Alþýðublaðið - 12.05.1990, Blaðsíða 7

Alþýðublaðið - 12.05.1990, Blaðsíða 7
Laugardagur 12. maí 1990 Bjarni P Magnússon á Nýjum vettvangi: Viljum færa valdið úf í borgarhverfin „Nú þegar kommúnismi Sovétmanna og þeirra hugmyndaffræði er komin hálffa ieið i gröfina verða |af naðarmenn að nola tækiffærið og sameina alla þá sem kenna sig við frelsi, jafnrétti og bræðralag. Þess vegna heiti ég á jaf naðarmenn að styðja Nýjan vettvang og stuðla að betri borg og þar með betri heimi," segir Bjorni P. Inagnússon þriðji maður á H- lista Nýs vettvangs. Alþýðublaðið spurði Bjarna P. hvað Nýr vettvangur stæði fyrir. VIÐTAL: TRYGGVI HARÐARSON ,,Nýr vettvangur er afleiðing þess að Alþýðuflokkurinn í Reykjavík ákvað í febrúar að bæði flokkum og óflokksbundnu fólki yrði boðið til samstarfs um nýjan vettvang á sviði borgarmála. Sú ákvörðun olli nokkrum usla hér í borginni en forsendan var að okk- ur sem höfum skipað minnihluta í borgarstjórn, hefur tekist að vinna mjög vel saman. Hins vegar hefur okkur greint á um hvernig beri að ná öllu þessu fólki og flokkum saman í eitt framboð. Okkur í Al- þýðuflokknum fannst að lang- besta leiðin væri að fara prófkjörs- leíðina, opnu prófkjörsleiðina, sem við og fórum. Þegar framboðslisti Nýs vett- vangs er skoðaður þá saman- stendur hann af fólki úr Alþýðu- flokknum, Alþýðubandalaginu, Félaginu betri borg, sem saman stendur af fólki úr Borgaraflokkn- um, en um helmingur frambjóð- enda eru óflokksbundnir einstak- lingar sem áhuga hafa á máleín- um borgarinnar. Nýr vettvangur er tvímælalaust tilraun til að brjóta upp núverandi flokkakerfi." — Er þá flokkakerfið eins og það er úrelt? ,,Ég vil brjóta upp þessi hlutföll sem ríkja á milli flokkanna. Þetta segi ég vegna þess að stefna Nýs vettvangs er í samræmi við stefnu Alþýðuflokksins.Það sem mestu skiptir er að alþýðuflokksmenn og jafnaðarnenn, hvar í flokki sem þeir kunna að standa, standi sam- an um að veita Nýjum vettvangi brautargengdi eins og vonir okkar jafnaðarmanna standa til." Jqfnaðarmenn styðji Nýjan vettvang________ ,,Sögulega séð hafa jafnaðar- menn verið sundraðir um langan tíma. Fyrst klofnaði Alþýðuflokk- urinn þegar Kommúnistaflokkur Islands var stofnaður árið 1930. Klofingur úr Alþýðuflokknum átti eftir að endurtaka sig allt vegna deílna um utanríkismál og afstöðu um hugmyndafræði Sovétríkj- anna og deilna milli jafnaðar- manna og kommúnista. Nú þegar kommúnismi Sovétmanna og þeirra hugmyndafræði er komin hálfa leið í gröfina verða jafnaðar- menn að nota tækifærið og sam- eina alla þá sem kenna sig við frelsi, jafnrétti og bræðralag. Þess vegna heiti ég á jafnaðarmenn að styðja Nýjan vettvang og stuðla að betri borg og þar með betri heimi." — En hverju vill Nýr vett- vangur breyta í stjórn Reykja- víkurborgar? „Við stefnum að allt öðruvísi borg. í fyrsta lagi viljum við gjör- breyta stjórn borgarinnar. Við vilj- um nútímalega stjórnunarhætti þar sem boðleiðirnar eru í báðar áttir en ekki bara að maðurinn á toppnum gefi fyrirskipanir niður á við og síðan verði allir að hlýða af óttablandinni virðingu. Auðvitað á að ríkja agi en það á líka að nýta starfsmenn borgarinnar og hinn almenna borgarara, fá fram hug- myndir og gefa þeim tækifæri á að hafa frumkvæði um borgarmál- efni."- Valdið út i hverffin „Við viljum brjóta upp stjórn- kerfið að pví leytinu til að við vilj- um færa valdið út í hverfin. Ég get ekki séð hvers vegna íbúar Breið- holts megi t.d. ekki ákveða um málefni síns hverfis rétt eins og þeir í Kópavogi eða Hafnarfirði gera en það er álíka stórt og þessi sveitarfélög. Við viljum koma á hverfaráðum og að það verði kos- ið í þau um leið og kosið er til borgarstjórnar. Við leggjum til að hverfaráðin verði strax iátin fara með stjórn skólamála, stjórn æskulýðs- íþrótta- og tómstunda- mála, stjórn umhverfismála og stjórn umferðaröryggismála. Til þessa verður að sjá þeim fyrir ákveðnum tekjustofnum. Við viljum brjóta niður það óskilvirka kerfi sem víða við- gengst í borginni. Dæmi um slíkt er það að það er einn sálfræðingur hjá dagvist barna, það er annar sálfræðingur hjá skólaskrifstof- unni og þriðji sálfræðingurinn er svo hjá félagsmálstofnun en engir þessara þriggja vinna saman. Sami aðilin getur verið að velkjast í kerfinu milli þriggja aðlia á að- eins tveggja, þriggja ára timabili. Auövitað þarf að brjóta niður þessa múra og svo að þetta kerfi verði skilvirkt. Þá þurfa menn líka að vinna saman og það þarf miklu betri stjórn á þessu sviði og fleir- um í Reykjavík." — Nú greiðir Reykjavíkur- borg starfsmönnum sínum lægri laun en gengur og gerist annars staðar. Hver er ykkar launastefna? „Við viljum brjóta upp launkerfi borgarinnar og það gerum með því að leggja niður miðstýringuna sem þar ríkir og færa ákvarðanir um launamál inn til fyrirtækj- anna. Þannig að þau ákvarði sjálf hvaða launakjör þau búi starfs- fólki sínu. Þá er nauðsynlegt að bæta kjör þeirra lægst launuðu hjá borginni og þó að það kosti að sjálfsögðu einhverja peninga þá verður að hafa það því borgin á mikla peninga." D-listi — bið-listi „Við viljum þar að auki stór- breytta forgangsröð verkefna. Það verður að byggja mörg hjúkruar- heimili fyrir aldraða í Reykjavík. Það verður að afnema biðlistana og kosnignarnar 26. maí standa um það hvort fólk vill áfram hafa biðlistana, það er að segja D-Iist- ann í Reykjavík, sem kalla mætti bið-listann, eða hvort það vill H- lista sem ætlar að eyða öllum þess- um biðlistum." — Húsnæðismálin brenna þungt á mörgum og sérstak- lega ungu fólki. Hvað ætiið þið að gera í þeim málum? „Við leggjum áherslu á að hér verði þegar í stað snúið af þeirri þvermóðskufullu braut meirihlut- ans í Reykjavík um að vilja ekki fé- lagslegar íbúðabyggingar. íhaldið gegn___________ kauploiguibúðum______ „Frá því að Alþýðuflokkurinn gerðist aðili að ríkisstjórn árið 1987 hefur meirihlutinn í borgar- stjórn þráskallast við að sam- þykkja tillögur okkar í minnihlut- anum og þá einkum okkar alþýðu- flokksmanna um að hér verði byggðar kaupleiguíbúðir. Sjálf- stæðisflokkurinn felldi fyrstu til- löguna okkar þess efnis árið 1987, þeir samþykktu að kaupa 40 kaup- leiguíbúðir árið 1988 og íhaldið Bjarni P. Magnússon borgarfulltrúi á vinnustaöafundi í Borgarspitalanum. hér í borginni sá ekki ástæðu til að sækja um eina einustu kaupleigu- íbúð í ár. Þannig að Reykjavík hef- ur orðið af stórkostíegum fjár- munum vegna þess að borgin hef- ur ekki sóttum þann hluta félags- legra íbúða sem eðlilegt hefði ver- ið miðað við fólksfjölda og með því orðið af Vh—'l milljörðum króna sem annars hefðu átt að koma hingað til að leysa húsnæð- isvandræði borgarbúa. Þessu verður að breyta. Það gengur ekki lengur að þvermóðskufullur íhaldsflokkur standi í vegi fyrir því að borgarbúar fái viöunandi lausn á sínum húsnæðismálum." — Nú ieggur Nýr vettvangur áherslu á umhverfismálin. Hvaða lausnir boðið þið í þeim efnum? „Ég hef marg sagt að mér finnist sjálfsagt að nota fjármuni Hitveit- unnar og veitustofnana okkar til þess að fylgja þeirri stefnu eftir sem við mörkuðum með tilkomu þeirra í umhverfismálum, þ.e. að skapa okkur hreint og heilnæmt umhverfi. Þegar við fórum út í Hitaveituna og hættum við kola- og olíukyndingu þá stórdró úr loít- mengun hér. Nú vil ég að við höld- um áfram á sömu braut og hreins- um fjörurnar. íhaldið er með áætl- un um slíkt til næstu tíu ára en við viljum klára þetta á næstu fimm árum." StórbæH aðstaða_______ til iþróHa _________ — Hvað með málefni unga fólksins? „Við höfum lagt mikla áherslu á æskulýðs- og tómstundastarf og á Nýjum vettvangi eru upp hug- myndir um að bæta stórlega að- stöðu íþróttafélaganna til kennslu- og leiðbeiningastarfa. Við ætlum einfaldlega að láta hvert íþróttafé- lag í borginni fá tvo íþróttakenn- ara á launum til þess að leiðbeina og þjálfa yngri flokka íþróttafélag- anna. Þessi mál hafa verið í ólestri en við höfum komið því í gegn núna að íþróttafélögin fái 100% styrk til greiðslu vegna leigu á hús- næði. Við viljum stórbæta aðstöðu barna, unglinga og almennings til íþróttaiökunar og það er hægt að gera það án þess að kosta miklu til." — Á Reykjavíkurborg sam- leið með öðruin bæjarfélögum eins og t.d í Samtökum sveitar- félaga á höfuðborgarsvæðinu? „Já, við höfum verið þeirrar skoðunar. það hefur hins vegar borið á því að borgarstjóri hafi verið með tilburði til að sýna að Reykjavík sé nú stærst og mest og best. Það hefur kannski komið gleggst fram í samskiptum við ná- granna okkar í Kópavogi. Þar höf- um við, í minnihlutanum hér í Reykjavík, verið samstíga Kópa- vogsbúum um að friða beri Foss- vogsdalinn sem útivistarsvæði. Þá vil ég benda á að það er útilokað að okkur hér í Reykjavík verði ágengt í okkar málum öðru vísi en að við störfum af öllum heilindum við nágranna okkar. Þar vil ég bara benda á hreinsun fjörunnar. Það er alveg út í bláinn að eyða milljónum í að hreinsa fjörurnar ef t.d. Kópavogsbúar eða Seltirning- ar veittu sínu skólpi beint út í fjöru- borðið. Því verða menn að vera samstíga í þessum málum eins og svo mörgum öðrum," sagði Bjarni P. að lokum.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.