AvangnâmioK - 01.12.1955, Blaðsíða 3

AvangnâmioK - 01.12.1955, Blaðsíða 3
nr. 1 AVANGNÅMIOK’ 267 naerutigineKartarsfnauleraluarunik ajusångikaluaKaoK, Kularnångitsumik Islandip tamåna iluanåruteKarfigi- sagaluarpå. ilumutdlume taimailivoK. autdlamau- tånile tingmissartut aulisartutdlo imåinarmitut sule- Katigigsikuminaitsuput. aulisariutit radioKångitdlat. taimåitumik tingmissartut aulisariutit atautsip tungå- nut aorsårfigissardlugit angmagssagssuagdlip tungå- nut tikussorniartarpait. aulisariutinigdlo KanigtoKå- ngikångat KivdlertussaK nalunaerutinik imalik nåkar- titarpåt aulisariumut ^sujumorKågkamingnut taimai- livdlutigdlo avdlanutaoK kalerrisårutigineKarsinauler- sitardlugo. 1931-me tingmissartut mardluk atortorivdluag- katik anorerssup aserormagit tingmissartuerukaluar- simåput. aitsåtdle sorssungnerssup kingugdliup su- juninguatigut tingmissartutitartoncilerput. Keflaviki- milo Reykjavikiup erKånguane tingmissartut mitar- ferujugssuat sananeKariarmat tamåna tingmissartor- titsiniarnermut iluaKutauvoK. tingmissartutdlo avang- narpasigsume angalaniartut ilarpagssuisa tåuna aku- nivfigissarpåt. sorssungnerup nalåne Islandimiut ardlalialuit tingmissartortartugssatut sungiusartineKarput, tåuku- lo måssåkut tingmissartortartuput. månalo 30 erKå- ne tingmissartflteKånguatsiarput igdloKarfingnut av- dlanut sulisitagkamingnik. tåukulo nunaKarfingne ornigtagkamingne pitsaussunik nunitarfeKarput. tingmissartut angnerussut kangerdlungnut nu- nitartut atorneKarnerirnguatsiarput. nunaKarférKanile Islandip avangnånltune kangianltunilo tingmissar- tuamat ilaussugssanik aigdliutigineKartarput ilaussug- ssatdlo ilaussartautinut angnerussunut katerssorne- Kartarput. Islandimiut påsivdluinarpåt tingmivdlune erKig- sisimårnarneruvdlunilo pilertornarnerussoK businik (Kamutinik ilaussartautinik) angalaornermit. pingår- tumigdlo emarsautigineKartuartarpoK mana: Akurey- rimit Islandip avangnånit Reykjavikimut businik i- ngerdlåsagåine akisukulugpOK. tingmissartusagåini- lugoK akikineruvoK pilertornarneroKalunilo. taimåi- tumik Islandimiut akigssångua åma pivdlugo ting- missartorumanerussarput. Islandime tingmissartut tikerårtautiglnardlugit atorneKångeKaut. aulisartut radioKaleriarmata au- lisartut tingmissartutdlo silåinarme Kinertut kalerri- sauteKatigigsinaulerput. nunalerinermisaoK tingmissartoKarnikut inger- dlavdluariartuinarneK nuånårutigineKartorujugssdvoK. Islandime naussorigsaissut igdlue ingmingnut unga- sikulugtorssusinåuput, taimåitumigdlo igdlunit igdlu- nut niomutigssanik agssartortarneK ajornartorsiuku- lungnarsinaussarpoK. tingmissartutigutdle akikitsu- mik tamåko nåmagsineKarsinaulersarput atortugssat- dlo pissariaKartitat ernglnaK pigasuarneKarsinauler- sardlutik. ilåne ukiordlugdlarångat naussorigsaissut asime kisimltut ivigautimingnik nungutsisinaussara- luarput. ernglnardle tingmissartutigut pajugtorneKar- sinaulersarput. ivigkatdlume nåkåtineKaraluarångamik avdlånguatdlagtångitdlat. åmalo flmassutit umassut tingmissartutigut a- ngatdlåneKartuartarput. ukiut Kavsialuit matuma su- jornatigut umassutit nåparsimatdlarmata ilarpagssue toKorarneKartariaKarput. taimåitumik umassutikitdliu- lersunut umassutit perKigsut agssartorneKartariaKar- put. tingmissartukutdlo agssartorput. taimailivdlutik Islandimiut nerssutautitdlo KåKa- tigut avKutdlugtutigut soKångitsutigutdlo någdliuår- figssaraluartik pingitsortarpåt. — taimågdlåt silåi- narme Igaumiatårsimårangamik. uvagut nunavtine måne Grønlandime angatdla- titigut ataKatigingnerput pitsåungivigsortorssflvoK. nunaKarfit ukiup sivisunerssåne ingmingnut ataKati- gigdluarsinaussångitdlat, ukiumilo Kujatånut Avang- nånutdlo atåssutaerutivigtarpoK. niorKutigssat, inu- ssutigssat avdlatdlo pissariaKardluinagkagut amigau- tigivdluinalersaraluarpagut KanoK-ilioriarfigssaKartina- gitdle. — ila imaKataimårugtulerfivtine nunane av- dlamiut silåinåkut angatdlåtorssuit Kulauålerångati- gut usorumerdluta uvavtinut apererKajåjuartarpugut: „uvagumiuna KaKUgo?“ — „KaKuguna nunavta ilua- ne ataKatigtgdluarsinaulerniåsaugut?“ Willads-sen. silarssup kaujatdlagaunera uvdlut 80 nåvdlugit. (nangitaK.) Kimugtuitsut avKutåt portunerpiaK taserssåp ta- ratsup erKånlpoK. tåssånga kigaitsumik avKussuaK sangujartorpoK kigaitsumik åpariartordlune Bitter Creekip koruata kugdlip tungånut, tåssångalo kingu- mut Kutdlariartordlune Atlantikup Maneragssilvdlo tungånut KerKa tikitdlugo. tamåna KåKartorssflgame koKaKaoK. ikårtarfiliatigut Kissugtigut kflit Mudby Greenilo avdlatdlo kuit ikårtariaKarpait. Paspato or-

x

AvangnâmioK

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: AvangnâmioK
https://timarit.is/publication/5

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.