Vísir


Vísir - 14.05.1971, Blaðsíða 1

Vísir - 14.05.1971, Blaðsíða 1
VISIR 6J. árg. — Föstudagur M. maf M71. — 107. tbl. // Þurru dagarnir verstir // — segja lögreglumenn — mikið oð gera í „Hótel Hverfissteirii" 'i vert'iðarlokin önnur vertíð öllu afladrýgri fylgir i kjölfar vetrarvertíðar- lokanna —. nefnilega vertíð fangagæzlumannanna í Hverf issteininum. Á 'hverjum morgni undanfarna daga hefur veriö hleypt út úr fanga geymslunni á þriðja tug mainna, sem gist hafa þar á nættirnar — langflestir vegna ölvunar á aknanna Gylfi Þ. G'islason i morgun: „Því fer fjarrí að ÍFTA hafi fengið andlát' '— bjartsýnn eftir Brusselfundinn, segir finnski verzlunarráaherrann — „EFTA áfram", segir sænski ráðherrann Er EFTA dautt? „Þvert á móti", sagði Gylfi Þ. Gíslason viðskiptaráð- herra, þegar blaðamaður Vísis hitti hann að máli, rétt áður en ráðherra- fundurinn hófst í morg- un. Finnski verzlunar- ráðh. Mattila tók und- ir þetta. „Ég er bjart- sýnn eftir fundinn í Brussel", sagði hann. -—• „Efnahagsbandalagið hefur heitið okkur því, að engir nýir tollmúrar verði reistir í Evrópu". Spurningin utn framtíð EFTA er efst á baugi, eftir að við blas ir, að Bretland, helzta ríkið í EFTA, gangi i Efnahagsbanda- lag. Evrópu. Mattila ráðherra sagði, að afstaða Finna hefði í engu breytzt við þetta. Hann sagði, að eftir vœri að sjá nán- ar, hver þróunin yrði, en engin ástæða væri til svartsýni. Finn- ar vildú aúka viðskipti sin mik ið bæði við lönd í Vestur-Evrópu og Austur-Evrópu. — Aðstaða Finna er á margan hátt svipuð aðstöðu Islendinga. — Finmar munu ekki verða fuMgildir aðii ar að Efnahagsbandailagi Evr- ópu, en eins og Islendingar leita þeir eftir viðskiptasamningi við „Þaö er ek'ki hægt aö kalla þetta „útför" EFTA", sagði sænski ráðherraim Feidt V morg un. „Jafinvel þótt þrjú rfki gengjju í Efnabagsbanda'lag Evr- ópu, mun EFTA stanfa áfram til að varðveita þann árangur, sem náðst hefur. Það eru ekki yfir- skinsorð, þegar ráðherrarnir sögðu þetta í gær hver á fæt- ur öðrum. Ekki kemur til greina aö rofin veröi fríverzjlunantengsl Norðurlanda". Pundur ráðherranna hófst í morgun kloikkan hálf ellefu. Blaðamenn fá ekki að sitja inni á fundinum. Skýrsla brezka markaðsmálaráðherrans Rippons um viðræöur hans við Efnahags bandalagið var aðalmál fundar- ins í gær. Allir lögöu ráðherrarn ir áherzlu á, að ha'ldið yrði á- fram fríverzlun milli ríkjanna, sem eru i EFTA, þótt sum }>eirra gengju í EBE. Nýir toH- múrar ættu ekki að rísa. Gylfi Þ. Gíslaon og aðrir ráöherrar töldu æskilegast, að eitt herld- arsamkomulag yröi gert milli EBE og þeirrá EFTA-rfkja, sem ekki sækja um M'la aðild því. Síðan yrði samið um þau frávik frá siíku grundva'llarsam komulagi, sem nauðsyn beri til vegna sérbagsmuna hinna ein- stöku rfkja. Brezki ' ráðherrann Rippon skýrði frá þvf, að vænta mætti aðildar Breta að EBE 1. janúar 1973. . Ráðherrarnir lögðu áherzlti á, aö EFTA beindi starfi sínu aö því að finna þá beztu lausn, sem tryggði áframhald fríverzl unar. " — HH „Ekki nýir tollmúrar", segir Mattila. «>- Settu upp markað við Bernhöftstorfu faeri. — Fyrar þær sakir voru 23 memi seístir í fangageymsiiuna aö- faranótt fimmtudagssns og miðvifcu dagskvöMið, eftir „þurra daginn". „Þetta hefar verið segin saga við flest vertíðarlok, og þð dregið úr þvi meö seinni árunum, þar sem verfcíðartokin eru ekkl eins skýrt af- mörkuð og áður var. — Það eru efcki nœrxi allir bátar bunk að taka upp netin ennþá, eftir $m sem maowr heyrir", segja fangagœzlu- menn. Meöaí gesta f Hótel Hwerfissteini að undanförnu hefur nokKuð boriö á sjomönnium af eriendum skipum, sem veriö hafa í höfia faér í Reykja yflc ,En verst er þetta I RMega á „þurru döguntim", því að þá hafa merm ebki í „hnísm" að vemda", segja lögregtanenn. —GP Selja Rássiim lakk fyrir 50 millj* kr. D Sovézkir virðast sérlega hrifn- ir af lakki frá Hörpu h.f. í fyrra keyptu Rússar af Hörou 320 tonn af „Sigfjáa"-]akki og nýlega hcfur verið undirritaður samningur um að Harpa sendi sovézkum 1000 ionn af „Sígfjáa". Hljóðar samn- ingurinn f ár upp á 6000 tunnur sem kosta ails 50 milljónir króna, ea Það er sow&zka fyririækið V30 Sojuzcltimexþort í Moskvu sem itinkaupin gerir. Vegna þessa samnings við Hörpu koni hingað til lands fram- kvæmdastjóri sovézka innftatmngs- fyrirtækisáns,V.€. Sergéev og tjáði hann blaðamönmim á fundi, að vfyrirtæki bans fiytti áriega inn kringum 100 þúsund tonn af lakki og ntólningu, en árleg öamieiðsla á sífkam -siörKm í Sovétríkiunum væri um 2 miíljónir tonna. Harpa hefwr átt %S5skipti við Sojuzdhimexpori si. 20 ár, en þetta er í 5. skiptið sem Harpa seter lakk tfl Rússtends. —GG Fékk ongul í augað önguQ kneklist í augnalok tiu ára gamallar tclpu, sem ásamt öðr- um biirnum var afi veifta í Sunda- höfn í gær. Flytja varð telpuna á siysadeiid Borgarsptalans, þar sem læknar fnjarlægðu öngulinn og gerðu afi sárinu. ÞaS var lan i óláninu, afi öngull- inn náftí ekki afi skadda augafi i telpunni, en þafi höfSu menn 6«- ast, þegar þeir sáu öngulinn krækt- an fastan í auga telnunnar. — GP „Það er ægilega gaman á vorin", segja krakkarnir í Handíða- og myndlistarskólanum. Þau voru i morgun í miklum söluhugleiðing- um niðri í miðbæ Reykjavikur, nánar tiltekið. við Bernhöftstorf- una. Þar settu þau upp markað að erlendri fyrirmynd, selja myndir sínar, belti og hálsmen og tau- þrykkskjóla. Og hvað á að gera við pening- ana? ,,Jú. við ætlum í pílagn'msferð til Parísar", var svarið og sú ferð er mikiö undir þVi komin hvort vel gengur með Bernhöftsmarkaðinn eður ei. Á bls. 6 í blaðinu í dag er fjallað um aðra „torfu" og annan markað, — f Stafangri. Núll-listinn opnar kosningaskrifstofu Viö ætlum okkur að reka kosningaáróður, og reyna þar ó- kannaðar leiðir, sagðj Sigurður Jó- hannsson eftir maður á lista Fram- boðsflokksins, sem nú hefur fengið bókstafinn O í kosningunum. En að standendur framboðslistans hafa farið fram á að bókstafur þeirra verði kallaöur núll. Sigurður sagði aö kosningaáróðurinn yrðj ekki með hefðbundnum hætti, þvert á móti ætluðu þeir að reyna að losa um þessar takmarkanir, sem hefð- irnar setja. — Við höfum hugsað okkur að reka kosningaskrifstofu sagði Siguröur, en ekki er fyllilega á- kveðið hvar hún veröur, til greina kemur að hafa hana í Kirkjustræti 10. Einnig er Framboðsflokkurinn með blaðaútgáfu í deiglunni. Sigurður kvaðst ekki tilbUinn að svara því svona að morgni dags í einni svipan hverju hann hyggst berjast fyrir, þegar hann er kom- inn á þing. —JH