Alþýðublaðið - 14.10.1970, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 14.10.1970, Blaðsíða 4
4 MiðviSkudagur 14. október 1970 i Framh. af bls. 1 Hálfdánarson, skrifstofustjóri Sljrsavarnafélags íslands í sam- tali við Alþýðublaðið í gær, er hann var spurður álits á álykt- unum síðasta .þings (AJþýðu- sambands Vestfjarða um örygg isnkál sjómanna á miðunum þar vei|tra. irý Hálfdánarson sagði ©niíxremur: „Ég vil álíta, að þó að ríkið hafi nú selt Maríu Júiíu, sé þiessi samningur enn ¦ í fullu gildi, m.a. vegna þess að álíta verSuT, að það fé, sem Slysavarnafélagið lagði . upp- haffega í Maríu Júlíu hafi við söluna yfirfærzt í nýtt varð- skip. Reyndin hefur sýnt, að þess er ekki síður þörf nú, að eftirlitsskipi sé haidið úti á Vestfjarðamiðum, þar sem fyr- iirvár&laust getur geirt mann- skaBaveður, en veðunstoían hef ur auðvitað enga aðstöðu til þess að vita um veffurbreyting ar, sem oft gerast á einu and- artaki, á þ'essum slóðum. Aðalatriðið er, að eftirlits- skip sé staðSett svo djúpt úti, að það geti boðað Veðurbreyt- ingar fyrr en veðurstofan hef- ur tök á og varað Veiðiskipin við, áður en mannskaðaveður skellur á". Eins og Alþýðublaðið hefur áður skýrt frá sahiþykkti síð- asta þiing Alþýðusambands Vest fjarða ályktun þess efnis, að íslenzkt eftirlitsskip yrði fengið til aðstoðar Vestfjarðabátum yfir vetrarmánuðina og tekin yrði upp samvinna um veður- þjónustu við Breta, siem halda úti eftirlitsskipi til aðstoðar brezkum veiðiskipum á Vest- fjarðarmiðum á vetrum. Hfenrý Hálfdánarson hj á Slysavannafélagi íslands sagði í samta'linu við blaðið, að álykt lanir þings Alþýðusambainds Vestfjarða væru nvjög í sarria dúr og það, sem Slysavarna- félagið hefði mælzt til að gert yrði til þess að tryggja öryggi islenzkra sjómana úti fyrir Vestfjörðum. „Á sínum tíma var gerður samningur þess efnis, að varð- skipinu Maríu Júlíu skyldi haldið úti á Vestfjarðamiðum yfir vetrarmánuðina og í 3. gr!ein samningsins segir, að dómsmálaráðherra, sem þá var Finnur Jónsson, tæki að sér fyrir hönd ríltissjóðs að upp- fylla ákveðin skilyrði um rekst ur skipsins, þ. á m. að skipið yrði að jafnaði við staandgæzlu og björgunarstörf við Vestfirði frá 1. október til maíloka ár hVert. Á því tímabtfi skyldu björgunarstörf og aðstoð við fiskiflotann sitja í fyrirrúmi fyrir öðrum störfum skipsins. Samkvæmt samningnum, sem gerður var 1. ágúst 1945, skyldi höfuðaðseturstaður skipsins vera á ísafirði eftir því sem við yrði komið. Umræddan samn- ing undirrituðu Finnur Jóns- son, dómsmálaráðherra, f. h. ríkisstjórnarinnar, en f. h. slysa varnadeiidar Vestfjarða Arn- grámur Bíarnason, Hannibal Valdimarsson og Guðmundur Guðmundsson, sem exin er form. slysavarnadeildar kai-la á ísafirði, og f. h. Slysavarna- félags fslands Guðbjartur Ólafs son og Henrý Hálfdánarson". 3000 milljónir... Framh. af bls. 1 aurum ti,I almannatKygg'inga- kerfisins, sem notar það fé til þess að jafna aðstöðumun þegn anna í þjóðfélaginu. Svo ráð- andi eru sjónarmið félagshyggj- unnar orðin við gerð f járlaga á íslandi, — svo stórvirkt tæki til tekjujöfnunar er almanna- tryggingakerfið, hið gamla bar- áttumál Alþýðuflokksins, orðið í íslenzkum þjóðarbúskap. Næst stærsti liðurinn á fjár- FB^^SS1\K1II» Alþýöuflokksfólk Kópavogi. Fundur verður haldinn í Alþýðuflokksfélagi Kópavogs fimmtudaginn 15. október n.k. kl. 20.30 að Hrauntungu 18. - Dagskrá-.l. Vetrarstarfið. 2. Kosning fulltrúa á flokksþing. 3. Umræður um bæjarmál. — Stjórnin. ORÐSENDING FRÁ ALÞÝÐUFLOKKNUM Mokksþing Alþýðuflokksins sem er 33. flokksþinf - veröur haldið í Reykjavík dagana 16., 17. og 18 október næslikoman'di. Gylfi Þ. Gíslason Eggert G. Þorsteinsson formaður ritari Stjórnin ALÞYÐUBLAÐIÐ, vantar blaSburðarbörn (effa fullorffna) tH aS bera út í eftir- talin hverfi: D TÚNGATA D HRINGBRAUT ? MULAR D BARUGOTU mála. Samkvæmt fjárlagafrum- lögum eru útgjöld til mennta- varpinu skal verja til fræðslu- mála einna á næsta ári 1.7 milljörðum króna eða röskum 17% af öllum útgjöldum ríkis- sjóðs. Hækkunin til fræðslu- málanna er sú langmesta til nokkurs eins málaflokks i frum varpinu. Hið mikla fjármagn, sem ríkissjóður hefur nú á milli handa, fer því alls ekki fyrst og fremst til þess að bera kostn aðinn af einhverri risayfirbygg ingu og skrifstofuveldi, eins og sumir virðast halda. Nær þriðj ungi af þeim tíu þúsund millj- i'mum, sem útgjöld ríkissjóðs nema, er varið til þess að rétta hlut hinna lakast settu gegnum tryggingakerfið. Svo ráðandi er félagshyggjan orðin í íslénzk- um samfélagsmálum. Og nær fimmtungur af ríkisútgjöldun- um rennur til fræðslumálanna í Iandinu, — til þess að mennta og fræða þá kynslóð, sem þetta land á að erfa. — Bikarkeppni... Framh. af bls. 9 langt mál og efiaust eru skipt- ar skoðanir á því, hvort hún hafi verið rétt eða ekki. Sama gildir og um aðrar þær til- lö.gur, sem áamþykktar vonu á þingum KSÍ. VANDAMÁL 1. flokkanna eru jafnóleyst eftir serh áður ög hvort bikarkeppnin hefði verið leikin með gamla fyrir- komulaginu eða ekki, breytir engu þar um. Þeir sem eru orðnir of gamlir til að leika með 2. flokki og hafa ekki getu til að komast í m. fl. verða að fá verkefni til að glíma við. Þess verður maður sérstaklega var hj'á liðum úti á landi. Sú hugmynd hefur komið fram, að efna til keppni milli I. flokkanna, eða' vara- liðanna, eða hvað má nú kalla þau, er fari fram m!eð sama fyrirkomulagi og samhliða 1. og 2. deildarkeppninni. Hvort það er framkvæmanlegt eða ekki, hefur sjálfsiagt ekki verið kannað, en trúlega er það félögunum fjárhagsiega ofviða. 'Jt-'~ Ég er fylgjandi því, að menn skrifi um það sem bet- ur mætti fara og bendi á leið- ir til iirbóta, en ég er andvíg- ur því að menn Maupi í blöð- in með tilhæfulaust fleipur, eins og klp. gerir sig, því mið- ur, sekan um í umræddri grein á laugardaginn. Helgi Daníelsson. meira og minna kaffærður i Hekluvikrinum- frá því í gos- inu í vor. Ekki er vitað hvenær Þjórsá verður aftur veitt í farveginn, en hún hefur ekki runnið þarna siðan 9. septeanber síð- astliðinn. Þá vair Wenni . veitt í B j arnalækinn vegna ein- hverira- framkvæmda við stíflu- rrtannvirki BúrfellsvMcjunar- innar og tilkynnt að svo yrði um óákveðinn tíma. Enn um sinn munu því verða mögu- leikar á að ganga þurrum fót- um yfir Þjórsá á Tröllkonu- hlaupi og' skoða árfarveginn. Einhver líkti þíessari gönguferð við það þegar ísraelsmenn g'engu • þurrum fótum yfir Rauðahafið, en um réttmæti þe.irrar samlí'kingar sikal hér engu . slegið föstu, enda fyrir- bærið sjálfsagt annars eðl- is. — G. G. . POP... Þjórsá... Framhald af bls. 1. Eyjarnar ofan við fossbrún- ina eru gróðri vaxnar, aðail- tegundirnar eru víðir, kræki- lyng, bláberjalyng, blóðberg og þursaskegg, en leinnig ndkkrar birkihríslur fremst á klettanefi á nyrzta hólrnanum. Annars er allur gróður þarna FramhaJd af bls. 6. ir' og ófraimfærnir og virðast þeir helzt vilja kúra einir úti í horni, engum til ánægju, og allir rétthugsandi menn sjá að það er engin rríerming, þeir eiga að troða upp Og reyna að spreyta sig. Það er til að mynda þess vegna sem óg Veirð að vera með svona mikið af er- lendum söngvurum núna, en ég vona nú samt að þetta kipp- ist allt í liðinn þegar fram í sækir. 29 Valgeirsson UTVMRP Miðvikudagur 14. október. 12,50 Við vinnuna: Tónleikar. 13,30 Eftir hádegið. Jón Múli Árnason kynnir ýmis konar tónlist. 14,30 Síðdegissagan: Öíl'agatafl eftir Nevil Shute. — Ásta - Bj ai'nadóttir les sögulok. Anna María Þórisdóttir ís- lenzkaði. 15.15 Miðdegisútvarp. — Isl. tónlist. 16,15 Veðurfregnir. Skyggnzt undir feldinn. Gunnar Bene- diktsson rithöfundur flytur annað erindi sitt. 16,40i Lög leikin á knéfiðlu. 17,00 Fréttir. — Létt lög. 17,30 Sagan: Adda Lena eftir Lars Rustböle. — Lilj a Kristj ánsdóttir les. 18.00 Fréttir á ensku. 19,00 Fréttir. — TUk. !9,30 Daglegt mál. Magnús Finnbogason maigister talar. 5 9,35 Landslag og leiðir. Gísli Sigurðsson lögreglu- varðstjóri í Hafnarfirði segir frá leiðum á Reykjaftesi. 20,00 Sónata nr.,17 í d-moll op. 31 nr. 2 eftir Beethoven. 20,25 Sumarvaka. Draummaður. Þorsteinn frá Hamri tekur saman þá'tt og flytur ásamt Guðrúnu S. Svavarsdóttur. Harft til Húmaiþings. Auðunn Bragi Sveinsson flytur frum- ort kvæði. íslenzk lög. Þióðleikhúskórinn syngur. Dr. Hallgrímur He<lgason stj. Fyrr á árum. — Bjarni Hall- dórsson á Akureyri flytur minningaþætti. 21,30 Útvarpssagan: Verndar- engill á yztu nöf eftir J. D. Salingar. Flosi Ólafsson les. 22.00 Fréttir. — Veðurfregnir. 22,15 Kvöldsagan: Sammi á suðurleið eftir W. H. Ca«n- away. Steinunn Sigurðar- dóttir les. 22,35 Á elieftu stund. — Leif- ur Þórarinsson kynnir tónlist af ýmsu tagi. 23.20 Fréttir í stuttu máli. Dagskrárlok. 53F!5í!íWS3 Miðvikudagur 14. október 1970. 20,00 Fréttir. 20,25 Veður og auglýsingar. 18,00 Ævintýri á árbakkanum. Hammy heldur útsölu. Þýðandi: Silja Aðalsteinsd. Þulur: Kiistín Ólaifsdóttir. 18,10 Abbott og CosteHo. Þýðandi; Dóra Hafsteinsd. 18,20 Sumardvöl í sveit. Brezkur framhaldsmyndafl. í sex þáttum, byggðuu: á sogu eftir Noel Streatfiield. Þýðandi: Sigurlaug Sigurðardóttir. 6. þáttur. — Á heimleið. Efni 5. þáttar: Börnin finna Stefán í helli við ströndina, en hann er sagnafár. Þau fará til Ónu, nágrannakonu sinnar, og hún kannast við Stefáh. Hann er kvikmydaleikari, sem var sendur á heimavistarskóla, en strauk þaðan. 18,50 Skólasjónvarp. Eðlistfræði fyrir 11 ára börn. 1. þáttur — Mælingar. Leiðbeinandi Ólafur Guð- mundsson. —• Umsjónar- menn Öm Helgasoh og Guð- bjartur Gunnarsson. 19,05 Hlé. 20,00 Fréttir. ' 20,25 Veður og auglýsingar. 20,30 Steinaldarm'einnirnir. Þýðandi: Jón Thor Haralds- son. 20,55 Læknirinn kemur. Nbrsk mynd um starf héraðs- læknis í 'strjálbýlu og 'aíj skekktu héraði..— Þýðandi: Jón Thor Haraldsson. (Noi-dvision — Norska sjón- varpið). 21,25 Miðvikudagsmyndin. Exercis. Sjónvarpsleikrit eftir Bengt Bratt, sem hlaut 1. verðlaun í leikritateamkeppni Nord- vision árið 1970. Leikstjóri: Lars Löfgren. Leikritið gerist í æfingabúð- um sænska hersins og lýsir lifinu þar og þeim anda, sem þar ríkir. (Nordvision — SænSka sjón- varpið). 23,20 Dagskrárlok.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.