Tíminn - 25.06.1969, Blaðsíða 14

Tíminn - 25.06.1969, Blaðsíða 14
14 TIMINN MTÐVIKUDAGUR 25. júní 1969. POSTSVIFFLUG HELLA-REYKJAVÍK í júl'í n- k. eru 30 ár liðim firlá Sviiftagsn'ámsfceiðinuv semi haldiS war uppi á SamdsfaeiðS 1939, þar s©m flogið var fynsita'ísliemizka póst svilílflugið á teiTOnini Samidlstoeið— Reylkljaivík. Daigana 5.—12. jú'lí n. k. veirðlur hiaildiið íslandsimlót í sivtitflffLuigi á Hefllhi á RiarugláirTOlluim og fer þá firaim um lleið póstsviififiluig til Reryfajavíkur, fy.reta póatsvdiflílliuigd® Hella—Reykjavífc. Hefur Póst- oig sírmaimalastjórniin fiaílll'izt á að póst- laggija megi sérstiök kort, seím premibuS hatfa verið fyrir fiugdð fmá pósíhúsinu á Hellu til/Reyfcjia vílkiuir og muinu þaiu þiá verða stiimipfa'S fynst á Helllu, en síðan bafcstiim:íluð í Reyfcjavík. Getur fölfc póstlagt fcort þessi á þmemnain lláJtrt: 1) Kortim má póstflegigrja á Hellu og verSa 'þau þá send með fiLuigimu. 2) Kortim imlá senda futtll- — PÓSTSENDUW — fipímerikit tii pósthúissiins á Hellu, sem þá sendir þau áfiraim með fflugimu. 3) éða þá að f'ríimenkja rmá kortin oig siKiia iinm á úitsölu- Eitaðiimm og mum 'þá SviMiuigfélaigið ammast fiutning þednna aiustur að Heillu, og póstlegigja þiaiu þar. Sailia Ikoritainmia bófst þriOjudaig- inn 24. n'imí og lýkuir föstudaigiimm 4. jújlí, verði eimbver kort ósefld þá. Útsói'ki'staðir verða: Fráme'rlkja húsi, Lœikjargötu 6 A, Fríimerteja- miSsitöSiin, Skólavorðuisitíig 21A, Bætouir & Frkniertoi, Tnaðiatoots- suredli og Siigmuindiur Kr. Áigústis- soro, Grettisgötu 30. Verðd eitt- bvað af kortum óseflt 4. jií'lí, verð- ur það eySifliagt. ; Upplag kortanma er 8000 oig verðuir alls efcki aufciS, þar eð sviffi>ug9n ber >efcikii meiri póst. Verð k'Ortannia er 35.00 stfc., en bur'ðiairgjöld eru sem hér segir: Inniamiliamcis 4,00 NorSuirlöind 7,00. Evnópa fi.OO oig ömnur lönd 12,00, aMt mið.að við ffluig. Kortiumum verðuir því aðeins vedlfct imóttaki. tdl ílliutiniimgs, að þáu séu fuHlfrí- mierfet, sikiv. oSainiritu0u óg ái'ituð til mótta.<3amd'a. VÉLSMBÐS Tökum að okkur alls konar RENNISMÍÐI, FRÆSIVINNU og ýmis konar viðgerðir. VélaverkstæSi Páls Helgasonar Síðumúla 1A. Simi 38860. AÐALFUNDUR SIS Framhald af bls. 1. átovað S'aeiibandi'ð snieimimia á þessoi ári að hefja nýja uppbygigin.gu í iðnalði á Afcureyri og er þar um að ræða nýju sútuinarvierbsmii'Sli- uma, sem áður hefur verið greint frá í bliaðiaSréttuim, svo og autonia vélvæSiinigu í Uiiniawe'tfcisimiðjummi Gefjumi. Framtovæmdir. vd@ byigig- ingiu hiinmiair nýja sútiuiniarverk- smiðljiu hióÉU'St þanm 5. júmí s.l. Þá hefur stjárn Samb'amd'si'ns á- kveðið að endiuraýjia frysitiskipið Jöfcuilf'ell, sem er niú 18 ára gam- allt, mieð byggimgu nýs frysitiskiips, sem verður all-mitolu stærra en Jöfaufllfielíl. Þá er í aitlhiuigium byggimg korm- geymslu í saimiviminu við aðra aiðilíjia, viS hina nýju Sumidiahöfn í Reyfctjiafvík. Fr'amtovæm'd þessi er miðuS við það a® ummt sé aS komia Alúðar þakkir öllum þeim er sýndu okkur samúð og vinarhug við andlát og jarðarför ciginmanns míns, föður okkar og tengdaföður, Páls Kristjánssonar, Húsavfk. Huld Sigurðardóttir, börn og tengdabörn. H|artkær eiginkona min, móðir, tengdamóðir og amma Þórunn Sveinsdóttir, verður larðsungln frá Frikirkjunni í Reykjavik, fimmtudaginn f. 26. iúní n.k. kl. 13,30. « Þorsteinn Sveinsson, || Petrína Ó. Þorsteinsdótir, Gunnar V. Guðmundsson Jón R. Þorsteinsson, Óskar S. Þorsteinsson, Elisabet í. Þorstelnsdóttir, og barnaböm. Þökkum innilega öllum þeim, sem auðsýndu okkur samúð og vináttu vegna andláts og jarðarfarar Halldóru Guðnadóttur, Holtsgötu 31, Roykjavík, sem andaðist 2 .þ.m. Sölvi Sigurðsson, börn og tengdabörn hinnar látnu. /' Hughellar þakkir fyrir sýnda samúð og vináttu í veikindum og við andl'át og úlför Jóhðnnu Hróbjartsdóttur, Reynimel 28. Börn, tcngdabörn, barnabörn, og barnabarnaböm hinnar látnu. við ¦ sem mestri haigr-æSimgiu við imniíl'.luitninig og fnaimlieiðislu á flóð- uirvöiru. Deildir Sambandsins. Heilidiansala Bú'vöruidieildiar niam ll'lO miiMjóniuim og ióikist um 39,6% í brónrjm, en aukming í miagni varð 14,4% m'iðaS við árið áðiur. Sala útfluitninigis var 798 miilljióiniir en iinmiamHiaindissalain niam 312 milljiónium. Heillidiairsaflla Iinmifiluitn'iinigisidteildar nam 602 millijittnium króna og var hiælktoum frá ániniu áður 67,6 miilj. eðw 12,65%. Vöinuibirgið'k í árslok 1968 vonu 54.5 miIHjióm.ir króna að venðmiæti og jiafinigillti það 7,2 miIHj íkirónia hiækfcum eða 15,2%. Heiildiaris'alia Vóladieilidiar niam 181,1 miflllti;ón kmómia. Sölurýr'nium miðað við árið 1967 mam 17,5 milljiómum króma eSla 8,8% Vönu- toingSir í áralofc 1968 niámiu 28,9 m'illtjlónum krióma og höfSu . Lætok- aS uim 5,5 m'ilHöiónir miðað við ánsliofc 1967. Sj6 Skip Stoipa'deildiar fluttu lít- iS eitt meira maign af vörum 1968 en áiriS á3ur. Fluitiroimgair mi'Ii hafma erliendis voru 1/3 miinni en 1967, en stramidlfluitnimgar juikuist am 15.890 smáilesitir. Farmgjailidia- töfciiur eigim siki-pa Sfcipiadieildiar niámu 123,2 miHjónum knána og siaiweigraarislkipia 34,6 miilljómum. Tekjur voru 54,4 millö^nuim króma 'hiæri'i an árið 1967 hjá sömu skip um. Heildarsala vertosmiðga og verzl- airoa, gem heyra umdir Iðinaðardeiid SÍS nam 331,5 millijiómium króma og er það 55,6 mililtiónum hærra en árið 1967. Útifluibniinigrjr á uliair- teppum, prjióniaipeysum. loð'sútuð- um gæT'uim og hú'ðum nam á árdmu 1968 61,8 miiililjiómum króma. . Heildiarsiala Sj áva.ra'fuirðiadieiildiar naim á áriirau 1968 618,8 mdilljónum knóma og var söliurýnnrjm 54,7 millj toró.n'a. • f Skýrslu forstóióna um sölufélag SaimbairadiS'iinis í B'amdiarífcjumium, Ioeliamd Products, Imc., kom m.a. fnaim, aS retostur félagsims batnaSi veruilega á s.l. ári. Þaið sem af er þessu ári hefiup: orðið mikil auton- img á firamfl'eiSisIiu í verkBmi'Sja Ioeliamd Pnoducfcs og hefur sölu- vei^ðmiæti firaimleiiðsilummar fyrstu 5 mánuði þassa árs um það bil fcvölfial'diazit miðaS við sama tímaibil árið 1968. Fyrir mánuði var haif- izt hianda uim sfcælktoum verfcsimiðju Ieelamd Pnodiuots sem genir mögu- legt að koma viS fjóruim fram- IieiðsiluMnium, en firam að þessu hef ur verksmiSljiam eimiuiragis haflt tvær i Tlíniur. í»á gerir stælktoumiim ráð fyr-' ir mitoilBi aufcmiiiragu á frystirými em gðllfifilötur í frystigeymislum miun stœlkfcia úr 600 fienmeifcrium í 195C fermiefcma. B'anidarítoim enu nú lang stænsti kaupandi að fisfci frá Sjáv amafiunðlad'eilid SamihamidBÍmis og árdð 1968 fióru 67,8% af úitfluitn-1 ingi deildianiminar fcill Biamdaníkg- j amirna. i Sambandsfélögin. HeiiMiamveita Sarnjbao'dsifiéliagamma vanð 4.590 milljióndr króma og er það 267 mdlfla'ián kr'óma hærri upp- miæð en árið áður. Sala tamdbúm- aSianaifiurða j'óikst um 231 milljón en vöruigaila samtovæimt vöraneifcm imigi vairð 2.215 mifllgönir og hæklk- aiði um 3,6% frá árimu 1967, .Bnúittórtiefcjiur af vörusölu sainv ibvæmt vörureifcmdoigd lælktoaði himis vegar um 5 mdlljóndr eða 1,5%. Aftooma félagamma var m jög mis- jiöfin á s.l. árd og fj'öfldi félaiga hafiði rebstparhall(la. Greiniliagt er, að verzlrjin með niauðisyinij avöriuir víða úti uim liam'Cfebygigðina getur emgan vegimm staðdð jnddr eðiileg- um veralum'arfcostmiaSi miSlað viS ¦þau sölulaum, sem skömrntuS apu mieð núgL'ldandi álaginiiiniKiarreig'him. Framfcvæmiddr Saimbamdsféliag- amma á s.l. áni voru í algjöriu lág- marfcd endia >iar refcstnarást'a'ndiS efldki þammii'.tí að fjánflesl.imi;>iar v.;ttm! möginilegiair. I sfcýnsflar sinind lagðj E'rliemdrjr Eimiangsom fionstijiórd álberziki á niauð- sym þess að aitvdmmiurekisifcun í liaod inu og þar á mieðafl samvimmu- neikstur fiemgju aðgtöðu fcil að gkdla tietojuiaifigiaingd og byiggrjia sig uipp ftjárthiagsiiega, ForTStrjióriinin sagði: „Við íslendimigar komumisit aldnei úr þeim toút, sem við eraim í, nema aitvimmunelkisitur í iamdinu fád Wiómigia'st." DAGSBRUN Framhald af bls. 2. miámrj áni'ð 1968 kr. 3.385.585.00 og er það um belliminigur afllna atvdmmu leysisbóta í Rieylkrjavífc á árimiu. í ályktum, sem saimþykkt var eimróma á fuinidimum segdr m.a.: „Á s.l. áni var aðiedms byrjað á uim 300 nýjuim ibúðiuim í Reyfcrja- vik, og í ár eru honfiur á, að aSeims verði byrjiað á 200, en vdðbótiar- þönfin á áni er 7—800. Genðar veT0i ráiðgbaifiamdr fcil únbólba þegar í sitaS. Eninifnemiur venði tryggt, alð frystiihiúis ag aniniar fiisfciiðna'ðj.r flái mieira hnáefnd til sibairfsemi siimmiar, en eims og nú er, sfcarfa flrystihús im aðeimis með bállíium afkiöstum. Með bneyttri sibeflniu í lláinamlál- uim m.ia., verðd genðar riáSstafianir tdil að tryggjia að afikiasitaigeta iðm- fyninbæfcja í höifiuiðbongdmmi, verði nýtt til fuills og óeiðldlegrd sam- toeppni erliendna aðiila bægt frá immlemiduim fyrirtæfka'ium. Fuindunimm leggur álberzhi á, að fionsemdia þess, að haifiin verðd mairk viss aitvdmmuiþróum og atvinmuör- yggd þainindg tryggt, er sú, að upp- verði tetoimm félaigsliegiur áætflumar- búistoapur, þar sem þainfdr laumia- flóllks og hiagsmumdr þjióðarhieilidar- inmar enu maiikmdiSim en elktoi bag- firiæðilkreddur og gnóðla'vondr eim- sbafaia íl.iiánpl'ógsmiamma. Um leiS og fiumdurimm varar stjónnrv'öld mrjiög alviarlega vdð því, að korna fram með slífcar tifllögiuir tifl breytiiniga á ViminuIBggj'öfimmd, edms og komiS hafia fram í umrœð- um aS umidiamfiörmu, skonar hamm á öflfl verfaalýðsfélög aS vena vel á verSd í þessai máli og sbamda taúian vönð uim rétt og fnelsi vertoa lýðshneyifiimganimmiar." FYRIRLESTUR UM BAHÁ'I Framhald af bls. 1 'TJ 'Dl'áh gnuindvalll.aiði á miðri 19. öld. Síðustu 11 ánim hefur Muhlschlegel sitanfiaS eimgömgu að firamgaragi þessana aiþjóðliegu fcrú arhreyfingar. Hanm heldur á morg um, miðvilkudag, fyrirlestiur að Freyjuigötiu 27, sem hanm niefmir „HiS nýja miannkym". Fyrinlesfcur imm hefst kfl. 20 og imun verða filuibtur á ensfcu, en verður þýdd- ur fyrir viðstaddia, ef þörf krefur. LÆKNASTUDENTAR Framhald af bls. 1 væri máliS því algerloga í hörad- uim náðflienra Aðaiástæðam fyrir tafcmiörteum á afðgiamigi ... læfcniad'eiflid er sögð sú, aið úfrvega þanf öllum lækmamiem- ým á i ári verlklega aðstöðu, ýmdis tæfci og áhöld o. fl. Vegmia hús'n'æð:is?fcorts og kostnaðar er því efcki talið k'-ei£i alð halda uppd fcenmsöu fynir fleiri em 80—100 1. árs nememidu'r. Af lífcum ástæS líim er eick: tialáð fært aS hleypa tieama -:!0---40 upp á 1-áns prófum ains og komiS hefur í ljós á umd ainfönwm ánum NYTT ARNARFELL Frsmhald at bls. 1 vogi, en þar eru aldar upp pliöaf«r til sikógrækbar í HeiS- mönk og um lamd allt, svo og m'ifci'S if garSplönibuim og ruran- mm. Stiónn SkógnæCtibanfél'ags RevK.iaví'k!uir er nú þamm'ig skip- uð: GuðmiU'ndur Marteimisson. form'aðitir Lárus Bl Guðmiumds- son yanaformaður, Jón Bingdr Jónsson ni'bari. Bjöim 'Ófeigssom grjaldkeri S'vedirabjörm Jónsson mie'ðisitiíór'rjian'di. FAXI KEFLAVÍK Framhald af bls. 2 vi"ð bliaðiS. Mállfuinidiafélaigið Magmi gefur blaSiS íit, en í þvf félagi hafa l'eragi stanfiaS miangdr sam- valdir merart. Júní-bliaS Paxa er raýkomið út og segir þar m.a. fná nýjum vögm um Sérleyfisihafla Kefliavíkur. Birt ar enu fonmiararaaivísur úr Grimda- vik mieð myradum, og hefur séra Gísli Brynijúlfssom safmaS. >á er sagt frá sjóma.nniadegiiraum í Kefla vók, binbar riiibgerðir og ræður barmia og unigliimg.a. Guðni Masmús som hefur tekið samian ævitíögirí- brot Jóns Sighvaibssoiraar, Damme- bnoigismianms og mdinmzt er all- miangna samitíðianmiaminia í 1116401 merkisafmælis eða dámiardægurs. Þá eru ýmsar fréttir af skólum, afflia o.fl. í Faooa að veraju. HEIDMÖRK Framhald at bls. 1 sböðimia á Atouireyri uim miögufledfca á smítði slkdps I sbaS Annaríeflls, sem áikive©- ið befiur verdS að eradiuirmýja. Ef af því verður alð nytt fieíl í sbaS Armiairtflellíls veröi smiðaið í Sldppsifcöðdmini á Ak uneyni venður það þriðtja ¦vörutfiliuibnimgaisfcipdlð sem smi'ðað verður þair. Fyrir miokfcrum dögium var fyrra sbnanidifierðaisfciipiinra, Hekfliu, hllieypt atf sbofckumiuim hjlá Sflippsfcöðdmmii, og siBara sfcip ið er komdð vel á veg. Feflfl, ið yrði því áraægjufliegit fram bafld á smdSd ^vÖMifiultiniiiniaia- skdpa fiyrir fslllemidiinigia, ea eiins og segir í frébtiaitdilkyan- iiragu fná aðiallfiuindtt SÍS, þá befiur aðieiins verdfS sam- þyfckt að batoa uipp viðræðaur við SMp'psitöðdmia á Akur- eyini um miogiuíieilka á smfð- immi, en það er ekfci þa<8 sama og að skipdlð verði smíðiaiS þar. SÝNIR í ÞJÓRSÁRVERI Framhald af bls. 2 kostar 20.000 knónur. Sýmiragim hef ur verið mjög vel sótt, þar sem fólfci í sveilbuinum gefst efcki oft kostur á sflíku. Um heflmámigur myradammia er þegar seldiur og m.a. faeypitiu astraliskdr fenðiamemin, sem þarma áibtu lei® um, eiraa myind. Sýning Matthíiasar er opim allia daga fná kl. 2—10 og lýfaur herani sunmudagimm 29. þessa mámalðar. SÝNIR Á MOKKA Framhald af bls. 2 fyrir áitta árum. Hamm hefluir haldið fiimm til sex eimfcaisyoiiragiar til þessa, en auk þess tekið þátt í samsýningum. Jón E. Guðimiumidsson er vellþefckt ur fyrir bnúðuflieifchús siibt. Hanm mum í haust hefja sýmdngiar í brúðuflieilkhúsiniu á ný, en það hef ur legið niðri um tíma. Verðiuir fyrst sýrat leifcriti® Dýrin í HáHsa skógi, en á því lieikritt hatfði J6n haft 60 sýnimigar við mrjö® milkter vimsældir áhorfemda, á meðan brúðuflieifchúsiS var í fufllum garagi. í þessu l'eikriiti komia fram 18 brúður, en 5 maTiiras þarf till þess að hægt sé að stjónn brúðuiniuim í leiknum. VÍSINDASJÓDUR Framhald af bls. 2 d'eildiar ar dr. Jóhammes Nordal seðfliabamtoastjóri. Aðirdr í stionn era dr. Broddd Jðbairaniessom skola stjóri, dr. Hnedmm Beroedilktsson pnófiessoi-, dr. Krdstijiám Eldjárn. forsetd íslamds, og Maigmiús Þ. Tonfiasom próifiessor. Dr. Kristjam Eldi.lárn tók ekfci þáibt í störfum stj'ónniarimmar við veitingiu styrkja að þessu simmi. en í sitað bams kom vainaimaðtar baras í stjórmimmi, dr. Jalfeob Benediifahsson or'ð'abólbarrdt- srttjori. Riifcani dieildiarstjormar er Bjarir.'i VillhijéiLmssion þjóiðsikjalllar vörðhw.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.