Alþýðublaðið - 08.11.1989, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 08.11.1989, Blaðsíða 2
Miövikudagur 8.nóv. 1989 MMölIBLMÐ Utgefandi: Blaö hf. Framkvæmdastjóri: Hákon Hákonarson Ritstjóri: Ingólfur Margeirsson Fréttastjóri: Kristján Þorvaldsson Dreifingarstjóri: Siguröur Jónsson Setning og umbrot: Leturval, Ármúla 36 Prentun: Blaðaprent hf. Áskriftarsíminn er 681866 Áskriftargjald 1000 kr. á mánuoi innanlands. í lausasölu 75 kr. eintakio. HEIMSÓKN MITTERRANDS TIL ÍSLANDS Ixoma Francois Mitterrands Frakklandsforseta til íslands í gær ertáknræn vináttuheimsókn. Jón Baldvin Hannibalsson utanrík- isráðherra íslands og Mitterrand gegna um þessar mundir lykil- hlutverkum í samsteypunum miklu sem ráöa gangi efnahags- og atvinnumála í Evrópu. EB og EFTA eru aö því er best veröur séð á góðri leið með að mynda stærsta efnahagssvæði í heimi. Jón Baldvin hefur að undanförnu veitt EFTA forystu í viðræðunum við EB, og eins og glöggt kom fram í þætti Stöðvar 2 í gærkvöldi hefur ráðherra stjórnað af myndugleika. Ummæli viðskiptaráð- herra Noregs sem höfð eru eftir í DV í gær vekja verðuga athygli. Norðmenn eru að öllu leyti ánægðir með framgöngu íslenska ut- anríkisráðherrans. Koma Mitterrands út hingað í gær ber því enn frekar vitni að forráðmönnum EB er kappsmál að sem nánast samstarf verðj við stjórnendur í EFTA. Utanríkisráðherra okkar litlu þjóðar er í fararbroddi. Við getum sannarlega verið stolt af frammistöðu hans. vJert er ráð fyrir að á áramótum hefjist formlegir samningar milli EFTA og EB. Hagsmunir íslendinga byggjast á því að skynsam- legir samningar náist um sjávarafurðir á helstu mörkuðum. Is- lendingar munu ganga hart eftir því að Evrópubandalagið viður- kenni sérstöðu okkar í sjávarútvegi. EB er langmikilvægasta við- skiptasvæðið. Mitterrand lýsti því yfir á blaðamannafundi í Reykjavík í gær að virða bæri hagsmuni íslands og boðaði að hann myndi með sérstöku bréfi staðfesta skilning sinn á sér- stöðu íslands. Því ber að fagna. Kíkin 12 í EB hafa komið sér saman um að opna landamæri sín innbyrðis upp á gátt árið 1992 og samræma efnahags- og at- vinnumál ríkjanna með óskiptum innri markaði. Sameining Evr- ópu sem einnar markaðsheildar virðist ekki órafjarri ef EFTA og Eb gengur að mynda efnahagssvæði. Ríki Austur-Evrópu stíga erfið skref undan heljargreipum ofstjórnar og miðstýringar og ráðamenn í austri hafa gefið í skyn að nánari tengsl við lýðræðis- þjóðir Vestur-Evrópu séu þeim bráðnauðsynleg. Jón Baldvin Hannibalsson segir í viðtali sem birtist í Alþýðu- blaðinu í gær að langt sé í land með að ríki Austur-Evrópu uppfylli skilyrði um inngöngu í EFTA, en að þau banki ákaft upp á. Ung- verjar hafi til að mynda óskað eftir fastmótuðum tengslum við Fríverslunarbandalagið og þeim liggi mjög á. Þíðan austan járn- tjalds hvíli á veikum efnahagslegum grunni. í Sovétríkjunum gæti svartsýni um að umbótastef na Gorbatsjovs beri tilætlaðan árangur. Samdráttur hafi átt sér stað í þjóðarframleiðslu og jafn- vel sé spáð hungursneið. Á sama tíma berast fréttir úr Aust- ur-Þýskalandi um frelsisbylgju sem stjórnvöld ætli að láta undan. Sameining þýsku ríkjanna er ef til vill í augsýn, verði stigin spor í átt til lýðræðis í kommúnistaríkinu. LJtanríkisráðherra sem er nýkominn úr opinberri heimsókn í Ungverjalandi segir að Ungverjum sé mikilvægt að ríki Vest- ur-Evrópu bregðist við hrópunum úr austri af skilningi. Jón Bald- vin segir að ekki geti orðið að beinni þátttöku Ungverja fremur en annarra Austur-Evrópuríkja. Fyrst verði EFTA og EB að ná þeim markmiðum sem að er stefnt. Samskipti EFTA-ríkja og ríkja Austur-Evrópu verði á meðan að byggjast á tvíhliða viðræðum milli einstakra ríkisstjórna. Meimsókn Mitterrands til íslands er undirformerkjum aukinnar samvinnu þjóða í milli. Sá er og skilningur utanríkisráðherra. Jón Baldvin lýsir því í Alþýðublaðinu í gær að við eigum að nota tæki- færið „til að brýna fyrir honum þann skilning okkar að við lítum á væntanlega samninga við EB ekki bara sem hreint og klárt við- skiptamálefni heldur sem lið í hugmyndum um nýskipan mála í Evrópu, sem lóð á vogarskál þróunar i átt til varanlegs friðar í þjóðfélagsskipan Evrópu." Vonandi reynist utanríkisráðherra sannspár. ÖNNUR SJONARMIÐ RITSTJÓRI Tímans er lentur í sér- kennilegum deilum samkvæmt for- síðufrétt blaðsins í síðustu viku. Undir æsifréttafyrirsögninni ÞEIR ERU MED ÞUMALPUTTANN Á TÆKJUNUM skýrir Tíminn frá því, að blaðið sé bara alveg sambands- laust við umheiminn vegna við- gerða og athafna Póst- og símamála- stofnunar í Lynghálsinum þar sem blaðið er staðsett. Indriði G. Þorsteinsson ritstjóri lætur sér ekki nægja að leggja for- síðu föstudagsblaðsins undir þessa stórfrétt, að símasambandið rofni öðru hverju við blaðið, heldur bætir um betur með því að krefjast þess að samgöngumálaráðherra láti fara fram rannsókn á starfsháttum Pósts og síma. Ritstjórinn heldur því nefnilega fram, að Póstur og sími sé með þumalputtana í símtækjum Tímans. ÞAÐ hlaut að koma að því, að skýr- ing fengist á því, hvers vegna Tím- inn hefur verið svona sambandslaus við umheiminn. Satt best að segja, hélt undirritaður að það væri hluti af einangrunarstefnu framsóknar- manna. En nú er hið sanna komið í Ijós; Tíminn er símasambandslaus við umheiminn. Enginn simi, engar íréttir. Þar er komin skýringin á æsi- fregnum á forsíðu Tímans sem eng- inn skilur neitt í. Nú er Ijóst, af hverju blaðið birtir hverja fréttina á fætur annarri sem enginn annar fjölmiðill lítur við. Og hér með er al- þjóð skiljanlegt, hvers vegna Tím- inn nær aldrei sambandi við neinn mann sem frá einhverju fréttnæmu hefur að segja. Þetta er sem sagt ekki Tímanum að kenna. Þetta er Pósti og síma að kenna. Ef til vill fær Tíminn ekki heldur fréttatilkynningar og bréf vegna þess að Póstur og sími er að stríða blaðinu í þeim efnum einnig. Það er ekki nema von að ritstjór- inn geggist og heimti að samgöngu- málaráðherra láti gera rannsókn á þessu ríkisfyritæki. Það er líka eins Indriöi Tímaritstjóri: Sambandslaus við umheiminn. gott að ritstjórinn verði fyrri til; það gæti vel farið svo að formaður Framsóknarflokksins gefist uppá að lesa hinar sambandslausu fréttir Tímans og heimti rannsókn á blað- inu. RITSTJÓRI Tímans fékk reyndar svar frá samgöngumálaráðherra og Pósti og síma. Báðir aðilar reyndu að róa niður hinn æsta ritstjóra með rólegu orðalagi. Samgöngumála- ráðherra sagði að sér þættu það vondar fréttir að Tíminn væri síma- sambandslaus. Og til að gleðja rit- stjórann, bætti ráðherrann við: ,,Eg hef það stundum á tilfinningunni að verið sé að stríða mér þegar ég er sjálfur að hringja út á land og sam- bandið slitnar stanslaust." Þar með var komin dálítil samkennd í málið og sennilega eitthvað sljákkað í rit- stjóranum fyrir bragðið. Hins vegar er samgöngumálaráð- herra skynsamur maður og taldi þar af leiðandi enga ástæðu til þess að hefja rannsókn á starfsemi Pósts og síma þótt Tíminn væri ekki alltaf í sambandi við umheiminn. BLAÐAFULLTRUI Pósts og síma sendi hins vegar langt bréf til rit- stjóra Tímans þar sem gefnar voru ofureðlilegar skýringar á röskun- inni sem blaðið hafði orðið fyrir. í bréfinu segir að verið sé að leggja nýjan jarðsímastreng frá Árbæjar- stöð til Mjóumýrar. Þetta hafi orsak- að línuskort og hafi vandinn verið leystur til bráðabirgða með fjölsíma- samböndum. Hins vegar hafi rit- stjóra Tímans verið gerð grein fyrir þessu og að málið væri leyst um síð- ustu helgi og sími Tímans kominn í lag. Sem sagt: Einfalt mál. En hinn uppstökki ritstjóri Tím- ans trúir greinilega ekki orði sem aðalóvinur blaðsins, Póstur og sími, hefur að segja. Eða hvað segið þið um svar ritstjórans við bréfi blaða- fulltrúa Pósts og síma: „Ljóst hef ur verið árum sainan hverjir haía byggt og eru að byggja í „Hálsahverfi". Þess vegna er ekki öðru um að kenna en handvömm og hirðuleysi að gera ekki þegar í upphafi réttar ráðstafanir vegna fjölda síma- sambanda. Tíminn hefur enga ástæðu til að trúa einu orði af því sem símaþjónar segja. Við bíð- um eins og fyrr, eftir nýjuin bil- unum. — Ritstjóri." ÞAÐ getur nú varla talist til já- kvæðrar lífsafstöðu að eyöa lífinu í það að bíða á eftir bilunum. En það verður fróðlegt að fylgjast með fréttum Tímans í framtíðinni. Spurningin er hvort Póstur og sími sé á eftir Tímanum, eða hvort Tím- inn sé á eftir tímanum. Einn með kaffinu Hjúkrunarkonan var nýbyrjuð á geðdeildinni. Vinkonan spurði hvernig henni líkaði vinnan. — Vel, en það er alveg brjálað að gera! DAGATAL Undir stjörnu Davíös Halli heildsali var á fartinni í mið- bænum eins og venjulega. Hann var rétt hlaupinn yfir götuna á rauðu Ijósi þegar ég greip í frakk- ann hans. —T INei, blessaður Dagfinnur, sagði Halli. Ég hélt að þú myndir rífa frakkann minn í tætlur! — Ég hélt hins vegar að þú myndir drepa þig á því að fara yfir á rauðu Ijósi, svaraði ég. — Er ekki aðalmálið að vera á rauðu Ijósi þessa dagana? Er ekki ríkisstjórnin starfandi á rauðu Ijósi almennings? Er ekki alit þjóðfé- lagið á einu allsherjar rauðu Ijósi? hrópaöi Halli. — Þið íhaldsmennirnir eruð nú svo húmorlausir, sagði ég góðlát- lega. Nú varð Halli dálítið þögull. Halli sneri sér upp í vindinn. — Sko, ég vil nú ekki kalla það húmorleysi sjálfstæðismanna að senda formanninn sinn til ísrael, sagði Halli. — Var hann ekki boðinn af ríkis- stjórn gyðinga? spurði ég. — Jújú, þeir hafa kannski ekki áttað sig á því að maðurinn er ekki lengur forsætisráðherra íslands, sagði Halli. En kannski liggja önn- ur sjónarmið þarna að baki. — Nú? sagði ég. — Já, það er mjög táknrænt að Þorsteinn hafi verið fenginn til að leggja blómsveig að minnisvarða um gyðinga sem létust í útrým- ingabúðum nasista í síðari heims- styrjöldinni, sagði Halli. — Nú? hváði ég á nýjan leik. — Þorsteinn var náttúrlega tek- inn pólitískt af lífi þegar hann hrökklaðist frá sem forsætisráð- herra. Þess vegna er þetta tákn- ræn aðferð. Hinn útrýmdi hyllir þá útrýmdu, sagði Halli. — Er þetta nú ekki dálítið ósmekkleg athugasemd? spurði ég. , — Osmekkleg? hváði Halli. Finnst þér að stjórnmál eigi að vera smekkleg? Ég átti ekkert svar við þessu. — INei, hélt Halliáfram. Lífið er óútfylltur víxíll. Settu inn tölu og þú þekkir dráttarvextina. Ég sícildi ekki alveg hvert Halli var að fara. — Sjáðu til, sagði Halli. Pólitík er stríð. Sumir berjast og vinna. Aðrir berjast og bíða ósigur. Sumir berj- ast ekki neitt og bíða sjálfkrafa ósigur. ísíðari heimsstyrjöld börð- ust gyðingar ekki gegn nasistum. Þeim var útrýmt í ægilegum hild- arleik. Síðar meir lærðu þeir af reynslunni og bitu frá sér. Símon Wiesenthal er dæmi um gyðing- inn sem leitar hefnda. Ég var ekki enn með á nótun- um. — Á íslandi barðist Þorsteinn aldrei neitt sem forsætisráðherra, sagði Halli og kipraði saman aug- un. Honum var útrýmt. Nú er hann kominn til Gyðingalands að læra hefndir. Hann mun senn verða Símon íslands og útrýma öllum sínum pólitísku andstæð- ingum. Og-iil að læra herkænsk- una rétt, tók hann með sér Eim- reiðarklíkubróður sinn, Kjartan Gunnarsson framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins. Saman munu þeir staðfæra Wiesenthal-tækn- ina. Jón Baldvin, Ólafur Ragnar og Steingrímur mega fara að þylja bænirnar sínar. Og það þýðir ekk- ert fyrir þá að flýja til Suður Amer- íku. Þorsteinn grefur þá uppi. — Heldurðu virkilega að Israels- menn fari að kenna Þorsteini svona vitleysu? spurði ég hálf- hneykslaður. — Nei, að sjálfsögðu ekki, svar- aði Halli. En Þorsteinn fattar það ekki. Hann heldur að hann komist upp með allt í ísrael. Þorsteini var nefnilega sagt að hann væri eini flokksformaðurinn á Islandi sem væri verndaður af stjörnu Davíðs! Og þar með var Halli rokinn.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.