Tíminn - 25.06.1969, Blaðsíða 2

Tíminn - 25.06.1969, Blaðsíða 2
TIMINN KÍIÐVIKUDAGUR 25. jttní 198ft. Krakkarnii' á Víðivöllum í Skagafirði eru hér með fjórlembinga, sem þar fæddust í vor. Reyndar sést1 eitt lambið heldur illa, því það er kolsvart, og ber í dökka pcysu telpunnar sem er þriðja frá hægri. Næst henni stendur svo drengur með aranað lambið, það er svart og hvítt. Það mun vera fremur fátitt, að ær verði fjórlembdar. VísindasjóBur veitti 6,9 millj. í styrki SBjRieytoj'aiviík, þriStjudag. BáSlar deiMdr VdsiadiasiióSs hafa iniú vedltt styrtoi ársims 1969 og er það í tóHlba sdma, sean snóiðuininm veiltiir sbyrted. Að þassu sdmmi var vedlttar 71 sbyirtouir, að beMampplhiæS 6,910 miiljóiniir. Raunivdsdindladiedild vedtiti 45 stynki, aS uipplbæð aOls 4,610 mdllj., en delddinini bamust 60 uim- sófanir. Hugvdisdmdiadiedlld bárust 41 umensióton, en veilbti 26 Sbyrfci að heiMai#áirlhiæð 2.300.000.OO. DieiJtílairstjióimdir Vísimdasa'loðs, serni úibhlutba styitojuim sjióSsims, eru skipaSlair til ftjöguirra ára í semm. Fiowniaiður sbjórmair Rauwvísindia- deiidar er dr. Sigiurðiuir Þórairiins- som priófessor. Aðrdr í stn'lármiimini eru Daivíð Davíðssom prófiessor, dæ. Gummair Böðvarsisoin, dr. Leifuir Ásgedrsson prófessor og dr. Sturla Frdðritossan eatfðafnæðdmgiuir. Dr. Gummair Böðvairssoai dwellist eriemd- iis og gegmrii varamnaiðlur hams, dr. Guiðimumdur E. SigMaldaison, sitörf- uim í hans sbaið. Riitari Rauiavisiind& dieilldiar er Guítoiumdur Arauiaugis- som refabor. Siyrfaiir tíil þeinra Tryggva Gíslia soniar og Vésbednis Óiasoiniair, seim hiöflðu hfliotið 125 þúsumd kiröma sibyifc bvor úr Huigvísimidadieild, em tótou báðir vdð letoborssbarfi erdiemd is á styirlkitíirnalbiliinu,, voru lœlklkaB- ir, styrfaur Tryiglgiva í 50 þús. kr., en Vésteims í 75 þús. tor. Raun- veruileig beillidiainfjiáirihiæð styrfaveit imgia á áirimu 1968 varð því 1 miiilHljón otg 425 þúisumd fcr'ómur. Af þeirni 75 þúsumd króna styrk, er B'irnd Stefiánissymi var veiltltur árið 1:967, gaogia 35 þúisumd krómair uipp í þamm sbyirk, sem homum er veiitit- ur • nú. Raumfverutag heildairfjlar- hæð styrfcveiitimigia áirið 1967 er þá 1 m'iiijión ag 245 þúisumd fanónur. ForimiaSur stjiórmaæ Huigvísdmda- Framnhaid á bls. 14. Aðalfundur DaEsbrúnar SB-Reytojiaivík, miátnudlaig Aðaifumdur Dagsbtrúniar var balM- imm í giær, sunmudag í IStraó. For- miaiður fiélaglsdmis ESwarð Sigurðs- som, filuittd sfcýrsdu uim starfisetmima á s.l. ári. í félagið gengu 809 memn á ár- imu oig halfai þá 1699 miemm gemgdð' í Daigsbrúm sJ. 2 startftór. Árdlð 1968 nlarni heiMarfjairbæið bóta úr Sltyiriktairsijlóði Daigslbirúmiainmiamiiia kr 3.067.364.00 tíl 386 fétagismammra, fynir 26.531 bóltaidlag, og Matthías Sigfússon sýnir í Þjórsárveri SB-Reykjiavíík, þriðjudag. Maibtnías Sigfússon, lisibmálairi, opnaði málverkasýmimgu í Þjónsar veri á summudiagiine var. Hamn sýnir þar urni 50 myndir, aðaitega lanidsilaigsmynidir, víðsvegar að af liamdimu. Verð þeima er frá 3000 tíi 16.000 krónur, en einniig sýsnir Mattihíais þarraa tvær eftirlíkimgiar, aðra af Napóleon með her sdnm og kos'bar hún 75.000 krónur, en him niefnisit „Fæðirng Veniusar" og FrammaJid á bLs 14 Jón E. Guðmunds- son sýnir á Mokka FB-Reykjavik, þriðjudag. Jón E. Guðmunidsson listrniál- ari, sýniir þessa dagana 12 vatas- litamynidir á Mokfca. Helnninigur myndaona er málaður úti í Kaup- manmaihöfn, en himar hér heima. AMar eru mymdirniar frá þesisu ári og siðasta ári. Þær eru til sölu og verðið frá 2.200 í 5.200 krón- ur. Jón sýndi síðast á Mokka Framiialfl á bis 14 50 aura og 5 kr. pen- ingar teknir í notkun Um þessar mundir er Seðlabank inn að setja í umferð 5 króna og 50 aura peninga og verða um Ieið nokkur þáttaskil í niyut og seðlamálum. Jafnhliða útgáfu hiima nýju peninga hættir, Sc'nla- h.tiilviim alveg að láta 25 eyrÍDga og 5 og seðlana, sem hafa verið í um- ferð til þessa. Síðar á þessu ári mun bankinn ennfremur hætta að láta 2ja krónu peninga í umferð. Er rcikuuð með, að þessar stærð ir hverfi úr umferð tiltölulega fljótt, en þær halda þó fullu gildi, þar til formleg iimköllun fer fram Njörður aftur farinn til Ameríku: • • NY G0GN I M0RÐMÁUNU? i umferð j með rækilegum auglýsingum og 10 króna iuulausiinrfresti. Þegiair hafla verið gerðiar ráð- sibafamir til sendimigair á hinuim nýju pemiinguim tdl banfaa og spari sjóða úti uim lamid og má því giera náð fyrdr að þeiir mumd ai- miemmit verðla komiindir í uimferð þamm 1. júií ni.k. Þegar náð frarni OÓ.Reyfcjaivdik, þriðfludiag. . Raninsókm á miorSd Gumniars IVygígivasomar er emm í fuiHuim gamigi. Unmdð hefur verið að yfdrhieynslum og ýimsuim abhug uinium vdSfaoimiamdi miáMmu. AS- íairamióibt miánudags s.l. héiit Njörður SmiæhióQim, aSalvarð- stjióri ramnsólkmiariögregllummiar, vesrbur um haf til aS láta at- huiga þar möguteitoa á frefaari taslkmiiilegram raminisóikinum í saim baindi viS morSmiáliS. Híinm 16. m'arz í áir, faomst byssam sem Guminar var sfaotimm rmeð. Var hún í bii Sveimibjörms Gíisiasomiar, leiauiblistjióira, sem var handibelkdmm saima dag og úmkuriðaSiur í gæziuwarðlhalití dagimm eftir. Skömimu efitir aS byissan fiamnst, fór Nj'örSUir með hama, ásamt kúilummd sem Gumm ar vair Skotimm nneð, tdi Bamda- rdlkjiamma, og var hivoiu tveggo'a ranmsakiaS í aiðadraminjsótottar- sbofmu'n airífaislögiregilrjnmair í .Washiington. Sú nammsóton ieiddii í Ijóis aS emigdnm vafi liéto á aS uim morðvoipmið væri aS næða. GæzluiV'ariðlhalldivdst Sveim- Fraimmiald á bls. 15. aura peminguim; 1 krónu pemdmig- urni; 5 krónu peniniguim; 10 krónu penimguim. — Seðiar: 25 króraa seðiuim; 100 króma seðlum; 500 krónia seðlluim; 1000 krónia seðlum. Sbærðir, sem eru nú eða imman stoamnms að hverfa úr uimferð, em halda þó giidi um simm, eectj.: 1, 2 og 5 aura pendmigar; 25 auma pen- imgar; 2ja krónu penimgar; 5 og 10 kirónu seðiar. Næstu áfanigar í þessum máluim sem þó munu etoki koma tii firam kvæimdia á þessu ári, verða að hætta útgáfu 25 krónu seðiisims breytimigiar hafai og að gefa út á ný 50 torónia pem- gangia verðtar mynit- j inig, í fmamhaidi minminigaipeoings- hafði bóit'aidögiucn fjölgað um tœp 15% írá áfimu áður. Greiddur at- vimrauilieysigbæituir tii fél'agigmamna Pramtiaid a bts 14. öidruðum skemmti ferð SB-Reykjavík, mánudag. Bdfneiífe'Stjáriar Aðialllsfiöðvarininh ar h.f. í Keflaivíto ætla að nota miðviteudiaginm 25. júmí til að bjóða öldmuBu fólfki í Keflavík í ókeypis bMfiarðir. Verða þetta eims komar slkoðumiarferðir og er ætlumdm að gefia gainlia fiólkinu kost á því að kymn'ast lianidimu sínu. Mánaðarblaðið Faxi í Keflavík Ak, Rvíik, mánUdBg. — Utam Reykjiavitour eru gefin út almörg kaupsitaða- eða héraðsbliöS. Mest kveður að hioum póiiitistou kiör- dæmisblöðum fl'oktoammia. Á eim- staka sbað eru gefdm út ánsrit með ópóliitisku efni, fróðiieik og stoáid- stoaip. Paxi í Keflavíik mum vera eima miámaSarbllaðið ópólitístot, sem út toemur á iamdimu utan Reytejavík- ur, og það hefur nú komið út n'álega þrjá ánatugi og geymir onðið ógrynini fróoleiks uim mamm lífið á SuSumiesium, jaifnt per- sónusögu sem menmimigairisögu og aitvinmiuisögu. Sá maður, sem mest am skerf hefur þar liagt af mörk uim og haflt ritstjórm á heodi er Hallgriimur Th. Björnssom, toenm- ari, og er starf bans orðið miteið Eraimihaild á bls. 14. og seðiiaþöirf fuiiina3gt ,með þess- i ins frá 1. desemnber s.l. og enm- uim stærðum gjalidmdSdis: j fremuir er fyrirhuguS útgáfa 5000 Mynt: 10 auina pendmguim; 50 j krónia seðiis. Fyrirlestur um Bahá'i trúarbrögS FB-Reytejavík, þiðjuidag. Hér er sbaddur urni þessar mumdir dr. Abeiibert Muhlsehliegel, sem ári'ð 1952 var útniefmidur af „Verði" Bahál-trúiariminar eimm af „Höndum Málstaðar GuSs" og eir hann þefefatuir mieðai Bahá'ía um allam heiim. MUhischtegei er fædduir í Beriiín áriS 1897 og iagði stund á læfcni'sfræði. Leit Miihls- chiegels að fonsendum fyrir heiins friði leiddi hanm til nárnis í mamm- Skynssöigu og sögu hinmia ýmsu tríiwrbraigðla. Þaneig fiann hanm Bahá'ÍJbrúnia árið 1920, sem Bahá Framilhald á bls. 14. Ferð fyrir Skag- ...... ;¦'¦¦...... ' ¦¦;¦¦ .¦¦;¦¦ y&tf&Wy^ \ f irðinga Þetta eru nýjustu peningarnir, sem nú eru að koma og komnir í notkun. (Tímamynd — GE). Kvenmiadedld Skagfirðimgiafélags ins í Reykjavilk hefur undamifiarin ár genigizt fyrir eims dags fierðla- iagi fyrir SkagfirSdiniga í Reykja- vík og nágnenini. í ár hefuir þessi ferð venið áteveðim suminujdaginn 29. júní n.k. og verður flerðast um Borgarfjörð, iagt af sbað frá Umf'erðaimiðstöðinmd kl. 9 árdegis. Pararstjóri verður Hailigirímiur Jóoaisson kenmari. Ætlumim er að allir hafi mieð sér nesti. Þessar ferðir hafa yfirteitt tefcizt vel og er það einttæg ósik félagsins að svo verði edmmig að þessu simni. Því ætbu sem fiiestir að nota betba góða tætoifaari og skoða landið sitt í miðsuimairsól umdir ieiSsögn góðs fiararstjóra. Allar uipplýsimgar í símumi 32853, 40809 og 51525.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.