Dagblaðið - 25.08.1979, Blaðsíða 21

Dagblaðið - 25.08.1979, Blaðsíða 21
DAGBLADIÐ. LAUGÁkDAGÚR 25. ÁGÚST 1979. . (21 ^?5«r>vrTcjtVti- í King Feátures Syndicate, Inc., 1978. Wortd rigMs""reser«d. ~*~ © BULLS | J-2Z VESALÍNGS Ég vona að þú sért ekki svangur. Ég var búin að eyða öllum peningunum áður en ég fann matvæladeildina. SI&kkvHid Reykjevik: Lðgreglan 'sími II166. slökkvilið 'og sjúkrabifreið simi 11100. SeRjamemas: Lögreglan simi I84SS, slökkvilið og sjúkrabifreiö sími 11100. Kopavogun Lögreglan simi 41200. slökkvilið og sjúkrabifreiðsimi 11100. Hafnarfjörður: Lögreglan simi 51166. slökkvilið ogj sjúkrabifreið sími 51100. Kefievik: Lögreglan simi 3333, síökkviliðið sími': 2222 og sjúkrabifreið sr'mi 3333 og I simum sjúkra- hussins 1400.1401 og 1138. 'Vestmannaayjar LÓgreglan sjmi 1666, slökkviíiðið simi 1160, sjúkrahúsiö.simi 1955.' Akuroyri: Logreglan símar 23222, 23223 og 23224. slökkviliðið og sjúkrabifreið simi 22222. Apótek Kvöld-, nætur- og helgidagavarzla apótekanna vikuna 24.-30. ágúst er I Ingólfs Apóteki og Laugar- ncsapotcki. t>aö apótek sem fyrr et neínt annast eitt j'vörzluna frá kl. 22 að kvöldi til kl. 9 að morgni virka daga en til kl. 10 á sunnudögum, helgidögum og al- mennum fridögum. Upplýsingar um læknis- og lyfja- búðaþjónustu eru Refnar í simsvara 18888. Hírnari'jcuðúr Hafnarfjaroarapótek og Norðurbæjarapötek eru opm ð virkum dögum frá kl. 9-18.30 og til skiptis annan hvern laugardagkl. I0-I3ogsunnudagkl. 10-12. Upp- lýsingar eru veittar i simsvara 51600. 'Akureyrerapðtek og Sljömuapotek, ' Alúíeyít Virka daga er opið i þessum apðtekum á oþnunartíma búða. Apötekin skiptast i sfna vikuna hvort að sinna kvöld-, nætur- og helgidagavörzlu. Á kvöldin er opið í þvi apóteki sem ser urrf'þessa vörzlu, til kl. 19 og frá 21-22. Á helgidögum er opið frá kl. 1112, 15-16 ogí 20-21. Á öðrum timum er lyfjafræðingur á bakvakt, Upplýsingarerugefnarlsima 22445. • Apótek Keflavíkur. Öþið virka daga tl. 'ílV almenna fridaga kl. 13 -15,laugardagafrikl. 10-12. " Apótek Veetmannaeyia. Opið virka daga frá kl. 9 , 18. Lokað i hadeginu milli kl. 12.30 og 14: \ H e i I suga&zl'a;: cSlmi 81200. <¦ S)úkrab«reið: Reykjavik, Kópavogur og Seltjarnar nes, simi 11100, Hafnarfjðrður, slmi 51100, Keflavik simi 1110, Vestmannaeyjar, slmi 1955, Akureyri, slmi' 22222. Tannueknavakt er i Heilsuverndarstöðinni við. Barónsstíg alla' laugardaga og sunnudaga k|. 17-18. Sími 22411. •"* *«tSeicii«i* Reykjavik—Kópavogur-Serljamamea. Degvakc Kl. 817 manudaga — föstudaga, ef ekki I illæst » heimilislækni, simi 11510. Kvðld- og nætur- vakt: Kl. 17-08, mánudaga — fímmtudaga, simii 21230. Á laugardögum og helgidögum eru læknastofur lokaðar, en læknir er til viðtals á göngudeild Land- spitalans, simi 21230. ' Upplýsingar um lækna- og lyfjabúoaþjðnustu eru gefnar í simsvara 18888. v Hafnartjörour. DagvakL Ef'ckki næs.t i heimilis lækni: Upplýsingar um næturvaktir lækna eru . slokk v istoðin n i í sima 51100. Akureyri. Dagvakt er frá kl. 8-17 i Læknamið miðstöðinni í sima 22311. Nartut- og hetghtega varzla frákl. 17-8. Upplýsingarhjátðgreglunniisima> 23222, slökkviliðinu i sima 22222 og Akur-j eyrarapóteki I sima 22445. \ Keftavik. Dagvakt Ef ekki næst i héimilislækni: JJpplýsingar hjá heilsugæzlustöðinni i sima 3360.' Simsvari i sama husi með upplýsingum um vaktir eftir. kl. 17. • ! Veetmannaeyjar. Neyðarvakt lækna I sima 1966. ¦ ^inn«r(9ars«j<? jMinningarkort Barnaspítala Hringsins • fdst ð eftirtðldum stöðum: Landspitalanum, Bóka- verzlun tsafoldar, Þorsteinsbúö. Snorrabraut, Geysi , Aðalstræti, Vcsturbæjarapótcki, Garðsapðteki, Breid-: holtsapoteki, Kópavogsapoteki, Hialeitisapðteki h Austurverí, Ellingsen, Grandagarði, Bokaverzlun .i Snæbjarnar og hjá Jóhannesi Noröfjörð. IVhnningarkort sjúkrasjóos Iðnaðarmannafélagsins Serfossi fást á eftirtöldum stöðum: í Reykjavik, verzlunin ^erlon, Dunhaga 18, Bilasöiu Guðmundar, Bergþóru- gotu 3. Á Selfossi, Kaupfélagi Árnesinga, Kaupfélag-1 irr/ Hofn og á simstöðinni. t Hveragerði: Blómaskála | ' Páls Michelsen. Hrunamannahr., simstððinni Galta-1 \fcUi. Á RangarvðUum, Kaupfélaginu Þór, Hellu. Mtnningarkort Flugbjörgunarsveitarinnar \ Reykjávlk eru afgreidd hjá: Bðkabúð Braga, Lækjar-^ götu 2, Bókabúðinni Snerru, Þverholti, Mosfellssveit, Bókabúð Olivers Steins, Strandgðtu 31, Hafnatfirði, Amatörverzluninni, Laugavegi 55, Husgagnaverzlun Guðmundar, Hagkaupshúsinu. Hjá Sigurði, slmi, 12177, hjá Magnúsi, slmi 374J7, hjá Sigurði, slmi 34527, hji Stefáni, slmi 38392, hji Ingvari, slmi Í82056,hjá Páli, 35693, hjá Gustaf.simi 71416. 1 1 i ð I •z=T's^\j\^ S ijjW~ Hjónabands 1 ráðgjöf ]|M i g 3 o irifip ll-2if íí31»/ IALLI OG LÍIMA Jú, jú, hann segist elska mikið. Ti\ dæmis brennivln, póker, golf, stelpur ... Hvad segja stjörnurnar? Spáin gildir lyrir sunnudaginn 26. ágúst. (21. jan.—11. fabr.): Kf þíl átt I Aviturlejju ástaraambandi þa cr þetta rótti daKUrinn til afl blnda vnda a það, l'ú skcmmtir þcr vcl I kvtild ok sflknuðurinn vcrour minni. Vinsiuldir þlnar aukast. Sffi (20. febr"—20. man-J: Þú virðist vcra nokkuð niourdrcgin(n) ug þrvytt(ur). Rcyndu að veni mcira undir bvru lnfti og fara fyrr að sofa. Kinndu þér rðlcnt ok uppbyKKjándi tðmstundaKarnari. Hniturtnn (21. marr—20. aprl): Kf þO færð helmboð 1 kviild. þiKgou það. Rcyndu að drajja með þér ófram- færna manncskju. Hún mun mcta það við þijj seinna meir. Vcrtu ckki of harkaleg(ur) viðynKri manncskju. nlautið (21. aprii—21. maí): Þú ættir að ráðgera sumar- friið f daK.. sérstaklcga þo vf þú ætlar I langferð. t>ú hcfur ckki undan að nuefa I mannfagnaðí. Láttu það samt ckki bitna a fjðlskyldunni. Tvtburamir (22. maf—21. júnl): Ijúklu við eitt verk iður en þú byrjar á ððru iik áður en þtl fcrð eitthvað út. DSravinir munu cignast nýu gœludýr. Erfitt vcrður að temja það. Kn mcð þolinmæði mun það takast. Krabbinn (22. júni—23. júlí): Kinhver færir þér fréttir af gfimlum vini þinum og þær munu koma þer mjög á ðvart. Þú verður mjðg fegin(n) þegar þú kemst að raun um að þelta vorti tðmar ýkjur. Lfónið (24. júli—23. agúet): Uift fðlk kemur til með að njðta n.vrrar ok dýpri tilfinningar hvort til annars. Kini agnúínn sem virðist vera á þessu er að lfklega kemur einhver ðvænt I heimsðkn þegar þið viljið vera ein. Meyjan (24. átju»i—23. «ept.): Gætlu þín ð nýrri mann- eskju I kunningjahðpi þinum. Hún spyr alltof margra og persðnulegra spuminga. Það verður einhver bréyting á þlnum daglegu stðrfum. Vogin (24. Mpt.—23. okt.): Kinhver aðili af gagnstæða kyninu lofar þér einhverju sem svo *erður ekki staðið við. Taktu þessu með jafnaðargeði og lattu það ekki angra þig tteitt. Sporodrekinn (24. okt.—22. növ.): Það verður þér mikil freisting að eyðu of miklu i dag. Ástamalin standa i blöma og þtl verður kynnt(ur) fyrir einhverjum af Kagnstæða kyninu sem hafa mun niikil áhrif á þig. Bogmaourinn (23. nóv.—20. dea.): Porðastu að lenda I illdeilum i dag. Allt litur út fyrir að stormasamt verði I kringum þig og fjölskylduvrjur hefjist auðveldlega. Keyndu bara að hlæja að ðllu saman. Steingeitin (21. de».—20.Jan.): Gættu þess aðmissa ekki stj'örn i skapi þinu þvgar vinhver af gagnstæða kyninu striðir þer firlltið. Bjoddu heim til þin gomlum hressum" kunningjum. Spáin gildir fyrir manudaginn 27. ágúst. . | Vatnsberinn (2T. jan.—1». febr.): Þðr mun lciðast mcKnið af dcKinum. Um kvttldið munt þú fa skemmtileca hug- dcttu scm llfita mun upp a tilvcruna. Kramkvæmdu hugmyndir þlnar og rcyndu að hafa gaman af ðllu saman. nehamlr (20. febr.—20. merr): Þd færð ðvænlan gest I heimsökn. Þetta mun trufla þig I einhverju »em þú ert að gera. Uttu aðra hjílpa þír ef þú getiir. Hrúturinn (21. marr—20. eprit): FarAu velmeð heilsuna. Einhverra merkja um streitu gætir hjá þer. Þar sem þti þarft að koma mðrgum hugmyndum I framkvæmd og ert þrðttmikil(l) þá hættir þertil aðofreyna þig. A(m»liib»rn dagaina: Allt verður með rðlvgra mðti fyrri 'hluta ársins. en um mitt timabilio mun það breytast. Mlkils vvrður krafizt af þér og launin munu vvrða mikil. Þú. Ivndir ábyggilega I mðrgum ástarævintýrum þetta arið <>g vitthvert þvirra vvrður liklega varanlvgt. I (21. •pra—21. ntaQ: Einhverrar ðanægju gætir ð heimili þinu og veldur það þér mikluni leiðindum. Þér finnst fram hjá þér gengið þégar þér verður ekki boðið I einhverja veizlu. Seinna verður þd fegin(n) þvl. Tviburamir (22. mal—21. júnl): Ef þú «rt á ferðalagi, vertu viss um að allar áætlanir standist og gerðu ráð fyrir tbfum. Aðrir ættu að njðta hvlldardagsins með þvl að fara I gonguferð eða sínnatðmstundagamni. Krabbinn (22. júní—23. júll): Reyndu að komast hjá þvi að rökræða hlutina. Þér hættir til aðverða sjálfum(ri) þer ðsamkvæm(ur) ng lehda þvi I leiðinlegum deilum. Nýir kunningjar veita þér mesta ánægju. IjóniA (24. júlí—23. ágúet): Kltln mannvskja skapar einhver vandamal ð hcimili þinu. Þú ert venjulega mjðg ðnægð(ur) með heimili þitt og þvi er synd ef vinhvvr utanaðkomandi eyðileggur það. Meyjan (24. ágúet—23. sept.): Kkkert mun ganga eftir áætlun og þú verður slfellt fyrir tðfum og övæntir atburðir gerast I sifellu. Þú munt lenda f einstaklega skemmtilegum félagsskap. I kvðld og jafnvcl I ðstar- ævintýri. Vogbi (24. eept.— 23. okt.): Þú ert I vinstaklvga gððu skapi i dag og mjðg naskur (nðsk ) við allt sem þú tekur þðr fyrir hendur. Vinir þinir eiga erfitt með að fylgja þéreftir. > " Sportdrakinn (24. okt.—22. nóv.): Það mun verða erfitt að finna týndan hlut og allt verðu'r sett úr skorðum til að finna hann. Þii munt skemmta þér vel ef þú ferð ð skemmtistað f kvðld. Bogmaourinn (23. nóv.—20. de«.).- Einhver sem þú treystir mjög ð við framkvæmd ðkveðíns vcrkefnis bregzt þér. Þú kemst að þvi að þú getur vel gert það ein(n) OKJafnvcl bctureii meðlijálp. Staingeitin (21. daa.—20. j.n.): Þii þarft að vera mjög skilníngsrík(ur) við vin þinn sent er I ðstarsorg. Stjiirn- urnar eru þér hliðhollar og ðstalif þitt er mcð inikluiii blðma. Afmariiabam Hegeina: t'ú munt koma miklu I verk i ðr og fð umbun ¦¦.rka þinna. Einhver vandamál risa um miðbik tlrpabilsins en þú leysir úr þelm ð farsælan hðtt. Þú færð tækifæri til að fara I nijUg ðvenjulegt ferðalag. Heímséknartíini 't Borgarapftalnri: Mðnud.—fðstud. kl. 18.30--19.30: Uugard. — sunnud. kl. 13.30—14.30 bg 18.30—19. ¦ Heaeuverndaratöðin: Kl. 15—16 Og kl. 18.30 — 19.30. ____;-'¦. . -.¦ ^' , '¦>¦¦! Kírís—16og 19.30—"2Ö7 : leykjevikur Alla daga kl. 15.30— 16.30. oJ AUa daga kl. 15—16 og 18.30- 19.30. FI6kadaíd:AlladagakL15.30«tl6.30. , Undakoteerjftali Alla daga frð kl. 15—16 og 19-, 19.30. Bárnadeild kl. 14—18 alla daga. Gjörgæzlui lleild eftir samkomulagi. < Grariaaádald: Kl. 18.30—19.30 alla daga og kl. 13—' 17álaugard. ogsunnud. | HvHabandlA: Mánud,— fostud. kl. 19—1930> laugard. og sunnud. ð sama tima og kl. 15—16. " KopavogahaaH: Kftir umialiogkl. 15—17ðhelgum. dðgum. f Sofvangur, HefnerflfOt Mðnud. — laugard. U. 15— 16 og U. 19.30—20. Sunnudaga og aðra helgidaga klp í-15-16.30. Undepftaann: AUadagakl. 15— 16og 19—19.30. 'BatTUMpfamHrinoabia: Kl. 15-16alladaga. Sjukrahúsið Akureyrl: Alla daga U. 15—16 og 19— 19.30. Sjukrahúiíð Veetmannaeyjum: Alla daga U. 15—' |16og 19—19.30. 'lajukrahua Akraneee: Alla daga U. 15.30«-16 og .1»—19.30. „-*. HafnarbúolrAlladagafrdkl. 14-17 og 19-20. '• VHae»taða»pHaM: Alla daga frð kl. 15—16 og* 19.30—20. . '"'. ...... VbtheimMð VMeeatooum: Manudaga — laugar' ídagafrðU.20—21.Sunnudagafrðkl. 14—23. '., • ¦¦¦' á Söfnin Borgarbókasafn Reykjavíkun . Aðebuifn - Otlanadead Þingholtsstræti 29a, simij 12308. Mánud. til fðstud. U. 9—22, laugard. U.'9—\ 16 Lokeð á »ur,nudogum. Þingholtsstræti 27, slipi 27029. Opnunartimar I. sept. — 31. mal manud.^j föstud. kl. 9—22, liuaard. VI. 9—18, sunnudaga U-[ 1« 1».'—---------------'r' ¦ i «. ¦ \ BústaðeUrkju, simi 36270. Minud. -v jfðsttid.kl. 14-21, Uugfud.U. 13—16. 'vj 'S6»veimaeafn, Sólhcimuni 27, simi 36814. Mðnud.? 1 föstud. k1. 14-21, Iðugafd. kl. 13-16. j Hofivaleeafn, Hofsvallagötu 1, slmi 27640..' Mánud,—föstud.kl. lf}—19. < ' Bokei hekn, Sðlhcimum 27, simi 83780. Mðnud.—\ föstud.-kl. 10—12. — Uðka- og talbðkaþjðnusta vio' fatlaða og sjóndapra. ( FatBndhoaaeöfn. Aforaioala I___ 2>á. BókakasSar lánaðir skipum, hcilsuhæium stofnunum, simi 12308. Erigin bamadaM er opin lengur en tíl kL 11. TatknebokaaefnHI SldphorU 37 er opið mðnudaga — föstudága fri kI. 13 — 19, simi 81533. Bðkeeefn Kðpavoge i Félagshcimilinu er opið mðnudaga — fostudaga frl U. 14—21.. Ameriske bökaeefnið: Opiðtvirka daga kl. 13- 19. AenHlndargarður við Sigtún: Sýlíúlg ð vcrkuni CT f. garöinum en vinnustofan cr aðcins opin viö sérstök' uckifæri. ' Dýreeefnið Skólavörðuslig 6b: Opið daglega U. 10—' 22. .. . Greeagerourinn I Laugardal: Opinn frl 8—22;. piinudaga til fostudaga og frð kl. 10—22 lðugardaga ogsunnudaga. 'j Kjervetsitaðir við' Miklatún: Opið daglcga nema ð mðnudðgumkl. 16—22. Uelaaafn lalende við Hríngbraut: Opið daglega frð 13.3b—16. reatlúrugrkiaeafnlð við Hlemmtorg: Opið sunnu daga, þriðjudaga, fimmtudaga og laugatdaga U. 14,S0=-16. hueið við Hringbraut: Opið daglega l8ogsunnudagafrð 13—18. " jgaiudpa m glega fr4r9-^ Biianir Refmegn: Rcykjavík, Kopavogur og Seltjarnarncs, simi 18230, Hafnarfjörður, simi 51336, Akureyri sími 11414, Keflavlk.slmi 2039, Vestmannaeyjar 1321. " , Hhevertubeenir. Reykjavlk, Kópavogur og Hafnar , fjörður.simi25520,Seltjaxftarncs,simi 15766. .. ;J VatnsreitubiUnir: Reykjávfk'og Seltjarnarncs, sími. 85477, Kðpavogur, simi 41580, eftir U. 18 og um helgar slmi 41575, Akureyri, slmi 11414, Keflavik,! slmar 1550, eftir lokun 1552, Vestmannaeyjar, símar 1088ng 1533, Hafnaifjöiður.slmi 53445. t Slmabilanir I Rcykjavlk, Kópavogi, Seltjamamesi, i Akureyrí, Keflavfk og Vestmannaeyjum tilkynnist 1l 1l_ . .______. J ¦lanavakt uorgarelofnariaj Sbnl 27111. Svar^r í alla virka daga frð U. 17 siðdegis til kl. 8 irdcgis og ð f helgidogum er ivaraS aUan sðlarhr ingin n. ¦ Tckið cr við tilkynningum um bUarnir ð veitukerfum, borgarínnar og i oðrum tilfeUum, sem borgarbuar telja. sjgþurfaaM4a6sloobrjrgarstofnaiui'.'. ., |

x

Dagblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið
https://timarit.is/publication/260

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.