Alþýðublaðið - 26.05.1990, Blaðsíða 12

Alþýðublaðið - 26.05.1990, Blaðsíða 12
12 AUGLYSING Laugardagur 26. maí 1990 Kjörstaðir og kjördeildaskipting í Reykjavík við borgarstjórnarkosningarnar 26. maí 1990 Álftamýrarskóli: 1. kjördeild: Álftamýri - Ármúli - Efstaleiti - Fellsmúli 2 til og með nr. 9 2. kjördeild: Fellsmúli 10 og til enda - Háaleitisbraut 14 til og meö nr. 47 3. kjördeild: Háaleitisbraut 48 og til enda- Hvassaleiti 1 til og með nr. 39 4. kjördeild: Hvassaleiti 40 og til enda- Kringlan - Miðleiti - Neðstaleiti 1 til og með nr. 8 5. kjördeild: Neðstaleiti 90 og til enda- Ofanleiti - Safamýri - Síðumúli - Skeifan - Starmýri - Suðurlandsbraut 6, 12, 12A og 16. Árbæjarskóli: 1. kjördeild: Álakvísl - Árbæjarblettur - Birtingakvísl - Bleikjukvísl - Brautarás - Brekkubær - Brúarás - Blöndukvísl - Deildarás - Dísarás - Eggjavegur - Eyktarás 2. kjördeild: Fagribær-Fiskakvísl-Fjarðarás-Funahöfði-Glæsibær- Grundarás- Hábær- Heiðarás- Heiðarbær- Hitaveitutorg - Hitaveituvegur - Hlaðbær - Hraunbær 1 til og með nr. 17 3. kjördeild: Hraunbær 18 til og með nr. 96 4. kjördeild: Hraunbær 97 og til enda 5. kjördeild: Ystibær - Klapparás - Kleifarás - Laxakvísl - Lyngháls - Lækjarás - Malarás - Melbær - Mýrarás - Norðurás - Næfurás - Rauðás - Reyðarkvísl 6. kjördeild: Reykás - Rofabær - Seiðakvísl - Selásblettur - Sílakvísl - Silungakvísl - Skógarás - Smiðshöfði - Teigavegur - Urð- arbraut - Urriðakvísl 7. kjördeild: Vallarás - Vatnsveituv. Hraunteigur - Vesturás - Viðarás - Víkurás-Vindás-Vorsabær-Þykkvibær-Þingás-Þverás Húsheiti austan Elliðaáa og sunnan Vesturlandsbrautar: Ásulundur- Engi- Grafarholt- Hlíð- Lambhagi- Laxatón- Lundur - Mæri - Pétursborg - Stekkur - Tjarnarengi - Almannadalur - Árbakki - Árhvammur - Ártúnsblettur 2 - Ártúnsbrekka - Ártúnsbrekka 2 - Bakkakot - Baldurshagi 5 -Baldurshagi 12-Hella-Hólmur-Klapparholt1 -Klappar- holt 2 - Lyngholtsvík 2 - Litlaland - Mánahlíð - Neðridalur - Rafstöð 1, 2, 3, 4 og 6 - Rauðahvammur - Selásdalur - Sólvangur - Tungufell - Vindheimar 2 - Hús við Rauðavatn Austurbæjarskóli: 1. kjördeild: Óstaðsettir í hús- Auðarstræti- Baldursgata- Barónsstígur - Bergþórugata- Bjarnarstígur- Bollagata 1 til og með nr. 6 2. kjördeild: Bollagata 7 og til enda - Bragagata - Egilsgata - Eiríksgata - Fjölnisvegur - Frakkastígur - Freyjugata - Grettisgata 2 til og með nr. 46 3. kjördeild: Grettisgata47 og til enda-Guðrúnargata-Gunnarsbraut- Haðarstígur - Hrefnugata - Hverfisgata 4. kjördeild: Kárastígur - Karlagata - Kjartansgata - Klapparstígur - Laugavegur - Leifsgata 5. kjördeild: Lindargata - Lokastígur - Mánagata - Mímisvegur - Njálsgata 6. kjördeild. Njarðargata - Nönnugata - Rauðarárstígur - Sendiráð Bonn - Sjafnargata - Skarphéðinsgata - Skeggjagata - Skólavörðustígur - Skúlagata 32 til og með nr. 62 7. kjördeild: Skúlagata 64 og til enda - Snorrabraut - Týsgata - Urðar- stígur - Vatnsstígur - Veghúsastígur - Víf ilsgata - Vitastígur - Þorfinnsgata - Þórsgata Breiðagerðisskóli: 1. kjördeild: Aðalland - Akraland - Akurgerði - Áland - Álfaland - Álfta- land - Ánaland - Árland - Ásendi - Ásgarður - Austurgerði 2. kjördeild: Bakkagerði - Básendi - Byggðarendi - Bjarmaland - Bleikargróf - Blesugróf - Borgargerði - Brautarland - Breiðagerði - Brekkugerði - Brúnaland - Búðargerði 3. kjördeild: Búland - Bústaðavegur - Dalaland - Efstaland - Espigerði 4. kjördeild: Fossvogsv. Fossvogsbl. 2 - Furugerði - Garðsendi - Gaut- land - Geitland - Giljaland - Goðaland - Grensássvegur 5. kjördeild: Grundargerði-Grundarland-Háagerði-Haðaland-Ham- arsgerði - Heiðargerði - Helluland - Hjallaland 1 til og með nr. 19 6. kjördeild: Hjallaland 20 og til enda - Hlíðargerði - Hlyngerði - Hólm- garður - Hulduland - Hvammsgerði - Hæðargarður 7. kjördeild: Hörðaland-Jöldugróf- Kelduland- Kjalarland- Kjarrvegur -Klifvegur-Kúrland-Kvistaland-Láland-Langagerðil til og með nr. 29 8. kjördeild: Langagerði 30 og til enda - Litlagerði - Ljósaland - Loga- land - Markarvegur - Markland - Meðgerði - Mosgerði - Rauðagerði 6 til og með nr. 53 9. kjördeild: Rauðagerði 54 og til enda - Réttarholtsvegur - Seljaland - Seljugerði - Skálagerði - Skógargerði - Snæland - Soga- vegur 10. kjördeild: Sogav. Sogablettur-Steinagerði-Stjörnugróf-Stóragerði - Sævarland - Teigagerði - Traðarland - Tunguvegur - Undraland - Viðjugerði - Vogaland Breiðholtsskóli: 1. kjördeild: Arnarbakki - Blöndubakki- Breiðholtsv. Vellir- Brúnastekk- ur - Dvergabakki - Eyjabakki 1 til og með nr. 15 2. kjördeild: Eyjabakki 16ogtilenda-Ferjubakki-Fornistekkur-Frem- ristekkur - Geitastekkur - Gilsárstekkur - Grýtubakki 3. kjördeild: Hjaltabakki - Hólastekkur - írabakki - Jörfabakki 4. kjördeild: Kóngsbakki - Lambastekkur - Leirubakki - Maríubakki 5. kjördeild: Núpabakki - Ósabakki - Prestbakki - Réttarbakki - Skrið- ustekkur- Staðarbakki - Tungubakki - Urðarbakki - Urðar- stekkur - Víkurbakki - Þangbakki Fellaskóli: 1. kjördeild: Álflahólar-Arahólar-Asparfell-Austurberg2tilogmeðnr. 29 2. kjördeild: Austurberg 30 og til enda- Blikahólar- Depluhólar- Dúfna- hólar - Erluhólar - Fannarfell - Fýlshólar - Gaukshólar 3. kjördeild: Gyðufell-Háberg-Hamraberg-Haukshólar-Heiðnaberg - Hólaberg - Hrafnhólar 4. kjördeild: Hraunberg - Iðufell - Yrsufell - Jórufell - Keilufell - Klappar- berg - Kríuhólar 2 5. kjördeild: Kríuhólar 4 og til enda-Krummahólar-Kötlufell-Lágaberg - Lundahólar - Máshólar - Möðrufell 6. kjördeild: Neðstaberg - Norðurfell - Nönnufell - Orrahólar - Rituhólar - Rjúpufell - Smyrilshólar - Spóahólar 7. kjördeild: Starrahólar- Stelkshólar - Suðurhólar - Súluhólar- Torfu- fell 8. kjördeild: Trönuhólar-Ugluhólar-Unufell-Valshólar-Vesturberg 1 til og með nr. 43 9. kjördeild: Vesturberg 45 til og með nr. 151 10. kjördeild: Vesturberg 153 og til enda- Vesturhólar- Völvufell - Þóru- fell - Þrastarhólar - Æsufell Foldaskóli: 1. kjördeild: Bláhamrar - Dalhús - Dyrhamrar - Dverghamrar - Fannaf- old 2. kjördeild: Frostafold - Funafold 3. kjördeild. Geithamrar - Gerðhamrar - Gufunesvegur - Hesthamrar - Hlaðhamrar - Hverafold - Jöklafold - Krosshamrar - Leiðhamrar 4. kjördeild. Logafold-Miðhús-Rauðhamrar-Reykjafold-Stakkham- rar - Svarthamrar - Sveighús - Vegghamrar - Veghús - Vesturhús - Húsheiti austan Elliðaáa og norðan Vesturl- andsbrautar: Arnarholt - Dofri - Keldur - Korpúlfsstaðir Langholtsskóli: 1. kjördeild: Álfheimar - Ásvegur - Austurbrún 2 til og með nr. 4 2. kjördeild. Austurbrún 6 og til enda - Barðavogur - Brúnavegur - Dyngjuvegur - Dragavegur - Drekavogur - Dugguvogur - Efstasund 3. kjördeild: Eikjuvogur - Engjavegur - Ferjuvogur - Glaðheimar - Gnoðarvogur - Goðheimar 4. kjördeild: Hjallavegur- Hlunnavogur- Hólsvegur- Holtavegur Barna- skóli - Kambsvegur - Karfavogur - Kleifarvegur - Klepps- mýrarvegur - Kleppsvegur 118 til og með nr. 134 5. kjördeild: Kleppsvegur 136 til og með nr. 150 - Kleppur og starfs- mannahús - Knarrarvogur- Kænuvogur- Langholtsvegur 1 til og með nr. 147 6. kjördeild: Langholtsvegur 148 og til enda - Laugarásvegur - Ljós- heimar 1 til og með nr. 10 7. kjördeild: Ljósheimar 10A og til enda - Njörvasund - Norðurbrún - Nökkvavogur 8. kjördeild. Sigluvogur - Skeiðarvogur - Skipasund - Snekkjuvogur - Sólheimar 1 til og með nr.22 9. kjördeild: Sólheimar 23 og til enda - Súðarvogur - Sunnuvegur - Sæviðarsund - Vesturbrún - Viðey Laugarnesskóli: Eng- 1. kjördeild: Borgartún - Brekkulækur - Bugðulækur - Dalbraut • jateigur - Gullteigur - Hátún - Hofteigur 2. kjördeild: Hraunteigur - Hrísateigur - Höfðatún - Kirkjuteigur - Kleppsvegur 2 til og með nr. 44 3. kjördeild: Kleppsvegur 46 til og með nr. 108 Kleppsvegur húsheiti. Laugalækur - Laugarnestangi - Laugamesvegur 13 til og með nr. 94 4. kjördeild: Laugarnesvegur 96 og til enda - Laugateigur - Miðtún - Múlavegur - Otrateigur - Rauðalækur 2 til og með nr. 20 5. kjördeild: Rauðalækur 21 og til enda - Reykjavegur - Samtún - Sel- vogsgrunn - Sigtún - Silfurteigur - Sporðagrunn - Sund- laugavegur

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.