AvangnâmioK - 01.06.1952, Page 15

AvangnâmioK - 01.06.1952, Page 15
AVANGNAMIOK' 99 uvdlut tamaisa. nerissat tapertagssånik ovotut pitsautigissoKångilaK. tåssanTput ¦miagssat, imuk månigdlo, tåssa- me merKap ineriartortup timåta ajorssautigissai. uvdlume Ovo su- jugdliusavat! OVOM/iniNE nuteit puilavfiut A/S Dr. Wander, Fredcriksundsvej 378, Brønshøj. kannik pingitsailineKardlutik studiekredseKartitau- ssarput (KåumarsarneKautigssamingnik atautsimitine- Kartarput) sujunertaralugo Marxip Engelsip Staliniv- ^1° agdlagainik iliniarnigssaK. atuartitsissutdlo mér- ^at ilungersortitarissarpait „pionerer"nut (maligag- Ssiuissunut), tåssa kommunistinut inusugtunut mér- Kat avdlamik isumaerutitdlugit nålagauvfingmut kom- ^unistiussumut nålagdluinartugssångortitsiniartunut, ]långutiniardlugit, mérKat taimailerunik nangmineK a- ngajorKåtik agdlåt kalerriutalisangmatigik. uvagutdle kamagtaraluaKaluta KanoK ilioriarfig- SSaKartånginerput isumagssarsiorfigTnalersimavarput agdlåt nangmineK inoKutivtalo inunerput ånåisaga- Uaruvtiguiflnit avdlatut ajornaKingmat avssaKutar- SsUaK tåuna saviminerssuartut itoK pitarniarumavdlu- git. Jaroslaviuna isumatårtoK Kimugtuitsunik tigdlig- UtTiavdlune. (Jaroslav Kimugtuitsut kaligtartuånik i- §erdlatitsissartuvoK uvangalo Kimugtuitsut ingerdla- erånik sianigingnigtuvunga). Kimånigssavtinutdle vKutigssarput atausInaugunarpoK tåssa igdloKarfiup Aschip kigdleKarfingmit kilometerisut mardlugtut u- ngasigtigissup erKåne. Aschimit Kimugtuitsut avKU- teKarput erKaimanérutingajagsimassunik Selimut ty- skit nunåta kitåtungåne Amerikamiut najugarissånut atassunik. akerKanik Czekoslovakiemut isertoKarniarumår- nigsså kommunistit akornutigssaKartiniarsimavåt. Ki- mugtuitsut avKutaisa Aschime nikitautaisa isuata igdluatungå centimeterit Kulit migssiliordlugit ilung- mut najungarneKarsimavoK — Kimugtuitsut tyskit nunåta tungånit aggersugssat avKutimingnit igdlikar- nigssånut nåmagtoK. uvagutdle isumaliorsimavugut Kimugtuitsut nalunaeKiitap akiineranut 100 kilomete- risut siikåssuseKartikuvtigik Kimugtuitsut agssakå- ssuinut avKutit tåuko inigssamingnut ikutitisanasu- galugit. aulajangerpugut Kimugtuitsut Chebimit Aschi- mut ingerdlassartut uvdlup Kereata kingorna tamai- sa inungnik usissartut tigdligkumavdlugit, kisiåne tå- ssa Jaroslav oKalugpalårtlnåsavara KanoK iliordlu- ta pisimanivtinik: „Chebimit Aschimut ingerdlanigssaK uvdlorme atauslnarme piumavdlugo Kimugtuitsut kaligtartuisa ingerdlatitsissorissartagåt akuerssisiniarssuartariaKar- para taorserumavdlugo. pasitsagtinagulume akuerssi- sipara. måna Kimåniarnigssavtinut uvdlut mardluk piv- figssarilerpagut piarérsarfigssarisavdlugit. mardlungortume uvdlåkut — tåssa 11. septem- ber 1951-me — nuliara atuarfingmut oKariartortitsi- vok mémagut nåparsimagamik atuariartorsinåungi- katdlartut. nuliagut nalunaerfigerérsimavagut Kimug- tuitsut unigtarfine åssigmgitsune unfngarKuvdlugit Kimugtuitsutdlo Kamutitainut atautsimornatik ikissar- Kuvdlugit — pasitsagtitserKungikaluarnermit. kisiånili- me avdlamik ilisimassaKångitdlat taimågdlåt Kimug- tuitsunut ukuniingarpiaK ilaunigssamingnik. ajutusa- galuaruvta tåukua KanoK iliorniarnivtinik sianigissa- Kånginerat pivdlugo imaKa parnaerussat katerssugau- ssarfiånut pinigssaraluånit ånåusinåusagaluaravtigik. Aschip tungåne Kimugtuitsut unigtarfiånit Fran- v&P^ A/S Jensen & Møller Dronningens- gade'i73-77 København K. Danmarkime kiksit piumaneKarnerpdt

x

AvangnâmioK

Direct Links

If you want to link to this newspaper/magazine, please use these links:

Link to this newspaper/magazine: AvangnâmioK
https://timarit.is/publication/5

Link to this issue:

Link to this page:

Link to this article:

Please do not link directly to images or PDFs on Timarit.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.