Dagblaðið

Dagsetning

Dagblaðið - 15.10.1979, Blaðsíða 1

Dagblaðið - 15.10.1979, Blaðsíða 1
5. ÁRG. — MÁNUDAGÚR15. OKTÓBER1979 — 226. TBL. RITSTJÓRN SfÐUMÚLA 12. AUGLÝSINGAR OG AFGREIÐSLA ÞVERHOLTI1 l.-AÐALSÍMI 27022. „ Ekki nægileg samstaða": KOSNINGALÖGUNUM EKKI BREYTT FYRIR KOSNINGAR —segir Matthías Á. Mathiesen Kosningalögum verður ekki breytt fyrir þessar kosningar. Matthías Á. Mathiesen alþingismaður (S) sagði i morgun, að tU þess ynnist ekki timi. „Til þess að koma fram breyting- um á kosningalðgum og iagfæra skipan uppbótarsæta þarf algera samstöðu á Alþingi, sem ekki er fyrir bendi, eftir þvi sem fram hefur komið," sagði Matthias. „Framsókn og hhiti Alþýðubandalagsins hafa lýst yfir andstöðu. Ef frumvarp yrði flutt má búast við að af þeirTa hálfu yröu mikíl ræðuhöld á þingi við þær 6 umræður sem fram þurfa að fara. Það gæti því tekið 2—3 vikur að fá fram samþykkt. Það mundi tefja kosningar, þannig að þær gætu ekkj farið fram um mánaðamótin nóvem- ber-desember eins og er að okkar dómi þjóðaraauðsyn. Þetta er okkur k suðvesturhorninu, sem berjumst fyrir réttlátari skipan Alþingis, von- brigði sem hinar skyndilegu þreyt- ingar á stjórnmálunum valda. Von- andi verður næsta þing þannig skipað að réttlætíð nái fram að ganga." -HH Ráðherrarí minnihluta- stjórninni ,,Ég reikna með að taka að mér samgöngumálin frekar en iðn- aðarmálin og mun Bragi Sigur- jónsson þá hafa iðnaðarmálin," sagði Magnús H. Magnússon ráð- herraí morgun. Skipun rikisstjórnarinnar verður þá þessi: Benedikt Gröndal forsætis- og utanrikisráðherra. Kjartan Jóhannsson sjávarút- vegs- og viðskiptaráðherra. Magnús H. Magnússon félags-, heilbrigðis-, tryggjngamála- og samgönguráðherra. Sighvatur Björgvinsson fjármála- ráðherra. Bragi Sigurjónsson landbúnað- ar-, iðnaðar- og orkuráðherra. Vilmundur Gylfason mennta-, dóms- og kirkjumálaráðherra. -HH Smjörlíki h.f. missti afkaupuminr. Hreppurinn _ keypti park" —oghyggstnúselja starfsmannaféSagi Jámblendisins -sjábis.9 tvíborgaðir símareikningar: Þeirskulduðumér —segir Jön Sóbies um athugasemdirvid fjárreiðurhansog Kröflunefndar — sjábls.6 Tvennt fórst í húsbruna —ífyrrakvöld —sjábls.6 Þingmenn setja met ípönnukökuáti „Halda í horf inu og verja þjóðar- skútuna áf öllum" segir Sighvatur B jörgvinsson nýr fiármálaráeherra „Okkar fyrsta verk og aðalviðfangs- efni verður að halda í horfinu og verja þjóðarskútuna áföllum," sagði Sighvatur Björgvinsson, formaður þingflokks Alþýðuflokksins, í viðtali viðDBimorgun. Hann kvað það vissulega hafa komið til tals að hann yrði fjáripálaráðherra i nýju stjórninni. Annars væri skipting málaflokka á einstaka ráðherra ekki endanlega akveðin. Þegar Benedikt Gröndal, formaður flokksins, hefði verið spurður um fyrirhugaða skipt- ingu á flokksstjórnarfundi i gær hafi hann nefnt það sem sinar fyrstu hug- myndir að Sighvatur Björgvinsson yrði fjármálaráðheiTa. -BS. 1» Sighvatur Björgvinsson eftir þing- flbkksfund i fyrri viku. DB-mynd: Bj. Bj. Margirbeztuvinir mínir úr hópi bænda — segir Bragi Sigurjónsson, nýr landbúnaðar-, orku- og iðnaðarráðherra „Það hefur verið akveðið að ég taki sæti i minnihlutastjórn Alþýðuflokks- ins. Endanleg ákvörðun um það hvaða ráðuneyti ég fer með verður ekki tekin fyrr en um hadegisbil í dag," sagði Bragi Sigurjónsson alþingismaður, í samtali við Dagblaðið í morgun. Líklegast er talið að landbúnaðar- og orku- og iðnaðarráðuneytið verði hlutur Braga i rikisstjórninni. ,,Já, iandbíinaðarráðuneytið hefur verið nefnt," sagði Bragi. ,,,Ég hef mikinn áhuga á landbúnaðarmálum og margir beztu vinir minir eru í hópi bænda." Áttir þú von á því að hafna i ráð- herrastól með svo skömmum fyrirvara? „Þetta hafði verið nefnt og við gátum búizt við að þessi staða kaemi upp." Stefnir þú að framboði á ný á Norðurlandi eystra? „Ég mun leita eftir því heima í héraði hvort vilji er fyrir því. Ef ég nýt stuðnings til framboðs, þá mun ég gefa kost á mér i prófkjör," sagði Bragi Sigurjónsson, nýbakaður ráðherra. -ARH sjáFOLKábls.18 Vilm&indur mennta-, dóms- og kirklumálaráðherra Viimundur Gylfason verður mennta-, dóms- og kirkjumáiaráð- herra i minnihlutastjórn Alþýðu- flokksins. Þrátt fyrir itrekaðar til- raunir náðist ekki i Vilmund í morgun. Vilmundur kom til álita sem dóms- málaráðherra er vinstri stjórnin var mynduð í fyrra, enda hafði hann skrifað mjög um dómsmálin og spill- ingu í dómskerfinu. Ekki náðist þó samkomulag um þáskipan mála.-JH.