Alþýðublaðið - 15.04.1989, Blaðsíða 9

Alþýðublaðið - 15.04.1989, Blaðsíða 9
Laugardagur 15. apríl 1989 9 Jón Baldvin Hannibalsson utanríkisráðherra skrifar Atlantshafsbandalagið er ekki síður póli- tískt bandalag en hernaðarlegt. Hin breytta stefna Sovétríkjanna í innanríkis- og utan- ríkismálum hefur ennfremur vakið nýjar spurningar um hlutverk Atlantshafsbanda- lagsins. Jón Baldvin Hannibalsson utanríkisráð- herra rœðir þessa þcetti og aðra í eftirfar- andi grein. Fyrri grein utanríkisráðherra um Atlantshafsbandalagið birtist í Alþýðublað- inu sl. miðvikudag, þ. 12. apríl. Harmel-skýrslan______________ Breyttar aðstæður á hernaðar- sviðinu höfðu djúpstæð áhrif á pólitíska sviðinu einnig. Árið 1967, sex mánuðum fyrir hinn sögulega utanríkisráðherrafund, sem haldinn var í Reykjavík, lét Atlantshafsráðið gera yfirgrips- mikla könnun á framtíðarverk- efnum bandalagsins. Þessa könn- un, sem kennd hefur verið við höfund hennar, þáverandi utan- ríkisráðherra Belga, Pierre Har- mel, hefur Atlantshafsbandalag- ið haft að leiðarljósi æ síðan. Eins og oft hefur verið bent á, leggur Harmel skýrslan áherslu á tvo megin þætti í starfsemi banda- hálfu Atlantshafsbandalagsins hefur það margsinnis verið ítrek- að að öryggi á tímum kjarnork- unnar verður ekki tryggt í skjóli vopnavalds einvörðungu. Einmitt af þessum sökum hefur Atlants- hafsbandalagið lagt mikla áherslu á pólitíska samninga til að draga úr tortryggni og auka stöðugleika, ekki aðeins í vígbúnaðarmálum, heldur einnig á öðrum sviðum Helsinki-samþykktarinnar, ekki síst mannréttindasviðinu. Hér að framan hef ég stiklað á stóru í sögu Atlantshafsbanda- lagsins á síðustu fjörutíu árum. En ástæða þess að ég hef kosið að gera þessari sögu skil í fáeinum „Ótrúlegar framfarir hafa átt sér stað í Sovétrikjunum á aðeins fjórum árum. Aöildarriki Atlantshafsbandalagsins hafa fagnað þeim án undan- tekninga, enda sýna þær svo ekki verður um villst að óréttlæti og kúgun er á undanhaldi en lýðræði og frelsi i sókn. En ýmsum spurningum er enn ósvarað áður en komist verður að endanlegri niðurstöðu um mark- mið Gorbatsjovs og áætlanir og hvort Sovétleiðtoginn muni yfirvinna ihaldsöflin heima fyrir,“ segir Jón Baldvin Hannibalsson utanrikisráð- herra m.a. í grein sinni um Atlantshafsbandalagið. Myndin sýnir Gorbatsjov Sovétleiðtoga ávarpa þing Kommúnistaflokksins í júni i fyrra. hafsbandalagið leggi verkfæri sín á hilluna. Hér virðist skorta yfir- vegun og raunsæi. Þrátt fyrir hinar óumdeilanlegu framfarir, er vert að hafa hugfast að grundvallarvandinn í sam- skiptum austurs og vesturs er enn óleystur. Meirihluti íbúa í Austur- Evrópu býr enn við ófrelsi. Yfir- burðir Sovétmanna á sviði hefð- bundinna árásarvopna í Mið-Evr- ópu eru enn um 3:1 og verða 2:1 eftir að einhliða niðurskurður Gorbatsjovs hefur komið til framkvæmda. Á sviði skamm- drægra kjarnavopna nema yfir- burðir Sovétmanna um 16:1. Eng- in mekri eru enn sjáanleg um að dregið verði úr framleiðslu lang- drægra kjarnavopna eða stýri- flauga í lofti og á sjó. Uppbygging sovéska norðurflotans hefur hald- ið áfram óhindrað og ekkert bendir til að Gorbatsjov hafi enn skorið framlög til hermála. Vandi Gorbatsjovs____________ Tilgangurinn með slíkri upp- talningu er auðvitað ekki að varpa rýrð á einlægni Sovétleiðtogans, heldur einungis að vekja athygli á, í fyrsta lagi, að ýmsum spurn- ingum er enn ósvarað áður en komist verður að cndanlegri nið- urstöðu um markmið hans og áætlanir. Jafnvel þótt enginn vafi léki á um friðarvilja Gorbatsjovs, mætti spyrja, í öðru lagi, hvort ekki sé of snemmt að dæma um hvort Gorbatsjov muni takast yf- irlýst ætlunarverk sitt. Tekst hon- unt að yfirvinna íhaldsöflin? Tekst honum að stjórna þeim öfl- um sem „glasnost“ og „peres- trojka“ hafa leyst úr læðingi? Tekst honurn að uppfylla þær eft- irvæntingar sem vaktar hafa verið hjá almenningi í Sovétríkjunum? Hversu langt geta önnur Austur- Evrópuríki gengið í frjálsræðisátt áður en Sovétmenn skerast í leik- inn? Með öðrum orðum, geta ríki ER ATLANTSHAFSBANDA- LAGIÐ TÍMASKEKKJA? lagsins: nauðsyn öflugra varna 'annars vegar og viðræður til að draga úr spennu hins vegar. í rauninni má því segja að skýrsla Harmels, hið nýja testament bandalagsins, hafi verið í beinu framhaldi af skýrslu „vitringanna þriggja“, í gamla testamentinu. Þar sem „vitringarnir" lögðu áherslu á samráð ríkja bandalags- ins í sínum hópi, ákvað Harmel að ekki væri nóg að treysta hin innri bönd, heldur þyrfti einnig að reyna að hafa áhrif á þróun mála í ríkjum Austur-Evrópu. Ég hika ekki við að fullyrða að þessi seinni þáttaskil í sögu Atlantshafs- bandalagsins hafi öðru fremur orðið til að ryðja braut fyrir slök- unarstefnu áttunda áratugarins þ.m.t. Ostpolitik vestur-þýska jafnaðarmannsins Willy Brandts og fyrir Ráðstefnunni um öryggi og samvinnu í Evrópu, sem hófst í Helsinki 1973. Pólitiskir samningar__________ Aldrei verður nógsamlega áréttað að þessir tveir þættir, sem ég hef nú lýst, annar hernaðarleg- ur, hinn pólitískur, fylgjast að í allri starfsemi Atlantshafsbanda- lagsins og eru í rauninni óaðskilj- anlegir. Þannig má til sanns vegar færa að Atlantshafsbandalagið hafi þegar fyrir löngu svarað spurningu Davíðs Stefánssonar um það hvort öll vor heill ætti að hvíla á stálsins stoðum og svarað þeirri spurningu neitandi. Af orðum er einföld. Ef draga má lærdóm af sögu Atlantshafs- bandalagsins, hygg ég að hann sé fyrst og fremst sá að Atlantshafs- bandalagið er ekki einvörðungu hernaðarbandalag, heldur pólit- ískt bandalag sem verið hefur í sí- felldri endurnýjun og sífelldri að- lögun að breyttum aðstæðum frá byrjun. NATO og Perestrojkan__________ í umfjöllun fjölmiðla um At- Iantshafsbandalagið á afmælisár- inu skýtur sú spurning oft upp kollinum hvort bandalagið hafi verið undir það búið að mæta þeim miklu breytingum, sem orð- ið hafa á stjórnarstíl í Sovétríkj- unum á síðustu fjórum árum. Eins og ég bent á hér að framan ráðast svör manna einkum af þeim hugmyndum, sem þeir gera sér unt tilgang og eðli þessara samtaka. Sjáfur mun ég ekki hika við að lýsa þeirri skoðun minni að þróunin í Sovétríkjunum hafi fyrst og fremst orðið til að árétta það sjónarmið að núverandi stefna bandalagsins hafi reynst bæði farsæl og árangursrík. Engum blandast hugur um að sovésk utanríkisstefna hefur tekið verulegum stakkaskiptum frá inn- rás Sovétmanna í Afghanistan fyrir einum áratug. E.t.v. væri ekki orðum aukið að segja að með tilkomu Gorbatsjovs hafi birst yf- ir sjónhringnum pólitískur Sput- nik, sem kornið hafi ríkjum At- Jón Baldvin Hannibalsson Síðari hluti lantshafsbandalagsins fullkom- lega í opna skjöldu. lnnan Sovétríkjanna hefur Gorbatsjov þegar lyft Grettistaki með úrbótum í frjálsræðisátt. Hann hefur reynt að losa ríkið úr þrúgandi viðjum staliniskra stjórnarhátta, aukið mannrétt- indi og skapað aukið svigrúm í efnahagsmálum. í utanríkismál- um eru aðgerðir Sovétleiðtogans ekki síður lofsverðar. Herir Sovét- manna eru á brott frá Afghanist- an. Frjálsræði, sem virtist óhugs- andi fyrir aðeins fáeinum árum, blómstrar nú óhindrað í einstök- um ríkjum Austur-Evrópu, eink- um Ungverjalandi og Póllandi. Sovétmenn hafa lýst yfir veruleg- um einhliða niðurskurði hefð- bundinna vopna í Evrópu. Þeir lofa því að í framtíðinni muni víg- búnaður þeirra einungis miðast við varnarþarfir og að dregið verði úr útgjöldum til hermála. Hindrunum hefur verið rutt úr vegi í samskiptum við Kína. Áhuga er lýst á að leysa úr málefn- um Mið-Austurlanda og Samein- uðu þjóðunum ætlað veigamikið hlutverk við alþjóðlega friðar- gæslu. Ótrúlegar framfarir hafa átt sér stað á aðeins fjórum árum. Aðild- arríki Atlantshafsbandalagsins hafa fagnað þeim án undantekn- inga, enda sýna þær svo ekki verð- ur um villst að óréttlæti og kúgun er á undanhaldi, en lýðræði og frelsi í sókn. Málstaður vestrænna ríkja hefur sigrað. Óleystur vandi Það skýtur óneitanlega skökku við að einmitt á þeim tíma sem ríki Atlantshafsbandalagsins eru að uppskera ávexti erfiðis síns og þrautseigju á undanförnum ár- um, skuli vera uppi háværar radd- ir sem krefjast þess að Atlants- Atlantshafsbandalagsins verið viss um að sá árangur sem náðst hefur verði ekki gerður að engu eða að haldið Verði áfram á sömu braut? Tíminn einn getur úr því skorið. Festa og sveigjanleiki_________ Ég hef raynt að færa fyrir því rök, að sá árangur sem náðst hef- ur í baráttunni fyrir friði og stöð- ugleika, sé að miklu leyti Atlants- hafsbandalaginu að þakka. Óbreytt stefna bandalagsins, sem einkennist af hvort tveggja festu og sveigjanleik, er einmitt sú stefna sem best er til þess fallin að örva þá þróun sem átt hefur sér stað í Sovétríkjunum og festa hana í sessi. Að hvika frá þeirri stefnu nú í skjóli þess að ógnin fari dvínandi, mætti líkja við þá ákvörðun húseiganda að segja upp brunatryggingu á þeirri for- sendu að þar sem ekki hefði kviknað í hefði tryggingin sjálf reynst óþarfi. Atlantshafsbandalagið er því ekki „tímaskekkja". Með virkri þátttöku okkar í pólitísku starfi og varnarsamstarfi Atlantshafs- bandalagsins leggjum við okkar af mörkum til að stöðugleiki haldist í okkar heimshluta. Greinin er að hluta til byggð á ræðu sem greinarhöfundur flutti á hátíðarfundi SKS og Varðbergs þ. 8. apríl sl. Millifyrirsagnir eru Alþýðublaðsins.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.