Dagblaðið - 06.10.1979, Blaðsíða 20

Dagblaðið - 06.10.1979, Blaðsíða 20
20 DAGBLADID. LAUGARDAGUR 6. OKTÓBER 1979 ARBÆJARPRKSTAKAI.I.: Barnasaitikunlil safnut\irlii.'iniili Árliaijursóknar kl. 10:30 ártl. (iutVs þjtinusia kl. 2 lu'lll. bievllan iiiessuliniai. Sr. (iutV niundur l>ursleinssi>n. ÁSPRKSTAKAI.L: Mcssa i l.augarneskirkju kl. 2 c.h. Sr. (iriniur (irimsstin. BRKIDIIOI.r.SPRISTAKAI.I.: I crmiilKirpuiV þjt'inusiu i llúsluoukirkju kl. 16. Allurisc.anga. Sr. Jón Itjarman. BÚSTADAK1RK.IA: l-orminguruuoshjonusm kl. 10:30 árd. Oreanleikuri (iuoni l>. (iui'liiuinilssiiii. Allarisgaiiga þriðjuUug kl. 20:30. Sr. Ólalur Skúlason ilónipróiaslur. DKIRANKSPRISTAKAl.l.: Barnusamkoma i sulnutVirllcimiliiiu vio lljarnliiiluslie kl. II lcriningargutVsþjiinusiu i Kópavogskirkju kl 2. ullurisgunga. Sr. I>iirhergur Krisljánsson. DÓMKIRKJAN: Kl. I I lcrniingurgiiiVþjtiinislu ilg ullanscanga. Sr Þt'irir Slcphonscn. Kl. 2 l'criningar gutV.þjónustu og allarisganga. Dt'inikt'iriiin svngur. Organlcikari Marloinn H. IritViksson. Sr. Iljalli (iuð numtlsson. I KI.I.A- oií llðl.APRKSI AKAI.L: Harnusainkiima i lollaskolu kl. 11 unl. Icrming og ullunsganga i BúsiatVakirkjukl. 13:30. Sr. Ilroinn lljunarson. (.RKNSASKIRK.IA: Karnasamkoniu kl. II. Mossu kl. 2. sr. lugóH'tir (iuoinuntlsson nicssur. organlcikari Jt'in (i. þórarinsson. Sóknarprosltir. IIAI.I.ORÍMSKIRK.IA: Mossa kl. 11. aliurisganga. Sr. Ragnar I jalar l.úrusson. Mossa kl. 2. Sr. Karl Sigurhjornsson. þnðjuilagur: l'yrirbiciiaguosþjóiuisla kl. 10:30 ártl HoiViV fvrir sjúkum. Kirkjtlsktili bum unnu ú laugurtlogtim kl 14. I.ANDSPÍTAI.INN: Mossa kl. 10. Sr Karl Sigur bjornsson. llAll KiSKIKK.IA: Mossa kl. 2 Organloikaii tlr. Orlhull l'rilnncr. I'rcslarnir. KÁRNKSPRKSTAKALL: Ilarnasainkoma i Kársnes skóla kl 11 únl. Sr. Arni l'álsson. I ANi.MOI ISKIKK.IA: Harnasainkoma kl. 1030 úrtl. (iuiV>|ijónusia kl. 2. Prcsiur sr. \relius Niolssou. Sóknarnclntlin. I.Al (.ARNKSKIRK.IA: llarnaguiVþjtiuusiu kl. 11 Mossu kl. 2 i uillsjá sr. (iriills (irimssonur soknarprosls i As|iroslakalli. I>rit>jiiilayur ') ukl.: l>a.'nagiiosþjiin iisi.i kl IX. Mitltikmlugur 10. okl.: Ilililitlloslur i funilarsul kirkjunnar kl. 20:30. Sóknarprosiur. NKSKIRK.IA: Hariiasainkoina kl. 10:10 urtl. (iutV, þjOiiusla kl. 2 lalh. Iuewian mossulimal. Sr I rallk M. llalltltirsson. SKI.I.IARNARNI SSOKN: llurnasuilikoniu kl I I ártl I I élaeslieiniiiiilinu Sr (iuouiiiiiilur Oskar Oluis still. IRÍKIRK.IAN í Rcskjailk: Mossu kl. 2. Orgunloikari SigurtVir Ist'ilisson. |irosiur sr Krislján Kólvilsson KRÍKIRKJAN i llafllarfirt'li: Harn.isiaif loliarnls lielsl kl 1(1 3(1 I kirkniinn Oll liorn. ssti lig l.iroltliar. aiar ogtiinniui'orii iclkomiii SaliiaiViruioin 'l'ÍI.ADII.rÍA: ll.iiii.isainkoinu kl 14 laiiganlag. SuinaiVirsainkonia kl 14 sinuuulag. Aliiicun gutV þjólltlsl.i II ?(l U.l'VlllK'.....U.llíll Ol.ll«"H 00 .i! Rtilvri I lionison l'iá Kaliiornill. linar .1 (iisluson. Kl 1 I.AVÍKl RKIRK.IA: Siiiuiiitlugaskoli kl. II ar vlogis (uuV.þjtinusla iollur nitVii \ogna hóraosiiuitl.u .i IIvuIsiil'M, Sokiiaiprosltii' NV.IV POSTIT AKIKK.IAN. Slraiitlgiilll 21) 1 liiliiarfiroi: S.imkuin.i suilhudag kl I I oo -i K.iif: u LAUGARDAGUR: GLÆSIBÆR: Hljómsvoilin (ihcsir og tliskínckiA Disa. HÓTKI. BORÍi: DisktilckiA Disa IIÓTKI. SAGA: Súlnasalur: llljtimsvcii Kagnars lljarnasonar. I>rir cislu keppeiklur ur h.clilcikakcppiti DaghlatVsins og Hljómsvcil Hirgis (iunnlaiigssonar skcnuiUa. Malur truinrcitltlur iyrir matargcsli. Mimis- har: (lunnar Axelsstin lcikur a pnnt:. Sljiirnusalur Matur franiroitldur fyrir matargcsii. Snyrlilcgur Ma-nnanur. IN(;ÓI.KSCAKK:(iónilui!ailsarnir KI.ÚBBURINN: llalriit. Avluhanditlogdiskinok l.KIKIIÍISKJAI.I.ARINN: Hljiimsw'ilm llluliu ásuriit stitigkonufini Ötiriu Villijálinstlotttir. I.INDARBÆR:(ioinliidunsurnir. ÓDAK: Diskólck. pliituþoylir Kurl Sxtur. IÓNAB/KR: Diskoduns. Popiikvikinyiulii. uiikinn IjósuúlbúnaAiir. Ploiuþcylir Magiuis. l>ÓRSCAKK:Hljiniisvciliii(iultlrakarlarog.lisk('ilok. SUNNUDAGUR: (ÍI./KSIBÆR: Hljóinsvcilin (ilxsir. IIÓTKI. IIOIKi: (iomlll dansarnir. hljónisvcil Itins SigurtV.sonar ásanil soiigktinunni Matlý IIÓTKI. SACíA: Súlnusulur: Utsynarskcminlik\old mcð mal. llljóniswil Kagnars Hjarnasonar loikur iyrir dansi. Mlmisbar: (itinnar Axclsson lcikur á pianó. Sljiirnusulur: Maiur framrciddiir fyrir malargcsii Snyrtik'iíur klu-AnaAur. ÓDAI.: Disktilck. iiltiluþcylir S.cvar Kail ÞÓRSC'AKK: (itimlu dansarnir. hljómsvcilin (ialtlra karlarlcikur. Diskólok á noAri hxAinni. Snirlilcliur kla'AnuAur. Reykjavíkurmótið i handknattleik SUNNUDAGUR I.AlKiARDAI.SIIOI.I. ÍR— Kylkirnill.karlakl. IX 30 Valur— Víkingur. nill. kurlakl l'145 Reykjanesmótið í handknattleik SUNNUDAGUR IIAINARI.IÖRDUR ITI-llKkl 20 llaukar—Stjurnuil Reykjavíkurmótið í körfuknattleik LAUGARDAGUR I.Al (.ARDAI.SIIÖI.I. ÍS-lramkl 14 KK-Vulur ÍR — Arniailii SUNNUDAGUR ÞJÓÐKKIKHÍISIÐ: Lciguhitillur kl. 20. I.ITI.A SVIÐ ÞJÓÐKKIlXlllJSSlNS: I riikon MargrCl kl. 20.30. \ I.KIKKKLAG RKYKJAVlKUR^ IDNÓ: lit þclta ckkimitllirkl 20.30. AI.ÞVBUI.KIKIIÚSID, I.INDARBÆ: liltimarósir. kl. 20.30. LAUGARDAGUR ÞJÓDLKIKIIÍISID.-SlundarlriAiirkl 21). I.KIKI KI.AG RKVK.IAVÍKUR. IDNÓ: Kv 20.30. (ivlllkongilda Samtök gegn astma og of næmi hultlu hisiu l'uiljiiiil a Ivssuin iclri laii.si.it.l.ioiiiii t. okl kl 2 ,|A NoiAiiihnin I l mnc.Viii iiin lolucsmal lolucstisiogtoiiino.ir.iollii Samband eggjaframleiðenda hcldtu utValluntl i Domtis Motlioti. l-gilsgOiu 3. laugar daginn 6. tikt. kl. 14. Vcnjulcg aAulíutKlursuirl. Allir oggjufrumlcitVndtir vclkomnir. Kvenfélag Fríkirkju- saf naðarins í Reykjavík hcltlur liind niúninluginii 8. okl. kl. 20.30 I lonó luppi). Rtctl vcrAur um vcirarsturl'itV Mánudagsdeild AA samtakanna hcldur tipp U 10 uru ul'mtcli doilduriiuiur moA opiuini ftintli i l.iinghtillskirkju luugarduginn fi. okltihor kl.'). Voltinnarar tloiltkirinntir cru hvattir til aA mtcta. Alhr vclkoinnir. Kvenfélag Óháða saf naðarins l'ólagsfuiidur nk. suniuitlag. 7. okl.. kl. 3 i Kirkjubtc. VolrarsturfiAræll. I jtilnicnnitV Kaffivcilingar. Menntamálanefnd AB og Alþýðubandalagið í Reykjavík •IJiimcAul'uiKlur alþýAlibaiululugsfólks i Rcykjtivik tig iiúgronni um sktiluinál vcrOur liuldinn luugurdaginn 6. okl nk i l'ol.igshonnili Si.iilsiii.iiiii.iloi.iosni. Soku.n. Ircyjugolu 27. DagskrU: K.. 14-15.3(1 I. Kyiint yl'irlitsril uni skólainUlurUA stcl'nu Ali 1978 og framhaltl þoirrur unirtcAu. 2. I >nr luigliAoiiilurskoAun griuuiskólalagaiina Kl. 15.30- 16. Kafl'ihló. Kl. 16 -.17.30 U'mricAulióiiur l'iulla tim ofni Iruinsogtt orindu. Kl. 17 - 18.30 NiAursioAur umr.cAiiliopu, Dagblaðsbíó ámorgun í Dagblaðsbiói á morgun vcrður sýnd myndin Svarta skjaldarmcrkið sem er riddara- mynd í litum. Sýningin verður i Hafnarbíói kl. þrjú. Landsmálaf élagið Vörður — Félagsfundur Almcnnur fclagsfundui vcrAur haldinn niúnudagiiin 8. okttibcr nk. i Vulhöll. HUuloilisbruul 2. kjullarasal. I'undurinn hofsl kl. 20.30. Dagskrá: Ktisin 3ja maiina kjiirnol'nd samktænu 8. groin laga VarAar \cgna sijórnarkjtirs. (iunnar Tlitiroddson al þingisinaAiir ræAir sitirf alþingis i vctur. Ársþing Landssambands slökkviliðsmanna I I vorAur soll aA tclagshcimiliiui losu Orindai ik laugar !dagmil6.okl. 1979. kl. 10. AtValmál þingsms aA þossu siiim cru: skólamUlin. kjaramúl og tiryggisniál. Til þcssu þings llcfur \oriA boAiA tilllim hcl/lu framniUintiiiniun i sijóriuin bruiiuinUla i dug. Skrifstofu og geymsluhúsnæði Til leigu er húsið nr. 101 við Laugaveg frá 1. nóv. 79, alls 170 fm. Tilboð sendist DB fyrir 12. okt. merkt „Húsnæði". AÐALFUNDUR DAGBLAÐSINS HF. verður haldinn þriðjudaginn 16. október 1979 að Háaleitisbraut 58—60. Venjuleg aðalfundarstörf. Stjórnin. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilílllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE Barnagæzla Vanlar uæ/.lu fyrir I ar.sdrciig 10 kyöld i múríuoi. licl/i scni iiícsi Eskihlið. Uppl. i sima 16384. Gct fckiA börn í pössun liálfan cöá allan daginn. hcl' ícyfi'. F.r ;i Hjallavegi í Rvik. Uprii. i sima 30937. Gt'i tckiA börn í ",æ/.tu hall'an cöa allan daginn. Hcf lcyfi. Er við ríngihjalla i Kóp. Uppl. í sima 43211). Einkamál Tvcir hrcssir.... ungir mcnn. 19 ára. úska cl'lir aö kynn- asl döniuni á aidrinum 16—27 ára irteð vinátlu og fclagsskap í huga. Tilhoð scndisi Daghlaðinu incrkt ..Genesis". I iiiiiuiii;:ui t'iniiiana niaAur óskar að kyilliasl konu á svipuðum ;ildri. Tilboð merkl ,.5522" lcggist inn á augld. DB fyrir 12. oki. 19. Algjör þagmælska. Þjónusta Tökum ail okkur hókhald fyrir smærri fyrirtæki. Uppl. i símum 29166 eða 29298 cða tilboð má einnig scnda í póslhðlf 622 í aðalpóst- húsinu Rvík. riiboð óskast i málun á tveimur nýjum 100 l'crm ibúðum (hviimálaðar). cfni og vinna. nú þcgar. Uppl. hjá auglþj. DB i sima 27022. _______________________H-442 Dyrasimaþjónusta: Við onnumsi viðjicrðir ;'i ðllum legundum og gerðum af dsrasimum og innanliiisialkerfuni. Linriig sjáuni \ið iim lippsctiiingu á iiyium kcrl'iul' Cicrum iosi - crðlilhoð yður að kosinaðarlausu. \ insantlegasi hriúgið ' sima 22215. - BólstrunG. II. -Mfhólsvegi 34. Kópavogi: Unl-.iia og gcri \ ið gomul lnisgiign. S;cki og scíiiti el' óskatV'i. Vcrktakar-iAnaðarmcnn-hönnuðir. Tck að mér teikniverkcfni. Tækniteikn unarþjónusta. Simi 53541 etiir kl. 5 á daginn. Fyllingarcfni-nróourniold. Heimkeyrl fyllingarefni og gróðunmold á hagsiæðasia verði. Tökum að okkur jarðvegsskipli og lnisgrunna. Kambur. Hafnarbraui 10. Kóp.. sín'ii 43922. Hciniasimi 81793'ne. 40086. Ick iliii uöniluu nivndiini. s'.l'kk.l og liljl, ( l|'»'ul ll.l kl. ! 1/ 5 s;n., 44192. I.jósmyndasiofa SigunVir (iiiðmundssonar. Birkigiund 50. Kóp. Nýbólstrun Ármúla 38, simi 86675. Klæðum allar legundir hús- gagna gegn föstum verðtilboðum. Höfum einnig nokkurt úrval af áklæðum á slaðnum. IlúsaviögcnVir. önnumsl hvers konar viðgcrðir og við hald ;i húscignum. Uppl. i símu 34183 i hádeginu ogeliir kl. 7 á kvoldin. 54227 Glerísctningarsl. 53106 Tokum aðokkur glerisemingar iglugga viðhald og hreylingan i bæði gömul og ný hús. (icrum'lilboð i vinnu og ivðfall vcrksmiðjugler yður að kosinaðarlausu. Noium aðcias uðurkciint ísciningaf el'ni. Vanir menn. góð þjóuusla. Símai 54227tm53106. Suðurncsjabúar. Glugga- og hurðaþéllingar. Góð vörn gegn vatni og vindum. Við bjóðuni inn- fræsta Slottlistann i opnanleg fög og hurðir. Ath.. ekkert ryk. engin óhrein- indi. Allt unnið á slaðnum. Pantanir i sima 92-3716. Hreingerníngar llrcingcrningar oj> tcppahrcinsiiii. Nýjar lcppa og lnisgagnahrcinsi\élai'. Margra ára örugg þjómisia. TilboA i súcrri verk.Simi 51372. Hólmbra'ðúr, I'cppa- og húsgagnahrcinsun. Hrcinsum leppi og húsgogn meðgnfu og stöðluðu leppahreinsicfni sem losar óhrcinindin úr fivcrjuni þriuði án þess að skarta þ;i. I.eggjum áher/lu ;i vandaða vinnu. Nánari upplýsingar i siina 50678. Önnumst brcingcrningar á ibúðum. siigagönginn og siofnunum. (ierum cirinig lilboð cf oskað er. Vant og vandvirkl lolk. Simi 71484 og 84017. (iunnar. Þrif — tcppahrcinsun — hrcingcrningar. Tck að mér hreingemingar á ibúoum. stigagöngum og stofnunum. fiinnig teppahreinsun með nýrri vcl sem hreinsar með góðum árangri. Vanir og vandvirkir menn. Uppl. í síma 33049 og 85086. Haukur ogGuðmundur. I-clag hrcingcrningamanna. Hreingcrningar á Iners itmar luisnæði hvar sem er oji hvcutcr scm er. lagmaður i hvcrju -l.irfi Simi 35797. Tcppa- og húsgagnahrcinsun með vélum sem tryggja örugga og vand aöa hrcinsun. Aihugið. kvöld- og hclgar þjónusta. Simar 39631. 84999 og 22584. Þrif-hrcingcrningaþjónusta. Tökum að okkur hreingcrningar. Gólf teppa- og húsgagnahreinsun. Vanir og vandvirkir menn. Uppl. hjá Bjarna i síma 77035. Alh. nýlt simaniimer. Avallt fyrstir. Hreinsum teppi og húsgögn með há- Iþrýstitækni og sogkrafti. Þessi nýja aðferö nær jafnvel ryði. tjöru. blóði o.s.frv. Nú. eins og alllaf áður. tryggjum við fljóta og vandaða vinnu. Ath. 50 kr. afsláttur á fermetra i tómu húsnæði. Erna og Þorsteinn. simi 20888. ökukennsla Okukcnnsla, æfingatímar. Kcnni á Ma/da 626 hardtop árg. '79. ökuskóli og prófgögii sc |x'ss óskað. I lallfriður Sicfansdóttir. simi 81349. Ökukcnnsla-æfinuatíniar. Kcnni á nýjan Ma/.da 323 stalioh. Ökuskðli og pról'gögn el' óskað er. Guðmundiir Rinarsson okukcnnari. sinn 71639. Okukcnusla, æfingatfmar, bifhjólapróf. Kenni á Mazda 626 árg. '79. Ökuskóli og prófgögn ef óskað er. Hringdu i síma 74974 eða 14464 og þú byrjarstrax. Lúðvik Eiðsson. Ökukcnnsla — Æfingatímar — Hæfnisvottoro. Engir lágmarksiimar. Ncmendur greiða adeins tekna tima. Ökuskóli og oll pról' gögn. Jóhann (i. Guðjónsson. Simar 2l()98og 17384. Ökukcnnsla-icfingatímar. Kenni á mjög þægilcgan og góðan híl. Ma/da 929. R-306. Nýir ncmendur gcta b\ rjað strax og grcíða aðeins tekna lima. Goður ökuskóli og öll prófgögn. (irciðslukjör cf ðskað er. Kristján Sig urðsson. simi 24158. Ökukennsla — æfingatimar — bifhjólapróf. Kenni á nýjan Audi. Nemendur greiða aðeins tekna tíma. 'slen.endur geta byrjað strax. ökuskóli og oll prófgögn ef óskað er. Magnús Helgason, sími 66660. Okukennsla — bifhjólapróf. ^Kenni á Mazda 626 árg. '79. Hringdu og fáðu reynslutima strax án nokkurra skuldbindinga af þinni hálfu. Ökuskóli og öll prófgögn ef óskað er. Eiður H. Eiðsson, sími 71501. Ökukcnnsla — æfingatímar. Kenni akstur og meðferð bifreiða. Kenni á Mazda 323 árg. '78. Okuskóli og próf- gögn. Nemendur borga aðeins tekna tima. Helgi K. Sessiliusson. sími 81349. Ökukcnnsla, a'fingatímar, Kcnni á Toyoia C'ressida cða Ma/da 626 '79 á skjötan og öruggan h;iu. I:ngir skyldulimar. Ökuskóli og 011 pról'gOgn el' óskað er. Greiosla cíiir samkoniulagi. Nýir neniendur gcia Inrjað sirax. Öku kcnnsla Friðriks A. Þorsieinssonar. Simi 86109. Okiikcnnsla-Ætingatímar. Kenni á japanska bílinn Galant árg. '79, nemandi greiðir aðeins tekna tíma. Ökuskóli og prófgögn ef þess er óskað. Jóhanna Guðmundsdóttir, sími 77704. Okukcnnslu-cmliirlui'fing- hæfnisvottord. Ath. Breytt kennslutilhögup. Allt að 30—40% ódýrara ökunám ef 4 panta sa'man. Kenni á lipran og þægilegan bil, Datsun 180 B. Greiðsla aðeins fyrir lág- markstíma við hæfi nemenda. Greiðslu- kjör. Nokkrir nemendur geta byrjað strax. Uppl. hjá auglþj. DB í síma 27022. Halldór Jónsson, ökukennari, simi 32943. -H-205. Ökukcnnsla — cndurþjálfun. Kenni á Toyota Crcssida. Ökuskóli og prófgögn ásamt lilmynd í ökuskirteini cl' ðskaðer. Uppl. i sima 76118 cftir kl. 17. Guðlaugur Fr. Sigmundsson. löggillur ökukcnnari. Ökukcnnsla — æfingatímar. Kenni á Mazda 626 árg. '79. engir skyldutímar. nemendur greiði aðeins tekna lima. Okuskóli ef óskað er. Gunnar Jónasson, simi 40694. Kcnniá Datsun 180 U ,árg. '78. Mjög lipur og þægilegur bill. Nokkrir ricmcndur geta byrjað strax. Kenni allan daginn. alla daga ög \eiu skólal'ólki scrsiök greiðslukjor Sigufður Gislason. ökukentiari. simi 75224 Okukennsla — æfingatímar. Kenni á Cortina 1600. Nemendur greiða aðeins tekna tima. Nýir nemendur geta byrjað strax. Ökuskóli og prófgögn ef óskað er. Guðmundur Haraldsson öku- kennari, sími 53651.

x

Dagblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið
https://timarit.is/publication/260

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.