Alþýðublaðið - 07.10.1986, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 07.10.1986, Blaðsíða 1
Þriðjudagur 7. október 1986 191. tbl. 67. árg. 43. flokksþing Alþýðuflokksins: Stórmál afgreidd „Þau mál sem gnœfa upp úr og munu sitja svip sinn á kosningabaráttuna voru róttœkar tillögur okkar um umbœtur í skattamálum og lífeyri- smálum," segir Jón Baldvin Hannibalsson for- maður Alþýðuflokksins. „Þessa 43. þings Alþýöuflokks- ins verður lengi minnst í sögu flokksins fyrst og fremst fyrir það að á þessu þingi var staðfest sam- runi og sættir við Bandalag jaf nað- armanna," sagði Jón Baldvin Hannibalsson formaður Alþýðu- flokksins í sámtali við Alþýðublað- ið að afloknu flokksþingi, aðspurð- ur um helstu mál og niðurstöður þingsins. „Á þessu þingi gerðist margt eft- irminnilegt;' sagði Jón Baldvin. „Það sem einkenndi þingið var m. a. að sennilega hafa konur ekki verið fjölmennari í annan tíma á flokksþingi Alþýðuflokksins og auk þess að fjölmenna létu þær mjög að sér kveða. í annan stað setti mikinn svip á þingið, sveitar- stjórnarbyltingin sem varð s. 1. vor. Þarna kom til þings flest af því unga fólki sem er komnið i fremstu Framh. á bls. 2 Loðnusýni tekin úr skipunum sem fyrr: Loðnusjómenn haf a sigur Litill hluti þeirra rúmlega 400 Alþýðuflokksmanna, sem sátu afmœlishófið á laugardagskvöld. Eitt glœsilegasta og fjölmennasta flokksþing Albvðuflokksins: Einkenndist af sam- stöðu og sóknarhug „Það hefur verið ákveðið að hverfa aftur til fyrri sýnatöku, í sambandi við loðnuvinnslu, þó menn telji það hér stórt skref aftur á bak við vinnsluna", sagði Þórður Jónsson hjá Síldarverksmiðjum ríkisins í samtali við Alþýðublaðið í gær." „En ég veit ekki hvort þctta mál leysist fyrr en farið verður að taka sýni af loðnunni þannig að gefi einhverja rétta mynd af því sem verið er að landa." Stjórn Síldarverksmiðja ríkisins ákvað á fundi í gær að hverfa aftur til fyrra fyrirkomulags við sýna- töku í þeirri von að öldurnar lægi og ágreiningur verði þar með úr sögunni. Loðnuverð það sem áður gilti, 1700 krónur fyrir tonnið verð- Framh. á bls. 2 Einu fjölmennasta og glæsileg- asta flokksþingi Alþýðuflokksins lauk í Hótel Ork i Hveragerði á sunnudagskvöld. Þingið sátu tæp- lega 250 kjörnir fulltrúar og auk þess tæplega 200 gestir. í 70 ára af- mælishófi flokksins á laugardags- kvöld voru rösklega 400 gestir. Þá sátu þingið 6 erlendir fulltrúar. Við þingsetninguna fluttu ræður heiðursgestir þingsins, þeir Hanni- bal Valdimarsson og Gylfi Þ. Gísla- son. Ávörp fluttu: Ásmundur Stef- ánsson, forseti ASI, Guðmundur Einarsson, alþingismaður, Jóna Ósk Guðjónsdóttir, formaður Sam- bands Alþýðuflokkskvenna, María Kjartansdóttir, formaður SUJ, og Björn Wall, fulltrúi Alþjóðasam- bands jafnaðarmanna. Þá færðu erlendir fulltrúar flokknum gjafir. Embættismenn flokksþingsins voru kjörnir: Aðalforseti: Hörður Zóphaníasson, Hafnarfirði. 1. varaforseti: Elín Alma Arthúrs- dóttir, Vestmannaeyjum. 2. varaforseti: Anna Margrét Guð- mundsdóttir, Keflavík. Aðalritari: Bjarni Pálsson, Kópa- vogi. 1. aðstoðarritari: Eva Eðvarðsdótt- ir, Borgarnesi. 2. aðstoðarritari: Hjörleifur Guð- mundsson, Patreksfirði. Þingið fjallaði um fjölmarga veigamikla málaflokka. Má þar nefna nýtt skattakerfi, nýtt hús- næðislánakerfi, einn lífeyrissjóð fyrir alla landsmenn, nýja atvinnu- stefnu, átak gegn neyslu og út- breiðslu vímuefna og samþykktar voru ályktanir um kjaramál svo og itarleg stjórnmálaályktun. Næstu daga verður greint firá helstu ályktunum þingsins og birtar ýmsar ræður, sem fluttar voru. Stiórnmálaályktun 43. flokkspings Alþýðuflokksins: Meginverkefnið réttmætan hlut Fertugasta og þriðja flokksþing Alþýðuflokksins fagnar því að stefna Alþýðuflokksins, jafnað- arstefnan á nú mikinn og vaxandi hljómgrunn meðal íslensku þjóð- arinnar. Alþýðuflokkurinn var ótvíræður sigurvegari í sveitar- stjórnarkosningunum síðastliðið vor, þegar þúsundir nýrra liðs- manna sraðfestu stuðning sinn við jafnaðarstefnuna og Alþýðu- flokkinn. Úrslit vorkosninganna sýndu, að Alþýðuflokkurinn er næststærsti stjórnmálaflokkur- inn á landsbyggðinni og í öflugri og öruggri sókn um land allt. Flokksþingið lýsir ánægju með stórlega aukin áhrif Alþýðu- flokksins í sveitarstjórnum víðs- vegar um landið og þakkar þeim fjölmörgu er stuðluðu að þessum glæsilega sigri. Þegar flokksþing Alþýðu- flokksins síðast var háð, fyrir tveimur árum, setti það svip sinn á íslensk stjórnmál, að þá voru starfandi tveir stjórnmálaflokkar er kenndu sig við jafnaðarstefnu. Nú hafa þau sögulegu tíðindi gerst að tekist hafa sættir og sam- eining við Bandalag jafnaðar- manna, og á Alþingi í vetur munu þingmenn bandalagsins starfa í þingflokki Alþýðuflokksins. Þessu fagnar flokksþingið og býður nýja liðsmenn velkomna til starfa í baráttunni fyrir því að skapa réttlátara þjóðfélag á ís- landi. Jafnframt minnir flokks- þingið á að hér hefur verið stigið mikilvægt skref til víðtækrarsam- stöðu íslenskra jafnaðarmanna í einum öflugum jafnaðarmanna- flokki, — Alþýðuflokknum. Nú ber að leggja megináherslu á að sameina alla íslenska jafnaðar- menn undir merkjum Alþýðu- flokksins. Markmið Alþýðuflokksins er að skapa á íslandi réttlátara þjóð- félag byggt á hugsjónum lýðræð- is, valddreifingar, félagshyggju og jafnréttis. Vaxandi fylgi Alþýðu- flokksins að undanförnu sýnir og sannar að þessi stefnumið eiga hljómgrunn hjá þjóðinni. Launa- fólk á íslandi hefur bitra reynslu af stjórnarsamstarfi núverandi stjórnarflokka. Þegar íhaldsöflin í landinu taka höndum saman á að tryggja launafólki í afrakstri þjóðarbúsins launafólk í vök að verjast svo sem glögglega hefur komið i ljós að undanförnu. Grímulaus íhalds- stefna og nýfrjálshyggja sem eiga sér öfluga talsmenn í núverandi stjórn landsins stefna að því að brjóta niður það velferðarþjóðfé- lag, sem Alþýðuflokkurinn hefur átt ríkan þátt i að skapa. Þessari þróun þarf að snúa við. Það gerist ekki nema Alþýðuflokknum verði tryggð úrslitaáhrif á stjórn lands- ins. A flokksþingi Alþýðuflokksins fyrir tveimur árum var mörkuð sú stefna að rétta hlut launafólks og lítilmagna með því að breyta eigna- og tekjuskiptingunni í ís- lenska þjóðfélaginu og leiðrétta það hrikalega misrétti og þann ójöfnuð, sem sífellt hefur verið að magnast i valdatíð núverandi rík- isstjórnar. Alþýðuflokkurinn hef- ur hér haft málefnalegt frum- kvæði og mótað stefnu, sem vakið hefur athygli alþjóðar og kynnt var á hundrað fundum um gjörvallt land. Þetta starf hefur skilað árangri í aukinni tiltrú og auknu fylgi við málstað jafnaðar- stefnunnar. Það, er sá grundvöll- ur, sem sókn Alþýðuflokksins á næstu misserum hlýtur að byggj- ast á. Alþýðuflokkurinn leggur höf- uðáherslu á eftirfarandi mála- flokka í komandi kosninga- baráttu: Nýtt skattakerfi, sem felur í sér afnám tekjuskatts af launatekj- um, einföldun kerfisins og stað- greiðslu. Tekinn verði upp virðis- aukaskattur og skattprósenta lækkuð. Tryggt verði að virðis- aukaskattur verði ekki til þess að hækka framfærslukostnað heim- ilanna. Leggja ber á tímabundinn, stighækkandi stóreignaskatt. Herða ber viðurlög við skattsvik- um og hrinda í framkvæmd þeim tillögum er þingmenn Alþýðu- flokksins hafa lagt fram og miða að því að uppræta skattsvik. Nýtt húsnæðislánakerfi byggt á traustum fjárhagsgrunni er full- nægt geti eðlilegri lánaþörf á hús- næðismarkaðnum og aukin fram- lög til félagslegra íbúðabygginga þannig að sinnt sé þörfum þeirra sem hinn frjálsi markaður útilok- ar. Það er stefna Alþýðuflokksins að í hinu nýja húsnæðiskerfi verði valkostir þannig að fólk geti valið eignar- eða leigufyrirkomulag eft- ir þörfum og aðstæðum hvers og eins, en hvað varðar félagslegar íbúðir verði megináhersla lögð á kaupleigufyrirkomulag. Tryggja ber að lánskjör verði með þeim hætti að greiðslubyrði aukist ekki umfram launahækkanir. Samciginlegur lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn. í stað tæp- lega eitt hundrað sérsjóða, sem nú starfa, komi einn sameiginlegur lifeyrissjóður fyrir alla Iands- menn. Flokksþingið telur að fétt sé að efna til þjóðaratkvæða- greiðslu um hugmyndiha um sam- eiginlegan lífeyrissjóð. Ný atvinnustefna. Alþýðuflokk- urinn lítur svo á að vaxtarbrodd islensks atvinnulífs sé að finna í nýtækniiðnaði og nýgreinum landbúnaðar og sjávarútvegs. Forsenda nýrrar atvinnustefnu er traust menntakerfi og því ber að leggja ríka áherslu á að skapa þá starfsaðstöðu í skólum landsins Framh. á bls. 2

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.