Vísbending


Vísbending - 02.01.1992, Blaðsíða 1

Vísbending - 02.01.1992, Blaðsíða 1
ISBENDING rit um viðskipti og efnahagsmál Af vettvangi,39.tbl„6. október,3.bls. aflakvóti, áhrifá hlutabréfaverð, 29.tbl., 24. júlí, 2.bls.sjá sjávarúlveg. afli, Líklegt að þorskafli minnki enn nœsiu 2-3 ár, 31.tbl.,6. ágúst.l.bls. Aflvaki Reykjavíkur,36.1bl„ll. septcmber, 4.bls. AgcingPopulations,OECD,41.tbl.,15.október, 3,bls. Akranes,ll.lbl„ 12. mars,2.bls. Algengast að virðisaukaskattur sé í mörgum þrepum.l l.tbl.,12. mars,4.bls. almannatryggingar,l l.tbl.,12. mars,l.bls. Altenative Economic Indicators,10.tbl.,5. mars,2.bls. Alþjóða hafrannsóknarráðið,22.tbl.,9. júní,l.bls„23.tbl„14.júní, l.bls. Alþýðusamband, 1 l.tbl.,12. mars, 4.bls., 17.tbl.,4.maí,l.bls.,e/hanag.saðgerðir,47.tbl.,27. nóvember,l.bls. Andcrson, V.,10.tbl.,5. mars, 2.bls. Ari Skúlason: Áhrif Maastricht samkomu- lagsins á vinnumarkaöinn,\\ .tbl., 12. mtas,3MsJiugleiðingar um langlímahorfur í a/vm««má/Mm,18.tbl.,8. maí,2.bls.r/vaða valdog hvaða vinna'.', 40.tbl.,8. október,3.bls. athafnamenn, Lilja Mósesdóttir: Velgengni í fyrirtœkjarekstii,34.tbl., 28. ágúst,2.bls. Atlantsál,2.tbl.,9. janúar, 2.bls. atvinnulcysi,15.tbl.,9.apríl,2.bls.,22.tbl.,9.júní, l.bls.,41.tbl.,15. október,3.bls.,8.tbl„ 20. í'ebrúar.l.bls. - ungs fólks, 18.tbi.,8. maí,3.bls.,-að//d að verkalýðsfélögum,29.tbl., 24. júlí, 3.bls.-Arí Skúlason: Hugleiðingar um langtímahorfur íalvinnumálum, 18.tbl„ 8 . maí,2.bls.-GMðwM«dur V. Friðjónsson, Kreppa á vinnumarkaði,\8xb\.,8. maí.l.bls.-Lilja Mósesdóttir: Misvísun alvinnuleysis- fa//ia,3.tbl.,l6. janúar, 2.bls. -Mesta atvinnuleysi á seinni árum, 30.tbl.,31. júlí, 1 -bls.-Spár um hagþróun á nœslunni, 48.tbl.,4.desember, 1 .bls.-aív/nnn/eyííí- skráning, 18.lbl.,8. maí, 1 .bls. Atvinnuleysistryggingasjóður.l 8.tbl.,8. maí,l.bls„41.tbl„ 15. október,2.bls. atvinnustefna,3.tbl„16. janúar,3.bls. atvinnusvæði, Stœrri alvinnusvœði, 1 I. tbl.,12. mars,2.bls. Atvinnutryggingadeild Byggðastofnunar , 36.tbl.,ll. seplember,2.bls. Aukin framlög til yegagcrðar á næsta ári , 42.tbl„22. október,4.bls. Auknar framkvæmdir og breyting á virðisaukaskatti, 38.tbl„ 25. seplember.l.bls. Austur-Evrópa ,15.tbl„9. aprfl,2.bls.3.tbl„16. janúar,4.bls. Austur-Þýskaland, 1 l.tbl.,12. mars,6.bls. Axel Pálmason: Stefnl að tengingu krónunnar við ECU-ný gengisvog,5.tb\.,30. janúar,2.bls. ábataskiptakern,9.tbl.,29. febrúar,3.bls. Efnisskrá 10. árgangs 1992 Áburðarverksmiðja,4.tbl„23. janúar.l.bls. Ábyrgð ,27.tbl„ 13.júlí, l.bls. Ágúst Þór Arnason: Lýðrœði og sjálfstœði Svisslendinga,49 Xb\.,\4. desember,2.bls. Álafoss ,46.tbl„ 23. nóvember,2.bls. álpönnur,46.tbl„ 23. nóvember.l.bls. álver á Keilisnesi,2.tbl.,9. janúar.l.bls. Arbók sveitarfclaga,50.tbl„21. desember,2.bls. Arnes, hlutabréf,49.tbl.,14. desember,4.bls. Ársskýrsla Seðlabanka,41.tbl.,15. okt.,4.bls. Asgeir Valdimarsson: Samkeppnisyfirburðir þjóða á alþjáðamörkuðum, 49. tbl.,14. desember,3.bls. Ástralía,18.tbl„8. maí,4.bls. Baltica ,34.tbl„28. ágúst, 4.bls. Bandaríkin,18.tbl.,8. maí,4.bls.,20.tbl.,25. maí,4.bls.,23.tbl„ 14. júní, 4.bls.,33.tbl.,2 1. ágúst,3.bls.-/iagvöxíur,48.tbl.,4. desember,4,bls.,-fefcJMs/iiprmg,23.tbl.,14.júní, 2.bls.-vaxla/io;MM/i,27.tbl„13.júlí,4.bls. -verðbréfasjóðir ,23.tbl.,14.júní,4.bls.-Sverrir Sverrisson: Hagvaxtaraukning í Banda- ríkjunum,43xb\., 31. október,3.bls. bandaríkjadalur,2.tbl„9. janúar,4.bls„3.tbl., 16.janúar,6.bls„4.tbl.,23.janúar,4.bls.,9.tbl„ 29. febrúar,4.bls. I)ankabréf,28.tbl„21.júlí,2.bls. Bankaeftirlit,40.tbl„8. október, 1 .bls. bankar og sparisjóðir,25.tbl„ 25. júní, 4.bls.-Ba/i/car og sparisjóðir 1991: Minnsti hagnaður ímbrg ár, 16.tbl„24. apn'1,1 .bls. -Bankar og sparisjóðir ráða nœr ölíum fjármagnsmarkaðinum,\2.lb\.,\9. mars,6.bls. - Háir vextir rýra hag banka og sparisjóða ,44.tbl„ 6. nóvember.l.bls. Basel-reglur (BlS-reglur), 16.tbl„24. apríl,4.bls. BHMR ,28.tbl.,21. júlí,2.bis.,38.tbl.,25. september,3.bls. Bifreiðaskoðun íslands,39.tbl.,6. október,4.bls.,4.tbl„23. janúar.l.bls. Birgir Þór Runólfsson: Einkavæðing fiskistofnanna!, 25.tbl.,25. júní, 2.bls.- Ríkis- uinsvif veiðigjald og hagkvœmni,6xb\., 6 . febrúar,2.bls. Bjarni Ármannsson: Hlutabréf halda áfram að lœkka íverði,44xb\.,6. nóvembcr,4.bls. -Hlutabréf, skattar og skráningar, 48.tbl„ 4 . desember, 3.bls„ -Hlutabréfamarkaðurinn treystir sig í sessi,35Xb\.,7. septembcr,2.bls. - Hlutabréfamarkaðurinn: Kemst þótt hœgt fari,29xb\.,24. júli,4.bls.-Spariskírteini ríkissjóðs; risiá t(mamótum,\3xb\.,26. mars, l.bls.-Vexli'rá H/7p/ei'ð,32.tbl„14. ágúst,2.bls. - V/r/:a/-amartaði'verð,39.tbI„ 6. október,4.bls. Björn Arnórsson,41.tbl„ 15. október, 2.b\s.-Hagrœðing-lykilorðííslenskuþjóðfélagi, 12.tbI„I9. mars, 2.bls. Björn G. Ólafsson: Ve^l/r og kjarabarátta, 30.tbl„31.júlí, 2.bls. Blönduvirkjun, Ónýtt Blönduvirkjun kostarallt að 15% ra/orfc«verðí,2.tbl.,9.janúar,l.bls. Bónus,32.tbl„14.ágúst,l .bls. Brctland,13.tbl„ 26.mars,l.bls.,14.tbl„2.apríl, 2.bls„15.tbl„9.apríl,4.bls„16.tbl„24.apn'l,5.bls„ 35.tbl„ 7. september,4.bls„4.tbl„ 23.janúar, 4.bls.-Vextir lœkka,46.tb\.,23. nóvember,4.bls. Breytingar á skattlagningu fyrirtækja,5.tbl„ 30. janúar,3.bls. BSRB,ll.tbl„12. mars,4.bls„12.tbl„19. mars, 3.bls„17.tbl.,4. maí,l.bls. Bush,43.tbl„31. október,3.bls. Búnaðarbanki,2.tbl„9. janúar,2.bls„28.tbl„21. júlí,2.bls.,3.tbl.,16.janúar,5.bls., 36.tbl.,l l.september, l.bls.,4.tbl.,23. janúar.l.bls., 44.tbl„ 6. nóvember,l.bls,44.tbl„ 6,nóvember,2.bls.,16.tbl.,24.apríl ,l.bls., 16.tbl.,24.apn'l,2.bls„16.tbl„24. apríl ,3.bls„ 16.tbl.,24.apríl,4.bls„40.tbl„8. október.l.bls. byggðamál,23.tbl„ 14. júní, l.bls. Byggðastofnun.l l.tbl.,12. mars,2.bls„33.tbl„ 21.ágúst,l.bls„ 36.tbl„ 11. september,2.bls. Byggingarsjóður verkamanna,39.tbl.,6. októbcr, l.bls. byssuvinafélög, 15.lbl„ 9. apríl, 2.bls. Bæjarútgerð Reykjavíkur,34.tbl„28. ágúst, l.bls. Chicago-hagfræði,50.tbl„21. desember,3.bls. Clinton ,43.tbl.,31. október,3.bls. Dagblaðið,29.tbl„24. júlí, 1 .bls. Dagens nyheter ,47.tbl„ 27. nóvember,3.bls. Danmörk, gengiímá/,44.tbl.,6. nóvember, 3.bls,Waartríc/»,22.tbl„ 9.júní ,l.bls, ríkisútgjóld,47.tbl.,27. nóvember, 2 . b 1 s . , bankar ,32.tbl„ 14. ágúst,4.bls. Delorsskýrslan,24.tbl„ lS.júní, l.bls. Dow Jones,9.tbl„29. febrúar,4.bls. Dregið úr hag lífeyrisþega af vinnu, 3.tbl„16. janúar.l.bls. drykkjarvörur,46.tbl„23. nóvember.l.bls. ecu,13.tbl„26. mars,3.bls„44.tbl„6. nóvember, 3.bls„5.tbl„30. janúar,3.bls. Axel Pálmason: Stefnt að tengingu krónunnar við ECU-ný ge/jg/ivog,5.tbl.,30. janúar,2.bls.ecKfengmg, 15.tbl„ 9. apríl, l.bls., sjáeka. efnahagsaðgerðir, Létu stjómvöld taka sig á taugum?,47Xb\., 27. nóvember, l.bls. EFTA,22.tbl„9. júm',1 .bls„26.tbl„6. júlf, 3.bls„49.tbl„ 14. desember, 2.bls. Eiga lífeyrissjóðir að laga sig að þörfum einstaklinga? ,45.tbl.,16. nóvember,2.bls. eignaleigur, Jón Snorri Snorrason: Forsendur vaxtamunar,2Hxb\.,21. júlí,2.bls. Eignarhaldsfélag Alþýðubankans, 48.tbl„4. desember,3.bls. Eignarhaldsfélag Verslunarbanka, 48.tbl„4. desember,3.bls. Eignarhaldsfélagið Iðnaðarbankinn, 48.tbl„4. desember,3.bls. Eimskip,29.tbl„ 24.júlí, 2.bls.,35.tbl.,7. september,2.bls„ 44.tbl„ 6. nóvember,

x

Vísbending

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísbending
https://timarit.is/publication/281

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.