Alþýðublaðið - 13.06.1990, Blaðsíða 6

Alþýðublaðið - 13.06.1990, Blaðsíða 6
Miðvikudagur 13. júní 1990 Fyrsti fundur nýrrar bœjarstjórnar í Kópavogi: Nauðaómerkilegur málefnasamningur — segir Guömundur Oddsson fulltrúi minnihlutans „Þessi málefnasamningur nýja meirihlutans er nauða- ómerkilegur og ófrumlegur, hvorki fugl né fiskur, enda bygg- ir hann á stikkorðum og loforð- um á framkvæmdum sem þegar hafa verið bókaðar af gamla meirihlutanum", sagði Guð- mundur Oddsson fulltrúi minni- hlutans í Kópavogi. „Við ætlum að ástunda málef nalega og grjót- harða stjórnarandstöðu. Annars taka þeir við góðu búi og mér sýnist að engin slæm upptaln- ing sé í í málefnasamningnum. Þeir segjast ætla að auka atvinnutæki- færi aldraðra og auka valkostina í dagvistarmálum. Kannski hugsa þeir þetta sem svo að gamla fólkið fari að passa börnin," sagði Guð- mundur. Hann sagði ennfremur að nýi bæj- arstjórinn, Sigurður Geirdal, gæfi sig út fyrir að vera sérstakur gæslu- maður Framsóknarflokksins svo að hann myndi ekki gleymast. Mér sýnist einna helst þeir vera að reyna vernda síðasta Geirdalinn. Hann sagðist ekki skilja hvernig þeir ætluðu að fara að því að stór- auka framkvæmdir og um leið að lækka útgjöldin. „Það fer einfald- lega ekki saman. Ég vona bara að þeir klúðri þessu ekki svo við þurfum ekki að taka við bæjarfélagi í molum á næsta kjör- tímabili." Flug og bíll að veröa algengur feröamáti landans: Vikuferð til Bret- lctnds kostar innan við 20 þúsund kr. Kristján Guömundsson, tyrrum bæjarstjóri, ásamt nýja bæjarstjóranum Siguröi Geirdal og Gunnari Birgissyni á fyrsta fundi nýkjörinnar bæjarstjórnar. Einar Sigurðsson blaðafulltrúi Flugleiða segir að ódýrasti ferðamátinn sem hægt er að bjóða upp á í dag sé flug og bíll í Bretlandi. Fjögurra manna fjöl- skylda sem flýgur til Glasgow og leggur upp í viku ferð um skosku hálöndin og sveitir Englands greiðir innan við 20 þúsund krónur á mann fyrir flugið og bílinn. Hver aukavika á bílnum kostar um 3.300 krónur á mann. Flug og bíll er að verða afskaplega algengur ferðamáti íslendinga. Kin- ar segir að þannig hafi fjölgáo veru- lega þeim Islendingum sem völdu þennan kost í l.úxemborg, enda eru bílalcigiir þar í landi einhverjar hin- ar ódýrustu í Kvrópu. Kinar sagði ennfremur að Kng- land og Skotland væru forvitnileg og skemmtileg lönd til að ferðast um og ódýrir gististaðir ævinlega á næsta leyti. RAÐAUGLYSINGAR Útgerðarmenn og eigendur smábáta minni en 10 brl. Athugið! í samræmi viönýsett lög frá Alþingi nr. 38, 15. maí 1990 um stjórn fiskveiða er koma til framkvæmda um næstu áramót undirbýr Sjávarútvegsráðuneyt- ið úthlutun veöiheimilda til smábáta minni en 10 brl. í því sambandi vill ráðuneytið vekja athygli á eftirfarandi. 1. Skráning báta. Samkvæmt nýju lögunum þurfa nú eigendur allra báta 10 brl. og minni sem sækja um leyfi til veiða í atvinnuskyni að vera skráðir á skipaskrá eða sérstaka skrá Sglingamálastofnunar ríkisins fyrir báta styttri en6m. Þá þurfa eigendur þeirra báta sem ekki hafa veiðileyfi frá ráðuneytinu samkvæmt lögumum stjórn fiskveiða nr. 3/1988 eða eru ekki á skrá Siglingamálastofnunar að óska eftir skráningu báta sima hjá Siglingamála- stofnun fyrir 18. júní 1990. Beiðni um skráningu þarf að fylg'a eignarheimild, smíðalýsing og teikningar af viðkomandi bát. 2. Nýir bátar í smíöum. Eigendur nýrra báta sem srm'ði hefur verið hafin á (skipsbolur uppbyggður) fyrir gildistöku lag- anna 18. maí 1990þurfa að óskaeftir skráningu þeirra hjá Siglingamálastofnun fyrir 18. júní 1990. Til að koma til greina við veitingu leyfa í atvinnu- skyni þurfa bátarnir að vera fullbúnir og hafa öðl- ast fullgild haffærisskírteini fyrir 18. ágúst 1990. Sérstakir skoðunarmenn Sjávarútvegsráðuneyt- isins og Siglhgamálastofnunar munu meta inn- an tíðar hvaða bátarteljast ísmíðum samkvæmt framansögðu. Eigendur báta sem eru í smíðum erlendis þurfa að f ramvísa vottorði frá þar til bær- um yfirvöldum um að smíðibáta þeirra hafi verið hafin (skipsbolur uppbyggður) fyrir 18. maí 1990. 3. Upplýsingar og forsaga báta. Eigendurog útgerðarmenn þeirrabáta sem ekki hafa fengið sérstakt eyðublað Sjávarútvegsráðu- neytisins til útfyllhgar um forsögu báta sinna þurfa að verða sérúti um slík eyðublöð hjá ráðu- neytinu eða Landsambandi smábátaeigenda, fylla þau út og senda Sjávarútvegsráðuneytinu Skúlagötu 4, 150 Reykjavík, við fyrsta tækifæri. Nánari upplýshga má leita hjá Sjávarútvegsráðu- neytinu, veiðieftirlitsmönnum þess og Siglinga- málastofnun. Sjávarútvegsráðuneytið 13. júní 1990. Flo oi tarfið Þórsmerkurferð Alþýðuf lokksfélögin í Reykjavík, Reykjanesi, Suður- landi og Vesturlandi fara í árlega sumarferð 23. og 24. júní nk. Að þessu sinni er áfangastaðurinn ÞÓRSMÖRK. Boðið er upp á, annars vegar dagsferð sem kostar 1.000 kr. (500 kr. fyrir börn) og hins vegar tveggja daga ferð sem kostar 1.500 kr. (750 kr. fyrir börn) auk þess kostar gisting í skála kr. 600 á mann og íjaldstæði 300 kr. á mann. Nesti er alfarið í höndum þátttakenda. Margt verður sér til gamans gert, s.s. gönguferðir, leikir, söngur og trall. Fararstjórar verða auglýstir síðar. Skráning fer fram á skrifstofu Alþýðuflokksins í síma 91-29244. Allir velkomnir. Alþýöuflokksfélögin. [£ib Fjölbrautaskóli Suðurlands Fjölbrautaskóli Suðurlands á Selfossi leitar eftir kennurum í eftirtaldar greinar: íslensku, dönsku, ferðamálagreinar, félagsfræði, stærðfræði, fagteikningu tréiðna, sálfræði, stjörnu- fræði. Nanari upplýsingar veitir skólameistari (sími 98-22111). Umsóknir berist honum fyrir 25. júní 1990. Skólameistari. \S4 Laus staða Sjávarútvegsráðuneytið vill ráða ritara til starfa sem fyrst. Starfsreynsla er nauðsynleg og kunnátta á rit- vinnslukerfið Word Ferfect æskileg Laun samkvæmt launakerfi starfsmanna ríkisins. Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf sendist ráðuneytinuað Skúlagötu 4, eigi síðar en 29. júm' nk. Sjávarútvegsráðuneytið, 12. júní 1990. ^I^brosum/ ^^jf^wC ^^ í tiwífawHnnl í umfcrðimú - <4 altt (engai beturl