að mennta. Kennarar geta ekki bæði menntað og tekið um leið að sér þær uppeldisskyldur sem áður hvildu á foreldrum. Að eyöa ójöfnuði Markmiðið á að vera að skóla- kerfið eyði ójöfnuði í samfélaginu. Enginn má sirja eftir. Jafn ljóst er þó að skólakerfið getur ekki leyst öll vandamál. Ábyrgðin á menntun barna er ekki síst foreldra þeirra og samfélagið verður því að koma til móts við þá foreldra sem standa höllum fæti, bæði innflytjendur og þá sem eiga erfitt um vik af öðrum orsökum. Það verður alltaf auðveld- ara og ódýrara en að leysa þau þjóðfélagsvandamál sem annars verða til. „Sá sem er alinn upp við asískt mál og lærir góða íslensku vinnur ekki minna afrek en að klífa Everestfjáll. Eðli málsins samkvæmt er málanám þó auðveld- ara fyrir börn af asískum œttum sem flytja bráðung til íslands eða eru fædd hér." - Á íslenskunámskeiði. Ummæli Margvíslegar línur brotnar „Hins vegar fer því víðs fjarri að úrslit sveitarstjórnarkosninganna hafi ekki þýðingu fyrir landsmálin, þó ekki væri fyrir annað en það að þeir leiðtogar sem sveitarsrjórnirn- ar skapa láta oft að sér kveða í landsmálunum. Um síöustu helgi voru brotnar margvíslegar línur í landsmálunum. Til að mynda ætti slæm útreið Vinstri grænna víða um landið að vekja flokkinn til um- hugsunar... Líkur hafa aukist á því að Frjálslyndir lifi fram yfir næsta kjörtímabil ... Úrslitin verða enn fremur að teljast fremur ánægjuleg fyrir Framsóknarflokkinn sem virðist hafa unnið sig upp úr þeirri kreppu sem hann var í fyrir ári síð- an - ef marka má skoðanakannan- ir. Tap fyrir Sjálfstæðisflokkinn í borginni var nær alltaf fyrirséð, þó munurinn hafi verið mun meiri en búist var við." Úr leiðara Viöskiptablaösins. Birtingarmyndir breyttrar heimsmyndar „Hver hefði trúað því fyrir örfá- um árum að Rússland yrði með ein- hverjum hætti aðili að Atlantshafs- bandalaginu? Alveg örugglega ekki Rússar sjálfir. Fátt sýnir betur breytta heimsmynd en það sam- komulag sem var undirritað í Róm ... Samhliða því er samningur Bandarikjanna og Rússlands um tvíhliða afvopnun með stðrfelldri fækkun kjarnaflauga sögulegur. Má með sanni segja að George W.'Bush sé - mörgum að óvörum - að skipa sér á bekk með helstu forsetum Bandaríkjanna í utanríkis- og ör- yggismálum." Eyþór Arnalds á heimasíöu sinni. Móður og sár í valnum „Sjálfstæðisflokk- urinn liggur móður og sár í valnum eftir afhroðið. Félags- hyggjufrakkinn fór flokknum illa og sáu kjósendur í gegnum tvískinnunginn og höfnuðu honum þrátt fyrir pen- ingaflóðið í auglýsingabaráttunni. Sjálfstæðisflokkurinn stormaði inn á miðjuna og taldi sig trúverðugan valkost við Reykjavíkurlistann með félagslegum yfirboðum. Árangur flokksins í ríkissrjórn talar hins vegar sínu máli um hið sanna eðli hans og hver man ekki eftir hrotta- skapnum í garð öryrkja þegar hinn frægi öryrkjadómur féll? En hverju skipta þessir sigrar félagshyggju- fólks þegar til lengri tíma er litið? Mjög miklu. Þeir gefa tðninn fyrir kosningarnar á næsta ári og gefa til kynna að sðknarfæri vinstrimanna séu mörg." Björgvin G. Sigurðsson í Málinu á Skjá einum. Titringur og spenna „Það er furðulegt að telja að úrslit þessara kosninga gefi tilefni til forspár um næstu alþingis- kosningar. Framboð Samfylkingar mun hvorki teljast trú- góður kostur fyrir kjósendur ef Ingibjargar Sólrúnar nýtur ekki við. En af þessum um- mælum [Össurar Skarphéðinssonar um að úrslitin sýni að Samfylking- in sé trúverðugri en VG i augum kjósenda] má ráða, að búast megi við titringi og spennu milli hreyf- inga á vinstri væng íslenskra srjórnmála, a.m.k. fram að næsta vori. Þá er spurning hvort slíkt hafi áhrif á samstarf innan R-listans." Jón Hákon Halldórsson á Frelsi.is verðugur,

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.