AvangnâmioK - 01.05.1957, Blaðsíða 24

AvangnâmioK - 01.05.1957, Blaðsíða 24
120 AVANGNÅMIOK' nr. 2 gamik iserumåput radiiikungoK Ungarnimiunut aut- dlakåtitsiniaramik nålagkersorneKarneK kivfåungissu- seKarpalungnerussumik ingerdlåneKalewuvdlugo ka- jumigsåriniardlutik. AVO-me nålagaussut tamånltut iserumassut igdlautigitdlarsfnardlugit måtiipait - tai- mågdlåt matorssuit silatåne KeKaussåramik. itigartitaunerup tamatuma mamianartup sulissar- tut utamissut kamagtipai, iliniarnertut peKasiutdlu- git matorssuarnik aserorterinialerput. kisiåne AVO-t taimailiortoKåsassoK ilimagerérsimavåt gasimigdlo Kuvdliliornartumik inuit akornånut nåkåtitsilerdlutik. taimalo pikigtitsissut avdlatut ajornartumik tunuarter- tariaKarput. linuk tåuna Budapestimiut umatåne neriulerne- rugaluaK nukigdlåjatdlagtineKartutut ipoK kommunis- tit gase KuvdliliornartoK atordlugo såssussissunik tu- nuartitsingmata åmalo avdlamik nutåmik såkoKaler- dlutik: igdlorssup Kanut Kinguartåussuit mardluk i- kineKarput, tauvalo AVO-t kikut kigdlussissussut ki- kutdlo ilungersornerussut igalånit takusinaulerpait taimalo arKe agdlagtorsinaulerdlugit. tauva umigssuerpalugtumik suaortarneK sume ta- måne tutsiupoK Kinguartåussuitdlo tungånut ujama- mik miloriartoKardlune. tamåna AVO-t nuånårutigi- ngilåt inuitdlo eKiterusimassut ereautilerdlugit. „erKautilerpåtigut!" arnaK nivdlialerpoK. „Kingmipalårssuit" ih'niarnertoK sårdlit ilåt suaor- talerpoK, „toKOKitigik!" kisiåne AVO-t ulorianartorsiorsoringeKissut er- Kåussinarput inugpagssuitdlo ordlorarput. taimaile- rugtortut såkutut nålagåt UngarnimiussoK aulaja- ngeriassårpoK. såkututut ugpernarsaisimavoK Ungarn igdlersorumavdlugo — tåssalo kommunistit peKati- galugit - akerKanut sernigssuiumavdlune. kisiåne akerKat uko radio Budapestimik såssiississut nu- name avdlamiiingitdlat, tåssåuputdle nangmineK nu- narKatai, angutit arnat rnérKatdlo Ungarnimiut. issi- ne ugperingitsutut ipai takuleramigit nunarKatine avKUsimnarme autdlaiorarneKartut, taimåitumigdlo ingmikut isumeriatårpoKr Kamutit usilersortarfiata Kanut pigsigpoK tama- viåvigdlunilo erKartut tungånut suaortalerdlune: „u- massungitsut; ilisimavisigik kikut toKorarise? silae- rusimavuse!" inugpagssuarne nipatångueriipoK, tamarmik så- kutut nålagånut sapitsulioKalune Kinguartautinit ki- ngorfigineKarsimavdlune suaortartunut nålarnilerput: „ukorsérssuit, erKarungnaerniaritse!" suaomigpoK. tauvalo tarrup tungånit semorpalungneK tutsiii- poK såkutfltdlo nålagåt toKUvdlune nunamut nåkar- poK. tåssalo såkutoK tåunauvoK Ungarnip aniguisi- taunigsså pivdlugo toKussut sujugdlersåt. inugpagssuarnik KatimalungneK tutsiiipoK, ig- dlorssuarmutdlo tugdlit matumut igalånutdlo kasug- tulnalerput. taimåitordle pikerujortut — taimanime sule pikigtitsilivingitdlat — silatusårnerit nalungilåt radioKarfik imåinaK tigussarineK ajornardluinartoK ti- gussarisagånilo aitsåt ingmikut såkoKartariaKartoK tåussuminga tigusissutausinaussumik. tauvale tåssångåinaK pisimassoK pingåKissoK pilerpoK, tåssalo pisimassoK iliniarnertut inuitdlunit silatut taimailisassutut erKarsautigeriarsinåungitdlui- nagåt. bilerpagssuit agssartutit Kavånga kujatåinånit kingulerigpagssuvdlutik aggilerput unigdlutigdlo ra- dioKarfiup sujorånut. uneriarmata sulissartut sutdli- seKartut nioraleratånguarput. nuname avdlamiup taimane issigingnårtup på- sisinausimångilå tamåna pisimassoK KanoK suniutoK. angutit tåuko tåssåuput Csepelime Budapestip su- livfigssuaKarfiane sulissartut, tikiiinermikut kommu- nistit sagdluliornerånik inungnut ugpernarsisitsissut. „tåssa angutit Csepelimiut!" arnaK suaorpoK. „såkunik peKutigssanigdlo nagsåupåtigut!" ili- niarnertoK suaorpoK. „takusigik, takusigik!" ilumume tupingnartuliaK pivoK. angutit tåuko tåssåuput kommunistit najugavigssuånit pissut, må- nalo tåssunga sorssungniardlutik piarérsartut. suliv- figssuit tåuko kommunistit tamanit sujugdliutdlugit årKigssorsimavait kommunistiungitsutdlo ukiune li- ne tamaunga patdligusimångisåinarput. iiåne sulissar- tut tåuko „Csepelimiut augpalugtut"-nik taineKartar- put. månalo emigsisimavdlutik Kamutinit niorarput autdlaisitdlo erKapatdlagtartut inigssititerdlugit. tåu- koKångigpat inugpagssuit pikerujortut kivfåungissu- sermik sujunermingnltumik neriugissaKaratigdlo issi- gissaKalersimåsångikaluarput. autdlartiniariaramigdle neriunartumik takutitaKa- rérput. Kamutilik Kamutit usilersortarfiånut radioKar- fiup tungånut sågtitdlugo inigssipåt igeriarniutålo Ki- nguartåussuaK kangigdleK seKumitdlugo. igeriarne- rup tamatuma torratdlagaoKissup Budapestime ta- marme kommunistit Kingornerat Kamikiartortisinau- lernerpå. (nangitagssaK.) AvangnåmioK nr. atauseK 20 øremik akeKarpoK. årKigssuissoK P. Dalager. — K'eKertarssuarme naKitigkat.

x

AvangnâmioK

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: AvangnâmioK
https://timarit.is/publication/5

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.