Dagblaðið Vísir - DV - 05.12.2002, Blaðsíða 8

Dagblaðið Vísir - DV - 05.12.2002, Blaðsíða 8
FIMMTUDAGUR 5. DESEMBER 2002 Fréttir JOV Húsavík: Hálsmixtúra úr fjallagrösum Iðnaðar- og viðskiptaráðherra ræsti í gærmorgun framleiðslu á hálsmixt- úru úr islenskum fjallagrösum í höfuð- stöðvum Búbótar ehf. að Héðinsbraut 4 á Húsavík. Við sama tækifæri var formlega kynnt ný framleiðslulína fyrirtækisins íslenskra fjallagrasa ehf. og undirritað- ur samstarfssamningur við fyrirtækið Búbót á Húsavík. Að baki framleiðsl- unni standa lyfja- og heilsuvörufyrir- tækið Líf hf. og líftæknifyrirtækið Prokaria hf. Liðlega tíu ára vinna lá að baki, við rannsóknir og þróun á ís- lenskum fjallagrösum, virkni þeirra og vöruþróun áður en framleiðslan fór í fullan gang. Þær rannsóknir eru nú unnar í samvinnu við eitt af stærstu lyfjafyrirtækjum heims. Meira en 400 apótek í Eystrasalts- ríkjunum bjóða nú upp á vörur ís- lenskra fjallagrasa. Auk markaðsstarfs þar er nú að hefjast markaðssetning á Norðurlöndum, Þýskalandi, Bretlandi og Póllandi. Fjallagrösin eru tínd af bændum um allt land en þó mest á Melrakkasléttu og á Vestfjörðum. Fjallagrösin eru mul- in á Bíldudal en framleiðsla á afurðum fer fram víða um land. T.d. er fjalla- grasasnafs framleiddur í Borgarnesi. Gert er ráð fyrir umtalsverðri aukn- ingu á framleiðslu með nýjum mörkuð- um, sem hefur aukna atvinnusköpun á landsbyggðinni í för með sér. -NH Olíufélögin með hagnað umfram væntingar: Stríðsálag á olíu á bil- inu 5 til 7 dollarar á fat I Gengishreyfmgar og styrking krón- unnar gagnvart Bandaríkjadollar hafa spilað töluvert stærra hlutverk í af- komu olíufélaganna en gert var ráð fyr- ir í upphafi árs. Tekist hefur að halda kostnaði við reksturinn niðri hjá öllum olíufélögunum og í samræmi við það sem stefnt var að þegar áætlanir voru gerðar fyrir árið. Árshlutareikningur Skeh'ungs er samstæðureikningur sem tekur til Skeljungs og dótturfélaganna Hans Petersens og Bensínorkunnar. Rekstrartekjur Skeljungs og dótturfé- laga voru 4.229 milljónir króna á þriðja ársfjórðungi 2002 og kostnaðarverð seldra vara 3.104 milljónir króna. Hagn- aður að teknu tilliti til skatta var 379 milh'ónir króna á þriðja ársfjórðungi en var 394 milljónir króna á öðrum árs- fjórðungi. Hagnaður fyrstu níu mánuði ársins nam 974 milljónum króna sáman- borið við 402 milljóna króna hagnað á sama tímabili árið áður. Hér ræður mestu viðsnúningur fjármagnsliða þar sem styrking krónu gagnvart erlendum myntum, og þá sérstaklega dollar, skilar félaginu umtalsverðum gengishagnaði. Eiginfjárhlutfall samstæðunnar var 44,2% 30. september sl. en var 36,1% á sama tíma árið áður. Það sem af er ár- inu 2002 hefur félagið fjárfest I kaupum umfram sölu í eignarhlutum í öðrum fé- lögum fyrir 1.281 miUjón króna. „Sala er i nokkru samræmi við það sem stefnt var að, en það eru fyrst og fremst þessar fjármunatekjur sem eru í Olía tll landsmanna Töluverðar hækkanir hafa veriö á verði hráolíu erlendis síðustu vikuna og er verðið á fati afhráolfu um 25 dollarar. Hækkunin nemur rúmlega 10% frá því er verðið var lægst í nóvembermánuöi og er líklegt að aukin spenna fyrir botni Miðjarðarhafs hafi haft áhrif á verðlagsþróunina síðustu daga. takt við það sem reiknað var með, jafn- vel ívið meiri. Við erum með jákvæðar fjármunatekjur upp á 556 milljónir króna, á móti 621 milljón króna í mínus árið 2001. Þetta er viðsnúningur upp á 1.100 milhónir króna. Við erum þokka- lega sáttir við það hver hagnaður félags- ins er fyrir fjármunatekjur og fjár- OIP verður haldið laugardaginn 7. desember kl. 13.30 í húsnæði Vöku hf. að Eldshöfða 6. Svæðið verður opnað kl. 11.00. Þar verða meðal annars eftirfarandi bílar og tæki boðin upp: LandiniGhibliDTIOO Toyota Avensis Opel Astra Nissan Patrol VW-Golf Toyota Corolla Toyota Corolla MMC Pajero V Suzuki Baleno Wagon Honda CRV Renauit Kangoo Opel Astra Caravan Opel Corsa Swing Chervolet K2500 MMC Pajero VWGolf VWGolf M.Benz 300DT Ford Econoline Afkoma fyrirtækja Flmmtl hlutl magnsgjöld," segir Kristinn Björnsson, forstjóri Skeh'ungs. Stríðsálag á olíu? Töluverðar hækkanir hafa verið á verði hráolíu erlendis síðustu vikuna og er verðið á fati af hráolíu um 25 dollar- ar. Hækkunin nemur rúmlega 10% frá því er verðið var lægst í nóvembermán- uði og er líklegt að aukin spenna fyrir botni Miðjarðarhafs hafi haft áhrif á verðlagsþróunina síðustu daga. Þannig má segja að stríðsálag sé að byggjast upp aftur og það liggi á bilinu 5 til 7 doll- arar á fat. Þær miklu lækkanir sem voru á hráolíuverði i októbermánuði skiluðu sér til neytenda hér á landi í formi lækkaðs bensínverðs. Ólíklegt má telja að þessi hækkun á hráolíu orsaki hækkun á bensín- verði hérlendis nema_______ __ frekari hækkanir verði á hráolíu. Kristinn Björnsson segir að við samninga um kaup á olíuvörum geri Skeh'ungur samninga fyrir eitt ár í senn, ekki sé varlegt að gera þá til lengri tíma, og þá er samið um þetta fasta álag sem komi ofan á skráninguna í Rotterdam. Næsti fundir OPEC-ríkjanna (samtök oliusöluríkja) verður hald- inn í Vínarborg 12. desember nk. Verður eitthvað að frétta af þeim fundi til hagsbóta fyrir íslensku ol- íufélögin? „Þetta er yfirleitt ekki hallelúja- samkoma. Það er hins vegar skond- ið að það samstarf sem þessi lönd hafa yrði talið bullandi ólöglegt inn- an aðildarlandanna af hálfu sam- keppnisstofnana. Ákvörðun um að minnka framleiðsu gæti haft áhrif til skamms tíma á olíuverð. Það er því ekki að vænta stórra tíðinda, hvorki fyrir oliufélögin eða viö- skiptavini þeirra." Eignir Kers metnar á 23,8 milljaröa króna Hreinar rekstrartekjur Kers (áður 01- íufélagið) á þriðja ársfjórðungi nema 1.375 milhónum króna. Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsgjöld nemur 474 milljónum króna og hagnaður fyrir skatta 457 milhonum króna. Rekstrar- tekjur samstæðunnar nema 11.899 milh'- ónum króna á tímabilinu sem er 469 milljónum króna lægri fjárhæð en fyrir sama tímabil á fyrra ári en þá voru rekstrartekjur 12.368 milh'ónir króna. Rekstrargjöld án afskrifta fyrir fyrstu sex mánuði ársins nema 2.603 mwjón- um króna sem er um 176 milljónum króna hærri fjárhæð en fyrir sama tímabil á fyrra ári. Þetta er í takt við verðlagsþróun á tímabilinu þegar tekið hefur verið tillit til þeirra liða sem hækka verulega umfram verðbólgu en þar ber hæst hækkun á afskrifuðum töpuðum kröfum. FjármagnsUðir eru já- kvæðir um 827 milljónir króna á tíma- bilinu en voru neikvæðir um 899 millj- ónir króna fyrir sama tímabil á fyrra ári. Þetta er verulegur viðsnúningur og ræður þar mestu hagstæð gengisþróun sem skilar félaginu umtalsverðum geng- ishagnaði á þessu ári. Hagnaður sam- stæðunnar eftir að tekið hefur verið til- lit til skatta er 1.232 milh'ónir króna fyr- ir tímabilið, samsvarandi tala fyrir fyrra ár nemur 485 milljónum króna í hagnað. Heildareignir Kers og dótturfé- laga voru þann 30. september 23.810 milljónir króna og hafa hækkað um 4.826 milljónir króna frá áramótum. Endanleg afkoma ársins mun ráðast af þróun í gengis- _______________málum það sem eftir lifir árs, á- standi í heimsmálum og þróun í efna- hagsmálum innanlands. Samstæða Olíufélagsins ehf. sam- anstendur af Olíufélaginu ehf. og dóttur- félagi þess, Olíudreifingu ehf. Rekstrar- tekjur Olíufélagsins á tímabilinu janúar til september 2002 voru 11.899 milh'ónir króna og eldsneytissala Olíufelagsins fyrstu 9 mánuði þessa árs var 249.157 þús. lítrar sem er 8,3% aukning á miILi ára. Ástæða þessarar söluaukningar er fyrst og fremst aukin sala á olíu til fiski- skipa en önnur eldsneytissala var svip- uð á milli ára fyrir utan sölu á flugvéla- eldsneyti sem dróst verulega saman. Fjármagnsgjöld Olís 766 milljórtir króna Hagnaður Olíuverzlunar Islands hf. - Olís og dótturfélagsins Nafta ehf. eftir skatta fyrstu niu mánuði ársins varð 1.054 milhónir króna, en var á sama tímabili í fyrra 112 mOhonir króna. Hagnaður fyrir afskriftir og fjár- magnsliði nam 891 milljón króna, sam- anborið við 1.000 milljónir fyrstu níu mánuði ársins 2001, sem er 9,7% af rekstrartekjum, á móti 10,4% á sama tímabili í fyrra. Á þriðja ársfjórðungi var hagnaður eftir skatta 280 milljónir króna, en hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði 382 milljónir eða 11,5%, en var á öðrum ársfjórðungi 249 milljónir eða 8,2%. Dótturfélagið Nafta ehf. er að fullu í eigu Olís, enginn rekstur er í fé- laginu og eingöngu haldið þar utan um eignarhluti í sjávarútvegsfyrirtækjum. Rekstur Olís á tímabilinu einkenndist af miklum sveiflum á gengi íslensku krón- unnar og nam gengishagnaður 590 milh'- ónum króna og hreinar fjármagnstekjur voru 567 milh'ónir króna, en fyrstu níu mánuði ársins 2001 voru hrein fjár- magnsgjöld 766 milljónir, sem er 1.333 milljóna króna viðsnúningur. -GG

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.